Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Αιολικά Κυκλάδες. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Αιολικά Κυκλάδες. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τρίτη, 11 Φεβρουαρίου 2020

Η Τήνος Λέει ΟΧΙ στα αιολικά!!!! Υπόμνημα Εναντίωσης του Δήμου και Φορέων της Τήνου κατά των Αιολικών «Πάρκων» Κοπελούζου-Σαμαρά-ENEL στην Τήνο.


Τρίτη, Αυγούστου 12, 2014

Η Τήνος Λέει ΟΧΙ στα αιολικά!!!! Υπόμνημα Εναντίωσης του Δήμου και Φορέων της Τήνου κατά των Αιολικών «Πάρκων» Κοπελούζου-Σαμαρά-ENEL στην Τήνο


ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Διαμαρτυρίας και Εναντίωσης στην εγκατάσταση Α/Π στην Τήνο
(με επιφύλαξη δικαιωμάτων)


ΠΡΟΣ

Την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ELIΚA A.E.», η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, επί της Λεωφόρου Καποδιστρίου αριθμός 38-40, όπως εκπροσωπείται νόμιμα.

Του ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ,
ο οποίος εδρεύει στην Τήνο, οδός Ευαγγελιστρίας αριθμ. 72, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, 
και ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
 
1. Του «ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΑΝΤΑΧΟΥ ΞΥΝΑΡΙΑΝΩΝ ΤΗΝΟΥ»
2. Του «ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΝΗΣΟΥ ΤΗΝΟΥ»
3. Του «ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΡΝΑΔΙΩΤΩΝ ΤΗΝΟΥ»
4. Του «ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΕΔΡΙΑΝΩΝ ΤΗΝΟΥ "ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΞΕΣΚΛΑΒΩΤΡΑ
5. Του «ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΤΗΝΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ»
6. Του «ΕΜΠΟΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ και ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΗΝΟΥ»,
7. Του «ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΕΚ ΜΟΥΝΤΑΔΟΥ ΤΗΝΟΥ ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΩΝ»
8. Του «ΠΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΚΑΛΑΔΟΥ ΤΗΝΟΥ»
9. Του «ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΜΠΟΥ ΤΗΝΟΥ»
10. Του «ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΝΟΥ»
11. Του «ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΘΩΣ και ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ, ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ, ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΩΝ και ΦΙΛΩΝ ΑΥΤΩΝ»
12. Του «ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΗΝΟΥ»
13. Της «ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Μ.Κ.Χ. "ΘΕΑΤΡΟΠΟΙΕΙΟ"», η οποία εδρεύει στην Τήνο, όπως εκπροσωπείται νόμιμα.
14. Του Σωματείου «ΈΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΗΝΟΥ για το περιβάλλον και τον πολιτισμό»
15. Του, «ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΡΩΜΑΝΟΥ» 
16. Του «ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΤΗΝΟΥ» 
17. Του «ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΝΟΥ»
18. Του «ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΜΑΡΔΑΚΙΤΟΥ ΤΗΝΟΥ»
19. Του «ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΑΡΑΜΠΑΔΟΥ ΤΗΝΟΥ»  
20. Του «ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΞΩΜΒΟΥΡΓΟΥ ΤΗΝΟΥ» 
21. Του «ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΟΥΤΡΙΑΝΩΝ ΤΗΝΟΥ»  
22. Του «ΕΝΩΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΩΜΗΣ – ΠΕΤΑΣΤΡΑΣ – ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΗΝΟΥ»
23. Της «ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΤΗΝΙΩΝ ΚΑΡΔΙΑΝΙΩΤΩΝ» 
24. Της «ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΤΗΝΙΩΝ ΚΑΡΔΙΑΝΙΩΤΩΝ Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ» 
25. Του «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΤΗΝΟΥ»
26. Της «ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΤΗΝΙΩΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ» 
27. Του «ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΡΛΑ – ΜΑΜΑΔΟΥ ΤΗΝΟΥ» 
28. Του «ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ "ΚΟΡΗΣ ΠΥΡΓΟΣ"»
29. Του «ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΝΗΣΟΥ ΤΗΝΟΥ» 
30. Του «ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ΚΑΛΛΟΝΗ ΚΕΛΛΙΑ ΤΗΝΟΥ» 
31. Του «ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΦΑΛΑΤΑΔΙΑΝΩΝ»
32. Του «ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΒΩΛΑΞΙΑΝΩΝ ΤΗΝΟΥ "Η ΒΩΛΑΞ"» 
33. Του «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΡΥΑΣ ΤΗΝΟΥ»
34. Του «ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΤΗΝΟΥ»
35. Του «ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΡΙΠΟΤΑΜΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΠΕΡΑΔΙΑΝΩΝ ΤΗΝΟΥ "Ο ΚΑΒΟΣ"» 

* *  *  *  *
Όπως γνωρίζετε:

Με την με αριθμ. πρωτ. οικ. 172568 της 23.12.2013 «Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων» (Α.Ε.Π.Ο.) του Υπουργού Π.Ε.Κ.Α., καθορίσθηκαν οι περιβαλλοντικές προϋποθέσεις κατασκευής και λειτουργίας, εννέα (9) αιολικών πάρκων (Α/Π) - «Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας» (ΑΣΠΗΕ), και των συνοδών αυτών έργων, στα νησιά των Κυκλάδων,Άνδρο, Πάρο, Νάξο και Τήνο, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, συνολικού αριθμού ενενήντα πέντε (95) ανεμογεννητριών (Α/Γ), συνολικής ισχύος 218,5 MW, καθώς και η διασυνδετική Γραμμή Μεταφοράς 150 KV, των αιολικών αυτών πάρκων, με το ΚΥΤ Παλλήνης της Περιφέρειας Αττικής, μέσω υποθαλάσσιας διασύνδεσης, συνολικού μήκους 158,86 χλμ.. 

Ειδικότερα για το νησί μας της Τήνου, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1387/2010 από 22.9.2010 απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 737 από 17.6.2011, και την υπ’ αριθμ. 1389 από 22.9.2010 απόφαση της ίδιας ως άνω αρχής, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 739 από 17.6.2011, δικαιούχοι των αδειώνορίσθηκαν οι εταιρείες «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΦΩΛΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΚΑΓΚΑΡΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» αντίστοιχα. Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΑΕΠΟ εγκρίθηκε: 

1. «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΦΩΛΙΑ Α.Ε.» (υποέργο 4 – 1), αποτελούμενο από εννέα (9) Α/Γ, συνολικής ισχύος 20,7 MW, ισχύος κάθε Α/Γ 2,3 MW και συνολικού ύψους Α/Γ ενενήντα εννέα μέτρων και πενήντα εκατοστών (99,50 μ.), στις θέσεις «Κοράκου Φωλιά - Πατέλλες» της Δημοτικής Ενότητας Πανόρμου του Δήμου Τήνου. 

2. «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΚΑΓΚΑΡΗ Α.Ε.» (υποέργο 4 – 2), αποτελούμενο από έντεκα (11) Α/Γ, συνολικής ισχύος 25,3 MW, ισχύος κάθε Α/Γ 2,3 MW και συνολικού ύψους Α/Γ ενενήντα εννέα μέτρων και πενήντα εκατοστών (99,50 μ.), στις θέσεις «Γκαγκάρη – Ανώγεια» της Δημοτικής Ενότητας Εξωμβούργου του Δήμου Τήνου.

Συνολικά στη νήσο Τήνο εγκαθίστανται δύο (2) Αιολικά Πάρκα (Α/Π), αποτελούμενα από είκοσι (20) Α/Γ, συνολικής ισχύος 46 MW

Σύμφωνα με τις προαναφερόμενες υπ’ αριθμ. 737/2011 και 739/2011 αποφάσεις της «Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας» (ΡΑΕ),μέτοχοι των ανωτέρω εταιρειών εμφανίζονται αφενός μεν τα φυσικά πρόσωπα, Δημήτριος Κοπελούζος κατά 17,5 %, Κυριακή Κοπεζούλου κατά 17,5 %, Ιωάννης Σαμαράς κατά 24,5 % και Αθανάσιος Παστορματζής κατά 10,5 %, αφετέρου δε το νομικό πρόσωπο «ENEL GREEN POWER HELLAS A.E.» κατά 30,00 %. Κατά τις ίδιες δε αποφάσεις η χρηματοδότηση των έργων θα επιτευχθεί, ως προς μεν τις αδειούχες εταιρείες μέσω τραπεζικού δανεισμού, ως προς δε τους μετόχους από ίδια κεφάλαια. Κατ’ επέκταση, χρηματοδότης των σχετικών έργων, μέσω των ιδίων κεφαλαίων της – ορίστηκε και η μέτοχος ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ENEL GREEN POWER HELLAS A.E.», θυγατρική της ιταλικής εταιρείας με την επωνυμία «ENEL SpA», και μάλιστα στο μεγαλύτερο ποσοστό, ήτοι σε ποσοστό 30,00% ή μεγαλύτερο, εφ’ όσον αυτό αυξηθεί 

2. Μετά την έκδοση των πιο πάνω (υπ’ αριθμ. 1387/2010 και 1389/2010) αδειών παραγωγής της Ρ.Α.Ε. και της με αρ. πρωτ., οικ. 172568 της 23.12.2013 ΑΕΠΟ, η εταιρεία σας, «ELIKA A.E.» μας επέλεξε ως αποδέκτες, οι οποίοι όμως τυγχάνουμε και μέλη των φορέων, οι οποίοι και μας εκπροσωπούν με το παρόν, καθώς και άλλους κατοίκους του νησιού, της από 14 Απριλίου 2014 επιστολής της, να μας ενημερώσει, τόσο για την εγκατάσταση από μέρους σας στο νησί μας των αιολικών πάρκων, όσο και για τα «οφέλη» που θα επιφέρουν αυτά στο Δήμο, στο νησί και στους κατοίκους του. Με ειδικότερη μάλιστα μνεία, έχοντας προφανώς την αυτοπεποίθηση του αδιαμφισβήτητου των ισχυρισμών σας, μας ενημερώνετε για την πρόθεσή σας να επισκεφτείτε το νησί, προκειμένου να προβείτε σε ανοιχτό διάλογο με τους κατοίκους, ως προς την εκτέλεση του έργου.

Διερευνώντας την σχέση της πρωτοεμφανιζόμενης σε εμάς εταιρείας σας, ως προς τους φορείς του έργου των Α/Π, διαπιστώσαμε έκπληκτοι ότι η εταιρεία σας, δεν έχει κανένα νομικό, χρηματοδοτικό, αλλά ούτε και μετοχικό δεσμό με τις αδειούχες εταιρείες, πλην εκείνου της επιχειρηματικής διασύνδεσης καθότι είναι συμφερόντων του ομίλου «Κοπελούζου – Σαμαρά». Προφανώς κατά την νομικά «υπεύθυνη» και επιχειρηματικά «συνεπή» σας αντίληψη, η «σχέση» αυτή αρκούσε για να θεμελιώσετε το δικαίωμα, παρά το αδειοδοτικά και νομικά ασύνδετο προς το έργο, να απευθυνθείτε στην τοπική μας κοινωνία ως μαντατοφόρος κήρυκας. 

Σύμφωνα με την ως άνω επιστολή σας, η εγκατάσταση αιολικών πάρκων στο νησί της Τήνου αποτελεί «ένα σημαντικό αναπτυξιακό έργο», «απολύτως καθαρό και φιλικό προς το περιβάλλον και το νησιωτικό τοπίο με πολλά οφέλη», τόσο για τους κατοίκους του νησιού, όσο για το ίδιο το νησί. Πλην όμως, γνωρίζετε πολύ καλά, πως κανένα από τα επιχειρήματά σας δεν επιβεβαιώνεται από τα αποτελέσματα που έχει επιφέρει η εφαρμοζόμενη, τα τελευταία χρόνια, ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική σχετικά με τις ΑΠΕ και την αναγκαστική και επιδοτούμενη εγκατάσταση και λειτουργία τους (βάσει της οδηγίας 2009/28/ΕΚ  [1] ), με αποτέλεσμα να «μη νομιμοποιείται» ούτε κοινωνικά, ούτε αναπτυξιακά η εκτέλεση ενός τέτοιου έργου στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον του κυκλαδίτικου νησιού μας.

Μας αναγκάζετε κατά συνέπεια να σας αντιτάξουμε, ενδεικτικά, τα παρακάτω εύλογα, τεκμηριωμένα και γνωστά σε όλους μας στοιχεία, στα προβαλλόμενα στην επιστολής σας «οφέλη» ως προς το νησί μας, την οικονομία του και την τοπική μας κοινωνία.

1. Σύμφωνα με τον πρώτο ισχυρισμό σας, ένα από τα σημαντικά οφέλη που θα επιφέρει η εγκατάσταση αιολικού πάρκου στο νησί της Τήνου και στους κατοίκους αυτού, είναι η μείωση του λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος που θα κληθούν να πληρώσουν, καθώς και η διάθεση ποσοστού των εισπράξεων από την πώληση της ηλεκτρικής ενέργειας [2]τόσο στους ίδιους (που θα χρησιμοποιείται για την κάλυψη μέρους των λογαριασμών της Δ.Ε.Η.), όσο και στο Δήμο (υπό τη μορφή αντισταθμιστικού οφέλους). Ωστόσο, όπως έχουν διαπιστώσει οι μεγαλύτερες ευρωπαϊκές εταιρείες ενέργειας , και προφανώς όχι εσείς, έχει διαπιστωθεί σε ευρωπαϊκή κλίμακα ότι τα τελευταία τέσσερα χρόνια, παρά τη μείωση της ζήτησης στην αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, κι ενώ οι τιμές χονδρικής στον εν λόγω τομέα έχουν μειωθεί περίπου στο μισό, σε σχέση με το έτος 2008, οι τιμές λιανικής πώλησης έχουν αυξηθεί σε σημαντικό βαθμό και μάλιστα σε ποσοστά 17 % για τα νοικοκυριά και 21 % για τη βιομηχανία στην Ελλάδα και κατά 80% από την αρχή σχετικού προγράμματος στην Γερμανία. Σε κάθε πάντως περίπτωση αποτελεί πλέον συνείδηση και στην ελληνική κοινωνία ότι πρόκειται περί συστηματικής και σταθερής αύξησης των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας και ότι αυτή η αύξηση συνδέεται με την εφαρμογή της ενεργειακής πολιτικής των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Το γεγονός αυτό της αύξησης οφείλεται:

(α) Στο ότι τα αιολικά πάρκα λειτουργούν «στοχαστικά» και επομένως αναγκαστικά μόνο με τη βοήθεια ευέλικτων μονάδων παραγωγής ενέργειας (π.χ. υδροηλεκτρικών ή/και φυσικού αερίου), με συνέπεια: (i) να χάνουμε την σχετικά φθηνή ισχύ αιχμής των υδροηλεκτρικών, (ii) να εξαναγκαζόμαστε σε αυξημένη χρήση φυσικού αερίου (όταν η ίδια η Γερμανία, που έχει φθηνότερο και πιο απρόσκοπτο αέριο από εμάς έχει εγκαταλείψει το αέριο, υπέρ του κάρβουνου και του λιγνίτη λόγω κόστους), (iii) να θέτουμε σε αχρησία τις δικές μας μονάδες συνδυασμένου κύκλου για αυτά τα έργα, και (iv) να οδηγούμε και αυτές τις υπάρχουσες μονάδες αερίου σε οικονομικά ασύμφορη λειτουργία όπως αυτό επιβεβαιώνεται από την ανάγκη πρόσθετης επιδότησής τους με τον «Μηχανισμό Ανάκτησης Μεταβλητού Κόστους» (Μ.Α.Μ.Κ.) και με τα «Αποδεικτικά Διαθεσιμότητας Ισχύος» (Α.Δ.Ι.), με συνέπεια, η λειτουργία των αιολικών να κοστολογείται συνολικά ακριβά (ασχέτως της λεγόμενης «ταρίφας» τους) έχοντας αποκλείσει με διοικητική απόφαση, από το μείγμα καυσίμων της ηλεκτροπαραγωγής του φθηνού άνθρακα. Στο προαναφερόμενο αυτό αυξημένο κόστος πρέπει να συμπεριληφθεί και η διαπίστωση σύμφωνα και με τον «Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας» (ΑΔΜΗΕ), ότι λόγω «στοχαστικότητας» «Η ωριαία παραγωγή των αιολικών λαμβάνεται υπόψη ίση με το 10% της εγκατεστημένης ισχύος τους [3]» . 

Τελικά πληρώνουμε ακριβά επιδοτούμενα αιολικά πάρκα, για να αυξάνουμε παράλληλα την ανάγκη επιδότησης σε μονάδες αερίου, τις οποίες επίσης πληρώνουμε ακριβά! 

(β) Στην κάλυψη των ελλειμμάτων του Λειτουργού Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΛΑΓΗΕ) [4] .

(γ) Στην έμμεση φορολογία, στην οποία υπόκεινται οι Έλληνες καταναλωτές (φυσικά πρόσωπα), εφόσον αυτοί επιβαρύνονται με την πληρωμή του ειδικού τέλους μείωσης εκπομπών αερίων ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ [5]  ) κ.α. 

Αυτονόητα, η αύξηση αυτή των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του πληθωρισμού και την επιβάρυνση του συνεχούς συρρικνωμένου εισοδήματος της ελληνικής οικογένειας.

Θα έπρεπε επίσης να σας είναι γνωστό ότι η αύξηση των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας έχει αποτελέσει ήδη μείζον πολιτικό ζήτημα με τους γερμανούς επιχειρηματίες και βιομηχάνους οι οποίοι ζητούν αναθεώρηση του γερμανικού ενεργειακού μοντέλου για τις ΑΠΕ [6]  , ενώ στο ίδιο συμπέρασμα έχουν καταλήξει έρευνες και στην Αγγλία  [7] . Αντίστοιχες δε διαμαρτυρίες έχει υποβάλει και η Ελληνική «Ένωση Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας» (Ε.ΒΙ.Κ.ΕΝ.). 

Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τις ΑΠΕ συνεπάγεται συστηματικά αυξανόμενο κόστος για τον καταναλωτή και την βιομηχανία και πρόκειται αδιαμφισβήτητα για χονδροειδή εμπαιγμό το ότι η αιολική ενέργεια από ΑΠΕ μειώνει το κόστος του ρεύματος.

2. Σύμφωνα με επόμενο ισχυρισμό σας, επιμένετε ότι λόγω της εγκατάστασης των αιολικών πάρκων στην Τήνο και της διασύνδεσης του νησιού με το ηλεκτρικό σύστημα της Ηπειρωτικής Ελλάδας, μέσω υποθαλάσσιου καλωδίου, θα καταστεί δυνατό να καλυφθούν πλήρως οι ενεργειακές ανάγκες του νησιού, (τωρινές και μελλοντικές), με αποτέλεσμα τη μείωση των φαινομένων διακοπής ρεύματος που παρατηρούνται στο νησί ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Σας υπενθυμίζουμε κατά συνέπεια τα εξής, γνωστά στην τοπική μας κοινωνία επίσης: 

Τα αιολικά πάρκα έχουν μικρή ή μηδενική σχέση με την πραγματική ηλεκτροδότηση επειδή λειτουργούν τυχαία και μεταβλητά, με την έννοια ότι παράγουν ενέργεια, μονάχα όταν φυσάει, όπως και στην Τήνο, και ενώ φυσάει αρκετά, δεν φυσάει σε συνεχή και σταθερή βάση. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα το ρεύμα που παράγεται από τα αιολικά πάρκα να είναι τυχαίο και μεταβλητό, ακατάλληλο για ηλεκτροδότηση, μη δυνάμενο να εξυπηρετήσει συνεχώς και σταθερά τις εκάστοτε παρούσες ενεργειακές ανάγκες του νησιού, ενώ παράλληλα κατά το μέγιστο ποσοστό αυτού, καθίσταται άχρηστο, δεδομένου ότι δεν μπορεί πρακτικά να αποθηκευτεί, ώστε να εξυπηρετήσει τις εκάστοτε μελλοντικές και εν δυνάμει ενεργειακές ανάγκες του νησιού. Σταθερή και ασφαλής ηλεκτροδότηση εξασφαλίζεται μόνο μέσω της ταυτόχρονης λειτουργίας της συμβατικής ηλεκτροπαραγωγής, η οποία ωστόσο στην περίπτωση των αιολικών πάρκων λειτουργεί τυχαία, ως εφεδρεία αυτών, με αποτέλεσμα να καταλήγει να λειτουργεί και αυτή τυχαία και μεταβλητά και να καθίσταται και αυτή επίσης ασύμφορη λόγω της περιπτωσιακής της λειτουργίας και εκμετάλλευσης.

Την αδυναμία αυτή των αιολικών πάρκων να επιτελέσουν το σκοπό λειτουργίας τους την έχει διαπιστώσει η κοινωνία μας και από τους λεγόμενους «πορτοκαλί συναγερμούς» της ΔΕΗ, όπως και ο ίδιος ο «Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας» (ΑΔΜΗΕ) σε σχετική μελέτη επάρκειας ισχύος  [8] , καθώς επίσης, μεταξύ άλλων, και η γερμανική εταιρεία παραγωγής ηλεκτρισμού Ε.ΟΝ [9][10]  , αλλά και πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Τσεχία, Πολωνία κ.α.), που εγκαταλείπουν την εγκατάσταση και χρήση των αιολικών πάρκων και επιστρέφουν σε άλλες πηγές ενέργειας  [11] .

Εύλογα κατά συνέπεια, προκύπτει ότι τα αιολικά πάρκα δεν μπορούν να θεωρηθούν συμφέροντα για την οικονομία και για τους κατοίκους της Τήνου, εφόσον αδυνατούν να καλύψουν με πληρότητα και σταθερότητα τις ενεργειακές ανάγκες του νησιού βασιζόμενες αποκλειστικά σε αυτά. Άλλωστε, όλοι οι κάτοικοι της Τήνου γνωρίζουμε πολύ καλά ότι το νησί δεν πλήττεται από φαινόμενα διακοπών ρεύματος, και πως είναι ήδη διασυνδεμένο με το δίκτυο της Ηπειρωτικής Ελλάδας και δεν αναμένουμε Μεσσία να διασυνδέσει το διασυνδεδεμένο. 

3Όσον αφορά τον επίσης εμπαικτικό σας ισχυρισμό ότι η εκτέλεση του έργου των Α/Γ στο νησί θα συμβάλλει στην αντιμετώπιση του φαινομένου της ανεργίας, καθίσταται απαραίτητο να σας επισημάνουμε ότι, αντίθετα (σύμφωνα με μελέτες σε Ισπανία και Αγγλία, οι οποίες έχουν ήδη ώριμη χρονικά εμπειρία λειτουργίας τέτοιων έργων) έχει αποδειχθεί πως, με την πραγματοποίηση έργων αιολικής ενέργειας αυξάνεται η ανεργία και αποσταθεροποιείται η απασχόληση.

Θα παραβλέψουμε το γεγονός ότι πράγματι, στο στάδιο της εγκατάστασης του έργου (χωματουργικά, μπετά, τοποθέτηση των Α/Γ κ.λ.π. με περιβαλλοντικές και μη αναστρέψιμες επεμβάσεις) αναμένεται να αυξηθεί η απασχόληση. Πλην όμως, πρόκειται για μία απασχόληση «εργολαβική», περιστασιακή και βραχυπρόθεσμη καθότι μακροπρόθεσμα, η αύξηση των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας, η αύξηση του ενεργειακού κόστους λειτουργίας των επιχειρήσεων και η συνακόλουθη μείωση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας, η μείωση του τουρισμού μας, η πτώση στις τιμές των ακινήτων μας κ.λ.π., που θα επέλθουν από τη λειτουργία του έργου, θα οδηγήσει νομοτελειακά στην αύξηση της ανεργίας στο νησί μας, διαμορφώνοντας αναπόφευκτα μεταναστευτικές συνθήκες των κατοίκων του νησιού, μονίμων και μη

4. Ιδιαίτερη όμως χλευαστική απαξίωση, ως προς την προσδοκώμενη βιώσιμη αναπτυξιακή προοπτική του νησιού μας, όπως επιλέγουμε να τη διαμορφώνει η τοπική μας κοινωνία, ενέχει και ο ισχυρισμός σας περί δημιουργίας περιβαλλοντικού και επιστημονικού τουρισμού λόγω της εγκατάστασης των Α/Γ.

Όλοι μας γνωρίζουμε τα αιολικά πάρκα της Νότιας Εύβοιας, ίσως εκτός από εσάς, ότι δεν προσελκύουν κανένα περιβαλλοντικό ή επιστημονικό «πράσινο» τουρίστα. Προκειμένου να εγκατασταθούν αιολικά πάρκα στο νησί μας, θα γίνουν βίαιες και μη ανατρέψιμες επεμβάσεις στο ευαίσθητο οικοσύστημα του νησιού, θα τσιμεντοποιηθούν εκτάσεις γης, θα καταστραφεί το φυσικό περιβάλλον και η βιοποικιλότητα θα ακυρωθούν τα ήπια αιγαιοπελαγίτικα χαρακτηριστικά, θα ανατραπεί το νησιώτικο τοπίο.

Και πράγματι κατά την «προσωπική» σας αλήθεια, όπου έχουν εγκατασταθεί, και κυρίως ως προς τα νησιά μας, αιολικά πάρκα, οι ταξιδιωτικοί πράκτορες, οδηγούμενοι πιεστικά από τις επιθυμίες των τουριστών – κυρίως του εξωτερικού - επιλέγουν νησιά προορισμού, όχι για την πολιτιστική τους παράδοση, τα ήπια αιγαιοπελαγίτικα χαρακτηριστικά τους, τα βουνά και τη μεσογειακή τους βλάστηση, τις παραλίες, τις αμμουδιές, το γαλάζιο των θαλασσών, τον ήλιο και το τοπίο, αλλά… για τις Α/Γ! Η πραγματική όμως αλήθεια είναι ότι, μετά από χρόνια, και στην περίπτωση που η τοπική κοινωνία επιτρέψει, ή και ανεχθεί, την εγκατάσταση τέτοιων έργων, θα υπάρξει πράγματι τουρισμός με περιβαλλοντική και τεχνολογική θεματολογία, για τη διαπίστωση του βαθμού της επιχειρηματικής αναλγησίας και του αναξιόπιστου και διάτρητου της ισχύουσας νομοθεσίας μας, που μετά τη λήξη της ζωής των Α/Π (20 χρόνια), η μεν πρώτη θα εγκαταλείψει ένα τσιμεντοποιημένο περιβάλλον, βομβαρδισμένο από σκουριασμένα κουφάρια Α/Γ να στέκονται ως γιγαντιαίοι βρικόλακες ενθύμια των «αναπτυξιακών» έργων σας πάνω από τα κεφάλαια μας, σε ένα γκρίζο απειλητικό τοπίο, αφού η δεύτερη και χαριστική προς εσάς νομοθεσία μας, δεν έχει εξασφαλίσει ούτε στο στάδιο αυτό να σας υποχρεώνει ουσιαστικά με τραπεζικές ή άλλες εγγυήσεις να προβαίνετε σε έργα «αποκατάστασης» του τοπίου. Γνωρίζουμε ότι στις ΗΠΑ το κόστος αποξήλωσης είναι υψηλότερο από την όποια αξία των προς ανάκτηση υλικών και για αυτό οι ΗΠΑ έχουν περί τα 15.000 αιολικά κουφάρια.

Η αποικιακής προέλευση τακτική σας της υποτίμησης της νοημοσύνης μας, με κακόγουστα και χυδαία επιχειρήματα, αναδεικνύει την επιχειρηματική «ευαισθησία» σας για την διατήρηση του νησιώτικου κάλλους της χώρας μας στο οποίο δεν έχετε συμβάλλει και δεν σας ανήκει.

5. Αξίζει πρόσθετα να σας επισημάνουμε, όπως εξάλλου θα έπρεπε να γνωρίζετε και έχουν διαπιστώσει οι μεγαλύτερες ευρωπαϊκές εταιρείες ενέργειας [12] , ότι τα αιολικά πάρκα, δεν αποδείχθηκαν ικανά να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά την κλιματική αλλαγή και το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Πράγματι, κατά το διάστημα 2011 – 2012 αυξήθηκαν οι εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα κατά ποσοστό 2,4%, με αποτέλεσμα να επιβαρυνθεί ακόμη περισσότερο το περιβάλλον.

Η προφασιζόμενη «πράσινη ανάπτυξη», λόγω του έργου των Α/Π, είναι μόνο η ιδιοτελής αύξηση του επιχειρηματικού σας κέρδους, το οποίο προσβάλει βάναυσα την κοινωνία μας λόγω του απροκάλυπτου χαρακτήρα του εισπρακτικού επιχειρηματικού μηχανισμού του και το οποίο χρειάζεται σκουπιδότοπο για την εγκατάστασή του και ως τέτοιον έχετε επιλέξει την Τήνο μας.

6. Τέλος, είναι γνωστό επίσης σε όλους, θεωρούμε θα έπρεπε και σε εσάς, πως οι ανεμογεννήτριες δεν είναι αθόρυβες, όσο εξελιγμένης τεχνολογίας κι αν είναι. Αντίθετα, οι εκάστοτε χρησιμοποιούμενες ανεμογεννήτριες παράγουν θόρυβο. Το ΥΠΕΚΑ εξάλλου επιβάλλει ηχητικό περιορισμό, που αφορά τα ντεσιμπέλ από ρυθμικό ήχο χαμηλών συχνοτήτων και υποήχων, τα οποία όμως δεν υπέχουν καμία σχέση με τα συμβατικά ντεσιμπέλ. Άλλωστε, το ζήτημα καθορισμού ή μη νέων εναέριων γραμμών σύνδεσης, όπως θέλετε να αναδείξετε, καθίσταται αμελητέο για τους κατοίκους της Τήνου, ενόψει των προβλημάτων υγείας που έχει αποδειχθεί ότι επιφέρει ο θόρυβος που παράγουν οι ανεμογεννήτριες, αλλά και η λειτουργία των αιολικών πάρκων γενικότερα, όπως αυτό αποδεικνύεται από σχετικές μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί στο εξωτερικό [13] .

Επιμύθιο (= τελική κατάληξη του μύθου σας)
Την αποτυχία της παρούσας ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής, η οποία στηρίζεται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, έχουν διαπιστώσει και οι ίδιες οι ευρωπαϊκές εταιρείες ενέργειας. Στις 11 Οκτωβρίου 2013 πραγματοποιήθηκε συνέντευξη τύπου στις Βρυξέλλες [14] , όπου οι διευθύνοντες σύμβουλοι των δέκα μεγαλύτερων εταιρειών ενέργειας στην Ευρώπη, μεταξύ των οποίων η γαλλική GDF SUEZ, η γερμανική Ε.ΟΝ, η ισπανική Iberdrola, η ιταλική «ENEL», μητρική της «ENEL GREEN POWER HELLAS Α.Ε.», βασικής μετόχου των αδειούχων εταιρειών των εν λόγω έργων κ.α., τόνισαν την αδυναμία της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής να επιτύχει τον τριπλό στόχο της μείωσης τιμών ηλεκτρικής ενέργειας, μείωσης εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και εξασφάλιση ενεργειακού εφοδιασμού. Παράλληλα όμως, επισήμαναν τον υψηλό κίνδυνο εμφάνισης φαινομένων, όπως λ.χ. καταστάσεων «blackout», λόγω της έλλειψης σύγχρονων μονάδων παραγωγής ενέργειας φυσικού αερίου, το οποίο αποτελεί ουσιώδες αντιστάθμισμα της έλλειψης αέρα και ήλιου. Για το λόγο αυτό, πρότειναν την περικοπή των επιδοτήσεων στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας – ενός τομέα που λόγω των χορηγούμενων επιδοτήσεων χαρακτηρίζεται πλέον από πλεονάζουσα παραγωγική δύναμη - όπως συνέβη στο παρελθόν και στις περιπτώσεις των τομέων του χάλυβα, των αυτοκινήτων και της διύλισης, καθώς και μείωση των φόρων και των έξτρα χρεώσεων στην ενέργεια, ώστε να επέλθει πτώση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας. Παράλληλα, πρότειναν τη θεμελιώδη ενδυνάμωση της ευρωπαϊκής αγοράς άνθρακα, ενώ επισήμαναν την σπουδαιότητα μίας νέας ευρωπαϊκής οδηγίας για την αγορά ενέργειας, που θα εξασφαλίζει μία συνεχή, μακροπρόθεσμη και βιώσιμη ενεργειακή πολιτική.

Εάν η επιλογή του ομίλου σας «Κοπελούζου – Σαμαρά» να εμφανισθείτε εσείς, εταιρεία «ELIKA A.E.», ως επιχειρηματικός μεταπράτης και διαμεσολαβητής της προβολής του έργου των Α/Π προς την τοπική μας κοινωνία, αντικαθιστώντας με τον τρόπο αυτό, πλην όμως με επιχειρηματική «ασυνέπεια» και νομική «υπεκφυγή» και «ανευθυνότητα» τις νόμιμες αδειούχες εταιρείες σας, αποσκοπεί στην απόκρυψη της αντίφασης της μετόχου σας ελληνικής «ENEL» προς εκείνη της μητρικής της «ENEL» Ιταλίας, σας γνωρίζουμε πως για εμάς δεν έχει ιδιαίτερη σημασία. Σημασία πρέπει να έχει για εσάς το μοναδικό δίδαγμα της εμπειρίας των κινημάτων πολιτών πως, τέτοιου είδους περιβαλλοντοκτόνα και μη αναπτυξιακά για το νησί μας έργα στα οποία εναντιώνεται η συνειδητοποιημένη τοπική κοινωνία, δεν πρόκειται να υλοποιηθούν.

Τήνος, Αύγουστος 2014
[ακολουθούν ονόματα και υπογραφές]
  
Υποσημειώσεις

1. Οδηγία 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου του 2009, σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και την τροποποίηση και τη συνακόλουθη κατάργηση των οδηγιών 2001/77/ΕΚ και 2003/30/ΕΚ. 
2. http://gr.euronews.com/2013/10/11/energy-giants-urge-end-to-subsidies-for-green-power/ 
3. ΑΔΜΗΕ «Μελέτη Επάρκειας Ισχύος 2013 – 2020», σελ. 40. 
4.  Ανώνυμη εταιρεία που εφαρμόζει τους κανόνες για τη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4001/2011 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόμενων πράξεων και ιδίως τον ημερήσιο ενεργειακό προγραμματισμό. 
5. Τέλος, που προορίζεται για την αποζημίωση των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αποτελεί τη συνεισφορά των πολιτών στη μείωση εκπομπών αερίων ρύπων, μέσω προώθησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και υπολογίζεται με τον τύπο: τιμή ΕΤΜΕΑΡ x kWh. 
6.http://www.realclearenergy.org/charticles/2013/09/06/german_electric_bills_soar_on http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424127887323308504579087291213517538
http://www.newmoney.gr/article/29072/perikopes-stis-epidotiseis-ton-aiolikon-etoimazei-i-germania 
7.http://www.theregister.co.uk/2013/10/15/lights_out_across_europe_capgemini_warns/ . 
8. Από Οκτωβρίου 2013 «ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2013 – 2020» του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ).
9.  http://docs.wind-watch.org/eonwindreport2005.pdf 
10. http://www.windturbinesyndrome.com/2013/wind-energy-is-both-a-demonstrated-flop-and-dangerous .
11. http://www.epaw.org/documents.php?lang=en&article=no12 
12. http://gr.euronews.com/2013/10/11/energy-giants-urge-end-to-subsidies-for-green-power/ 
13.http://www.cma.ca/multimedia/staticContent/HTML/N0/l2/cjrm/vol-19/issue-1/pdf/pg21.pdf ,http://www.tvsyd.dk/artikel/205008?autoplay=1&video_id=59585 ,http://blogs.telegraph.co.uk/news/jamesdelingpole/100227983/ 
  14. http://www.gdfsuez.com/en/shareholders/calendar/press-conference-eu-energy-policy-ceo/  http://gr.euronews.com/2013/10/11/energy-giants-urge-end-to-subsidies-for-green-power/http://www.euractiv.com/energy/energy-ceos-call-renewable-subsi-news-531024Πηγή http://ophioussa.blogspot.gr


ΔΙΑΒΆΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΕ Σ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η Φωνή της Τήνου δημοσιεύει κάθε σχόλιο.
Παρακαλούμε να είστε ευγενικοί και να σέβεστε τους συνομιλητές σας. Αποφύγετε τις ύβρεις και τους χαρακτηρισμούς.
Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές και διατηρούμε το δικαίωμα να ΜΗΝ δημοσιεύουμε συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια όπου τα εντοπίζουμε, όπως και να διαγράφονται όταν αυτά εντοπίζονται καθώς δεν ελέγχονται κάθε φορά που αναρτάτε κάποιο σχόλιο.
Τέλος τα σχόλια στο ΜΠΛΟΚ υπάρχουν για να συνεισφέρουν οι αναγνώστες στο διάλογο.
Η ευθύνη των σχολίων (αστική και ποινική) βαρύνει τους σχολιαστές.

Κυριακή, 3 Μαρτίου 2019

Γιγαντώνεται η αντίδραση ενάντια στις ΑΠΕ και στην Τήνο.

Γιγάντωση της παντηνιακής διαμαρτυρίας

κοινή γνώμη.gr koinigmomi.gr

Συνεχίζεται, με ιδιαίτερα μεγάλη συμμετοχή, το ψήφισμα των πολιτών της Τήνου, το οποίο δημοσιεύθηκε σε πλατφόρμα ηλεκτρονικών ψηφισμάτων, αναφορικά με την παύση και ακύρωση των εργασιών του Αιολικού Πάρκου στη θέση Πράσσα της Τήνου.
Πλησιάζει σταθερά τις 1.000 υπογραφές, το ψήφισμα των πολιτών της Τήνου, με αποδέκτες την Ελληνική κυβέρνηση, τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τη ΡΑΕ και τους Βουλευτές του νομού Κυκλάδων, με το οποίο αιτούνται την “άμεση παύση και ακύρωση των εργασιών του Αιολικού Πάρκου στη θέση Πράσσα της Τήνου, όπως και των επόμενων ακόμη μεγαλύτερων Αιολικών Πάρκων (Α/Π) που αδειοδοτήθηκαν από την ΡΑΕ παρά τις αντίθετες αποφάσεις του Δήμου Τήνου που αντικατοπτρίζουν την ρητή άρνηση της τοπικής κοινωνίας”.
Δήμος και σύσσωμη η Τηνιακή κοινωνία ενάντια στα βΑΠΕ
Το ψήφισμα, έρχεται να προστεθεί στις κινητοποιήσεις του Δήμου Τήνου, ο οποίος έχει ήδη καταθέσει αίτηση για ασφαλιστικά μέτρα προς την εταιρεία που έχει αναλάβει την εγκατάσταση ανεμογεννητριών, στη θέση “Πολέμου Κάμπος”, ενώ πριν από λίγες ημέρες, ο Δήμος ζήτησε “από την κατά νόμο αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης να ανακαλέσει την ανωτέρω οικοδομική άδεια, καθώς από την ημερομηνία έκδοσής της μέχρι σήμερα, η αδειούχος εταιρεία έχει τροποποιήσει το σχεδιασμό της αναφορικά με τα έργα εγκατάστασης, χωρίς εν τω μεταξύ αφενός να έχει ενημερώσει την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης και αφετέρου να έχει αιτηθεί την τροποποίηση της οικοδομικής της άδειας, όπως οφείλει βάσει του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου”.
Αξίζει να σημειωθεί, πως η κίνηση κατά των ανεμογεννητριών, έχει λάβει άμεσα την υποστήριξη στήριξη ενός μεγάλου κομματιού των συλλογικών φορέων του νησιού, με την πλειονότητα των πολιτιστικών, κοινωνικών και τοπικών συλλογικοτήτων, να δηλώνουν με ανακοινώσεις τους την απόλυτη στήριξή τους στο κίνημα πολιτών Τήνου κατά των αιολικών πάρκων. Άλλωστε, εξίσου μαζική ήταν και η αντίδραση απέναντι στα βΑΠΕ, ήδη από την αρχή της υπόθεσης το 2014.
Άδεια εγκατάστασης χωρίς τη συγκατάθεση του Δήμου
Στο ψήφισμα, το οποίο αναρτήθηκε στην πλατφόρμα του Avaaz.org, σημειώνεται πως “ο Δήμος Τήνου, όπως αντανακλάται τόσο στο υπόμνημα Διαμαρτυρίας και Εναντίωσης στην εγκατάσταση Α/Π στην Τήνο του 2014, όσο και σε όλες τις σχετικές αποφάσεις Δημοτικού συμβουλίου από τότε μέχρι και σήμερα, είναι ομόφωνα εναντίων τέτοιων εγκαταστάσεων στο νησί της Τήνου. Πέραν του υπομνήματος, ο Δήμος Τήνου την ίδια χρονιά κατέθεσε προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας (μαζί με τους Δήμους Πάρου και Άνδρου), η οποία ακόμη δεν έχει τελεσιδικήσει, ενάντια στην εγκατάσταση αιολικών πάρκων στο νησί. Παρόλα αυτά με απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου δόθηκε άδεια εγκατάστασης τριών ανεμογεννητριών στη θέση Πράσσα, στον «Πολέμου Κάμπο», χωρίς να ζητηθεί η συγκατάθεση του Δήμου Τήνου”.
Διασαφηνίζεται μάλιστα, πως “κατά την αναμονή για την έκδοση της απόφασης του ΣΤΕ, η συγκεκριμένη εταιρεία, που επιδιώκει να βάλει τις ανεμογεννήτριες, ξεκίνησε στις 24 Ιανουαρίου του 2019 (πριν την έκδοση της απόφασης) την προετοιμασία για την εγκατάσταση των ανεμογεννητριών, κάνοντας χρήση σκαπτικών μηχανημάτων. Μάλιστα η πρόσβαση των μηχανημάτων αυτών στον χώρο, έγινε μέσω παράνομης διάνοιξης σε δημοτική έκταση, η είσοδος στην οποία εμποδίζονταν με αλυσίδα, που έσπασε εν μία νυκτί”.
Όπως σημειώνεται, “παρά τις αντίθετες αιτήσεις του Δήμου, μέχρι την έκδοση της απόφασης του Ειρηνοδικείου, η εταιρία συνεχίζει ανενόχλητη τα χωματουργικά έργα με αμείωτο ρυθμό τραυματίζοντας το βουνό μέρα με την μέρα όλο και περισσότερο, ενώ συνεχώς πραγματοποιούνται επιπλέον επιχωματώσεις και διαπλατύνσεις της εξαρχής παράνομης διάνοιξης μέσα στην δημοτική έκταση”, ενώ τονίζεται, πως “μαζί με τον Δήμο Τήνου σε αυτόν τον αγώνα βρίσκεται σύσσωμη η Τηνιακή κοινωνία“.
Σαφή επιχειρήματα ενάντια στα αιολικά πάρκα
Στο ψήφισμα υπερτονίζεται, πως η ρητή εναντίωση, οφείλεται σε συγκεκριμένη επιχειρηματολογία. Μεταξύ άλλων σημειώνεται, πως οι παρεμβάσεις μεγάλης κλίμακας αλλοιώνουν το σπάνιο σε ομορφιά και βιοποικιλότητα περιβάλλον, ενώ τα αιολικά πάρκα αλλοιώνουν την αισθητική του τοπίου και τη φυσική διάταξη της κορυφογραμμής. Γίνεται αναφορά στην ανάγκη περίπου 400 κυβικών μέτρων σκυροδέματος για τη βάση κάθε ανεμογεννήτριας, αλλά και στην αλλοίωση του περιβάλλοντος από τα μπάζα των εκσκαφών, με την επισήμανση, πως “από τις εκσκαφές, τα μπαζώματα, αλλά και την ίδια την λειτουργία των ανεμογεννητριών υπάρχει ο κίνδυνος, όπως αναφέρει και η σχετική μελέτη του καθηγητή υδρολογίας Γ. Στουρνάρα ειδικά για την γεωλογία της Τήνου, να διαταραχθούν τα υπόγεια και επιφανειακά ύδατα και να καταστραφεί η υδρολογική ισορροπία της περιοχής. Οι υδρογεωλογικές μελέτες είναι σκόπιμα ανύπαρκτες μέσα στις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των εταιρειών”, ενώ τονίζεται η εκτίμηση, πως οι πυρκαγιές στην ευρύτερη περιοχή θα αυξηθούν, λόγω της λειτουργίας των ανεμογεννητριών.
Επίσης, “καθώς δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο για την αποσυναρμολόγηση και απομάκρυνση των ανεμογεννητριών μετά το πέρας λειτουργίας τους, ούτε ζητείται εγγυητική επιστολή από τις εταιρείες για τις εργασίες αυτές, οι κατασκευές θα παραμείνουν πάνω στις βουνοκορφές για πάντα ως σκουριασμένα κουφάρια”, φαινόμενο, που έχει παρατηρηθεί και σε άλλες περιοχές, μετά το πέρας της λειτουργίας τους.
Επιπλέον, η συνεχής μετατροπή του βουνού σε εργοτάξιο, αναμένεται να πλήξη και τη μελισσοκομία, υποβαθμίζοντας την τροφή των μελισσών, όπως και την αγροτική οικονομία, με την καταστροφή των ορεινών ξερολιθικών δομών στις πλαγιές των βουνών.
Καταλυτικές, επίσης, σημειώνεται πως θα είναι και οι επιπτώσεις στην οικονομία, καθώς θα πληγεί ο ήπιος φυσιολατρικός, ο εναλλακτικός και ο πολιτιστικός τουρισμός, αφού θα αλλάξει η ανθρωπογενής κλίμακα του τοπίου. Το “χειροποίητο” κυκλαδίτικο τοπίο, με τις αναβαθμίδες, τις ξερολιθιές, το δίκτυο μονοπατιών, τους περιστεριώνες και τους παραδοσιακούς οικισμούς, αναμένεται να υποστεί ισχυρότατο πλήγμα, μέσα από τη δημιουργία ενός βιομηχανικού τοπίου.
Οι πολίτες τονίζουν επίσης ότι στα χωριά των Υστερνίων και της Καρδιανής, “ο θόρυβος από τις ανεμογεννήτριες θα πλήξει την ηρεμία του τοπίου και της φύσης που μπορεί κανείς να απολαύσει μέχρι σήμερα”.
Όπως υπογραμμίζεται, “με την παρούσα εγκατάσταση, εγκαινιάζεται μια ακόμη επικίνδυνη πρακτική αρπαγής περιουσιών στο νησί μας. Χωρίς επαρκή στοιχεία από την Δασική Υπηρεσία, ολόκληρες εκτάσεις που ενδιαφέρουν τις αιολικές εταιρίες χαρακτηρίζονται χορτολιβαδικές, άρα δημόσιες και καθίστανται διαθέσιμες για αιολική χρήση. Οι ιδιοκτησίες ιδιωτών ή/και του Δήμου χάνονται, ανεξαρτήτως νόμιμων τίτλων, είτε κληρονομικών, είτε αγοραπωλησιών, που σε κάποιες περιπτώσεις πηγαίνουν αρκετά χρόνια πίσω”.
“Όλα τα προηγούμενα συντελούνται και νομιμοποιούνται στη συλλογική συνείδηση με το αφήγημα της "καθαρής" ενέργειας, η οποία μειώνει τις εκπομπές CO2 και θα οδηγήσει τη χώρα σε απεξάρτηση από τις συμβατικές ρυπογόνες μονάδες παραγωγής ενέργειας. Δυστυχώς, όπως έχει πια δείξει η εμπειρία και τα σχετικά στοιχεία σε όλα τα κράτη που διαπρέπουν σε αυτό τον τομέα, τα αιολικά πάρκα δεν μπορούν τεχνικά να αντικαταστήσουν συμβατικές μορφές παραγωγής ενέργειας, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις μάλιστα αυξάνουν αντί να μειώνουν τις εκπομπές CO2”, διαμηνύουν οι πολίτες στο ψήφισμά τους, για να καταλήξουν, πως “για να ενσωματωθεί στο ηλεκτρικό δίκτυο αυτό το ασταθές ρεύμα χρειάζονται αρκετές τεχνικές επεμβάσεις. Τις επεμβάσεις αυτές και τη μεγάλη διαφορά στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος που παράγεται από βΑΠΕ, τις πληρώνουμε όλοι μας μέσω του ΕΤΜΕΑΡ σε κάθε λογαριασμό της ΔΕΗ, ενώ τα αντισταθμιστικά οφέλη που υπόσχονται είναι κατά πολύ μικρότερα”.
Ετικέτες: 

Τρίτη, 13 Ιουνίου 2017

Αιολικά στην Άνδρο. Αντιδράσεις.Ενημέρωση για τους βιομηχανικούς αιολικούς σκουπιδότοπους στην Άνδρο

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Η Περιφερειακή Ενότητα Άνδρου και ο Δήμος Άνδρου σε συνεργασία με Συλλόγους και φορείς του νησιού σας προσκαλούν σε εκδήλωση με θέμα:
Ενημέρωση - Συζήτηση
ως προς την επικείμενη εγκατάσταση 
βιομηχανικών αιολικών σταθμών στην Άνδρο
Η εκδήλωση θα λάβει χώρα
στην πλατεία Γηροκομείου της Χώρας Άνδρου
την Τρίτη 13.6.2017 στις 20.00

Τρίτη, 25 Απριλίου 2017

Συνάντηση δημάρχων με τον Γιώργο Σταθάκη για τα αιολικά πάρκαdimarxoi ypourgeio 02
Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη σύσκεψη του Συντονιστικού οργάνου των τεσσάρων νησιών Άνδρου, Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Πάρου και Τήνου με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γεώργιο Σταθάκη.

Πέμπτη, 13 Απριλίου 2017

Η Περιφέρεια κατά των αιολικών πάρκων σε Τήνο. Νάξο, Πάρο και Άνδρο


 

Την άσκηση ένδικων μέσων για την ακύρωση απόφασης του ΥΠΕΚΑ για τα αιολικά πάρκα Νάξου, Πάρου, Τήνου και Άνδρου, αποφάσισε ομοφώνως η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, η οποία συνεδρίασε σήμερα Πέμπτη στην Ρόδο, υπό την προεδρία του Αντιπεριφερειάρχη κ. Φιλήμονα Ζαννετίδη.

Ειδικότερα, αποφασίστηκε, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου μαζί με τους Δήμους Νάξου, Πάρου, Τήνου και Άνδρου να αναθέσουν σε νομικό γραφείο των Αθηνών την από κοινού κατάθεση στο ΣτΕ, αίτησης ακύρωσης της απόφασης του ΥΠΕΚΑ, για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων εγκατάστασης αιολικών πάρκων, στα νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Νάξο, Πάρο, Τήνο και Άνδρο.

Πρόκειται για την δεύτερη αίτηση ακύρωσης που κατατίθεται . Η πρώτη κατατέθηκε στις αρχές του 2014 από τους προαναφερθέντες Δήμους και την τέως Περιφερειακή Αρχή του Νοτίου Αιγαίου. Ο υπουργός ΠΕΚΑ, μετά την διαπίστωση ότι η προσβληθείσα με αίτηση ακύρωσης απόφασή του στερείτο νόμιμης υπόστασης, την ανακάλεσε και εξέδωσε νέα απόφαση , όμοια σε περιεχόμενο, στις 18 Δεκεμβρίου 2014, την ακυρότητα της οποίας ζητούν εκ νέου σήμερα οι Δήμοι και η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Μετά την συνεδρίαση, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, Αντιπεριφερειάρχης κ. Φιλήμων Ζαννετίδης δήλωσε:

«Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ομόφωνα αποφάσισε την άσκηση ένδικου μέσου που αφορά ακύρωση απόφασης του ΥΠΕΚΑ για έγκριση αιολικών σταθμών στα νησιά Νάξου, Πάρου, Τήνου και Άνδρου, στηρίζοντας με την απόφαση αυτή την προσπάθεια των Δήμων, προκειμένου να ακυρωθεί μια απόφαση που έχει να κάνει με το περιβάλλον, τον πολιτισμό και την διατήρηση της φυσικής αρχοντιάς των νησιών αυτών. Το ένδικο μέσο συνίσταται στην προσφυγή της Περιφέρειας στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την ακύρωση της απόφασης έγκρισης των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του τέως Υπουργού ΠΕΚΑ κ. Μανιάτη».
www.tinostoday.gr

Τετάρτη, 12 Απριλίου 2017

«Όχι» κατοίκων και επαγγελματιών του Νοτίου Πηλίου σε ανεμογεννήτριες


Την αντίθεσή τους στην εγκατάσταση ανεμογεννητριών στο Νότιο Πήλιο, διατυπώνουν σε ψήφισμά τους κάτοικοι και επαγγελματίες της περιοχής αλλά και παραθεριστές.
Αναφέρουν:
«Οι δημότες, κάτοικοι και παραθεριστές Νοτίου Πηλίου, επαγγελματίες και τοπικοί σύλλογοι, πληροφορηθήκαμε ότι σχεδιάζεται εγκατάσταση ανεμογεννητριών στο Νότιο Πήλιο ήδη από το 2010.
Μέχρι σήμερα, το έτος 2017, δεν έχει υπάρξει καμία ουσιαστική ενημέρωση προς τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής από τους αρμόδιους φορείς.
Είμαστε αντίθετοι στην δημιουργία αιολικών σταθμών στο Νότιο Πήλιο για τους παρακάτω λόγους :
1) Η προστασία του παραδοσιακού χαρακτήρα και του εξαιρετικού φυσικού τοπίου του Πηλίου είναι θεσμοθετημένα με το Π.Δ. του 1980(ΦΕΚ 374Δ/1980 ) και με το διάταγμα του ΦΕΚ 652Β/13-5-1976.
2)Στο υπό έγκριση ΠΠΣΧΑ Θεσσαλίας δεν καθορίζεται καμία περιοχή Αιολικής Προτεραιότητας (ΠΑΠ) στο Νότιο Πήλιο. Άρα οι Α/Γ μπορούν να τοποθετηθούν σε περιοχές πιο κατάλληλες από άποψη ανέμων και χωρίς τα πλαίσια προστασίας που ισχύουν από δεκαετίες και έχουν καταφέρει να διατηρήσουν το φυσικό και παραδοσιακό κάλλος της περιοχής.
3) Η πραγματοποίηση αυτών των έργων δεν θα αποφέρει ουσιαστικό οικονομικό όφελος στους δημότες, αντίθετα θα υποβαθμίσει το φυσικό κάλλος και θα μειώσει τον τουρισμό , τα εξαρτώμενα από αυτό επαγγέλματα και τον πρωτογενή τομέα που είναι οι καθοριστικές πηγές εσόδων για την τοπική οικονομία .
Το όποιο όφελος δεν μπορεί να αντισταθμίσει τις μεγάλες αρνητικές συνέπειες (οικονομικές και άλλες) οι οποίες θα είναι μη αναστρέψιμες.
4) Πολλές από αυτές τις περιοχές έχουν ήδη πληγεί σοβαρά από τις πυρκαγιές του 2007, 2000, 1997 και 1991. Ας μην τις επιβαρύνουμε κι άλλο.
5) Η προστασία της υγείας των κατοίκων είναι αδιαπραγμάτευτη. Ήδη στο Λαύκο λειτουργεί καταχρηστικά υποσταθμός της ΔΕΗ  ήδη κορεσμένος κι αντί να απομακρυνθεί, πάγιο αίτημα της Δ.Ε. Λαύκου προβλέπεται δημιουργία όμορου τριπλάσιου υποσταθμού.
6)Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων(ΜΠΕ) για το Αιολικό πάρκο Προφήτης Ηλίας περιέχει σωρεία ανακριβειών και παραλήψεων σε σχέση με τα πραγματικά δεδομένα ,οι οποίες διατυπώνονται και στις ενστάσεις που υποβλήθηκαν κατά την Διαβούλευση στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
Επίσης η ΜΠΕ αντιμετωπίζει την  περιοχή μελέτης σαν να είναι ξεκομμένη από την ευρύτερη περιοχή (όπου έχουν πάρει άδειες και άλλοι 7 αιολικοί σταθμοί ).
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Νοτίου Πηλίου έλαβε ομόφωνη απόφαση κατά της εγκατάστασης ανεμογεννητριών στην περιοχή μας την Τρίτη 4/4/2017.
Όλοι μαζί ζητάμε να ακυρωθούν τα σχέδια αυτά και να προστατευτεί ο πολύτιμος αυτός φυσικός, πολιτιστικός και οικονομικός πόρος, που λέγεται Πήλιο.»
www.myvolos.gr

Πέμπτη, 6 Απριλίου 2017

Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά: Όχι στις ανεμογεννήτριες στο νησί της Τήνου.

Τετάρτη, 5 Απριλίου 2017

Ακύρωση των σχεδίων για γιγαντιαία Αιολικά Πάρκα στα νησιά Άνδρο, Τήνο, Πάρο, Νάξο


Την Μεγάλη Τρίτη,  11 Απριλίου,  ο δήμαρχος Τήνου, μαζί με τους  δημάρχους Πάρου, Άνδρου και Νάξου και διάφορους υπηρεσιακούς παράγοντες , θα επισκεφτούν τον υπουργό περιβάλλοντος και ενέργειας κ. Γιώργο Σταθάκη, για να εκφράσουν τις αντιρρήσεις των τοπικών κοινωνιών στην επικείμενη εγκατάσταση ανεμογεννητριών στα τέσσερα αυτά νησιά.