Δευτέρα, 10 Ιουνίου 2019

Kαταγγελία του ΣΠΠΕΝΚ για χώρο απόθεσης ανεμογεννητριών σε επικίνδυνη θέσηΚαταγγελία και κατεπείγουσα αίτηση για Περιβαλλοντικό Έλεγχο

Του:

Συλλόγου Προστασίας   Περιβάλλοντος Νότιας Καρυστίας (ΣΠΠΕΝΚ)

Έδρα: Κάρυστος

Δ/νση: Αιόλου 4 , Τ. Κ. 34001

Τηλεφωνο: 6975626877

Προς:      
            

1) Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Γενική Δ/νση Περιβαλλοντικής Πολιτικής

Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙ.Π.Α.), Τμήμα Β'

Υπόψη : κ. Ι. Μαχαίρα, Διευθυντής ΔΙ.Π.Α.

2) Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Σώμα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος Νοτίου Ελλάδας

Υπόψη : κ. Σ. Ελευθεριάδου, Διευθύντριας

         
3) Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Γενική Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος & Υποδομών

Διεύθυνση  Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού

Υπόψη:  κ. Αντώνη Τερζή, Διευθυντής

4)  Γραφείο Υπουργού Προστασίας του Πολίτη

Υπόψη: κ. Όλγα Γεροβασίλη, Υπουργός

5) Γραφείο Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας

Υπόψη: Αντιστράτηγου κ. Αριστείδη Ανδρικόπουλου

6) Αστυνομική Διεύθυνση Ν. Ευβοίας

Υπόψη: κ. Απόστολο Κουφό, Αστυνομικός Διευθυντής

7) Αστυνομικό Τμήμα Καρύστου

Υπόψη: κ. Θ. Καζάκου, Διοικητή

8) Συνήγορος του Πολίτη

9) Δήμος Καρύστου

Υπόψη: κ. Ε. Ραβιόλου, Δήμαρχος

10) Υπηρεσία Δόμησης Δήμου Καρύστου

Υπόψη: κ. Ν. Παντέρη, Προϊστάμενος

11) Εισαγγελία Πρωτοδικών Χαλκίδας

ΘΕΜΑ: Κίνδυνος θανατηφόρου ατυχήματος από την είσοδο - έξοδο βαρέως τύπου οχημάτων σε  χώρο απόθεσης εξαρτημάτων ανεμογεννητριών σε ακατάλληλη θέση επί της Πρωτεύουσας Επαρχιακής οδού Καρύστου-- Λεπούρων.

(Αφορά άρθρο 3.4.18 Μελέτης Περιβάλλοντος που συνοδεύει την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων υπ' αριθμ οικ. 50319/19-10-2016 ΥΑ Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με ΑΔΑ: Ω26Α4653Π8-37Α και η οποία αφορά σε Αιολικούς Σταθμούς Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 167,9 MW (73 ανεμογεννήτριες) στον Δήμο Καρύστου.)

Αξιότιμες  κυρίες, Αξιότιμοι κύριοι,

Καταγγέλλουμε την επιλογή επικίνδυνου  χώρου απόθεσης εξαρτημάτων ανεμογεννητριών, κατά πάσα πιθανότητα από την εταιρία  ENEL GREEN POWER HELLAS Α. Ε., επί της Πρωτεύουσας Επαρχιακής οδού Καρύστου – Λέπουρα, 1 χλμ πριν από την είσοδο της πόλης της Καρύστου.

Ενημερώνουμε ότι το πρόβλημα με τους χώρους απόθεσης εξαρτημάτων ανεμογεννητριών, στο Δήμο Καρύστου, συνεχίζεται και επιδεινώνεται.

Αυτή τη χρονική στιγμή υπάρχουν τρεις χώροι  απόθεσης στο Δήμο Καρύστου, συνολικής εκτάσεως πάνω από 50 στρέμματα, οι δύο μετά βεβαιότητας της εταιρίας ENEL και ο τρίτος χώρος κατά πάσα πιθανότητα.

Ο ένας δίπλα σε κατοικίες στην περιοχή Ακρωτήρι, μια καθαρά τουριστική περιοχή, για τον οποίο οι κάτοικοι έχουν κατ’ επανάληψη διαμαρτυρηθεί, ζητώντας την προστασία της πολιτείας για τους ίδιους και τις περιουσίες τους και ο σύλλογος μας είχε ζητήσει περιβαλλοντική επιθεώρηση, διότι δεν τηρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου Ν.4014/2011 άρθρο 7 παραγρ. 2 (συνημ. 1)

Η περιβαλλοντική επιθεώρηση από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος έγινε, διαπιστώθηκαν πλείστες παραβάσεις και επίσης ανυπαρξία οποιασδήποτε Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης βάσει του νόμου, δηλαδή Τεχνική Περιβαλλοντική Μελέτη εγκεκριμένη από την ΔΙΠΑ του ΥΠΕΝ, όπως άλλωστε έχει ομολογήσει και η ΔΙΠΑ σε επιστολή της προς τους διαμαρτυρόμενους κατοίκους περιοχής Ακρωτηρίου. (συνημ. 2 & 3)

Ο δεύτερος αποθηκευτικός χώρος της εταιρίας ENEL βρίσκεται  δυτικά της Καρύστου, στον οποίο έχει γίνει μερική χρήση, στάθμευση βαρέως τύπου οχημάτων .

Ο τρίτος σε χρήση αποθηκευτικός χώρος επί της Πρωτεύουσας  Επαρχιακής οδού Κάρυστος -Λέπουρα περίπου 1 χιλ. πριν την είσοδο στην πόλη της Καρύστου (συνημ. 4 και 5).

Έχουμε βάσιμους λόγους να πιστεύουμε πως όλοι οι  αποθηκευτικοί  χώροι που προαναφέραμε, δεν έχουν περιβαλλοντική αδειοδότηση, διότι δεν υπάρχει τέτοιος όρος στην ΑΕΠΟ με αριθμό 50319/19-10-2016 των αιολικών σταθμων εταιρίας ENEL  ως όφειλε βάσει του νόμου.

Ο τελευταίος δε χώρος απόθεσης επί της Πρωτεύουσας  Επαρχιακής οδού Κάρυστος-Λέπουρα είναι αδύνατον να λάβει και στο μέλλον οποιαδήποτε αδειοδότηση λόγω της ακραίας επικινδυνότητας του σημείου.

Σε αυτήν τη θέση πάνω σε στροφή, δεν μπορεί να αδειοδοτηθεί και να κατασκευαστεί κόμβος, απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία του ως χώρου απόθεσης και έτσι  η είσοδος και έξοδος των γερανοφόρων οχημάτων και των βαρέως τύπου φορτηγών που μεταφέρουν τα εξαρτήματα ανεμογεννητριών να γίνεται με τον κίνδυνο θανατηφόρου ατυχήματος.

Ζητούμε κατεπειγόντως:

Από την αστυνομία Καρύστου άμεση μετάβαση στη συγκεκριμένη θέση όπως φαίνεται στο συνημμένο χάρτη επί της επαρχιακής οδού Κάρυστος  - Λέπουρα και απαγόρευση της χρήσης αυτής της θέσης, ως χώρος απόθεσης, αφού δεν υπάρχει κόμβος εισόδου - εξόδου.

Από την ΔΙΠΑ του ΥΠΕΝ πληροφόρηση εάν υπάρχει περιβαλλοντική αδειοδότηση του συγκεκριμένου χώρου βάσει του νόμου 4014/2011 άρθρο 7 παραγρ. 2

Από τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος Νοτίου Ελλάδος και την υπηρεσία Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, αυτοψία και επιβεβαίωση  της ακαταλληλότητας του συγκεκριμένου χώρου, ως χώρος  απόθεσης εξαρτημάτων ανεμογεννητριών.

Από τον Δήμο Καρύστου ζητούμε να αναλάβει όλες τις απαραίτητες ενέργειες που πρέπει να γίνουν με την βοήθεια της νομικής υπηρεσίας του Δήμου, ώστε να  σταματήσει άμεσα η λειτουργία του χώρου επί της επαρχιακής οδού, σαν χώρος απόθεσης εξαρτημάτων ανεμογεννητριών.

Καθιστούμε υπεύθυνες όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες σε περίπτωση ατυχήματος εφόσον δεν προβούν στις απαραίτητες και άμεσες ενέργειες όπως αναφέρουμε ανωτέρω ή ό,τι άλλο κρίνετε αναγκαίο για την αποφυγή δυσάρεστων και μη αναστρέψιμων γεγονότων.


Με εκτίμηση

Ως έχοντες έννομο συμφέρον


Κάρυστος 8/6/2019

Για το ΔΣ του ΣΠΠΕΝΚ


Εικόνα
Εικόνα

Εικόνα
Εικόνα


...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου