Παρασκευή, 21 Αυγούστου 2020

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΑΣΚΩΝ , ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ


ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΑΣΚΩΝ , ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ

Κατόπιν της απόφασης του Υπουργείου Παιδείας για υποχρεωτική χρήσης μάσκας από τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς , με δαπάνες και φροντίδα των γονέων ,θωρούμε ότι ο Δήμος μας πρέπει να συμβάλλει σε αυτήν την δαπάνη ,διότι υπάρχει εξειδικευμένο κονδύλι που χορηγήθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών στον Δήμο μας ( ΦΕΚ 55Α/2020 και Ν 4412/2016 άρθρο 32,ως προς την επείγουσα διαδικασία )και με σκοπό την λήψη επειγόντων μέτρων για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού ( COVID 19 )
Και αυτό, διότι αυτή η καθημερινή δαπάνη θα είναι ,συνολικά ,πολύ μεγάλη για τους γονείς, που ήδη έχουν υποστεί τις συνέπειες από την οικονομική κρίση , αλλά και διότι ο σκοπός αυτός συνάδει απολύτως με το πνεύμα της άνω επιχορήγησης ,δηλαδή της αποφυγής της διάδοσης του ιού . Το ίδιο ισχύει για τους εκπαιδευτικούς .
Θεωρούμε ότι μια τέτοια δαπάνη θα πιάσει τόπο , αντί να καταναλώνονται τα χρήματα αυτά σε εργολαβίες καθαριότητας αμφιβόλου αποτελέσματος σε σχέση με τα κόστη, αλλά και εντασσόμενες ,μόνον κατά ευρύτατη ερμηνεία, στους σκοπούς της επιχορήγησης και ζητάμε τόσο από την οικονομική επιτροπή , όσο και το Δ Σ ,να γίνει δεκτό το αίτημα μας με την προβλεπόμενη ανω επείγουσα διαδικασία .

ΚΑΡΥΣΤΟΣ 21 -8 -2020
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΞΗ
ΖΑΧΟΣ ΔΗΜ.ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου