Τετάρτη, 27 Ιανουαρίου 2021

Το Ιδιοκτησιακό και η ανεμογεννήτρια στην Λάλα, ανάμεσα στα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου της 31/1/2021

 Κάρυστος 27/ 1 / 2021 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθ. Πρωτ.: 778 Τηλ. 22243 50016 

 ΠΡΟΣ κ. Δήμαρχο Καρύστου κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους κ. κ. Πρόεδρους Κοινοτήτων Δ. Καρύστου Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

 Σας καλούμε να προσέλθετε σε Συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη (μέσω skype) την 31η Ιανουαρίου 2021, ημέρα Κυριακή και ώρα 20:00 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

1. Λήψη ψηφίσματος και συνέχιση ενεργειών για την στήριξη της επίλυσης του ιδιοκτησιακού προβλήματος της νότιας Καρυστίας. ΄

2. Εξέταση αιτήματος της εταιρείας EREN ΕΛΛΑΣ Μ.Α.Ε. περί δωρεάς κατασκευής ποδοσφαιρικού γηπέδου στα Νέα Στύρα.

 3. Λήψη απόφασης για την μη τοποθέτηση ανεμογεννήτριας της εταιρίας RESPLAN – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ στα διοικητικά όρια της Κοινότητας Καλυβίων σύμφωνα με την με αρ. 2/2021 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου. 

4. Εξέταση αιτήματος για την επέκταση χωροταξικού φέρουσας ικανότητας ειδικού σκοπού (Αιολικά και Φωτοβολταϊκά) της εταιρείας ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΚΟΠΛΑΝ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Μ.ΕΠΕ. 

5. Ενημέρωση σχετικά με τις από 11-9-2020 προτάσεις του Δημ. Συμβούλου κ. Νόβα Δημητρίου. 

6. Ορισμός μελών Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής αντικειμένου συμβάσεων Προμηθειών Δήμου Καρύστου (σύμφωνα με το αρ. 221 παρ. 11β του ν.4412/2016).

 7. Ορισμός μελών Επιτροπής παραλαβής αντικειμένου συμβάσεων παροχής Υπηρεσιών Δήμου Καρύστου (σύμφωνα με το αρ. 221 παρ. 11δ του ν.4412/2016).

 8. Ορισμός εκπροσώπων στην Επιτροπή καθορισμού τιμήματος ακινήτων ή κινητών πραγμάτων προς εκποίηση, εκμίσθωση, αγορά ή μίσθωση. 9. Ορισμός μελών Επιτροπής κατάρτισης ετήσιων μητρώων αρρένων.

 10. Ορισμός μελών Επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων. 

11. Ορισμός μελών Επιτροπής για τη σφράγιση και την εκτέλεση των διοικητικών πράξεων επί των καταστημάτων και των επιχειρήσεων του Δήμου Καρύστου. 

12. Ορισμός μελών Επιτροπής γνωμοδότησης για την καταστροφή αχρήστων υλικών. 

13. Ορισμός εκπροσώπου στην Επιτροπή γνωμοδότησης για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης και εξουδετέρωσης ναυαγίων. 

14. Ορισμός εκπροσώπου στην επιτροπή για θέματα που αφορούν εκμίσθωση θαλασσίων μέσων αναψυχής. 

15. Ορισμός εκπροσώπου στην Επιτροπή Ελέγχου Αθλητικών Εγκαταστάσεων και καθορισμός Αθλητικών Εγκαταστάσεων προς έλεγχο. 

16. Ορισμός μελών Επιτροπής Διαχείρισης Θεμάτων Σχεδίων Πόλεως και Οικισμών.

 17. Ορισμός μελών Επιτροπής Κτιριολογικών Ελέγχων. 18. Εξέταση αίτησης Παπαλυμπέρη Ισίδωρου περί αντικατάστασης μουριάς.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Κάλεσμα από τον Σύλλογο Προστασίας Περιβάλλοντος Νότιας Καρυστίας στην συγκέντρωση της Δευτέρας 12/4/2021.

  Tην  Δευτέρα 12.4.2021  διαμαρτυρόμαστε  κατά της συνεχιζόμενης εγκατάστασης ανεμογεννητριών.   Κεντρικό σύνθημα ΚΑΜΙΑ  ΑΛΛΗ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙ...