Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2020

Αίτημα Ζάχου Χατζηνικολή για ενημερωση σχετικά με τα έσοδα από τις ΑΠΕ


Αίτημα Ζάχου Χατζηνικολή για ενημερωση σχετικά με τα έσοδα από τις ΑΠΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ

Σχετικά με τα έσοδα του ποσοστού 1,7% στις τοπικές κοινότητες του ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ από τις ΑΠΕ , καταθέσαμε στον Δήμο Καρύστου την εξής αίτηση:
« ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
Όπως γνωρίζομε , στις τοπικές Κοινότητες στων οποίων τα όρια έχουν εγκατασταθεί Αιολικά Πάρκα , έχει προβλεφθεί από τον νόμο ως αντισταθμιστικό όφελος , η κατ’ έτος καταβολή του 1,7% των εσόδων των ΑΠΕ και κατά το ποσοστό του 80% αυτών , να αποδίδεται στην αντίστοιχη τοπική κοινότητα για να πραγματοποιούνται στα κτηματικά όρια αυτής τα προβλεπόμενα έργα . 
Επιπλέον εως την 30 Μάρτη του επόμενου έτους να αποστέλλεται στο αρμόδιο υπουργείο Περιβάλλοντος και στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση αναλυτική κατάσταση των έργων
Σε πολλές Κοινότητες , όπως στον Πολυπόταμο , στα Μεσοχώρια , στις τοπικές Κοινότητες του Καφηρέα , στο Παραδείσι , στο Μελλισσώνα ,στους Στουπαίους , στον Πλατανιστό , στους Μύλους , στον Γραμπιά , στον Αλμυροποταμο , στην ΔΕ Στύρων τα αιολικά πάρκα λειτουργούν εδώ και χρόνια εως σήμερα , ενώ σε άλλες μεταγενέστερα .
Όμως , τόσο οι κάτοικοι , όσο -και κυρίως - οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων και τα Τοπικά Συμβούλια , αγνοούν παντελώς , ποια ήταν τα έσοδα από αυτήν την αιτία κατ έτος , ποια έργα έγιναν με τα έσοδα αυτά , ποιο ήταν το κόστος του καθενός και ποιο είναι σήμερα το διαθέσιμο υπόλοιπο για κάθε μία από όλες τις κοινότητες . 
Η ενημέρωση αυτή είναι εύκολη , διότι κάθε έτος – προφανώς - γίνεται η ανωτέρω αναλυτική αναφορά όλων αυτών, που αποστέλλεται στο αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος
Ως εκ τούτου , σας παρακαλώ – εντός εύλογου σύντομου χρονικού διαστήματος - να μας απαντήσετε εγγράφως στα άνω ερωτήματα ,για την τελευταία πενταετία εως σήμερα ,ητοι ποια ήταν τα έσοδα από αυτήν την αιτία κατ έτος , ποια έργα έγιναν με τα έσοδα αυτά , ποιο ήταν το κόστος του καθενός και ποιο είναι σήμερα το διαθέσιμο υπόλοιπο , όλα αυτά για κάθε μία από όλες τις κοινότητες . ως έχοντες προφανές και εκ του νόμου δικαίωμα να ζητήσομε αυτό , καθώς και προφανής η εκ του νόμου αντίστοιχη υποχρέωση σας
ΚΑΡΥΣΤΟΣ 16 -6-2020
\ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΞΗ
ΖΑΧΟΣ ΔΗΜ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου