Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου 2020

Σχετικά με την κυκλοφοριακή μελέτη Καρύστου.

Αποτέλεσμα εικόνας για καρυστος φωτογραφίες
Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον διαβάσαμε τις προτάσεις που κατέθεσε ο κ.Νόβας- δημοτικός σύμβουλος της μείζονος αντιπολίτευσης- για τα προβλήματα που υπάρχουν στην πόλη μας και ανάμεσα τους βλέπουμε και το θέμα της κυκλοφοριακής μελέτης .
Η αλήθεια είναι ότι το θέμα έχει απασχολήσει και απασχολεί συνεχώς κατοίκους και επισκέπτες με μεγάλο πρόβλημα την σηματοδότηση.

Εκτός από την μελέτη που υπήρχε από την δημαρχία του κ. Πλατυμέση το θέμα απασχόλησε το δημοτικό συμβούλιο στις 10 Μαίου του 2017 όπου είχε γίνει και η πρώτη παρουσίαση της πρότασης κυκλοφορίας και στάθμευσης στην πόλη μας από την εταιρία«ΟΔΟΓΕΩΔΑΙΤΙΚΗ Π. Κωνσταντινίδης & Συνεργάτες Ε.Ε.»,
Ακολούθησε την από 6 Νοεμβρίου συνεδρίαση όπου είχαν κατατεθεί οι προτάσεις.


Είναι εξαιρετικά σπουδαίο και μεγάλο θέμα που ευχόμαστε όλοι να ολοκληρωθεί άμεσα.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Στο Δημοτικό Συμβούλιο της 10-5-2017 , έγινε μια πρώτη παρουσίαση πρότασης της κυκλοφορίας και στάθμευσης στην πόλη της Καρύστου.

Ένα χρόνιο πρόβλημα που επιτέλους παίρνει τον δρόμο της λύσης του.Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ
 Της με αριθ. 19 από 6 Νοεμβρίου 2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καρύστου AΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 242/2017
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η
 «Κατάθεση προτάσεων για την οριστική έγκριση κυκλοφοριακής μελέτης της πόλης της Καρύστου» Στα Καλύβια και στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Καλυβίων (σύμφωνα με την με αρ. 274/2011 Α.Δ.Σ.), σήμερα την 6η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30 μ.μ. συνήλθε σε τακτική Δημόσια Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Καρύστου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 12505/31-10-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010.

ΘΕΜΑ: ΜΟΝΟ «Κατάθεση προτάσεων για την οριστική έγκριση κυκλοφοριακής μελέτης της πόλης της Καρύστου».

 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το ΜΟΝΟ θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την κυκλοφοριακή μελέτη της πόλης της Καρύστου που έχει εκπονηθεί από την εταιρεία «ΟΔΟΓΕΩΔΑΙΤΙΚΗ Π. Κωνσταντινίδης & Συνεργάτες Ε.Ε.» και κάλεσε τους Δημοτικούς Συμβούλους να εκφράσουν τις απόψεις τους και να καταθέσουν τις προτάσεις τους. Ο Πρόεδρος πρότεινε να γίνει πρόβλεψη στη μελέτη για την σήμανση της διαδρομής εισόδου και εξόδου της πόλης της Καρύστου και η οδός Ι. Κότσικα από το ύψος της οδού Ελλήνων Αμερικής και μέχρι την οδό Κριεζώτου να πεζοδρομηθεί πλήρως και να είναι προσβάσιμη μόνο για φορτοεκφορτώσεις των καταστημάτων σε συγκεκριμένες ώρες.

 Ο Δήμαρχος εισηγούμενος τη μελέτη, ανέλυσε τις αλλαγές που έχουν γίνει στις μονοδρομήσεις και την προσθήκη πεζόδρομων και νησίδων, τόνισε επίσης την αναγκαιότητα να προσαρμοσθούν οι δημότες στις παραπάνω αλλαγές καθώς και στις περαιτέρω προτάσεις της μελέτης. Ο Δήμαρχος επίσης αναφέρθηκε στην πλήρη μελέτη που υπάρχει για την Ι. Κότσικα, μπροστά από το κτίριο του Δημαρχείου κατά την οποία υπάρχει η δυνατότητα να διακοπεί πλήρως και η ήπια κυκλοφορία όταν χρειάζεται. Στην ίδια κατεύθυνση, όπως ανέφερε θα κινείται και η Παραλιακή οδός

 Ο Δημ. Σύμβουλος κ. Παπαλυμπέρης Ισίδωρος πρότεινε να πεζοδρομηθεί πλήρως η παραλιακή οδός, αντί της ήπιας κυκλοφορίας, από το ύψος της οδού Ήρας μέχρι το ξενοδοχείο «Αναστασία».

 Ακολούθως οι Σύμβουλοι συζήτησαν τις θέσεις του χώρου στάθμευσης των Ταξί. Επίσης πρότειναν να γίνει πλήρης πεζοδρόμηση της οδού Ι. Κότσικα από το ύψος της οδού Ελλήνων Αμερικής και μέχρι την οδό Κριεζώτου.

Να γίνει οδός ήπιας κυκλοφορίας που θα πεζοδρομείται κατά τις νυχτερινές ώρες της θερινής περιόδου η οδός Θ. Κότσικα από το ύψος της οδού Καρύστου έως την οδό Κριεζώτου. Να γίνει πεζόδρομος η οδός δυτικά του γηπέδου ποδοσφαίρου. Να υπάρξει πρόβλεψη για χώρο πώλησης αγροτικών προϊόντων από παραγωγούς πίσω από το Δημαρχείο. Ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημ. Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά . ……………………………………………………………………………………….. Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του αρ. 65 του ν.3852/10, μετά από διαλογική συζήτηση , ο μ ό φ ω ν α Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

 Να προωθηθούν οι προτάσεις που εκτέθηκαν στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης σχετικά με την κυκλοφοριακή μελέτη της πόλης της Καρύστου που έχει εκπονηθεί από την εταιρεία «ΟΔΟΓΕΩΔΑΙΤΙΚΗ Π. Κωνσταντινίδης & Συνεργάτες Ε.Ε.», στους μελετητές προς εξέταση.
 Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 242/2017. ………………………………………………………………

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου