Δευτέρα, 4 Ιανουαρίου 2021

Όχι στον υποβιβασμό των σχολείων δήμου Καρύστου, αλλά...


Διαβάζουμε την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που ακολουθεί προσπάθειες μέσα στα χρόνια για να μην υποβιβαστούν τα σχολεία της περιοχής . Ας δούμε όμως την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα μας λέει ότι πάρα πολλές οικογένειες έχουν φύγει λόγω της κρίσης από την περιοχή. Επίσης η πραγματικότητα μας λέει ότι σε όλη την χώρα εδώ και χρόνια έχουν γίνει τέτοιες αλλαγές όπως και το ότι η Περιφέρεια πια δεν χρηματοδοτεί πολλά δρομολόγια για τα σχολεία, μιας λόγω απόστασης, μιας λόγω λίγων μαθητών . Κάθε χρόνο τα ίδια και τα ίδια με την καθυστερημένη τακτοποίηση της μεταφοράς των μαθητών.

Καλές είναι οι αποφάσεις αν και έχει αποδειχθεί ότι είναι διακοσμητικές τόσο σε αυτό όσο  και σε άλλα   προβλήματα που δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. 

 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

 Της με αριθ. 22 από 30 Δεκεμβρίου 2020 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καρύστου AΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 151/2020 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η «Γνωμοδότηση σχετικά με μεταβολές σχολικών μονάδων για το σχολ. έτος 2021-2022»   

ο μ ό φ ω ν α Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Εγκρίνει το κατεπείγον της με τηλεδιάσκεψης συνεδρίασης. ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 151/2020

 ΘΕΜΑ: 2ο «Γνωμοδότηση σχετικά με μεταβολές σχολικών μονάδων για το σχολ. έτος 2021-2022». Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το με αρ. 8993/19-10-2020 έγγραφο της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ευβοίας με το οποίο ζητείται η γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου για τις παρακάτω μεταβολές που αφορούν σχολικές μονάδες στα όρια του Δήμου μας: 

Α) Υποβιβασμός του 12θέσιου 1ου Δημ. Σχολείου Καρύστου σε 10θέσιο. 

Β) Υποβιβασμός του 12θέσιου 2ου Δημ. Σχολείου Καρύστου σε 10θέσιο.

 Γ) Υποβιβασμός του 6θέσιου Δημ. Σχολείου Μαρμαρίου σε 5θέσιο. 

Δ) Κατάργηση του 1θέσιου Δημ. Σχολείου Καλλιανών. 

Ε) Κατάργηση του 1θέσιου Δημ. Σχολείου Στουππαίων. 

 Προτείνουμε να εκφραστεί αρνητική γνωμοδότηση για τις προτεινόμενες μεταβολές διότι στους ανωτέρω οικισμούς του Δήμου μας ζουν αρκετά νεαρά ζευγάρια τα οποία έχουν βρέφη που σε σύντομο χρονικό διάστημα θα έχουν ανάγκη από σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Επίσης η μετακίνηση των παιδιών μέχρι το πλησιέστερο σχολείο θα είναι δυσχερής λόγω των μεγάλων αποστάσεων και του κακού οδικού δικτύου. Ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημ. Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά . ……………………………………………………………………………………….. Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου και τις δ/ξεις του αρ. 65 του ν. 3852/2010, μετά από διαλογική συζήτηση, 

ο μ ό φ ω ν α Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Εκφράζουμε αρνητική γνώμη για τις προτεινόμενες, με το με αρ. 8993/19-10-2020 έγγραφο της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ευβοίας, μεταβολές που αφορούν σχολικές μονάδες στα όρια του Δήμου μας για τους λόγους που εκτέθηκαν στο σκεπτικό της παρούσας. Προτείνουμε να μην μειωθούν οι οργανικές θέσεις των Δημοτικών Σχολείων Καρύστου και Μαρμαρίου και τα Δημοτικά σχολεία Καλλιανών και Στουππαίων να παραμείνουν σε αναστολή.

 Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 151/2020

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Καλλικράτης στα σχολεία Ποια νηπιαγωγεία, δημοτικά και γυμνάσια συγχωνεύονται ή καταργούνται σε όλη τη χώρα

Μεγάλο σχέδιο συγχωνεύσεων, καταργήσεων σχολείων, αλλά και επανιδρύσεων σε περιπτώσεις που θα κριθεί απαραίτητο αλλάζει ριζικά τον «χάρτη» της Εκπαίδευσης από την επόμενη σχολική χρονιά. Μονοθέσια, διθέσια και τριθέσια σχολεία θα είναι τα πρώτα που θα κλείσουν, ενώ συγχωνεύσεις αναμένονται και σε λυκειακές τάξεις αλλά και σε σχολικές μονάδες που λειτουργούν στην ίδιο χώρο


<b>Καλλικράτης στα σχολεία </b>Ποια νηπιαγωγεία, δημοτικά και γυμνάσια συγχωνεύονται ή καταργούνται σε όλη τη χώρα | tovima.gr

Μεγάλο σχέδιο συγχωνεύσεων, καταργήσεων σχολείων, αλλά και επανιδρύσεων σε περιπτώσεις που θα κριθεί απαραίτητο αλλάζει ριζικά τον «χάρτη» της Εκπαίδευσης από την επόμενη σχολική χρονιά. Μονοθέσια, διθέσια και τριθέσια σχολεία θα είναι τα πρώτα που θα κλείσουν, ενώ συγχωνεύσεις αναμένονται και σε λυκειακές τάξεις αλλά και σε σχολικές μονάδες που λειτουργούν στην ίδιο χώρο. Το ποσοστό των σχολείων που θα βάλουν «λουκέτο» δεν είναι ξεκάθαρο, αλλά οι ομοσπονδίες των δασκάλων και των καθηγητών που αντιδρούν στο σχέδιο του υπουργείου Παιδείας το ανεβάζουν στο 30% των σχολείων που λειτουργούν πανελλαδικά. Βέβαια, από τη διαδικασία αυτή εξαιρούνται οι απομακρυσμένες, ορεινές και νησιωτικές περιοχές της χώρας.

Τα κριτήρια, όπως αναφέρει το υπουργείο Παιδείας, δεν είναι οικονομικά αλλά παιδαγωγικά. Οι περιπτώσεις μαθητών που φοιτούν σε σχολεία με περισσότερους… δασκάλους από μαθητές, είναι συχνές. Οπως έχουν διαπιστωθεί περιπτώσεις σχολείων που λειτουργούσαν σε διπλανά κτίρια με λιγότερους από 60 μαθητές το καθένα αλλά δύο διευθυντές και δυσανάλογα μεγάλο διοικητικό προσωπικό.

Ο «Καλλικράτης» στην Εκπαίδευση προκαλεί βέβαια αντιδράσεις τόσο στους τοπικούς «άρχοντες» όσο και στις εκπαιδευτικές ομοσπονδίες της χώρας (ΟΛΜΕ και ΔΟΕ) που ξεκινούν σειρά κινητοποιήσεων για το θέμα.

«Οι περιπτώσεις σχολείων που λειτουργούν μόνο και μόνο για να δικαιολογούνται θέσεις διευθυντών και ρουσφέτια τοπικών αρχόντων δεν είναι μία ή δύο»

έλεγε από την άλλη πλευρά στο «Βήμα» ανώτατο στέλεχος του υπουργείου Παιδείας.

Τι γίνεται όμως στις Περιφέρειες της χώρας; Τα στοιχεία που εξασφάλισε «Το Βήμα» δίνουν μια πρώτη εικόνα των σχολείων που πρόκειται να κλείσουν και των αιτημάτων που έχουν διατυπωθεί σε απόρρητα έγγραφα προς την ηγεσία του υπουργείου Παιδείας. ?

Περίπτωση πρώτη

Νηπιαγωγείο Πετραλώνων, Ν. Χαλκιδικής στη Θεσσαλονίκη

Μαθητές: 10 παιδάκια (3 νήπια και 7 προνήπια)

Προτείνεται συνένωση με το 1ο ή το 2ο Νηπιαγωγείο Τρίγλιας όπου λειτουργούν με δύο τμήματα το καθένα (τέσσερα τμήματα) με 16 νήπια και 14 προνήπια (δύο τμήματα) και 20 νήπια και 19 προνήπια (δύο τμήματα) αντίστοιχα. Στο 1ο Τρίγλιας λειτουργεί και ολοήμερο τμήμα με μία επιπλέον νηπιαγωγό. Οπως λένε στελέχη και εκπαιδευτικοί της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης της περιοχής, αν συγχωνευθούν τα σχολεία θα λειτουργήσει ολοήμερο νηπιαγωγείο με το νέο αναμορφωμένο πρόγραμμά του, κάτι που δεν μπορεί να γίνει σήμερα καθώς δεν συμπληρώνεται ο απαιτούμενος αριθμός φοίτησης νηπίων.

Περίπτωση δεύτερη

Περιφερειακή Διεύθυνση Ηπείρου

– Προτείνεται συγχώνευση του μονοθέσιου δημοτικού σχολείου Κόντσικας (5 μαθητές) με το 1ο τριθέσιο δημοτικό σχολείο Μαρμάρων (με 29 μαθητές) που απέχει περίπου 4 χιλιόμετρα.

– Συγχώνευση του μονοθέσιου δημοτικού σχολείου Πωγωνιανής (6 μαθητές) με το διθέσιο δημοτικό σχολείο Δελβινακίου (21 μαθητές) που απέχει περίπου 4 χιλιόμετρα.

– Συγχώνευση του μονοθέσιου δημοτικού σχολείου Βασιλικής (10 μαθητές) με το πενταθέσιο δημοτικό σχολείο Λογγάδων (51 μαθητές) που απέχει περίπου 4 χιλιόμετρα.

Περίπτωση τρίτη

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση του νομού Ιωαννίνων

– Προτείνεται συγχώνευση του Γυμνάσιου Λογγάδων (24 μαθητές) με το Γυμνάσιο Κουστελιού (108 μαθητές) που απέχει περίπου 8 χιλιόμετρα.

– Συγχώνευση του Γυμνασίου Παναγιάς (15 μαθητές) με το Γυμνάσιο Φιλιππιάδας (200 μαθητές) που απέχει περίπου 10 χιλιόμετρα.

Περίπτωση τέταρτη

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Νομού Αρτας

– Προτείνεται συγχώνευση του Γυμνασίου Αστροχωρίου (15 μαθητές) με το Γυμνάσιο Ανω Καλεντίνης (35 μαθητές) που απέχει περίπου 10 χιλιόμετρα.

Περίπτωση πέμπτη

Περιφερειακή Διεύθυνση Πελοποννήσου (Νομού Αργολίδας)

– Προτείνεται συγχώνευση δημοτικού σχολείου Μάνεση με 5 μαθητές με το εξαθέσιο σχολείο Αγ. Τριάδας που απέχει 3 χιλιόμετρα.

– Συγχώνευση του δημοτικού σχολείου Προσύμνης με 5 μαθητές με το τετραθέσιο σχολείο Ινάχου που απέχει 4 χιλιόμετρα.

– Συγχώνευση του Γυμνασίου Αγίου Δημητρίου με 20 μαθητές με το Γυμνάσιο Λυγουριού που απέχει 7 χιλιόμετρα.

Περίπτωση έκτη

Περιφερειακή Διεύθυνση Νομού Κορινθίας

– Προτείνεται η συγχώνευση του 6ου και 9ου Δημοτικού Σχολείου Κορίνθου που είναι συστεγαζόμενα με 90 μαθητές το καθένα.

– Συγχώνευση του διθέσιου δημοτικού σχολείου Αγγελοκάστρου με 20 μαθητές με το εξαθέσιο σχολείο Σοφικού από το οποίο απέχει 8 χιλιόμετρα.

– Συγχώνευση του Γυμνασίου Περαχώρας με 30 μαθητές με το Γυμνάσιο Λουτρακίου που απέχουν 10 χιλιόμετρα μεταξύ τους.

– Συγχώνευση του Γυμνασίου Παναριτίου με 13 μαθητές με το 2ο Γυμνάσιο Ξυλοκάστρου που απέχουν 20 χιλιόμετρα μεταξύ τους.

– Συγχώνευση του Επαγγελματικού Λυκείου Ξυλοκάστρου με 40 μαθητές με το Επαγγελματικό Λύκειο Κιάτου που απέχουν μεταξύ τους 15 χιλιόμετρα.

Περίπτωση έβδομη

Περιφερειακή Διεύθυνση Κρήτης (Χανιά)

 Στο μονοθέσιο δημοτικό σχολείο Σφηναρίου φοιτούν τέσσερις μαθητές. Προτείνεται να μεταφέρονται στο εξαθέσιο δημοτικό σχολείο Πλατάνου, όπου φοιτούν και άλλα παιδιά του χωριού.

– Στο μονοθέσιο δημοτικό σχολείο Καληδονίας φοιτούν τρεις μαθητές. Προτείνεται να μεταφέρονται στο δωδεκαθέσιο δημοτικό σχολείο Κολυμβαρίου, όπου φοιτούν και άλλα παιδιά του χωριού.

– Στο μονοθέσιο δημοτικό σχολείο Καλαθενών φοιτούν οκτώ μαθητές και προτείνεται να μεταφέρονται στο εξαθέσιο 2ο δημοτικό σχολείο Κισσάμου.

(Για όλες αυτές τις μεταφορές των μαθητών υπάρχει συνεννόηση με το ΚΤΕΛ Χανίων, το οποίο προτίθεται τις αναλάβει.)

Ηράκλειο

Προτείνονται οι καταργήσεις των σχολείων:

– Νηπιαγωγείο Λαρανίου που βρίσκεται σε αναστολή τα σχολικά έτη 2008 -2009, 2009-2010 και 2010-2011 λόγω έλλειψης μαθητών.

– Νηπιαγωγείο Τσαγκαρακίου που βρίσκεται σε αναστολή από το 2008 λόγω έλλειψης μαθητών.

Ακόμη, προτείνεται σε συνεργασία με τους νέους καλλικρατικούς δήμους η αναστολή της λειτουργίας λόγω έλλειψης μαθητικού δυναμικού των σχολείων:

– Μονοθέσιο δημοτικό σχολείο Πλώρας του 4ου Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου.

– Μονοθέσιο δημοτικό σχολείο Πρεβελιανών του 1ου Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου.

– Μονοθέσιο δημοτικό σχολείο Πυργού του 4ου Γραφείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου.

– Τριθέσιο δημοτικό σχολείο Κυπαρίσσου του 1ου Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου.

– Τρίτο πενταθέσιο δημοτικό σχολείο Ηρακλείου της Πρωτοβάθμιας Διεύθυνσης Ηρακλείου.

– Μονοθέσιο δημοτικό σχολείου Τουρλωτής.

– Μονοθέσιο δημοτικό σχολείο Λιμνών.

– Μονοθέσιο νηπιαγωγείο Καβουσίου.


Στόχοι που έχει θέσει το υπουργείο Παιδείας

– Ενας δάσκαλος ανά τάξη και εκπαιδευτικοί για κάθε μάθημα ειδικότητας στα δημοτικά.

– Ενταξη νέων μαθημάτων στο ωρολόγιο πρόγραμμα όλων των σχολείων (ξένη γλώσσα – πρώτη και δεύτερη, θεατρική αγωγή, εικαστικά, πληροφορική και φυσική αγωγή), κάτι που δεν είναι εύκολο σε ολογοθέσια σχολεία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ για τα Αιολικά Πάρκα στην Κύμη και την Κεντρική Εύβοια 4/5/2020

  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΟΥΚΑΣ ΣΟΥΦΛΕΡΗΣ · ΔΕΥΤΕΡΑ, 4 ΜΑΪΟΥ 2020 · ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΥΜ...