Τρίτη, 19 Μαΐου 2020

Μελέτη για την "Επιχειρηματική Χωροθεσία και Χρήσεις Γης" παρέδωσε στον ΥΠΕΝ το ΕΒΕΑ

Τρίτη, 19-Μαϊ-2020 13:41

Μελέτη για την 

Μελέτη για την "Επιχειρηματική Χωροθεσία και Χρήσεις Γης" παρέδωσε στον ΥΠΕΝ το ΕΒΕΑ
Συνάντηση με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κωστή Χατζηδάκη πραγματοποίησε ο πρόεδρος της ΚΕΕ και του ΕΒΕΑ κ. Κ. Μίχαλος και του παρέδωσε έρευνα-μελέτη με αντικείμενο την "Επιχειρηματική Χωροθεσία και Χρήσεις Γης".  
Όπως τόνισε ο κ. Μίχαλος στον υπουργό, οι προτάσεις που καταθέτει η επιμελητηριακή κοινότητα δίνουν λύσεις στα μεγάλα προβλήματα που διαχρονικά διαπιστώνονται στη χωροθέτηση-εγκατάσταση και λειτουργία των επιχειρήσεων, ως απόρροια ενός ελλιπούς και ανολοκλήρωτου Εθνικού Χωροταξικού Σχεδίου, εστιασμένου στην περιβαλλοντική προστασία αλλά και στην επιχειρηματική χωροθεσία. 
Αναλυτικότερα, ο κ. Μίχαλος ανέφερε: "Στο πλαίσιο αυτής της μελέτης ερευνήθηκαν, κατεγράφησαν, αξιολογήθηκαν και τεκμηριώθηκαν σημαντικά θέματα για την διαχρονική χωροταξική υποδομή της χώρας (και με διεθνείς αναφορές και συγκρίσεις), τόσο στο θεωρητικό όσο και κυρίως στο θεσμικό και νομοθετικό επίπεδο, με εστίαση στις τελευταίες πέντε δεκαετίες.
Ειδικότερα εξετάστηκαν και αξιολογήθηκαν όλα τα προβλήματα και οι συγκρούσεις, οι ασάφειες και οι ελλείψεις, που διαχρονικά διαπιστώνονται στο δίκαιο για τις χρήσεις γης, όπως αυτά αποτυπώνονται κατά την εφαρμογή τους στην αδειοδοτική διαδικασία για την ίδρυση και λειτουργία επιχειρήσεων. Οι δυσλειτουργίες της Διοίκησης σχετικά με τις δυσχέρειες που έχουν καταγραφεί για την αδειοδότηση των Επιχειρηματικών Πάρκων και την οργανωμένη χωροθέτηση των επιχειρήσεων,  όπως και η ανάλυση υποδειγμάτων ευκαιριακής νομοθέτησης για την επίλυση προβλημάτων, ελλείψει μίας γενικής και γενναιόδωρης οριζόντιας νομοθεσίας, αποτέλεσαν ειδικά κεφάλαια της μελέτης.
Capital.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου