Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΑΜΑΚ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΑΜΑΚ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τρίτη, 4 Αυγούστου 2020

ΘΈΛΟΥΜΕ ΝΑ ΠΕΡΙΚΥΚΛΩΘΟΥΝ ΤΑ ΧΩΡΙΆ ΤΟΥ ΚΑΦΗΡΈΑ ΜΕ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ;

ΑΝΤΙ ΑΙΟΛΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ.

ΘΈΛΟΥΜΕ ΝΑ ΠΕΡΙΚΥΚΛΩΘΟΥΝ ΤΑ ΧΩΡΙΆ ΤΟΥ ΚΑΦΗΡΈΑ ΜΕ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ;Την Παρασκευή 7 Αυγούστου γίνεται Δημοτικό Συμβούλιο στα Καλύβια Δήμου Καρύστου, με πρώτο θέμα την Μελετη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της ΤΕΡΝΑ.
Η εταιρία ΤΕΡΝΑ εξαγόρασε την εταιρία RF energy η οποία έχει επίσης άδεια για έργο αιολικών στον Καφηρέα οπότε θα κατασκευάσει και τα δύο έργα μαζί, σύνολο 124 νέες τεράστιες ανεμογεννήτριες στον Καφηρέα.
ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΠΈΡΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΉ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΎ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΩΡΙΏΝ ΤΟΥ ΚΑΒΟΝΤΌΡΟ! Ας θυμηθούμε και το πρόσφατο ψήφισμα της 12ης Μαιου  2020

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της με αριθ. 7 από 12 Μαΐου 2020
 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καρύστου
AΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 57/2020 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η
 «Επικαιροποίηση αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με το θέμα των Αιολικών Πάρκων στο Δήμο Καρύστου»

: 1) «Λήψη απόφασης σχετικά με την ανάγκη άμεσης ενίσχυσης των δομών Υγείας στο Δήμο Καρύστου»,
2) «Πρόταση για την λήψη απόφασης σχετικά με τον περιβαλλοντικό νόμο 4685/20» και ζήτησε την έγκριση του Δημ. Συμβουλίου για την συζήτησή τους.
 Ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά . Το Δημ. Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του αρ. 67 του ν. 3852/2010 μετά από διαλογική συζήτηση

ο μ ό φ ω ν α Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Εγκρίνουμε την συζήτηση των παραπάνω εκτάκτων θεμάτων. ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 57/2020 ΘΕΜΑ: 18ο «Επικαιροποίηση αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με το θέμα των Αιολικών Πάρκων στο Δήμο Καρύστου».

 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 18ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο ο οποίος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το γεγονός της έγκρισης από τη ΡΑΕ Αιολικού Πάρκου πάνω από την περιοχή του Νημποριού και του Πόρτο Λάφια και ενημέρωσε τα μέλη του Συμβουλίου ότι έχει αναθέσει με εντολή να γίνει ένσταση στη ΡΑΕ σχετικά με το θέμα . Ακόμα ζήτησε από τα μέλη του Συμβουλίου προκειμένου να ενισχυθούν οι δικαστικές ενέργειες να επικαιροποιήσουν τις με αρ. 434/2011, 43/2013, 48/2013, 83/2013, 71/2016, 89/2018 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Συγκεκριμένα τόνισε : "Θέτουμε σήμερα το θέμα της επικαιροποίησης των αποφάσεων με αριθμό : 434/2011, 43/2013, 48/2013, 83/2013, 71/2016, 89/2018, δείχνοντας έτσι τη συνέχεια των αποφάσεων μας που έχουμε λάβει ως δημοτικό συμβούλιο έως σήμερα καθώς και τις απόψεις των φορέων όπως έχουν διατυπωθεί λεπτομερώς. Κυρίως όμως, μετά την εντολή μου, να ασκηθεί δικαστική προσφυγή κατά της από 09/04/2020 έγκρισης της ΡΑΕ και την απόφαση της οικονομικής επιτροπής να οριστούν δικηγόροι, θεωρώ την απόφαση της επικαιροποίησης πολύ σημαντική στην ενίσχυση των δικαστικών διαδικασιών κατά της έγκρισης ενός ακόμη Αιολικού Πάρκου σε θέση που έχουμε απορρίψει εφόσον έχουμε διευκρινίσει ότι δεξιά του Επαρχιακού δρόμου Χαλκίδας - Καρύστου να μην τοποθετηθούν ανεμογεννήτριες προστατεύοντας αφενός το οπτικό πεδίο προς τη θάλασσα και αφετέρου ότι βρίσκονται πολύ κοντά στις παραλίες μας θίγοντας έτσι άλλες δραστηριότητες που αναπτύσσονται στον Δήμο μας και ευλόγως διαμαρτύρονται φορείς και κάτοικοι του Νημποριού και του Πόρτο Λάφια. Ο Δήμαρχος συνέχισε λέγοντας : "Θέλω σε αυτό το σημείο να πω ότι οι αποφάσεις μας και οι θέσεις του Δήμου δεν έχουν εκτελεστικό χαρακτήρα και έως σήμερα δεν έχουν εισακουσθεί οι προτάσεις μας και οι διεκδικήσεις μας γι' αυτό και για πρώτη φορά ο Δήμος κινείται δικαστικά , έτσι θεωρώ απαραίτητη την επικαιροποίηση και των προηγούμενων αποφάσεων αλλά και την προσθήκη σε αυτές της σημερινής μας αντίδρασης για το υπερβολικό φορτίο που επιβαρύνεται η περιοχή μας, μια περιοχή που έχει στηρίξει στο μέγιστο την αιολική ενέργεια χωρίς όμως έως σήμερα να έχουν επιλυθεί κύρια αιτήματα μας όπως είναι (το ιδιοκτησιακό καθεστώς, οι αυξήσεις των ανταποδοτικών τελών , η μείωση του τιμολογίου της ΔΕΗ , η υπογειοποίηση όλων των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας, η προστασία των αρχαιολογικών χώρων και των περιοχών φυσικού κάλλους, ο δωρεάν δημοτικός φωτισμός, ο έλεγχος από αρμόδιες υπηρεσίες ...). Είναι επιτακτική πλέον ανάγκη η κεντρική διοίκηση να δώσει άμεσα λύση στα αιτήματα μας τόσο για την απόδοση του αισθήματος δικαίου όσο και για την έμπρακτη στήριξη του Δήμου μας ο οποίος έχει προσφέρει τα μέγιστα στην ενεργειακή 2 αναβάθμιση της Χώρας".

Ο Δήμαρχος κλείνοντας ανέφερε ότι η δημιουργία της ενεργειακής κοινότητας που ψηφίστηκε σήμερα από το δημοτικό συμβούλιο δίνει τη δυνατότητα να διεκδικήσουμε τα μέγιστα από αυτά που μας αναλογούν λόγω του μεγάλου αιολικού φορτίου που έχει αναπτυχθεί έως σήμερα στο Δήμο μας. Τέλος τόνισε : Επίσης στη σημερινή απόφαση επικαιροποίησης και με τη νέα σύνθεση του Δημοτικού Συμβουλίου μπορούν να προστεθούν και νέες προτάσεις και απόψεις σας καθώς και να τονιστούν όσα αιτήματα ενδεικτικά ανέφερα παραπάνω τέλος να διαβιβαστούν εκ νέου οι αποφάσεις στην νομική μας υπηρεσία καθώς και σε όλους τους αρμόδιους φορείς και εκπροσώπους. Ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημ. Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά . ……………………………………………………………………………………….. Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Δημάρχου, έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του αρθρ. 65 του ν. 3852/2010, μετά από διαλογική συζήτηση κατά την οποία οι Δημοτικοί Σύμβουλοι τοποθετήθηκαν ως εξής:

 Ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης κ. Χατζηνικολής Ζαχαρίας δήλωσε : «Πιστεύομε ότι με το να επικαιροποιούμε προγενέστερες αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων , ενεργούμε μόνον για το «θεαθήναι» . Για τους λόγους αυτούς διαφωνούμε σαν παράταξη με την επικαιροποίηση και ζητούμε την λήψη ρητής , κατηγορηματικής και ξεκάθαρης απόφασης με την οποία :
 1/ Δηλώνομε την πλήρη αντίθεση μας σε οιαδήποτε νέα τοποθέτηση ανεμογεννητριών και σε οιαδήποτε θέση στον Δήμο Καρύστου , στην περιφέρεια του οποίου έχει ,κατά πολύ ,υπερβεί και νομικά και πραγματικά κάθε επιτρεπόμενο όριο .
2/Καλούμε τους βουλευτές του Νομού , τον Περιφερειάρχη και τον Αντιπεριφερειάρχη στους οποίους κοινοποιούμε την απόφαση να συνδράμουν δυναμικά και αποφασιστικά στην εκτέλεση της απόφασης και
3/ Ζητάμε την άμεση ανάκληση της από 9 -4-2020 έγκρισης της Ρ Α Ε για το συνολικό Αιολικό Πάρκο Νημποριού και Στύρων , ασκώντας και δικαστική προσφυγή . Η άνω απόφαση να κοινοποιηθεί στην ΡΑΕ και στα συναρμόδια Υπουργεία».

 Η Δημ. Σύμβουλος κ. Πολίτη Σωτηρία δήλωσε πως δεν χρειάζεται να επικαιροποιηθούν οι προηγούμενες αποφάσεις αφού ισχύουν και σήμερα και δήλωσε πως πρέπει να συσταθεί ένα ολιγομελές όργανο που να παρακολουθεί την εφαρμογή των αποφάσεων και ακόμα να προστεθεί στην απόφαση η καταδίκη εκ μέρους του Συμβουλίου της δήμευσης των περιουσιών που συντελείται με την τοποθέτηση των αιολικών πάρκων.

 Ο Δημ. Σύμβουλος κ. Ζέμπης Ευάγγελος πρότεινε δυναμικές κινητοποιήσεις και συναντήσεις με τον Υπουργό Ενέργειας προκειμένου να γίνει πράξη η μείωση του ΕΤΜΕΑΡ και της τιμής του ρεύματος για τους δημότες. Ο Δημ. Σύμβουλος κ. Νόβας Δημήτριος δήλωσε πως οι παλαιότερες αποφάσεις αν και ήταν πλήρεις δεν είχαν τα επιθυμητά αποτελέσματα και πως πρέπει να γίνει συνάντηση με τον Υπουργό Ενέργειας και τον εκπρόσωπο της ΡΑΕ στο Δήμο μας (για να δουν οι υπεύθυνοι την έκταση της παρέμβασης και τις επιπτώσεις στο περιβάλλον) ώστε να δηλώσουμε με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο, ότι έχει ξεπεραστεί κατά πολύ το δυναμικό σε Α.Π.Ε που μπορούσε να φιλοξενήσει ο Δήμος μας καθώς επίσης έχουν ξεπεραστεί κατά πολύ και οι συνολικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις στην περιοχή μας. Να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια πολιτικής πίεσης και εάν δεν αποδώσουν οι επαφές αυτές, το επόμενο βήμα που θα πρέπει ήδη να προετοιμάζεται , είναι να εξετάσουμε τι δυνατότητες μας παρέχει ο νόμος για να μπορέσουμε να 3 επιδιώξουμε τα δίκαια αιτήματα μας. Εάν τίποτα από αυτά, δεν επιφέρει κάποια σημαντικά θετικά αποτελέσματα, είναι μονόδρομος να ακολουθήσουν πιο δυναμικές αντιδράσεις.

 Ο Δημ. Σύμβουλος κ. Παρασκευάς Δημ. δήλωσε: «Βεβαίως και είμαστε ενάντια στα νέα αιολικά πάρκα στο Νημποριό και δε διαφωνούμε και σε νομικές ενέργειες από το Δήμο χωρίς όμως να έχουμε αυταπάτες πως μπορεί η νομική προσβολή των αδειών να επιφέρει συνολικότερη αναστροφή της κατάστασης στο Δήμο μας. Άλλωστε, έχουν προηγηθεί και άλλες τέτοιες διαδικασίες χωρίς επιτυχία. Όμως θεωρούμε υποκριτική την επικαιροποίηση, όταν δεν έχει αξιοποιηθεί ποτέ για να μην μπει ένα τέρμα στην περαιτέρω εγκατάσταση αιολικών. Αντίθετα, τελικά αξιοποιείται για την δημιουργία αισθήματος στους κατοίκους της περιοχής μας πως η δημοτική αρχή κάνει ότι μπορεί. Πόσο μάλλον που σήμερα εγκρίναμε τη δημιουργία 2 Εταιριών (Αναπτυξιακός Φορέας και Ενεργειακή Κοινότητα) που στους σκοπούς τους έχουν την ανάπτυξη της Αιολικής Ενέργειας. Δεν είμαστε ενάντια στην Αιολική Ενέργεια ως μια μορφή ενέργειας, όμως εδώ μιλάμε για το Δήμο μας που έχει ήδη περίπου 700 ανεμογεννήτριες εγκατεστημένες και άδειες για περίπου άλλες 300! Εμείς ήδη προτείναμε ένα ψήφισμα στην αρχή που είναι ουσιαστική επικαιροποίηση με σαφείς αιτήματα προς την Κυβέρνηση και αυτά επαναφέρουμε: Να καταργηθεί ο αντι – περιβαλλοντικός νόμος. Να μπει τέλος στην άναρχη εγκατάσταση αιολικών πάρκων. Κανένα νέο αιολικό πάρκο στην έκταση του Δήμου Καρύστου. Να ανακληθούν οι άδειες που έχουν εγκριθεί. Κατάργηση του ΕΤΜΕΑΡ (πράσινο τέλος). Φθηνό ρεύμα για το λαό. Καμιά διακοπή ρεύματος»,

 κ α τ ά π λ ε ι ο ψ η φ ί α Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι
 Επικαιροποιούμε τις με αρ. 434/2011, 43/2013, 48/2013, 83/2013, 71/2016, 89/2018 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και απαιτούμε να μην γίνει καμία επιπλέον αδειοδότηση Αιολικού Πάρκου στο Δήμο Καρύστου διότι η περιοχή έχει υπερκορεστεί. Ακόμη: 

 Ζητάμε να σταματήσουν οι διαδικασίες τοποθέτησης ανεμογεννητριών νότια του οδικού άξονα Καρύστου – Χαλκίδας και να ανακληθεί οποιαδήποτε σχετική άδεια.

 Ζητάμε την αύξηση των ανταποδοτικών οφειλών από την εγκατάσταση Α.Π.Ε. που εισπράττει ο Δήμος μας, από 3% σε 5% ώστε να μπορέσουν να καλυφθούν οι φθορές που έχουν προκληθεί στις υποδομές από την εγκατάσταση των αιολικών πάρκων. 

 Ζητάμε το 1% των ανταποδοτικών οφειλών από την εγκατάσταση Α.Π.Ε. να αποδοθεί άμεσα στους καταναλωτές των Τοπικών Κοινοτήτων που έχουν ανεμογεννήτριες και αν περισσεύουν αδιάθετα κονδύλια να πηγαίνουν σε έργα του Δήμου. 

 Ζητάμε την απαλλαγή από το Τέλος Α.Π.Ε. που πληρώνουν οι καταναλωτές μέσω των λογαριασμών της Δ.Ε.Η. για τους κατοίκους του Δήμου μας. 

 Ζητάμε μειωμένο τιμολόγιο ηλεκτρικού ρεύματος της ΔΕΗ για όλους τους καταναλωτές του Δήμου μας. Ζητάμε να τηρούνται οι περιβαλλοντικοί όροι κατά την εγκατάσταση ανεμογεννητριών, να υπογειοποιηθούν οι γραμμές μεταφοράς και να μην φτιαχτούν νέοι δρόμοι χωρίς την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 Ακόμη ζητάμε:  Επίλυση του ιδιοκτησιακού ζητήματος της περιοχής μας, με νομοθετική ρύθμιση. 
 Συνολική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων μετά από εκπόνηση της υδρογεωλογικής μελέτης, όλων των αδειοδοτημένων και αδειοδοτούμενων αιολικών σταθμών του Δήμου Καρύστου, στα πλαίσια της φέρουσας ικανότητας της περιοχής και της μη περαιτέρω υποβάθμισής της. 
4  Ουσιαστική ελάφρυνση των χρεώσεων στα τιμολόγια ρεύματος όλων των περιοχών του Δήμου Καρύστου, όπως άλλωστε εφαρμόζεται σε αντίστοιχα επιβαρυμένες από ενεργειακά έργα περιοχές της χώρας μας και άλλων Ευρωπαϊκών χωρών, καθώς και κατάργηση του τέλους υπέρ ΑΠΕ (ΕΤΜΕΑΡ)
.  Δωρεάν δημοτικός φωτισμός.
  Υπογειοποίηση όλων των υφιστάμενων και τυχόν νέων δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας.  Χαρακτηρισμός του Καστανόλογγου ως Μνημείο της Φύσης και καμία δυσμενή επέμβαση σε αυτόν. 
 Αποκατάσταση των επεμβάσεων που έχουν ήδη γίνει επί του φυσικού περιβάλλοντος και προπάντων των επιχωματώσεων στα ρέματα. 
 Ειδικό αναπτυξιακό νόμο που να πριμοδοτεί με προνομιακούς όρους την τουριστική ανάπτυξη του Δήμου Καρύστου. 
 Δέσμευση για κατασκευή και συντήρηση του οδικού δικτύου στις περιοχές που θα εγκατασταθούν ή υπάρχουν ανεμογεννήτριες.
  Οι εταιρίες να δεσμευθούν για αξιοποίηση εργατικού δυναμικού αποκλειστικά από την περιοχή μας. 
 Δημιουργία κέντρου έρευνας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας με συνεργασία των εταιρειών και των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.
  Αύξηση του προσωπικού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και αναβάθμισή τους στην περιοχή μας και χορήγηση κατάλληλου εξοπλισμού (πυροσβεστικά οχήματα, στολές, εργαλεία) από τις εταιρίες.
  Ειδικούς φορολογικούς συντελεστές για τους κατοίκους των περιοχών στις οποίες είναι εγκατεστημένες ανεμογεννήτριες. 
 Δέσμευση για την αποκατάσταση της περιοχής σε περίπτωση αποχώρησης των εταιριών.  Να γίνει έλεγχος από την Τεχνική Υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και από τους αρμόδιους φορείς αν έχουν τηρηθεί οι όροι στις υπάρχουσες ανεμογεννήτριες.
  Στήριξη της ενεργειακής κοινότητας του Δήμου Καρύστου. Επίσης αποφασίζουμε να συσταθεί Επιτροπή από τον Δήμαρχο και αιρετούς εκπροσώπους των Δημοτικών Παρατάξεων η οποία θα εξουσιοδοτηθεί για την παρακολούθηση των παραπάνω. 

 Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 57/2020.…………………………………………………………………………………… Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΒΟΣΣΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ τ.σ. τ.υ. Ακριβές Αντίγραφο Κάρυστος αυθημερόν Ο Πρόεδρος ΒΟΣΣΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ

Πέμπτη, 9 Ιανουαρίου 2020

Έπεσαν ανεμογεννήτριες στο Κατσαρώνι Καρύστου..

ΚΙ ΕΙΣΑΙ ΜΙΑ ΣΒΟΥΡΑ ... ΑΠΑΤΗ ΣΑΒΟΥΡΑ! (κατά το λαϊκό άσμα)

'Αχρηστες, σκουριασμένες ανεμογεννήτριες κομμένες στα δυο στο Κατσαρώνι μετά την αποχώρηση της Ζηνοβίας και του Ηφαιστίωνα, πτερύγια που εκσφενδονίζονται στον αέρα και προσγειώνονται δίπλα από διερχόμενα αυτοκίνητα στο Καστρί (κοντά στην αρχαία Γεραιστό), σοβαρές ζημιές, μόλις έπιασαν οι δυνατοί άνεμοι, στους ρότορες στα φρεσκοεγκαινιασμένα αιολικά "θαύματα" στις κορυφογραμμές της 'Οχης, σβούρες-σαβούρες πεταμένες σε γκρεμούς, παρατημένα καλώδια και άλλα υλικά, ορυκτέλαια για την λίπανση των κιβωτίων ταχυτήτων που δεν ανακυκλώνονται σωστά, άλλα ποτίζουν το γύρω έδαφος ... αυτή είναι η ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ στην Καρυστία και όχι μόνο ...
Στο εντωμεταξύ σε άλλες χώρες όπως π.χ. Γερμανία, μεγάλος είναι ο αριθμός των άρθρων που δημοσιεύονται στα ΜΜΕ για την μόλυνση του περιβάλλοντος από τις ανεμογεννήτριες που έχουν αρχίσει να σαπίζουν εδώ και εκεί. Σε ένα από τα τελευταία του άρθρα το περιοδικό "Wirtschaftswoche" γράφει, ότι τα επόμενα χρόνια, χιλιάδες ανεμογεννήτριες στη Γερμανία θα φτάσουν στο τέλος της ζωής τους (https://www.wiwo.de/…/entsorgungs-problem-wi…/25325832.html…). Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει τρόπος σωστής διαχείρισης των χιλιάδων τόνων αποβλήτων που θα προκύψουν άμεσα (πάνω από 16.000 τόνοι πτερύγια μόνο μέσα στο 2021). Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των πτερυγίων του ρότορα ανεμογεννητριών μεγάλης ισχύος είναι το εποξικό υλικό ενισχυμένο με υαλόνημα καθώς και ανθρακονήματα. Στις μικρές και μεσαίου μεγέθους ανεμογεννήτριες χρησιμοποιείται υαλόνημα με εσωτερική γέμιση πολυουρεθάνη. Οι περιβαλλοντικοί νόμοι στη Γερμανία αποκλείουν την μόνιμη υγειονομική ταφή. Οι συνήθεις μέθοδοι καύσης έχουν αποτύχει παταγωδώς και αυτό γιατί καταστρέφεται μεν το εποξικό υλικό, αλλά όχι το υαλόνημα, το οποίο αλλάζει μόνο την αρχική του μορφή. Σε άλλες περιπτώσεις μάλιστα τα νήματα λόγω της αντιστατικής τους ιδιότητας, εκσφενδονίστηκαν κατά την καύση τους προς όλες τις κατευθύνσεις, προκαλώντας βραχυκύκλωμα και καταστρέφοντας τμήματα του εξαερισμού της μονάδας αποτέφρωσης αποβλήτων.
Προς το παρόν αυτά στην Ελλάδα είναι "μουσική του μέλλοντος" μιας και κάποιοι επιτήδειοι βρίσκονται ακόμα στη φάση έντονου αιολικού οργασμού. Ποιος νοιάζεται για ανεμογεννήτριες διαλυμένες στη μέση και για πτερύγια που κατά την πτώση τους γεμίζουν και αχρηστεύουν ολόκληρες εκτάσεις με χιλιάδες κομματάκια υαλοβάμβακα;

Πέμπτη, 7 Νοεμβρίου 2019

ΒΕΒΗΛΩΘΗΚΑΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΥΣΤΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ για να μπουν… ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ! Μια απ’ αυτές το ΔΡΑΚΟΤΕΙΧΟΣ στα ΠΛΑΚΩΤΑ! Η οδοποιία έκοψε το αρχαίο τείχος στην μέση! Τα ΔΡΑΚΟΣΠΙΤΑ κινδυνεύουν!!!


ΒΕΒΗΛΩΘΗΚΑΝ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΣΤΗΝ ΚΑΡΥΣΤΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
για να μπουν…
ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ!

Μια απ’ αυτές το ΔΡΑΚΟΤΕΙΧΟΣ
στα ΠΛΑΚΩΤΑ!

Η οδοποιία έκοψε το αρχαίο τείχος
στην μέση!

Τα ΔΡΑΚΟΣΠΙΤΑ κινδυνεύουν!!!
  

Το ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ενώνει την φωνή του και την όποια δύναμή του, με το Αντιαιολικο Μέτωπο Αντίστασης Καρυστίας και σας ενημερώνει:

Η περιοχή "Πλακωτά" λίγα χιλιόμετρα από την Κάρυστο και πάνω από τα Στεφάνια της Λάλας αποτελεί ένα ακόμα γεωλογικό μνημείο της Καρυστίας που έπεσε θύμα στο βωμό των δήθεν "πράσινων" αιολικών σταθμών. Η εταιρεία Jasper Energy έχει κατασκευάσει στην περιοχή ένα μεγάλο πάρκο 24,6 MW. Ακριβώς δίπλα από το αρχαιολογικό μνημείο "Δρακότειχος" και μόλις 33 ΜΕΤΡΑ από αυτό έχει τοποθετηθεί μια από τις συνολικά 28 ανεμογεννήτριες του σταθμού. Εκτός από την οδοποιία που έκοψε το τείχος στη μέση…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ για τις ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ, ΕΔΩ.

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΑΥΤΟ
ΣΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ…

ΔΕΙΤΕ: Το βλέπουμε στους ΦΙΛΙΠΠΟΥΣ, στην ΑΥΛΙΔΑ,
στους ΔΕΛΦΟΥΣ,
στην ΠΛΕΥΡΩΝΑ, στα ΜΕΓΑΡΑ, στην ΑΛΙΚΥΡΝΑ,
στην ΣΑΛΑΜΙΝΑ, στην ΙΘΩΜΗ,
στην ίδια την ΑΚΡΟΠΟΛΗ των ΑΘΗΝΩΝ, κ.α.
Η πλατεία της ανεμογεννήτριας και τα μπάζα της, έχουν καλύψει τον χώρο ακριβώς πάνω από το τείχος (δηλαδή ουσιαστικά το εσωτερικό του οχυρού).

Το ΔΡΑΚΟΤΕΙΧΟΣ είναι, κατά την αρχαιολόγο Μ. Χιδίρογλου, στο σύνολό του κατάλοιπο οχύρωσης, μήκους άνω των 50 μέτρων από ισχυρή αργολιθοδομή. Ένα μονοπάτι από σχιστόπλακες οδηγεί προς το σημείο. Η μορφή και η κατασκευή του τείχους μοιάζουν με αντίστοιχες οχυρώσεις στην Αρχάμπολη και στην Φυλάγρα. Η τοιχοποιία αποτελείται από στρώσεις σχιστολιθικών πλακών μεγάλου μεγέθους και τοποθετείται στην περίοδο των κλασσικών έως ελληνιστικών χρόνων στην Καρυστία.
Θέτουμε το ερώτημα ξανά:
Ως πότε θα βεβηλώνεται η μνήμη των προγόνων μας;
Πότε θα σταματήσουν κάποιοι από τους αρχαιολόγους να σέρνουν με τις ενέργειές τους στη λάσπη τους υπόλοιπους συναδέλφους τους που ασκούν το επάγγελμά τους με αφοσίωση και σεβασμό;
Πότε η ΕΦΑ Ευβοίας θα αναλάβει τις ευθύνες της; ΠΟΤΕ;


ΣΧΟΛΙΟ Γ. Λεκάκη:
Από την δράση που θα αναπτυχθεί στην περιοχή και τα αινιγματικά ΔΡΑΚΟΣΠΙΤΑ κινδυνεύουν!!!
Κι έτσι θα μείνουν όντως για πάντα... αινιγματικά...
Πολύ βολικό για πολλούς...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ για τα ΔΡΑΚΟΣΠΙΤΑ, ΕΔΩ.

ΠΗΓΗ: ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 18.10.2019.


Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου 2019

ΒΕΒΗΛΩΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΡΥΣΤΙΑ ΜΕΡΟΣ 2ο: ΠΛΑΚΩΤΑ-ΔΡΑΚΟΤΕΙΧΟΣ

ΑΜΑΚ. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ.

Η περιοχή "Πλακωτά" λίγα χιλιόμετρα από την Κάρυστο και πάνω από τα Στεφάνια της Λάλας αποτελεί ένα ακόμα γεωλογικό μνημείο της Καρυστίας που έπεσε θύμα στο βωμό των δήθεν "πράσινων" αιολικών σταθμών. Η εταιρεία Jasper Energy έχει κατασκευάσει στην περιοχή ένα μεγάλο πάρκο 24,6 MW. Ακριβώς δίπλα από το αρχαιολογικό μνημείο "Δρακότειχος" και μόλις 33 ΜΕΤΡΑ από αυτό έχει τοποθετηθεί μια από τις συνολικά 28 ανεμογεννήτριες του σταθμού. Εκτός από την οδοποιία που έκοψε το τείχος στη μέση, η πλατεία της ανεμογεννήτριας και τα μπάζα της, έχουν καλύψει τον χώρο ακριβώς πάνω από το τείχος (δηλαδή ουσιαστικά το εσωτερικό του οχυρού).Το ΔΡΑΚΟΤΕΙΧΟΣ είναι, κατά την αρχαιολόγο Μ. Χιδίρογλου, στο σύνολό του κατάλοιπο οχύρωσης, μήκους άνω των 50 μέτρων από ισχυρή αργολιθοδομή. Ενα μονοπάτι από σχιστόπλακες οδηγεί προς το σημείο. Η μορφή και η κατασκευή του τείχους μοιάζουν με αντίστοιχες οχυρώσεις στην Αρχάμπολη και στη Φυλάγρα. Η τοιχοποιία αποτελείται από στρώσεις σχιστολιθικών πλακών μεγάλου μεγέθους και τοποθετείται στην περίοδο των κλασικών έως ελληνιστικών χρόνων στην Καρυστία.

Θέτουμε το ερώτημα ξανά: Ως πότε θα βεβηλώνεται η μνήμη των προγόνων μας; Πότε θα σταματήσουν κάποιοι από τους αρχαιολόγους να σέρνουν με τις ενέργειές τους στη λάσπη τους υπόλοιπους συναδέλφους τους που ασκούν το επάγγελμά τους με αφοσίωση και σεβασμό; Πότε η ΕΦΑ Ευβοίας θα αναλάβει τις ευθύνες της; ΠΟΤΕ;

Αντιαιολικο Μέτωπο Αντίστασης Καρυστίας (ΑΜΑΚ) 

ΑΜΑΚ.
Αποκτήστε το Outlook για Android

75 Αυγούστου 2019 .Όλα καλά όλα ανθηρά.

Το καλοκαίρι συνεχίζεται και οι συζητήσεις για την επίσκεψη του Πρωθυπουργού συνεχίζονται.
Άλλωστε, τέτοιο μεγάλο γεγονός θα κάνει αρκετό καιρό να ξανασυμβεί στην περιοχή μας. Ίσως στα εγκαίνια της ΤΕΡΝΑ που ετοιμάζεται να δώσει και αυτή πολύ χρήμα στην περιοχή. Το γνωρίζουμε βέβαια από τις διαφημίσεις στην τηλεόραση για το ομόλογο της.
Ο κόσμος είναι ενθουσιασμένος με τις δηλώσεις του Κυριάκου, μιας και το είπε καθαρά όταν τελείωσε την ανάγνωση του διαφημιστικού της εταιρίας, είπε δηλ. ότι θα σβήσουν τις αγκυλώσεις που εμποδίζουν τους ηρωικούς επενδυτές στο έργο τους και επίσης ότι η
θάλασσα είναι ότι πρέπει για να συνεχίσουμε την επέκταση των πάρκων. Μην ανησυχούν οι συμπατριώτες μας στο Ποτάμι ότι θα τις βάλουν αρκετά μακριά από το Ποτάμι στον Παλιόπυργο, θα τις βάλουν και μέσα στην θάλασσα. Πιστεύω να ανακουφιστούν με την πληροφορία.
Ευτυχώς που ήρθε και μας τα είπε καθαρά και ησυχάσαμε γιατί το είχα μια έννοια μήπως η Τζάσπερ θα έχει την μεγαλύτερη συστοιχία στα Πλακωτά και οι άλλες περιοχές θα έχουν λιγότερες.

Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο και δεν μπορώ να καταλάβω τις αντιδράσεις μερικών περίεργων που μου είπαν κιόλας ότι αισθάνθηκαν μεγάλη προσβολή που πλάκωσαν τόσοι ασφαλίτες όσοι δεν πήγαν καν στο Noor one και το σπουδαιότερο ότι τα σκυλιά δεν μύρισαν πουθενά τίποτα.
Τα παιδιά εδώ που διοχετεύουν και εξυπηρετούν αυτή την αγορά κάνουν πολύ καλή δουλειά στην τελική και αυτό είναι ένα άλλο καλό αποτέλεσμα της υπόθεσης.

Στις 30 και 31 Οκτωβρίου θα γίνει μια διημερίδα στην Χαλκίδα και θα παρουσιαστούν τα αρχαία της Εύβοιας και της Καρυστίας. Πολύ πιθανόν  να ακούσουμε το πόσο βοήθησαν τα έργα στην εύρεση και στην καταγραφή των προιστορικών οικισμών και άλλων σπουδαίων αρχαιολογικών ευρημάτων  και όπως όλοι οι επίσημοι λένε, το πόσο υποχρεωμένοι είμαστε στους επενδυτές που άνοιξαν τους δρόμους και ο κόσμος θα έχει εύκολη πρόσβαση σε όλα τα σημεία των ευρημάτων. Από τα χαμόγελα που είδα στις φωτογραφίες με μέλη της Αρχαιολογίας μάλλον έχει γίνει ήδη. Σε άλλα μέρη είναι πολύ πίσω και δεν καταλαβαίνουν. Όπως μαθαίνουμε λοιπόν,


Είμαστε ένα παράδειγμα δημοτών καλών, υπάκουων υπηκόων , και η κοινωνική μας συνοχή παραμένει συμπαγής και αδιάρρηκτη. Όλοι μαζί εργαζόμαστε με χαρά για την νέα εποχή που ανατέλλει για την περιοχή μας και που θα ρίξει όλα τα άλλα στην λήθη και στο βαθύ πηγάδι της ιστορίας, μαζί με τα συμβόλαια των Οθωμανών και τα χρυσόβουλα της ανεξαρτησίας της Εύβοιας.

Κυριακή, 13 Οκτωβρίου 2019

Συγκέντρωση στο Μνημείο Ευεργετών στην Είσοδο της Καρύστου από τις 9.30-11 το πρωί. ΛΕΜΕ STOP! ΜΕΧΡΙ ΕΔΩ! ΟΧΙ ΑΛΛΑ ΑΙΟΛΙΚΑ!

  • Το ΑΝΤΙΑΙΟΛΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ Διοργανώνει συγκέντρωση στην είσοδο της πόλης στο Μνημείο των Ευεργετών,από τις 9.30 μέχρι τις 11, επί τη ευκαιρία της επίσκεψης του πρωθυπουργού και των εγκαινίων της εταιρίας ΕΝΕΛ στο αιολικό πάρκο Μηλιά.ΣΠΠΕΝΚ - ΑΜΑΚ.-ΕΠΙΣΤΟΛΉ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΩΝ ΑΓΡΆΦΩΝ


Επιστολή συμπαράστασης στους αγωνιστές των Αγράφων έστειλε ο ΣΠΠΕΝΚ-ΑΜΑΚ . Σήμερα σε μια μεγάλη πορεία στην Καρδίτσα ο κόσμος διαμαρτυρήθηκε για την βεβήλωση των Αγράφων.

Θα πρέπει να πούμε ότι η εκεί εταιρία θέλησε να ξεκινήσει εργασίες μέσα σε οικοδομικό συνεταιρισμό χωρίς την συναίνεση των οικοπεδούχων. Οι ιδιοκτήτες πήγαν στο δικαστήριο και η απόφαση ήταν εναντίον της εταιρίας και της απαγόρευσε να ξεκινήσει τις εργασίες.

Αγαπητοί μου αναγνώστες, πέρα από το αν θέλετε πολλά η λίγα αιολικά, πέρα από το αν πιστεύετε στην χρησιμότητα και την αναγκαιότητα τους, δεν σας φαίνονται περίεργα όλα αυτά?
Τι δουλειά έχουν αιολικά πάρκα στις κορφές των Αγράφων? Τι δουλειά έχουν και σε όλες τις κορφές γενικώς δηλαδή, αφού έχει αποδειχθεί ότι με τον πολύ αέρα σταματούν και μια χαρά δουλεύουν και στις πεδιάδες.
Γιατί τέτοια πρεμούρα να καταληφθούν οι κορυφογραμμές? Το καταλαβαίνεται ότι η σε τέτοια έκταση παράδοση δημόσιας και ιδιωτικής γης σε ξένα συμφέροντα μας μας φέρνει σε μια θέση που θα θέλουμε να πούμε ΑΕΡΑ- μέρες που έρχονται- και δεν θα βρίσκουμε κορφή να το φωνάξουμε!
Είναι πάρα πολύ περίεργα σε πολλά επίπεδα.
Αν θυμηθούμε και την προσεχή παραχώρηση της εκμετάλλευσης των νερών σε ιδιώτες και την κατάληψη των πηγών από εκτάσεις αιολικών κλπ..καταλαβαίνεται ότι το μέλλον μοιάζει τουλάχιστον ασφυκτικό ..
Το πάρκο της Τζάσπερ επεκτείνεται και τελειωμό δεν έχει πάνω από την Λάλα. Κάθε μέρα βλέπω και από μια καινούργια και τους γερανούς να εργάζονται ακατάπαυστα. 
Αυτό θα είναι το μέλλον παντού?


ΕΠΙΣΤΟΛΉ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΩΝ ΑΓΡΆΦΩΝ

Ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Νότιας Καρυστίας και το Ανταιολικό Μέτωπο Αντίστασης Καρυστίας, εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράσταση μας στον αγώνα των κατοίκων και αλληλέγγυων πολιτών ολης της χώρας, για την σωτηρία των Αγράφων από την εγκατάσταση αιολικής βιομηχανίας στις μεγαλειώδεις κορυφογραμμές αυτης της παρθένας περιοχής που αποτελεί ένα από τα τελευταία καταφύγια της Αγριας Ζωής στην χώρα μας.
Είμαστε μαζί σας στον αγώνα σας για μιαν άλλη ανάπτυξη που θα σέβεται την βιοποικιλότητα και το τοπίο των Αγράφων, όπως ο εναλλακτικός τουρισμός, η Αγροτοκτηνοτροφία και η Γεωργία.
Μιαν ανάπτυξη για τους πολλούς και όχι μιαν ανάπτυξη που ευνοεί την κερδοσκοπία των ολίγων, με μηδενικό οικολογικό αποτύπωμα και μηδενική προσφορά στην ηλεκτροδότηση της χώρας.
Χαιρετίζουμε την Πανελλήνια συγκέντρωση διαμαρτυρίας που οργανώσατε και
λυπούμαστε που αυτήν τη φορά δεν θα είμαστε μαζί σας δια ζώσης, γιατί αυτές οι μέρες στην περιοχή μας είναι κρίσιμες και πρέπει να αντιδράσουμε ανάλογα αφού επίκειται σύντομα "μεγαλειώδης γιορτή εγκαινίων" της καταστροφικής αιολικής βιομηχανίας που έχει εγκαταστήσει η εταιρία ENEL στο αρχέγονο βουνό μας, την Οχη μας.
Και μάλιστα με την παρουσία του Πρωθυπουργού της χώρας!
Η εμπειρία μας μέχρι τώρα έδειξε ότι χωρίς ενημέρωση των κατοίκων και ισχυρή συμμετοχή του ντόπιου πληθυσμού σε κινητοποιήσεις, τα ενδικα μέσα δεν είναι αποτελεσματικά από μόνα τους.
Αυτό που φοβούνται περισσότερο είναι η ενότητα και η μαζικότητα στην αντίδραση.
Η παραπλανητική προπαγάνδα, η προσπάθεια δωροδοκίας, η συκοφαντική δυσφήμιση, όλα δηλαδή τα μέσα που χρησιμοποιούν οι κερδοσκόποι του Ανέμου, εχουν σκοπό να διχάσουν τον τοπικό πληθυσμό και να αποδυναμώσουν την δύναμη του για αντίσταση.
Μην τους κάνετε το χατήρι.
Ενημέρωση, Ενότητα, Αγώνας, είναι ο δρόμος για τη Νίκη.
Καλή επιτυχία στην Πανελλήνια Διαμαρτυρία για την Σωτηρία των Αγράφων και κατά της "Πράσινης Ανάπτυξης"
Ευχόμαστε Καλή Δύναμη σε όλους σας από καρδιάς
ΘΑ ΝΙΚΉΣΟΥΜΕ - ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ

ΣΠΠΕΝΚ - ΑΜΑΚ


Πέμπτη, 10 Οκτωβρίου 2019

ΕΠΙΣΤΟΛΉ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΊΑΣ ΠΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΊΤΗ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ ΚΑΙ ΣΚΎΡΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΊΤΗ ΕΥΡΊΠΟΥ ΚΑΙ ΕΥΒΟΙΑΣ Γ. Ο. Χ. για την υποβάθμιση της εκκλησίας του Αγίου Μάμα στην Όχη


"Επιστολή Διαμαρτυρίας της Ομάδας Πρωτοβουλίας για την Διάσωση του Ιερού
Ναού Αγ. Μάμα, ΔΕ Πλατανιστού, Δήμος Καρύστου.

Παίρνουμε το θάρρος να απευθυνθούμε σε σας και να ζητήσουμε την συνδρομή σας για ένα ζήτημα προσβολής της ιερότητας μιας μικρής εκκλησίας, του Αγίου Μάμα, η οποία βρίσκεται στο όρος 'Οχη του Δήμου Καρύστου, στην θέση που φαίνεται στον συνημμένο χάρτη.
Κοντά σε αυτήν την εκκλησία έχει αναγερθεί υποσταθμός της ΔΕΗ στον οποίο καταλήγει ηλεκτρικό ρεύμα από παρακείμενο αιολικό σταθμό, όπως φαίνεται στην συνημμένη φωτογραφία.
Ήδη η ομορφιά του μικρού ναού έχει υποβαθμιστεί αρκετά από την γειτονική βιομηχανική εγκατάσταση, όμως δεν αντιδράσαμε διότι βρίσκεται σε ικανή απόσταση από τον ιερό ναό.
Όμως όπως δείχνουν οι συνημμένες φωτογραφίες, πρόκειται να ξεκινήσει εργασίες μια εταιρία επ'ονοματι Αιολικό Πάρκο Ομαλιές Α.Ε. που έχει αδειοδοτηθεί με την υπ' αριθμ. 152443/05-10-2015 όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 49536/14-10-2016 ΑΕΠΟ της υπηρεσίας ΔΙΠΑ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ).
Πιστεύαμε ότι μέχρι την έναρξη εργασιών, θα είχαν αλλάξει την χωροθέτηση μιας συγκεκριμένης ανεμογεννήτριας η οποία προβλέπεται να εγκατασταθεί σε απόσταση 90 μέτρων από τον ιερό ναό του Αγίου Μάμα και μάλιστα ακριβώς μπροστά στην πρόσοψη του!
Μας φαίνεται αδιανόητη τέτοια προσβολή της Πολιτιστικής Κληρονομιάς του τόπου μας και της ιερότητας ενός κέντρου λατρείας της Χριστιανικής Πίστης.
Πρόκειται για ένα εκκλησάκι που αναγέρθηκε στους πρόποδες της Όχης στα μέσα του 19ου αιώνα από κτηνοτρόφους, κατοίκους της περιοχής του Πλατανιστού και του χωριού Αντιά. Στον Αγ. Μάμα, τον προστάτη των βοσκών, έβρισκαν απάγκιο οι Καβοντορίτες που διέσχιζαν το όρος 'Οχη, πολλές φορές υπό άσχημες καιρικές συνθήκες. Το εκκλησάκι ήταν γι' αυτούς και για πολλούς άλλους διαβάτες, τόπος ιερής κατάνυξης και λατρείας.
Παρακαλούμε για την παρέμβαση σας ώστε να μετακινηθεί η συγκεκριμένη ανεμογεννήτρια σε άλλο σημείο, μακριά από τον Ιερό Ναό του Αγίου Μάμα.
Σάς επισυνάπτουμε την ηλεκτρονική διεύθυνση της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του ΥΠΕΝ , όπως και την Ταχυδρομική Δ/νση αυτής της Υπηρεσίας.
Μετά τιμής
*Αποστολάτου Αικατερίνη, Δρ. Πολιτικών Επιστημών-Πολιτικός Αναλυτής, Μαρμάρι
*Βαρελά Βασιλική, Πολιτικός Μηχανικός, Καλλιανός
*Κόλλια Σοφία,Εκπαιδευτικός-Διαχειρίστρια της ιστοσελίδας Sofiascomments.com, Κάρυστος
*Άννα Καρύκα, Περιφερειακός Σύμβουλος Π. Στερεάς Ελλάδος, Κάρυστος
*Παναγιώτης Σαρρης, Πλατανιστός
*Εθελοντική Ομάδα Πλατανιστού
*Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Νότιας Καρυστίας (ΣΠΠΕΝΚ)
*Θοδωρής Λιμήτσιος, Πλατανιστός
*Κοροπούλης Παναγιώτης, Εμπορος, Καλλιανός
*Πρίαμος Παπαγεωργίου, Μαρμάρι
*Μαρία Παπαγεωργίου, Μαρμάρι
*Θεόδωρος Μπούσουλας, Κάρυστος
*Γεώργιος Μιχαήλ. Πολιτικός Μηχανικός, Κάρυστος
*Γεώργιος Κρητικός, Ηλεκτρονικός, Μαρμάρι
*Μόσχα Χατζηνικολή, Κάρυστος
*Ναταλία Νάτσου - Παπακωνσταντίνου, Μαρμάρι
*Αλεξάνδρα Καρασούλου, Καλλιανός
*Σπύρος Γεωργίου - Τουριστικές Επιχειρήσεις, Κάρυστος
*Τριαντάφυλλος Μπαλάφας- κάτοικος Στύρων - Τουριστικές Επιχειρήσεις, Στύρα
*Σταμάτης Κυριακός , Ευαγγελισμός (Δραμεσι)
*Βαγγέλης Σφυρίδης - Πρόεδρος Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου Καρύστου, Μαρμάρι
*Μαρία Μπάνου, Γιαννίτσι
*Μαίρη Πολυχρονίου, Δικηγόρος, Κάρυστος
*Ελένη Χατζηνικολή, Τουριστικές Επιχειρήσεις, Κάρυστος
*Χριστίνα Τσιπιτώρη, Κάρυστος
*Γιάννης Μαμάς, συνταξιούχος ΔΕΗ, Κάρυστος
*Κώστας Δριτσας, Πλατανιστός
*Ρόδο Σφυρίδη, Πολιτικός Μηχανικός Δομικών Έργων, Αντιπρόεδρος της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. Εύβοιας,
Κάρυστος
*Βασιλική Τόγια, Κάρυστος
*Βασιλική Κοροπούλη-Κατσιμίχα, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Στερεάς Ελλάδας, Θήβα
*Μαρία Φωτεινού του Βασιλείου, Σύμβουλος Τοπικού Συμβουλίου Νέων Στύρων
*Σαρλάνη Βασιλική του Γεωργίου, Πλατανιστός
*Θεόδωρος Μπουγιούκος, αυτοκινητιστής, Κάρυστος
*Γιώργος Τσιντανέλης εικαστικός καλλιτέχνης-καθηγητής, Γιαννίτσι
*Ελένη Σταμπέλου, Κάρυστος
*Φωτεινή Κανέλλου, εμπορικό κατάστημα, Κάρυστος
*Μαίρη Λιώνη, Χύμη Μαρμαρίου
*Κυριακή Σταματίου, Πλατανιστός
*Παπαχρήστος Γιώργος, Πρόεδρος Πλατανιστού
*Παπαχρήστου Ευγενία, Πλατανιστός
*Παπαχρήστος Θεόδωρος, Πλατανιστός
*Τσέπας Θανάσης, Πλατανιστός
*Γιώργος Μάρκος, Πλατανιστός
*Μαρία Μάρκου, Πλατανιστός
*Βασιλική Σαρρή, Πλατσνιστός
*Αντωνία Βερούχη, Πλατανιστός
*Παπαχρήστου Ελένη, Πλατανιστός
*Τσέπα Μαρία, Πλατανιστός
*Τάκης Δράκος, Πλατανιστός
*Αναστάσιος Μπερέτης, Πλατανιστός
*Μάρκος Παναγιώτης του Αντωνίου, Κτηνίατρος, Κάρυστος"
Συνημμένα τα links των δύο επιστολών :
https://drive.google.com/…/1CJOKBLVOau1SGwY-0eF2CWgX-…/view…
https://drive.google.com/…/1CDfDzNa4KYYVjEmjTNAD8tI3X…/view…
Η εικόνα ίσως περιέχει: ουρανός και υπαίθριες δραστηριότητες
Σάββατο, 5 Οκτωβρίου 2019

Βεβήλωση Αρχαιολογικών Χώρων στην Νότια Καρυστία


notiosevoikos.blogspot.com

ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΥ ΜΕΡΟΣ 1ο
Στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία της Αρχαιολογικής Κληρονομιάς (Νόμος 3378/2005) διαβάζουμε: 

"Η Αρχαιολογική Κληρονομιά (δηλαδή κατασκευές, οικοδομήματα, αρχιτεκτονικά σύνολα, οργανωμένοι χώροι και τόποι, κινητά αντικειμένα και μνημεία πάσης φύσεως, είτε αυτά βρίσκονται στη γη είτε μέσα στο νερό) αποτελεί βασικό παράγοντα για την γνώση της ιστορίας των πολιτισμών [...] και απειλείται σοβαρά με καταστροφή, τόσο από την αύξηση του αριθμού των μεγάλων αναπτυξιακών έργων [...] ή ακόμα και από την ανεπαρκή πληροφόρηση της κοινής γνώμης.

Παρασκευή, 19 Απριλίου 2019

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΡΟΜΉ ΤΟΥ ΣΚAI ΚΑΙ ΤΗΣ ENEL..Αντιαιολικό Μέτωπο Καρυστίας.


ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΡΟΜΉ ΤΟΥ ΣΚAI ΚΑΙ ΤΗΣ ENEL..
Εμείς οι πολίτες Καρυστίας που αγαπάμε το βουνό και την φύση της περιοχής μας και για αυτό καθαρίζουμε κάθε χρόνο το μονοπάτι γύρω από το Castello Rosso!
Και παρά το γεγονός ότι διαφωνούμε κάθετα με την καταστροφή των Βουνών του Κάβο Ντόρο μας από την ENEL,θα ανταποκριθούμε στο κάλεσμα και θα έρθουμε στην εκδρομή που οργανώνεται από την ως άνω εταιρία, για να τους δείξουμε το μονοπάτι καλύτερα επειδή μπορεί να μπερδευτούν και να ακολουθήσουν τον δρόμο που οδηγεί προς τις Α/Γ και τους πυλώνες μεταφοράς ρεύματος υψηλής Τάσης…
Καλούμε για παρέα και όποιον άλλο πολίτη του Δήμου Καρύστου θέλει να μας ακολουθήσει..
.
Πολίτες που συμμετείχαν στον καθαρισμό του μονοπατιού του Castello Rosso

Τετάρτη, 3 Απριλίου 2019

Παράνομες Υδροληψίες στον Δήμο Καρύστου για τις ανάγκες Αιολικών Σταθμών

Αντιαιολικό Μέτωπο Αντίστασης Καρυστίας (ΑΜΑΚ)Η εύνοια του Δήμου Καρύστου προς τις εταιρίες ΑΠΕ και η κλοπή νερού από αυτές, συνεχίζονται με αμείωτη ένταση.

Σήμερα (2-4-2019) κατά τις 6.30 το πρωί στο 3ο χλμ της επαρχιακής οδού Μαρμαρίου-Καρύστου, αυτόπτης μάρτυρας συνάντησε μεγάλη υδροφόρα σταθμευμένη να καταλαμβάνει το μισό ρεύμα κυκλοφορίας, χωρίς σήμανση και πινακίδες και να τραβάει πόσιμο νερο (!) από την δεξαμενή που υδροδοτεί τον οικισμό Λυκόρεμα. 

Γιατί δεν μίλησε νωρίτερα η Σοφία Μπεκατώρου.

  Η ολυμπιονίκης Σοφία Μπεκατώρου    ΑΠΕ Η συγκλονιστική εξομολόγηση της Σοφίας Μπεκατώρου αποτελεί μία πράξη θάρρους και δυστυχώς μερικά σχ...