Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2020

Προσοχή! Σας ενδιαφέρει! ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΥΡΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣΞεκίνησε τη Δευτέρα η υποβολή αιτήσεων για επικουρικό προσωπικό στα νοσοκομεία και σε άλλους φορείς στο χώρο της δημόσιας  υγείας. Οι υποψήφιοι/ες που επιθυμούν να καταθέσουν την αίτησή τους για διευκόλυνση τους θα πρέπει να διαβάσουν τις νέες Οδηγίες και τα σχετικά έγγραφα που βρίσκονται αναρτημένα στο loipoepikouriko.moh.gov.gr. διότι περιέχουν αλλαγές σε σχέση με τις προηγούμενες εφαρμογές της διαδικασίας. Η πλατφόρμα θα μείνει ανοιχτεί έως και τις 15 Μαρτίου.
Η μοριόδοτηση των υποψηφίων θα γίνεται από τον ΑΣΕΠ και στην έδρα της κάθε Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.ΠΕ.) της χώρας θα καταρτίζονται και θα τηρούνται ηλεκτρονικοί κατάλογοι ανά κατηγορία και κλάδο, για όλους τους κλάδους του λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού, στους οποίους εγγράφονται όσοι κατέχουν αντίστοιχο τίτλο σπουδών και άδεια άσκησης επαγγέλματος, όπου απαιτείται. Υπενθυμίζουμε ότι η Εύβοια ανήκει στην 5η Υ.Πε. Θεσσαλίας και Στ. Ελλάδας!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου