Σάββατο, 23 Μαΐου 2020

Αδέσποτα δαγκώνουν και τα παιδιά φοβούντε να παίξουν έξω!!

Η καραντίνα τελείωσε και τα παιδιά μετά από καιρό εγκλεισμού , βγήκαν να παίξουν και ένα από αυτά το δάγκωσε ένας αδέσποτος σκύλος που συχνάζει κοντά στην τράπεζα Πειραιώς στην πλατεία.
Προσέξτε λοιπόν γιατί δεν χρειάζεται κάποια πρόκληση, απλά το σκυλί είναι βλαμμένο και επιθετικό.
Έχουμε κουραστεί και βαρεθεί να λέμε κάθε τρις και λίγο τα ίδια και τα ίδια και να καταλήγουμε οι κακοί άνθρωποι που δεν αγαπούν τα ζώα, ΟΛΑ ΤΑ ΖΩΑ. Υπάρχει μια σπίλωση των οικογενειών  και των θυμάτων που πολλοί προτιμούν να μη μιλήσουν καθόλου γιατί δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν όλη αυτήν την τρέλα . Προσωπικά, δεν μπορώ να χωρέσω στο μυαλό μου την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί, όπου  φοβούντε τα παιδιά να πάνε στην πλατεία και στην παραλία να παίξουν γιατί είναι τα σκυλιά.
Πιο καλά να πάνε στο βουνό τότε και να αφήσουμε τα σκυλιά να κάνουν βόλτες στην παραλία.
Πρέπει οπωσδήποτε , μα οπωσδήποτε να οργανωθεί η επιτροπή και να αναλάβει κάποιος/κάποια, αποκλειστικά την υπόθεση των αδέσποτων. Χρηματοδότηση, σήτιση, φροντίδα, στέγαση, υιοθεσία, συνεργασία με την Φιλοζωική η άλλες φιλοζωικές κλπ, ενημέρωση κατοίκων, και άλλα.
Όταν κάποιος έχει πολλές αρμοδιότητες δεν μπορεί να ανταπεξέλθει σε όλες το ίδιο καλά για αυτόν τον λόγο καλό θα ήταν να ξανασκεφθούν το μοίρασμα των αρμοδιοτήτων. Πιστεύω τώρα με τον Γενικό Γραμματέα στον δήμο, να υπάρξει μια βελτίωση σε όλα αυτά. Μια βελτίωση που θα φανεί στην καθημερινότητα μας.
Μέχρι τότε όμως, πρέπει να απομακρυνθεί το σκυλί που φοβίζει και επιτίθεται στα παιδιά αλλά και σε μεγάλους από ότι μαθαίνω.
Σωστά τα ανωτέρω πλην όμως σε περίπτωση που το ζώο είναι αδέσποτο φέρει ποινική αλλά και αστική ευθύνη ο Δήμος στην περιφέρεια αρμοδιότητας του οποίου που έλαβε χώρα το συμβάν.
Ποινικά σύμφωνα με 15 , 314 ΠΚ και αστικά βάσει 105 και 106 Εισ.Ν.Α.Κ και 932 ΑΚ με αρμόδια τα διοικητικά δικαστήρια, καθώς υπάρχει ιδιαίτερη νομική υποχρέωση του Δήμου για περισυλλογή αδέσποτων σκύλων και διασφάλιση ακίνδυνης χρήσης δημόσιων χώρων από τους δημότες καθώς και για προστασία της ζωής και υγείας των δημοτών (3022/12ΣτΕ , 932/2008 ΜΔΠΠειρ.)
Αυτό προκύπτει απο το άρθρο 24 παρ. 1 περ. η΄ του Π.Δ. 410/95 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (Α΄231), οπου ορίζεται ότι στην αρμοδιότητα των δήμων και των κοινοτήτων ανήκει, μεταξύ άλλων, και η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και η προστασία της ζωής και της υγείας των κατοίκων. Με τις διατάξεις δε του άρθρου 7 του Ν. 3170/03 (Α΄ 191) ορίζονται, μεταξύ άλλων, και τα εξής : Αρμόδιοι για την περισυλλογή των αδέσποτων σκύλων είναι οι δήμοι και οι κοινότητες. Η περισυλλογή των αδέσποτων σκύλων μπορεί να πραγματοποιείται και από ζωοφιλικά σωματεία, εφόσον διαθέτουν την απαραίτητη υποδομή, σε συνεργασία με τον αρμόδιο δήμο ή κοινότητα. Οι δήμοι και οι κοινότητες συγκροτούν τα συνεργεία περισυλλογής από άτομα τα οποία διαθέτουν την κατάλληλη εκπαίδευση και εμπειρία σε θέματα που αφορούν στην αιχμαλωσία των ζώων και κατέχουν τις τεχνικές χειρισμού τους (παρ.1). Οι σκύλοι που περισυλλέγονται οδηγούνται στα καταφύγια αδέσποτων ζώων συντροφιάς, που ιδρύονται και λειτουργούν από τους δήμους, τις κοινότητες και τα ζωοφιλικά σωματεία (παρ.3 περ. α΄). Κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 7 του ως άνω άρθρου εκδόθηκε η 280239 της 12/19-11-03 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, με τις διατάξεις της οποίας καθορίστηκε ο τρόπος σήμανσης και καταγραφής των αδέσποτων ζώων και ορίστηκε η σύσταση επιτροπής για την παρακολούθηση της εφαρμογής του σχετικού προγράμματος από το Δήμο που είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή του, σύμφωνα με το Ν.3170/03.
Βέβαια η ευθύνη του δήμου εξακριβώνεται με βάση τα πραγματικά περιστατικά κάθε συγκεκριμένης υπόθεσης, όπως αν τα όργανα του δήμου γνώριζαν ή όφειλαν να γνωρίζουν την παρουσία αδέσποτων σκύλων στην περιοχή όπου συνέβη το ατύχημα και παρά ταύτα παρέλειψαν να λάβουν τα αναγκαία μέτρα.Επίσης αν υπηρχε παράλειψη των οργάνων του δήμου να συγκροτήσουν ειδικό συνεργείο περισυλλογής αδέσποτων σκύλων και να κατασκευάσουν καταφύγιο ζώων [ άρθρο 24 παρ. 1 περ. η του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (π.δ. 410/1995)]
Φυσικά σε περίπτωση που αποδειχθει η ποινική ευθύνη του ΟΤΑ καταδικάζεται ποινικά ο αρμόδιος αντιδήμαρχος (φυσικό πρόσωπο) ενω αστικά ο ΟΤΑ ως νομικό πρόσωπο ,με μάλιστα καθόλου ευκαταφρόνητα ποσα αποζημείωσης...
[edit time=1366385315]Srek[/edit]

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου