Σάββατο, 9 Μαΐου 2020

Κρίσιμες στιγμές για την Παιδεία .Αντιδράσεις και νέες προσεγγίσεις.

 Η μέρα για το άνοιγμα των Σχολείων πλησιάζει και οι φωνές της αντίδρασης στο σχέδιο ανοίγματος, πληθαίνουν μέρα με την μέρα.
Πολλοί εκπαιδευτικοί αντιδρούν και αρνούνται να πάνε στο σχολείο, ενώ άλλοι αντιδρούν στην πιθανότητα της μαγνητοσκόπησης των μαθημάτων η της απ ευθείας μετάδοσης, για τα παιδιά που δεν μπορούν να βρίσκονται με φυσική παρουσία στην τάξη.

Το θέμα της μαγνητοσκόπησης και τις μετάδοσης των μαθημάτων είναι πολύ απλό να λυθεί.
Τοποθετεί ο εκπαιδευτικός την κάμερα να δείχνει μόνο τον ίδιο και τον πίνακα.
Κλείνει τα μικρόφωνα και δεν ακούγονται οι άλλοι μαθητές όταν απαντούν, περιορίζεται η παρουσία μαθητών στον πίνακα και υπάρχει η απαραίτητη κατανόηση όλων στην ανάγκη της επείγουσας κατάστασης έτσι ώστε να μην εμποδίζεται η ροή και να μπορεί να παρακολουθεί όποιος δεν είναι μαζί τους.
Έκτακτες καταστάσεις, απαιτούν έκτακτες λύσεις. Και όπως λέει η παροιμία, ' Ο καλός ο καπετάνιος, στην φουρτούνα φαίνεται".Το ίδιο και ο δάσκαλος /α. Κάθεται ο καπετάνιος με το τιμόνι αγκαλιά να παραπονιέται γιατί τα νερά δεν είναι ήρεμα η βρίσκει τρόπο να περάσει τα κύματα και να οδηγήσει το καράβι στην ασφάλεια?
Τα παιδιά  έχουν μείνει τόσο καιρό μακριά από την κοινότητα του σχολείου με πολλές και διαφορετικές επιπτώσεις.
Ποια είναι η θέση μας? 
Να βοηθήσουμε ΟΛΑ τα παιδιά που έχουμε με τον καλύτερο τρόπο που μπορούμε, η να κάνουμε αναλύσεις για το πόσο καλοί δάσκαλοι και καθηγητές είμαστε και αρνούμαστε να εργαστούμε με άλλες παραμέτρους?

Φυσικές καταστροφές, απρόβλεπτοι παράγοντες, γεωγραφικές ιδιαιτερότητες, αρρώστιες και οικονομικοκοινωνικές  συνθήκες , δημιουργούν τα πλαίσια όπου τα παιδιά πρέπει να προσεγγίσουν την γνώση με άλλους τρόπους εκτός των συνηθισμένων.
Πρέπει να προσαρμοστούμε και να πασχίσουμε να αποκτήσουμε νέες δεξιότητες, να αλλάξουμε αντιλήψεις , να βγούμε από το κουτί μας και να πλησιάσουμε την διδασκαλία αλλιώς.
Ο δάσκαλος /α δεν είναι το κέντρο της τάξης. Το παιδί είναι. Το κάθε παιδί ξεχωριστά, και δεν περιμένω κανέναν σοφό να μου το πει. Μου το λένε τα 30 χρόνια μέσα στην τάξη και τώρα που η τάξη έχει μετακομίσει στην οθόνη, σας το λέω εκ πείρας, υπάρχουν λύσεις .


Τάξεις σε υπόγεια λόγω πολέμου, τάξεις σε νοσοκομεία λόγω ασθένειας, τάξεις στην ύπαιθρο λόγω φτώχειας, τάξεις παντού όπου υπάρχει κάποιος που θέλει να διδάξει και ένα παιδί που αν και δεν είναι δικό μας, είναι το κέντρο του κόσμου.
Αν με διαβάζει κάποιος που μπορεί, κάντε κάτι να μπει ίντερνετ στα χωριά του Καβοντόρου.
Είναι απαράδεκτο τα παιδιά μας να μην μπορούν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα μας λόγω σύνδεσης!
Ασχοληθείτε να έχουν όλα τα παιδιά συσκευή σύνδεσης και όχι επειδή έσπασε το τηλέφωνο τα παιδάκια να είναι αποκομμένα .  Επίσης θα ήθελα να σκεφτούν πολύ σοβαρά να περιληφθούν στα ανταποδοτικά των ΑΠΕ , ο εξοπλισμός των παιδιών με τεχνολογικό εξοπλισμό για την παρακολούθηση των μαθημάτων. 


"Don't cry over spilt  milk"  Δηλ. μην κλαις για κάτι έγινε, βρε τρόπο να κάνεις κάτι.


Προβολή/Άνοιγμα
Ημερομηνία
2019
Συγγραφέας
Τσώτσου, Γεώργιος
Ο κόσμος στον οποίο ζούμε συνεχώς μεταβάλλεται κάτι που σημαίνει ότι η εκπαίδευση πρέπει να ανταποκριθεί σε αυτή τη συνεχιζόμενη αλλαγή. Ως απάντηση σε αυτή την αλλαγή που σημειώνεται σε παγκόσμιο επίπεδο, η διαφοροποίηση της διδασκαλίας προσφέρει έναν νέο τρόπο για την αποτελεσματικότερη εκπαίδευση των μαθητών. Η διαφοροποίηση της διδασκαλίας ορίζεται ως η αλλαγή του τρόπου με τον οποίο γίνεται το μάθημα, έτσι ώστε αυτό να ανταποκρίνεται στις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και το επίπεδο στο οποίο βρίσκεται ο κάθε μαθητής. Στη διαφοροποίηση της διδασκαλίας, η αξιολόγηση αλλάζει και αυτή χαρακτήρα, καθώς από απρόσωπη και τυποποιημένη μεταβάλλεται σε μια προσωπική, συνεχόμενη και εξατομικευμένη διαδικασία. Ο εκπαιδευτικός δεν είναι η αυθεντία και η πηγή της γνώσης, αλλά είναι ο εμψυχωτής και ο υποστηρικτής της μάθησης των μαθητών του. Οι μαθητές με τη σειρά τους έχουν κεντρικό-πρωταγωνιστικό ρόλο και δεν είναι παθητικοί δέκτες. Αντιθέτως, θεωρούνται υπεύθυνοι για τη μάθηση τους. Πλήθος ερευνών έχει αποδείξει ότι η διαφοροποίηση της διδασκαλίας ανταποκρίνεται σε όλα όσα έχουν ανάγκη οι μαθητές, καθιστώντας ταυτόχρονα τη διδασκαλία μία ευχάριστη και δημιουργική διαδικασία και για τους μαθητές αλλά και για τους εκπαιδευτικούς. Επίσης, έχει θετικά αποτελέσματα και στη βελτίωση των επιδόσεων των μαθητών. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη των απόψεων των εκπαιδευτικών για τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας στους τομείς που αναφέρονται παραπάνω. Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε μέσα από συνεντεύξεις 12 δασκάλων (8 γυναίκες και 4 άνδρες) οι οποίοι εργάζονται σε Δημοτικά Σχολεία της Πτολεμαΐδας. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί διαφοροποιούν τον τρόπο που κάνουν το μάθημά τους, επειδή με αυτόν τον τρόπο η διδασκαλία τους έγινε αποδοτικότερη και πιο ευχάριστη σε σχέση με πριν. Ωστόσο, στη δεύτερη συνάντηση του ερευνητή με τους εκπαιδευτικούς διευκρινίστηκε ότι χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο απλές πρακτικές διαφοροποίησης και όχι σύνθετες, όπως συνήθως συναντάται στη βιβλιογραφία. Η διαφοροποίηση που χρησιμοποιούν διαφέρει τόσο ως προς τη διάρκεια, όσο και ως προς τη συχνότητα (δε γίνεται σε καθημερινή βάση) και την πολυπλοκότητα. Τα αποτελέσματα της εν λόγω έρευνας συνάδουν με πλήθος άλλων ερευνών οι οποίες υποστηρίζουν τη χρήση της διαφοροποίησης της διδασκαλίας στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου