Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2020

Ζάχος Χατζηνικολής: Ανεξέλεγκτες οι εταιρίες Α Π Ε και εμείς ικέτες των ιδιοκτησιών μας

 ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ .

ΘΕΜΑ : Η στάση των εταιριών Α Π Ε προς τους ιδιοκτήτες , στις ιδιοκτησίες των οποίων , ήδη , έχουν εγκατασταθεί ή , ήδη , εγκαθίστανται ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ

Κύριε Πρόεδρε του ΔΣ
Είχαμε τονίσει ότι με την στάση της πλειοψηφίας της Δημοτικής Αρχής, οι εκπρόσωποι των εταιριών Α Π Ε συμπεριφέρνονται ως ιδιοκτήτες των κτημάτων, τα οποία κτήματα οι συνδημότες μας κατέχουν από τα μέσα του προπερασμένου αιώνα και που – η μεγάλη πλειοψηφία - με οικτρές οικονομίες απέκτησε και διατήρησε από γενιά σε γενιά

Η κατάσταση αυτή επιδεινώνεται συνεχώς , με αποτέλεσμα , ενώ , ήδη, έχουν εγκατασταθεί αιολικά πάρκα , να μην έχουν , καν , συναφθεί μισθωτήρια , να μην πληρώνονται εκμισθωτές για ήδη υπογραμμένα μισθωτήρια , να διανοίγονται δρόμοι, πλατείες, να προτείνονται εξευτελιστικά μισθώματα για τεράστιες ανεμογεννήτριες και γενικά να επιδεικνύουν συμπεριφορές σαν ήταν δικά τους , σαν προσωπικές τους περιουσίες.

Όλα αυτά τα είχαμε πλειστάκις επισημάνει , αλλά ματαίως . Δυστυχώς, αφήσανε τις εταιρίες Α Π Ε εντελώς ανεξέλεγκτες , με αποτέλεσμα να γίνομε ικέτες των ιδιοκτησιών μας.

Με την παρούσα ζητάμε να εισαχθεί στο Δ.Σ θέμα με αυτό το περιεχόμενο και να ζητήσομε με απόφαση μας , τον πλήρη σεβασμό στους ιδιοκτητες των άνω ακινήτων και να κατανοήσουν ότι όλα αυτά τα ακίνητα είναι ιδιωτικά και με αυτό το καθεστώς να συναλλάσσονται. , αλλάζοντας , άμεσα και άρδην , συμπεριφορά . 

Αναφερόμαστε στα ήδη υπάρχοντα αιολικά.

ΚΑΡΥΣΤΟΣ 10-9-2020
ΖΑΧΟΣ ΔΗΜ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΗΣ
notiosevoikos.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου