Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2019

ΔΙΑΡΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΚΗΡΥΓΜΕΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Εν λειτουργεία ιεροί ναοί.

Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚΠΔ 3-11-1924 - ΦΕΚ 279/Α/6-11-1924
Τίτλος ΦΕΚΠερί ανακηρύξεως Βυζαντινών μνημείων εν Καστορία και Βεροία.
Κείμενο
Ανακηρύσσονται προέχοντα Βυζαντινά μνημεία και διατηρητέοι ιστορικοί και αρχαιολογικοί χώροι, προστατευόμενοι υπό του νόμου 2447, τα κάτωθι μνημεία της δυτικής Μακεδονίας, ήτοι:
1) Εν Καστορία
α) Των Ταξιαρχών,
β) των Αγίων Αναργύρων,
γ) του Αγίου Στεφάνου,
δ) Εκκλησία Κουμπελίδικη,
ε) Άγιος Νικόλαος (Μητροπόλεως),
στ) Άγιος Δημήτριος,
ζ) Ταξιάρχαι (παρά το Γυμνάσιον),
η) Άγιος Αθανάσιος (παρά την Μητρόπολιν),
θ) Άγιος Αλύπιος (συνοικία Οικονόμου),
ι) Αγιος Νικόλαος,
ια) Φανερωμένη (συνοικία Απόζαρη),
ιβ) Άγιος Νικόλαος (συνοικία Οικονόμου),
ιγ) Άγιοι Απόστολοι (συνοικία Σερβιώτη),
ιδ) Παναγία Βλαχέρνα, κοινώς Ρακιώτισσα,
ιε) αι δύο συνεχόμεναι εκκλησίαι της Μαυριωτίσσης (Παναγία και Θεολόγος),
ιστ) Ελεούσα εν τη ομωνύμω συνοικία,
ιζ) Άγιος Νικόλαος (συνοικία Μητροπόλεως),
ιη) Παναγία (συνοικία Οικονόμου),
ιθ) Άγιος Δημήτριος (συνοικία Ελεούσης),
κ) Εισόδια (συνοικία Απόζαρη),
κα) Ταξιάρχαι (συνοικία Απόζαρη),
κβ) Άγιος Νικόλαος (συνοικία Ελεούσης),
κγ) Παναγία (συνοικία Αγίων Αναργύρων),
κδ) Άγιος Γεώργιος του Βουνού,
κε) Άγιος Νικόλαος (συνοικία Αγίου Παντελεήμονος),
κστ) Άγιος Νικόλαος (συνοικία Σερβιώτη),
κζ) Άγιος Νικόλαος (συνοικία Δραγωτά),
κη) Άγιος Νικόλαος (συνοικία Αγίων Αναργύρων),
κθ) Άγιος Μηνάς (συνοικία Αγίου Θωμά),
λ) Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος (συνοικία Απόζαρι),
λα) Άγιος Νικόλαος (συνοικία Καρύδη),
λβ) Άγιος Νικόλαος (συνοικία Αγίων Αναργύρων),
λγ) η Εκκλησία της Ντόλιανης της Καστορίας,
λδ) η Εκκλησία της Γκάλλιστας της Καστορίας,
λε) το Κάστρον της Καστορίας

2) Εν Βεροία:
α) Η Παλαιά Μητρόπολις (Χουνκιάρ - Τζαμί),
β) Άγιος Κήρυκος,
γ) Χριστός,
δ) Αγία Φωτεινή (κοινώς Αγία Φωτίδα),
ε) Άγιος Νικόλαος της Γούρνας,
στ) Αγία Παρασκευή,
ζ) Άγιος Γεώργιος ο μικρός,
η) Περίβλεπτος,
θ) Ευαγγελίστρια,
ι) Άγιος Νικόλαος (Μακαριωτίσσης),
ια) Παναγία Παληορίτισσα,
ιβ) Παντοκράτωρ.


Ν.2447, άρθρα 14 και 15.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου