Πέμπτη, 19 Σεπτεμβρίου 2019

Παράταση για την υποβολή αιτήσεων στη δράση «αρχή…ΖΩ» - Έκτακτο οικονομικό βοήθημα για τα παιδιά της Α’ τάξης Δημοτικού.


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

       
Γραφείο Περιφερειάρχη
Λαμία, 19 Σεπτεμβρίου 2019

Παράταση για την υποβολή αιτήσεων στη δράση «αρχή…ΖΩ»
- Έκτακτο οικονομικό βοήθημα για τα παιδιά της Α’ τάξης Δημοτικού.
Παράταση έως 25 Σεπτεμβρίου 2019 δόθηκε στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων στη δράση «αρχή…ΖΩ», μετά από αίτημα πολλών γονέων που ενημερώθηκαν για τη δράση και δεν πρόλαβαν να υποβάλλουν αίτηση εγκαίρως.

Η δράση «αρχή…ΖΩ» αφορά στην παροχή έκτακτου οικονομικού βοηθήματος για τα παιδιά της Α’ τάξης Δημοτικών Σχολείων της Στερεάς Ελλάδας, με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, για την κάλυψη σχολικών αναγκών των μαθητών του έτους 2019-2020.

Δικαιούχοι του έκτακτου βοηθήματος είναι οι γονείς και κηδεμόνες των παιδιών που έχουν εγγραφεί στην Α’ τάξη Δημοτικού του νέου σχολικού έτους (2019-2020), σχολείων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, οι οποίοι διαβιούν με εισοδήματα κατώτερα του ορίου της φτώχειας. Το έκτακτο βοήθημα παρέχεται με τη μορφή ενός κουπονιού αγορών (voucher) για την αγορά σχολικών ειδών, αξίας εξήντα ευρώ (60€) για κάθε τέκνο.

Νέες προθεσμίες για τη δράση:
Νέα καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών στα κατά τόπους γραφεία της δομής, ορίζεται η 25/09/2019 και ώρα 14:00 ενώ για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών η 25/09/2019 και ώρα 24:00.

Οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί μέχρι 17/09/2019 θα επεξεργασθούν μέχρι 23/09/2019 και τα «κουπόνια αγορών» (Voucher) θα χορηγηθούν στους δικαιούχους μέχρι 25/09/2019.  Οι αιτήσεις που θα υποβληθούν από 18/09/2019 μέχρι 25/09/2019 θα επεξεργασθούν μέχρι 02/10/2019 και τα «κουπόνια αγορών» (Voucher) θα χορηγηθούν μέχρι 08/10/2019.

Πληροφορίες για τη δράση:
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν από την ιστοσελίδα της Γέφυρας www.gefyra.com.gr και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας www.pste.gov.gr αλλά να απευθύνονται και στα παρακάτω γραφεία:

Α/Α
ΓΡΑΦΕΙΑ/ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
1.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
Πλατεία Ελευθερίας 3, 35131, Λαμία
Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης –ΠΣΤΕ
Δομή ΓΕΦΥΡΑ
2ος όροφος, Τηλ.: 22310 28725
2.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
Διοικητήριο Π.Ε. Φωκίδας
Ι. Γιδόγιαννου 31 , 33100, Άμφισσα
Ισόγειο
Τηλ. 22653 50671
3.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
Διοικητήριο Π.Ε. Ευρυτανίας
(Κεντρικό Δημαρχείο)
Εθνικής Αντιστάσεως 1, 36100, Καρπενήσι
Τηλ.: 22373 52306, 52304
4.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
Διοικητήριο Π.Ε. Βοιωτίας
Φίλωνος 35-39, 32131, Λιβαδειά
Ισόγειο
Τηλ.: 22613 50106
5.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Διοικητήριο Π.Ε. Εύβοιας
Λ. Χαϊνά 93, 34132, Χαλκίδα
Ισόγειο, Γραφείο 10, Τηλ.: 22213 53932-3
Τετάρτη, 18 Σεπτεμβρίου 2019

Oρισμός Αντιδημάρχων & εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων στο Δήμο Καρύστου


Απόφαση Δημάρχου για τον ορισμό Αντιδημάρχων & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων& Ορισμός εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Ο Δήμαρχος πέραν της συνολικής ευθύνης για τη λειτουργία του Δήμου θα εποπτεύει προσωπικά, το διοικητικό, το τεχνικό και το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Καρύστου καθώς και τις δράσεις και τις πολιτικές για την τουριστική προβολή και ανάπτυξη του Δήμου. 

Ορίζει τους παρακάτω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας του Δήμου Καρύστου, ως Αντιδημάρχους για ένα (1) έτος, μεταβιβάζοντας σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητες του, όπως παρακάτω: 

1. Ορίζει καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Τεχνικών Έργων και κατά τόπον αρμόδιο για τη Δ.Ε. Καφηρέα τον δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας Πολυχρονίου Πολυχρόνη και του μεταβιβάζει της παρακάτω αρμοδιότητες : 
 • α. Υπεύθυνος καθαριότητας, ανακύκλωσης, πρασίνου και Σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων. 
 • β. Υπεύθυνος συντήρησης και επισκευής Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και διαχείρισης υλικών, καυσίμων, ανταλλακτικών, μηχανολογικού εξοπλισμού και λοιπών οχημάτων και εργαλείων του Δήμου. 
 • γ. Υπεύθυνος Ηλεκτροφωτισμού. 
 • δ. Υπεύθυνος ελέγχου τμήματος προμηθειών. 
 • ε. Υπεύθυνος για την παρακολούθηση της καθημερινότητας (παιδικές χαρές, φωτισμός, πράσινο, καθαριότητα κλπ). 
 • στ. Υπεύθυνος για τη μέριμνα αδέσποτων ζώων. 
 • ζ. Αναπληρωτής Δημάρχου στο Συντονιστικό Τοπικό όργανο Πολιτικής Προστασίας. 
 • η. Υπεύθυνος για την παρακολούθηση της καθημερινότητας στη Δ.Ε Καρύστου και στη Δ.Ε Καφηρέα. 
 • θ. Υπεύθυνος Ύδρευσης, Άρδευσης και Αποχέτευσης. 
 • ι. Υπεύθυνος για το συντονισμό ενεργειών για την επίλυση του ιδιοκτησιακού ζητήματος. 
2. Ορίζει καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο εξυπηρέτησης Πολιτών, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Διαφάνειας και Παιδείας τη δημοτική σύμβουλο της πλειοψηφίας Χουντάση - Κανέλλου Μαρία και της μεταβιβάζει της παρακάτω αρμοδιότητες με εξουσιοδότηση υπογραφής: 
 • α. Την αρμοδιότητα του Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 
 • β. Τη λειτουργία του προγράμματος Διαύγεια. 
 • γ. Τη λειτουργία των ΚΕΠ και των διοικητικών υπηρεσιών. 
 • δ. Τη Διαφάνεια και την Ηλεκτρονική διακυβέρνηση. 
 • ε. Υπεύθυνη για τα θέματα πρωτογενούς Τομέα (Αγροτικής ανάπτυξης, κτηνοτροφίας, αλιείας). 
 • στ. Υπεύθυνη για την παρακολούθηση, τον συντονισμό και τον έλεγχο όλων των λειτουργιών, διαδικασιών και ενεργειών του γραφείου αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων, του τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Τουρισμού. 
 • ζ. Υπεύθυνη για τα θέματα που αφορούν όλες τις Κοινότητες του Δήμου Καρύστου σε συνεργασία με τους κατά τόπο αρμόδιους αιρετούς. 
3. Ορίζει καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Οικονομικών και Νομικών Θεμάτων και κατά τόπον αρμόδιο για την Δ.Ε. Μαρμαρίου το δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας Οικονόμου Γεώργιο και του μεταβιβάζει της παρακάτω αρμοδιότητες: 
 • α. Την αρμοδιότητα του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής. 
 • β. Την ευθύνη και εποπτεία των οικονομικών θεμάτων και την ευθύνη των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου. 
 • γ. Την εποπτεία των νομικών θεμάτων. 
 • δ. Τον συντονισμό των δράσεων για την τουριστική προβολή και ανάπτυξη του Δήμου. 
 • ε. Υπεύθυνο για την καλή λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών της Δημοτικής Ενότητας Μαρμαρίου καθώς και για τη συνεργασία με τους εκπροσώπους των Κοινοτήτων για την επίλυση των ζητημάτων που προκύπτουν. 
 • στ. Να παρακολουθεί και να συνεργάζεται με τους αρμόδιους για την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα Μαρμαρίου. 
 • ζ. Υπεύθυνος για θέματα ενέργειας. 
 • η. Να υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας Μαρμαρίου. 
 • θ. Εξουσιοδότηση για τέλεση πολιτικών γάμων και υπογραφή σχετικών εγγράφων.
4. Ορίζει κατά τόπον Αντιδήμαρχο της Δημοτικής Ενότητας Στυρέων το δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας Γκεμίση Ιωάννη και του μεταβιβάζει της παρακάτω αρμοδιότητες: 
 • α. Ευθύνη της καλής λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών της Δημοτικής Ενότητας Στυρέων. 
 • β. Να συνεργάζεται με τους Προέδρους και τους εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους. 
 • γ. Να παρακολουθεί την καθημερινότητα (παιδικές χαρές, φωτισμός, πράσινο, καθαριότητα κλπ). 
 • δ. Να υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας Στυρέων. 
 • ε. Να μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Στυρέων. 
 • στ. Να παρακολουθεί και συνεργάζεται με τους αρμόδιους για την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα Στυρέων. 
 • ζ. Εξουσιοδότηση για την τέλεση πολιτικών γάμων και υπογραφή σχετικών εγγράφων στη Δ.Ε Στυρέων. 

Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί η Αντιδήμαρχος κα. Χουντάση - Κανέλλου Μαρία , που αναπληρώνει το Δήμαρχο. 

Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση των αντιδημάρχων είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό τους, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων τους. 

Γ. Ορίζει Εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους με τις εξής αρμοδιότητες: 
 • Βερούχη - Λεμονιά Μαρία Εντεταλμένη δημοτική σύμβουλος Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και ζητημάτων πολιτισμού. 
 • Γκιβίσης Ζαφείρης Εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος για την εύρυθμη λειτουργία Τεχνικής Υπηρεσίας σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Τεχνικών Έργων, υπεύθυνος ελέγχου μηχανημάτων έργων και υπεύθυνος εγκαταστάσεων τεχνικής υπηρεσίας και ζητημάτων Λατομείων. 
 • Διγαλέτος Κωνσταντίνος Εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος αθλητικών εγκαταστάσεων, πρασίνου και υπεύθυνος για την ενημέρωση του Δημάρχου σε θέματα της καθημερινότητας στην Δ.Ε. Καρύστου. 
 • Ζαφείρης Αθανάσιος Εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Τουρισμού - Πολιτισμού καθώς και για την παρακολούθηση της καθημερινότητας στην Δ.Ε Μαρμαρίου και τον συντονισμό ενεργειών για την επέκταση σχεδίου πόλεως Μαρμαρίου. 
 • Ζέμπης Ευάγγελος Εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος Διοικητικών υπηρεσιών, δημοτικών κτιρίων και σχολικών μονάδων. 
 • Κεφαλάς Ευάγγελος Εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος νεολαίας, αθλητισμού, προγραμματισμού κυκλοφοριακής μελέτης και σήμανσης. 
 • Κουνέλης Κωνσταντίνος Εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος αγροτικής οδοποιίας, παρακολούθησης της καθημερινότητας κοινοτήτων και οικισμών Δ.Ε. Μαρμαρίου και ζητημάτων αγροτικού τομέα και λατομείων. 
 • Ξυπόλητος Δημήτριος Εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος για την επίβλεψη έργων στην Δ.Ε. Μαρμαρίου, παρακολούθησης της καθημερινότητας κοινοτήτων και οικισμών και παρακολούθηση των ζητημάτων για τα καταστήματα εστίασης. 
 • Παναγιώτου Κωνσταντίνος Εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος Χωροταξίας, Πολεοδομίας, Τεχνικών Έργων και Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων και προγραμμάτων ΕΣΠΑ. 
 • Ρουκλιώτης Ιωάννης Εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος για ζητήματα αθλητισμού και παρακολούθησης καθημερινότητας στην Δ.Ε. Καρύστου. 
 • Τζώρτζης Θεόδωρος Εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος Τουρισμού και Πολιτισμού ειδικότερα στην Δ.Ε. Στυρέων και παρακολούθησης της καθημερινότητας στην Δ.Ε. Στυρέων και για τον συντονισμό ενεργειών για την επέκταση σχεδίου πόλεως Νέων Στύρων. 
 • Τούρλα Γεωργία Εντεταλμένη δημοτική σύμβουλος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης και εύρυθμης λειτουργίας σχολικών μονάδων. 
 • Τσαπέπα Μαρία Εντεταλμένη δημοτική σύμβουλος Πολιτισμού-Λαογραφίας, μέριμνας αδέσποτων ζώων συντροφιάς και ζητημάτων της Δ.Ε. Στυρέων. 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΡΑΒΙΟΛΟΣ

νοτιος ευβοικος

Τρίτη, 17 Σεπτεμβρίου 2019

Πολλές ευχές - πολλά ευχαριστώ!
Αγαπημένοι μου αναγνώστες και αναγνώστριες.
Σήμερα είναι η γιορτή μας και ομολογώ ότι κάθε χρόνος που περνά γινόμαστε περισσότερες και πιστεύω και καλύτερες!
Χρόνια πολλά σε όλες τις συνονόματες και χίλια ευχαριστώ σε όλους σας και όλες σας που στείλατε τις ευχές σας και με θυμηθήκατε στην γιορτή μου.
Για τον καθένα αυτό από μόνο του είναι κάτι πολύ συγκινητικό αλλά για μένα είναι κάτι πάρα πάνω.
Για όσους διαβάζετε εδώ συχνά και στο φεις , καταλαβαίνετε τι εννοώ. Όλη αυτή η θετική ενέργεια αναστρέφει την αρνητική που στέλνουν κάποιοι haters και για αυτό σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

Σήμερα έτυχε να βρίσκομαι στον δρόμο την ώρα που τελείωνε το δημοτικό και σαν αποκάλυψη εμφανίστηκε μπροστά μου και η Σοφία και η Αγάπη η Ελπίδα και η Πίστη. Γιατί τι άλλο κρύβεται μέσα στην δυνατή χούφτα της μαμάς που κρατά σφικτά το χέρι του μικρού της εκτός από Αγάπη? Τι άλλο κρύβεται μέσα στα μάτια των παιδιών εκτός από την Ελπίδα και τι άλλο εκτός από Πίστη στους ανθρώπους  δεν πηγάζει από τα ζεστά χαμόγελα και τις αγκαλιές των φίλων που καμπουριάζουν κάτω από το μεγάλο σακίδιο ?
Ο δρόμος πλημμύρισε από την χαρά και την σοφία της ζωής και  το νόημα των ονομάτων σκορπίστηκε στα σταυροδρόμια και τις γωνίες.

Το πως θα ζήσουμε μπορεί να μην είναι πάντα θέμα επιλογής, το τι νόημα θα δώσουμε όμως σε ότι ζούμε, εξαρτάται αποκλειστικά από μας.
Ας ζήσουμε με αγάπη με πίστη και ελπίδα. Ας έχουμε στην ζωή μας χαρά και χιούμορ και ένα μεγάλο χαμόγελο για όλους.Κυριακή, 15 Σεπτεμβρίου 2019

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟ Δικαίωμα στη σύγχρονη δωρεάν παιδεία!
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟ
Δικαίωμα στη σύγχρονη δωρεάν παιδεία!
Μαθητή, γονέα, εκπαιδευτικέ
Τα σχολεία άνοιξαν άλλη μια φορά με τεράστια προβλήματα! Παρά τις δηλώσεις της νέας Κυβέρνησης ΝΔ και της Υπουργού Παιδείας συνεχίζει η ίδια απαράδεκτη κατάσταση που βιώναμε και επί Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Ενδεικτικά αναφέρουμε:
       Μεγάλες ελλείψεις καθηγητών!  Στο Γυμνάσιο και το Λύκειο Καρύστου απουσιάζει το 30% με 40% των καθηγητών ενώ στο ΕΠΑΛ λείπει πάνω από το 50% με 2 ολιγομελή τμήματα ειδικοτήτων να μην έχουν εγκριθεί ακόμη. Η κατάσταση αυτή οδηγεί στο να χάνει κάθε μαθητής 15 με 20 από τις 35 διδακτικές ώρες κάθε εβδομάδα!
       Σημαντικές ελλείψεις και στα Δημοτικά! Τα ολοήμερα τμήματα δε λειτουργούν παρά το γεγονός πως υπάρχει ζήτηση και στα δύο Δημοτικά της Καρύστου. Δάσκαλοι ειδικοτήτων (γυμναστής, θεατρική αγωγή, μουσική), αναγκαίοι για τη σωστή διαπαιδαγώγηση νέων παιδιών, δεν έχουν προσληφθεί και η Διεύθυνση 1βάθμιας αντί να διεκδικήσει προσλήψεις καλεί τους δασκάλους να συγχωνεύσουν τμήματα και να κάνουν περισσότερες ώρες χωρίς μάλιστα υπερωρίες για να απασχοληθούν τα παιδιά ως τη λήξη του ωραρίου για να κουκουλωθεί το πρόβλημα! Αποκορύφωμα είναι η κατάσταση με την Ε τάξη του 1ου Δημοτικού όπου πέρσι άλλαξε 3 δασκάλους και φέτος καλύπτεται προσωρινά με τη δασκάλα του ολοήμερου.
       Μεγάλο είναι το πρόβλημα και με τη μεταφορά μαθητών καθώς ο διαγωνισμός με ευθύνη της Περιφέρειας αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Οκτώβρη! Παιδιά Δημοτικού δε μεταφέρονται ούτε από τα γύρω χωριά της Καρύστου μετακυλώντας το κόστος μεταφοράς τους στους γονείς. Χαρακτηριστικό είναι πως η Περιφέρεια έχει αφήσει εκτός διαγωνισμού τη μεταφορά 5 μαθητών από τους Καλλιανούς!
Τα προβλήματα αυτά έρχονται να προστεθούν στα πολλές φορές ακαταλαβίστικα, με ελλείψεις και λάθη σχολικά βιβλία. Στα μεγάλα έξοδα των γονιών για αναλώσιμα, φροντιστήρια ξένων γλωσσών ή προετοιμασίας για τις εξετάσεις, δραστηριότητες (αθλητισμός, μουσική κλπ), ακόμη και για τη στήριξη μαθητών με ιδιαίτερες ανάγκες εκπαιδευτικής στήριξης. Στα προβλήματα των χιλιάδων αναπληρωτών εκπαιδευτικών που είναι με μια βαλίτσα στο χέρι και περιμένουν πότε, που και αν θα διοριστούν.
Δε μπορεί να θεωρείται δεδομένη αυτή η κατάσταση!
Σήμερα υπάρχουν όλες οι δυνατότητες να παρέχεται ολοκληρωμένη μόρφωση, αθλητική και καλλιτεχνική αγωγή στους νέους της περιοχής και της χώρας μας από δημόσια και δωρεάν σχολεία, από μόνιμους, πλήρως καταρτισμένους εκπαιδευτικούς και άλλους ειδικούς. Υπάρχει και η επιστημονική γνώση και τα τεχνικά μέσα. Αρκεί όλα αυτά να μη θεωρούνται κόστος!
Η κατάσταση της παιδείας είναι η άλλη όψη της «δίκαιης ανάπτυξης» που έγινε «ανάπτυξη για όλους». Η στήριξη της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας απαιτεί, ανάμεσα στα άλλα και δραστικές περικοπές σε κοινωνικές παροχές όπως η δημόσια και δωρεάν παιδεία για όλους. Έτσι εξηγούνται από τη μία οι fast track διαδικασίες για την έναρξη της επένδυσης στο Ελληνικό και από την άλλη η μη έγκαιρη εξασφάλιση δασκάλων και μεταφοράς μαθητών στα σχολεία.
Καμιά αναμονή! Αγώνας για το σήμερα και το αύριο των παιδιών μας!
Τώρα απαιτείται να οργανωθεί η διεκδίκηση προς την Κυβέρνηση, την Περιφέρεια και το Δήμο από τους συλλόγους γονέων και εκπαιδευτικών, από τα μαθητικά συμβούλια των μαθητών για:
            Άμεση πρόσληψη εκπαιδευτικών για την κάλυψη όλων των κενών.
            Να λυθεί τώρα το πρόβλημα της δωρεάν μεταφοράς των μαθητών από κάθε χωριό προς τα σχολεία.
            Χρηματοδότηση των σχολικών επιτροπών για την κάλυψη αναγκών των σχολείων ώστε να προχωρά απρόσκοπτα το διδακτικό έργο.

Κομματική Οργάνωση Καρύστου του

Σάββατο, 14 Σεπτεμβρίου 2019

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ : ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΝΑ ΜΠΕΙ ΕΝΑ ΤΕΛΟΣ !!!! Τοποθέτηση του Ζάχου Χατζηνικολή.


Φίλες και Φίλοι
Επανέρχομαι στο θέμα της εγκατάστασης Αιολικών Πάρκων στον Δήμο μας.
Στο πρόγραμμα του συνδυασμού μας είχαμε αναφερθεί στα αντισταθμιστικά οφέλη που πρέπει να διεκδικήσομε από την ήδη υφιστάμενη κατάσταση των αιολικών πάρκων και μία πλήρη επίσημη ενημέρωση για τον προγραμματισμό νέων Αιολικών για όλη την δεκαετία εως το 2030, καθώς και πλήρη σεβασμό στις ιδιοκτησίες των συνδημοτών μας .
Είχαμε επισημάνει ότι η νυν Δημοτική Αρχή – εν αντιθέσει με εμάς - έχει εκφράσει την βούληση της για την άνευ ουδενός περιορισμού εγκατάσταση αιολικών πάρκων εσαεί ( μακάρι να αποδειχθεί το αντίθετο ).
Φίλες και φίλοι
Τόσο η προηγούμενη κυβέρνηση , όσο και η νυν, έχουν ταχθεί υπέρ των ήπιων μορφών ενέργειας και δη της αιολικής και αυτό που τους ενδιαφέρει είναι να καλύψουν τον στόχο τους σε ποσοστό παραγωγής .
Αυτό που πρέπει να διεκδικήσομε εμείς είναι η διατράνωση του αιτήματός μας με όλους του τρόπους , δηλαδή ότι η περιοχή μας έχει εξαντλήσει κατά πολύ και προ πολλού κάθε δυνατότητα περαιτέρω εγκατάστασης αιολικών πάρκων , ώστε να διακοπεί κάθε προγραμματισμός ( εγκρίσεις , προκηρύξεις κ.λ.π ) Αιολικών.
Δηλαδή να σταματήσει κάθε διαδικασία προ της έναρξης των διαδικασιών εγκατάστασης κ.λ.π .Οσο αφήνουμε να συνεχίζονται οι διαδικασίες εγκρίσεων και εγκαταστάσεων , τόσο περισσότερο δυσχεραίνεται η επιτυχής έκβαση των αιτημάτων μας .
Για αυτό , θα ζητήσομε από προσεχές Δημοτικό Συμβούλιο την συζήτηση για το θέμα αυτό και ειδικότερα την λήψη απόφασης με την οποία θα ζητείται η επίσημη και πλήρης ενημέρωση του προγραμματισμού ( άμεσου , μεσοπρόθεσμού και μακροπρόθεσμού ) αιολικών πάρκων στον Δήμο μας και το στάδιο που βρίσκεται η κάθε περίπτωση καθώς και απόφαση για την μη δυνατότητα του Δήμου μας περαιτέρω εγκατάστασης αιολικών πάρκων
Είναι αδιανόητο την χρονική στιγμή που διαφαίνεται μια αναπτυξιακή προοπτική για την χώρα και για τον Δήμο μας , να δεχτούμε μια άνευ περιορισμών περαιτέρω εγκατάσταση αιολικών πάρκων σε ξηρά και σε θάλασσα ( όπως προβλέπεται στο Καστρί ) που θα επηρεάσει αρνητικά την τουριστική αξιοποίηση του τόπου μας
Για τα άλλα δυο θέματα ( αντισταθμιστικά οφέλη και σεβασμός των ιδιοκτητών ) θα επανέλθομε
ΚΑΡΥΣΤΟΣ 14 -9-2019

ΜΕ ΤΙΜΗ
ΖΑΧΟΣ ΔΗΜ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΗΣ

Πάλι χωρίς δασκάλους πολλά σχολεία μας.Ξεκίνησε και αυτή η χρόνια, ίδια και όμοια με τόσες άλλες.

Αποτέλεσμα εικόνας για ελλείψεις δασκάλων

 Αν κάτι μας στενοχωρεί όλους κάθε χρονιά, είναι η έλλειψη δασκάλων και καθηγητών στα σχολεία μας.
Οι κυβερνήσεις αλλάζουν, τα πράγματα όμως παραμένουν ακριβώς τα ίδια παρά τις εξαγγελίες ότι όλα θα ήταν καλύτερα.
Οι αναπληρωτές περιμένουν ακόμα να μάθουν που θα πάνε χωρίς να έχουν καν τον ευπρεπή χρόνο να βρουν σπίτι, να κανονίσουν τα της ζωής τους, να παρουσιαστούν σε έναν τόπο όπως θα άρμοζε στην θέση τους και στην δουλειά τους.

Λυπόμαστε για τα παιδιά στα χωριά που βλέπουν την πόρτα του σχολείου τους κλειστή όπως λυπόμαστε και για τα παιδιά μέσα στα σχολεία που μοιάζουν τα παραμελημένα του σχολείου μιας και δεν έχουν στο τμήμα τους δασκάλα.
Είναι σαν να είναι τιμωρημένα για κάτι που δεν γνωρίζουν.

Δεν διορίζουν εκπαιδευτικούς και αυτό είναι ένα θέμα  πολύ σοβαρό που δημιουργεί τόσα προβλήματα. Το πρόβλημα  έρχεται να διογκωθεί με την άρνηση πολλών αναπληρωτών να παρουσιαστούν εκεί που τους στέλνουν.
Δεν έχουν άδικο βέβαια, γιατί τα έξοδα επιβίωσης δεν καλύπτονται σε πολλές περιπτώσεις μιας και δεν τους διορίζουν κάπου που θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν στέγη, η , η απόσταση από την οικογένεια τους το καταστά αδύνατον να δεχθούν την τοποθέτηση τους στην θέση τους.
Άλλες φορές πάλι, τους ειδοποιούν τόσο αργά, που είναι πράγματι  ..αργά για όλους.

Όλα αυτά θα λύνονταν αν είχαν διορίσει τον απαραίτητο αριθμό εκπαιδευτικών, όπως θα είχαν λυθεί αν υπήρχε ένας καλύτερος και δικαιότερος σχεδιασμός στο που στέλνουν ποιον και πότε.

Δεν υπάρχει όπως όλοι βλέπουμε αλλιώς το αποτέλεσμα θα ήταν διαφορετικό.

Κάθε διδακτική ώρα είναι πολύ σημαντική και είναι απαράδεκτο να αντιμετωπίζουμε την μετάθεση της έναρξης της σχολικής χρονιάς με ελαφρά την καρδία όπως και το πρόβλημα της μεταφοράς των μαθητών, όπως και το να μην έχουν δάσκαλο/α ορισμένα τμήματα.

Οι γονείς με το δίκιο τους εξεγείρονται και απαιτούν το δικαίωμα του παιδιού τους στην εκπαιδευτική διαδικασία με τον πιο δίκαιο και σωστό τρόπο, και  πρέπει να υπάρχει κατανόηση και συμπαράσταση σε κάθε τους διαμαρτυρία .

Με τις ευχές και τις ελπίδες δεν γίνεται τίποτα. Πιέστε όσο πιο πολύ μπορείτε όλοι όσοι θα μπορούσατε να είχατε κάποια θέση για το κάθε παιδί ξεχωριστά και για όλα μαζί. Τουλάχιστον να υπάρξει μια σύμπνοια και αλληλοκατανόηση και συμπαράσταση σε κάθε μικρή η μεγαλύτερη κοινωνία.
Τι μας έχει μείνει άλλωστε;


Παρασκευή, 13 Σεπτεμβρίου 2019

Έγγραφο Θεοδωρικάκου για τη μεταφορά μαθητών 2019-2020Ενημέρωση προς τις Περιφέρειες της Χώρας για τη μεταφορά μαθητών απέστειλε ο Υπουργός Εσωτερικώνκαι συγκεκριμένα για τον τρόπο με τον οποίο μεταβατικά ρυθμίστηκε σειρά ζητημάτων με το αρ.15 του ν.4625/2019.

Ειδικότερα oΠ.Θεοδωρικάκος, με το αριθμ. 63183/11.9.2019 έγγραφό του, γνωρίζει στις Περιφέρειες τα εξής:Α) Στο πρώτο εδάφιο του αρ.15 ρυθμίζονται οι περιπτώσεις των εκκρεμών έως την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2019-2020 διαγωνισμών, για τις οποίες η Οικονομική Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει την ανάθεση της εκτέλεσης των σχετικών δρομολογίων στους προσωρινούς μειοδότες ή προσωρινούς αναδόχους μέχρι την ολοκλήρωση των διαγωνισμών με την υπογραφή των οικείων συμβάσεων και πάντως το αργότερο μέχρι 30.6.2020.


Β) Στο δεύτερο εδάφιο του αρ.15 ρυθμίζονται οι περιπτώσεις που: (i) δεν κατέστη εφικτό από τις οικείες περιφέρειες να προκηρύξουν διαγωνισμούς, (ii) προέκυψαν νέες ανάγκες μετά την προκήρυξη των διαγωνισμών, (iii) υπάρχουν αδιάθετα δρομολόγια για τα οποία είτε δεν υποβλήθηκαν προσφορές είτε οι υποβληθείσες προσφορές κρίθηκαν μη κατάλληλες, (iv) δεν έχουν αναδειχθεί μειοδότες ή προσωρινοί ανάδοχοι στους εκκρεμείς διαγωνισμούς, για τις οποίες η Οικονομική Επιτροπή μπορεί με απόφασή της να παρατείνει έως 30.6.2020, την εκτέλεση των συμβάσεων που ήταν σε ισχύ στις 30.6.2019. Σε κάθε περίπτωση, λαμβάνονται υπόψη κριτήρια οικονομικότητας και εξασφάλισης συνθηκών γνήσιου ανταγωνισμού.

Οι παραπάνω ρυθμίσεις, είναι μεταβατικού χαρακτήρα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη μεταφορά των μαθητών σε όλη τη Χώρα, και μέχρι την ολοκλήρωση της επεξεργασίας, από το Υπουργείο Εσωτερικών, του νέου πλαισίου ρύθμισης του θέματος.

Επιπλέον, υπενθυμίζεταιότι, σύμφωνα με τοαρ.3της αριθμ.50025/2018ΚΥΑ (Β΄4217), μπορεί να χορηγείται προσωρινά επιδότησησε μαθητές μέχρι να ολοκληρωθεί τόσο ο διαγωνισμός όσο και οι άλλες διαδικασίες ανάθεσης της μεταφοράς.

Έχει ήδη αποσταλεί προς όλες τις Περιφέρειες υπόδειγμα προκήρυξης για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών με το Δυναμικό Σύστημα Αγορών (ΔΣΑ). Αναμένεται οι νέες διακηρύξεις του ΔΣΑ, σε συνδυασμό με τις πληροφορίες που θα μπορούν να αντληθούν από το πληροφοριακό σύστημα “myschool” του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, να συμβάλλουν αποφασιστικά στην έγκαιρη διενέργεια των διαγωνισμών, με μεγαλύτερη διαφάνεια και μικρότερο διοικητικό βάρος.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΥΠΕΣ προτρέπει να εξετάζεται συνεχώς από τις αρμόδιες Υπηρεσίες μεταφορών των οικείων Περιφερειών σε συνεργασία με τους Φορείς δημόσιας αστικής ή υπεραστικής καθώς και δημοτικής συγκοινωνίας, η δυνατότητα συμβολής των τελευταίων μέσω της τροποποίησης υφιστάμενων ή πρόβλεψης νέων δρομολογίων, προκειμένου να καλύπτονται οι ανάγκες μετακίνησης όσο το δυνατό μεγαλύτερου αριθμού μαθητών και να εξασφαλίζεται η σωστή διαχείριση των δημόσιων οικονομικών πόρων.

Τέλος, στο έγγραφο σημειώνεταιότι το Υπουργείο Εσωτερικών θα αναλάβει πρωτοβουλίες για την περαιτέρω ενημέρωση και εκπαίδευση των αρμόδιων στελεχών των Περιφερειών για τη λειτουργία του Δυναμικού Συστήματος Αγορών.

Δείτε το έγγραφο


Notiosevoikos.blogspot.com

.ΚΆΤΩ ΤΑ ΧΈΡΙΑ ΑΠΌ ΤΟΝ ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟ!  ΈΓΙΝΕ Η ΣΥΓΚΈΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΊΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΊΚΩΝ ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ
  ΚΆΤΩ ΤΑ ΧΈΡΙΑ ΑΠΌ ΤΟΝ ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟ!

  "Σήμερα οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής του Πλατανιστού αποφασίσαμε να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας και να διατρανώσουμε την αντίθεση μας στην επέκταση των εγκαταστάσεων των ανεμογεννητριών στην περιοχή Ποτάμι,

  Ήδη διανοίγεται Νέος δρόμος στην περιοχή Παλαιόπυργος
  Φτάνει πια!
  Έχει οργώθει όλο το βουνό!
  Σεβαστείτε τουλάχιστον τις παραλίες μας.
  Τα χωριά μας ελπίζουν σε μια τουριστική ανάπτυξη και εσείς επιδιώκεται να τα κάνετε νεκροταφεία.
  Φτάνει πια αυτή η βάρβαρη επιδρομή στην γη των πατεράδων και παππούδων μας,
  Έλεος.


  Επιτροπή κατοίκων
  Το επόμενη συγκέντρωση θα ανακοινωθεί. "
  Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΕΧΊΖΕΤΑΙ!