Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Αιολικά στην Εύβοια. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Αιολικά στην Εύβοια. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Παρασκευή, 21 Απριλίου 2017

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΙ Α.Π.Ε. ΠΡΟΣΟΧΗ- ΕΤΣΙ ΚΑΤΑΠΑΤΟΥΝ ΤΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ : Το πραγματικό καθεστώς υλοποίησης Αιολικών Πάρκων


Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2014


ΠΡΟΣΟΧΗ- ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ . ΑΦΟΡΑ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ. ΕΤΣΙ ΚΑΤΑΠΑΤΟΥΝ ΤΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ΟΙ ΑΠΕτζηδες !!! Αποκλειστικό: Το πραγματικό καθεστώς υλοποίησης Αιολικών Πάρκων


ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ  ΚΑΙ     Α.Π.Ε.


1) Πριν από την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας σχετικής με την εγκατάστασηΑΠΕ (ανεμογεννήτριες, φωτοβολταϊκά, υβριδικά, συνοδά έργα δρόμοι, κλπ )υποχρεωτικά προηγείται αίτηση από την ενδιαφερόμενη εταιρεία στο αρμόδιο δασαρχείο της περιοχής, για το χαρακτηρισμό της περιοχής σε δασική ή μη.                                       Πάγια τακτική των εταιρειών είναι να ζητούν το χαρακτηρισμό πολύ μεγαλύτερης έκτασης από αυτήν που είναι αναγκαία για την εγκατάσταση του έργου, πιθανόν και για να εξασφαλίσουν τα μελλοντικά τους σχέδια στην περιοχή.                                                Για παράδειγμα στο Αποπηγάδι Χανίων ενώ με το πρωτόκολλο εγκατάστασης μισθώθηκαν στην εταιρεία 85 στρ. περίπου για την εγκατάσταση3 α/ν, οι εταιρείες ζήτησαν και χαρακτήρισαν (κατά τα έτη 2004, 2005, και 2006)      2700 στρ. γης, ιδιοκτησίες των κατοίκων των όμορων χωριών.                                                       Σήμερα πια αποδειχτεικε  ο λόγος που έγινε αυτό, αφού σήμερα έχουν δοθεί άδειες παραγωγής, για τρεις υβριδικούς - αντλησιοταμιευτικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και δεκάδες α/ν.       Για την αίτηση του χαρακτηρισμού το δασαρχείο δεν ζητά από τις εταιρείες προσκόμιση τίτλων ιδιοκτησίας της έκτασης, ούτε τη σύμφωνη γνώμη των ιδιοκτητών.    Δηλαδή οποιαδήποτε εταιρεία μπορεί να αιτηθεί το χαρακτηρισμό, οποιασδήποτε έκτασης, οπουδήποτε, ανεξάρτητα σε ποιον ανήκει.

2) Μετά την ψήφιση του νόμου 3851/4-6-2010 «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.»                                                     και σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ.11αυτού «η πράξη χαρακτηρισμού του δασάρχη(που έχει αιτηθεί η εταιρεία)εκδίδεται κατά προτεραιότητα σε σχέση με άλλα αιτήματα που δεν αφορούν περιοχές εγκατάστασης Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. με χρήση Α.Π.Ε., σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τον ένα (1) μήνα από την υποβολή της σχετικής αίτησης.


3) Η πράξη χαρακτηρισμού του δασάρχη που γίνεται με την εφαρμογή της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 14 του δασικού ν. 998/1979, δημοσιεύεται στην Διαύγεια(http://et.diavgeia.gov.gr/)και σε μια τοπική εφημερίδα και αποστέλλεται στο δήμο της περιοχής όπουυποχρεωτικά θα πρέπει νααναρτηθεί στο δημαρχείο για 30 ημέρες.

4) ΠΡΟΣΟΧΗ !!! Ο χαρακτηρισμός του δασαρχείου αφορά μόνο το χαρακτήρα της περιοχής σε δασική ή μη και δεν υπεισέρχεται σε θέματα ιδιοκτησίας.                                                     Οι χορτολιβαδικές εκτάσεις και οι βοσκότοποι χαρακτηρίζονται και διαχειρίζονται ως δασικές.

5) Εντός του διαστήματος των60 ημερών από την δημοσίευση της πράξης χαρακτηρισμού στη Διαύγεια, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν αντιρρήσεις(ένσταση) στο αρμόδιο δασαρχείο, να αμφισβητήσουν το δασικό χαρακτηρισμό και να ζητήσουν να εξετασθεί η υπόθεση από την Πρωτοβάθμια Επιτροπή Δασικών Αμφισβητήσεων και εν συνεχεία αν χρειαστεί από τη Δευτεροβάθμια Επιτροπή ή και από το Συμβούλιο της Επικρατείας.    Κατά μέσο όρο περνούν γύρω στα 5 χρόνια για να συζητηθεί το αίτημα στην Πρωτοβάθμια Επιτροπή.                              Για να υπάρξουν βάσιμες πιθανότητες να κερδηθεί εν μέρη η ένσταση                (δηλαδή να αποδειχτεί ότι ένα μέρος της χαρακτηριζόμενης έκτασης δεν είναι δασική) απαιτείται πέραν από τους τίτλους ιδιοκτησίας ή την αποδεδειγμένη χρησικτησία (που θεμελιώνουν το έννομο συμφέρον της ένστασης) και τη βοήθεια ενός καλού - ειδικού δικηγόρου, οπωσδήποτε η προσκόμιση στην επιτροπή, ειδικής φωτοερμηνείας των αεροφωτογραφιών της περιοχής (από τη ΓΥΣ) των ετών 1945 και 1960.                                                     Δηλαδή απαιτούνται χιλιάδες ευρώ για αμοιβές δικηγόρου, φωτοερμηνείες κλπ έξοδα, για μια αμφίβολη δικαίωση. 
6)    Μετά την πάροδο των 60 ημερών από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων (ενστάσεων) στο δασαρχείο,  η πράξη αντιμετωπίζεται ως τελεσίδικη από τη Διοίκηση, αλλά αν ο ιδιοκτήτης μάθει ότι υπάρχει πράξη χαρακτηρισμού στην περιουσία του μετά από 1 χρόνο π.χ., προσφεύγει εμπρόθεσμα στην Επιτροπή του άρθρου 10 παρ. 3 ν 998/79 (Επιτροπή Δασικών Αμφισβητήσεων).

7) Όμως το απόλυτα “ασφαλές” νομικά, είναι ο ιδιοκτήτης να  καταθέσει τις αντιρρήσεις του (ενστάσεις) για το χαρακτηρισμό που γίνεται στην περιουσία του, εντός της προθεσμίας των 60 ημερών από την πρώτη δημοσίευση στη Διαύγεια, ή έστω της ανάρτησης του στο δημαρχείο.


8) Εφόσον μια περιοχή χαρακτηρισθεί ως δασική, αυτό σημαίνει ότι τεκμαίρεται ΔΗΜΟΣΙΑ και διαχειρίζεται ως ΔΗΜΟΣΙΑ περιουσία και το κράτος την μισθώνει έναντι ευτελούς αντιτίμου  ,       (με το περίφημο «αντάλλαγμα του μελισσοκόμου», που ισχύει από το 2006,    Ν. 3377/2005, άρθρο 19,δηλαδή 50 ευρώ το στρέμμα ετησίως ή 1000 ευρώ την εικοσαετία εφάπαξ),                                    στις εταιρείες για τα έργα ΑΠΕ, αφού με το νόμο2941/2001, όχι μόνο επιτράπηκε η εγκατάσταση τους σε δάση και δασικέςεκτάσεις, αλλά και κρίθηκε ότι είναι «δημόσιας ωφελείας» !!!  και τα συμπεριέλαβε στη δασική νομοθεσία ως ισότιμα των στρατιωτικών έργων.                Αν η περιοχή χαρακτηρισθεί ως γεωργική, δεν αμφισβητείται από το Κράτος το ιδιοκτησιακό καθεστώς αυτής.


9) Μετά το χαρακτηρισμό της περιοχής σε δασική το δασαρχείο δικαιούται να αποβάλλει από την περιοχή και να επιβάλλει κυρώσεις στους βοσκούς.


10) Επειδή στην Κρήτη (όπως και σε κάποιες άλλες λίγες περιοχές της Ελλάδας, πιθανοτατα και στην Ανδρο ) βάση του άρθρου 62 του ν. 998/79 δεν θεσπίζεται το τεκμήριο κυριότητας για το Δημόσιο, πράγμα που σημαίνει ότι και το κράτος όπως και οι ιδιώτες πρέπει να αποδείξει την κυριότητα της δασικής έκτασης, οι ιδιοκτήτες μπορούν να προσφύγουν στα αρμόδια δικαστήρια και εφόσον διαθέτουν νόμιμα μεταγεγραμμένα συμβόλαια να δικαιωθούν ως προς την κυριότητα της έκτασης και όχι ως προς το δασικό χαρακτήρα που παραμένει (ιδιωτικό δάσος - δασική έκταση).                          Πολύ ισχυροί τίτλοι σε αυτή τη δικαστική διαμάχη που κοστίζει και διαρκεί χρόνια θεωρούνται αυτοί από την εποχή της Τουρκοκρατίας (πριν το 1897) και κυρίως τα λεγόμενα Ταπί. 


11) Σύμφωνα πάλι με το ν. 3851/4-6-2010 η πράξη χαρακτηρισμού , μετά τη νόμιμη δημοσιοποίησή της,έχει το τεκμήριο νομιμότητας, πράγμα που σημαίνει ότι συνεχίζεται και ολοκληρώνεται η περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου ΑΠΕ, άσχετα αν υποβληθούν αντιρρήσεις (ενστάσεις) από φερόμενους ιδιοκτήτες και ανεξάρτητα από την οποιαδήποτε έκβαση αυτών των αντιρρήσεων (ενστάσεων).


12) Η τακτική των εταιρειών, εκμεταλλευόμενη την σχετική επί του θέματος άγνοια των κατοίκων -ιδιοκτητών, είναι να προσεγγίζουν μυστικά τους φερόμενους ιδιοκτήτες και να τους υπόσχονται μακροχρόνια ενοίκια (“λαγούς και πετραχήλια”) ή και να υπογράφουν μαζί τους συμφωνητικά, αμφίβολης νομικής εγκυρότητας. Στόχος τους είναι να εξασφαλίσουν την συναίνεση τους μέχρι την εγκατάσταση του έργου. Στη συνέχεια βέβαια και αφού όπως τονίσαμε υποχρεωτικά έχει ζητηθεί και γίνει ο χαρακτηρισμός της περιοχής σε δασική, οιεταιρείες αργά ή γρήγορα σταματούν να πληρώνουν τους πρώην πλέον ιδιοκτήτες - αν τους έχουν πληρώσει ποτέ, αφού η γη έχει περάσει στη διαχείριση του Δημοσίου.                               Για περισσότερες λεπτομέρειες και ειδικές περιπτώσεις παρακαλούμε όπως συμβουλεύεστε δικηγόρους που ασχολούνται με το αντικείμενο. 
 ΠΗΓΗ
 http://www.kokoras.net/2013/11/blog-post_7.html
 Η  ΔΕΗΑΝ ΑΕ  είναι 100% θυγατρική της ΔΕΗ  και αφορά μόνον τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

ΑΠ ΚΑΛΥΒΑΡΙ ΑΝΔΡΟΥ
Αιολικό Πάρκο
Τύπος ΑΓ
Πλήθος Α/Γ
Ισχύ Α/Γ (kW)
Συνολική ισχύς ΑΠ (kW)

 ΆνδροςΚαλυβάρι
Vestas
V27
7
225
1.575 
  
 Πηγή      ΔΕΗ ΑΝ ΑΕ
 http://www.ppcr.gr/List.aspx?Year=2013&C=17&A=466


naxosartwind.blogspot.com

Τετάρτη, 19 Απριλίου 2017

Τα αιολικά δεν είναι επενδύσεις. Είναι νέο, αναγκαστικό, εξωλογιστικό Κατοχικό Χρέος

Τετάρτη, 29 Απριλίου 2015

Τα αιολικά δεν είναι επενδύσεις. Είναι νέο, αναγκαστικό, εξωλογιστικό Κατοχικό Χρέος

 
Για το μεν Κατοχικό Δάνειο, μπορείτε να ενημερωθείτε. Βασικά, το 1942 υποχρεωθήκαμε να δανείσουμε εμείς τους Γερμανούς, κατά την διάρκεια της Κατοχής, για τα ...έξοδά τους.

Τετάρτη, 5 Απριλίου 2017

Μια απάντηση στον Μάνο Βουλαρίνο Από τον Περιβαλλοντικό Πολιτιστικό Όμιλο Μάνης
Μια απάντηση στον Μάνο Βουλαρίνο
  • Shares
    275
Λάβαμε και δημοσιεύουμε την παρακάτω επιστολή:
Αγαπητή A.V. ,
στις 29/3/2017 φιλοξενήσατε  άρθρο του κ.  Βουλαρίνου με τίτλο «Πίσω στις σπηλιές μας» στο οποίο εμφανίζεται πανό του σωματείου μας από τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Πολιτισμού (8/3/2017) ενάντια στην επικείμενη κατασκευή βιομηχανικών αιολικών πάρκων στη Μάνη. Κάτω από τη φωτογραφία  του ενυπόγραφου πανό μας, ο κ. Βουλαρίνος σημειώνει απαξιωτικά:
«Οι αδούλωτοι Μανιάτες δεν αρκούνται στο να λευτερώσουν τον τόπο τους. Θέλουν να λευτερώσουν και τους υπόλοιπους από τη σκλαβιά της καθαρής ενέργειας. Μαυρίλα παντού και πάντα!»
Το άρθρο που δημοσιεύσατε στη στήλη «Πολιτική» εκτιμούμε ότι προσβάλλει ονομαστικά το σωματείο μας, είναι ρατσιστικό για τους Μανιάτες και απαξιωτικό για την τρίτη ηλικία. Γι’ αυτούς τους λόγους και για την καλή ενημέρωση των αναγνωστών σας, ζητούμε να δημοσιεύσετε την ανοιχτή επιστολή μας στην ερχόμενη εβδομαδιαία στήλη του κ. Βουλαρίνου.
Λιγνίτης Vs Αιολικά:
Ένα κατασκευασμένο δίλημμα!
Ο κ. Βουλαρίνος χαρακτηρίζει (A.V., 29/3/2017) «πρωτογονισμό» τον αγώνα των τοπικών κοινωνιών ενάντια στην κατασκευή βιομηχανικών αιολικών πάρκων στις βουνοκορφές, αναπαράγοντας το στερεότυπο δίλημμα «θέλουμε τη βρώμικη ενέργεια του λιγνίτη ή την καθαρή ενέργεια των αιολικών;», λες και η «καθαρή ενέργεια των αιολικών» προκαλεί μείωση της εξάρτησης από λιγνίτη και υδρογονάνθρακες.
Υποθέτοντας ότι ο κ. Βουλαρίνος ως επαγγελματίας δημοσιογράφος δεν έχει κάποιο όφελος για να υποστηρίξει τα οικονομικά συμφέροντα συγκεκριμένων επιχειρηματιών που προσφάτως ασχολούνται με β-ΑΠΕ, θέλουμε καλοπροαίρετα να διευκρινίσουμε τα ακόλουθα, τα οποία φαίνεται να μην είναι σε γνώση του: (αναλυτικότερα περιλαμβάνονται στο κείμενο με τίτλο «ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΟΥΝ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΣΤΗ ΜΑΝΗ; ΔΕΚΑ ΑΛΗΘΕΙΕΣ!»)
Δεν υπάρχει κανείς που να μη θέλει την απεξάρτηση από το λιγνίτη. Μαζί του κι εμείς. Όμως πρέπει να μας προβληματίσει το γεγονός ότι ο σχεδόν αποκλειστικός μας προμηθευτής σε αιολικά, η Γερμανία, δεν έχει μειώσει στο ελάχιστο την παραγωγή λιγνίτη. Η στοχαστική -τυχαία- αιολική ενέργεια μόνο επικουρικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και δεν μειώνει την εξάρτηση από το λιγνίτη. Όταν δεν φυσάει, όταν φυσάει λίγο ή όταν φυσάει πολύ οι ανεμογεννήτριες δεν δουλεύουν. Το να θεωρεί κανείς την αιολική ενέργεια ασφαλή λύση για το ενεργειακό πρόβλημα ισοδυναμεί με το να θεωρεί την επιστροφή στα ιστιοφόρα, ρεαλιστική λύση για τη σύγχρονη ναυσιπλοΐα! Και εμείς αυτό το θεωρούμε πριμιτιβισμό.
Σχετικά με την «πράσινη ανάπτυξη» είναι ανακριβής ο ισχυρισμός ότι “είμαστε υποχρεωμένοι να βάλουμε β-ΑΠΕ, το απαιτεί η Ευρώπη για να πιάσουμε το 2020 το στόχο του 20%”. Ο εθνικός στόχος για το 2020 είναι το 18% και μάλλον τον έχουμε ήδη ξεπεράσει, όταν άλλες, πλουσιότερες χώρες όπως το Λουξεμβούργο, η Γαλλία, το Βέλγιο και η Γερμανία (!) που μας τα μοσχοπουλάει, είναι πολύ πίσω. Και δεν συμμερίζονται την ανησυχία και τη βιασύνη μας να αγοράσουμε τα περισσότερα αιολικά στην Ευρώπη (ναι εμείς είμαστε αυτοί!).
Το ρεύμα που παράγεται από τα  αιολικά πάρκα δεν σκοπεύει στην κάλυψη των τοπικών αναγκών, αλλά πωλείται στη ΔΕΗ και εισέρχεται  γενικά στο δίκτυό της. Επιπλέον, δεν προβλέπεται η απομάκρυνση των γιγαντοκατασκευών μετά το πέρας λειτουργίας τους (περίπου 15 χρόνια).
Η κατασκευή βιομηχανικών αιολικών πάρκων έχει υπαχθεί στον ν. 3299/04 ο οποίος τις επιδοτεί έως και για το 100% του έργου, ενώ εξασφαλίζει στους «επενδυτές» σταθερή εγγυημένη τιμή 87,5 ευρώ ανά Μεγαβατώρα για 25 χρόνια (ν. 3851/2010). Εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς ποιος επιβαρύνεται με αυτό το κόστος. Να σημειώσουμε εδώ ότι για τις πρώτες 42 ανεμογεννήτριες που προβλέπεται να εγκατασταθούν στη Μάνη, το κόστος ανέρχεται στα 120 εκ. ευρώ, από τα οποία 90-100 καταλήγουν στη γερμανική βιομηχανία προς αγορά του εξοπλισμού και τα υπόλοιπα 20 θα αναλωθούν εδώ.
Το Ειδικό Τέλος Μείωσης Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ) στο λογαριασμό μας της ΔΕΗ από 0.8 ευρώ ανά 1000Kw το 2006, φτάνει σήμερα τα 26 ευρώ. Ένα μέσο νοικοκυριό δίνει ανά δίμηνο ένα σαραντάρι στο λογαριασμό της ΔΕΗ για να γυρίζουν οι ανεμογεννήτριες. Και θα δώσει και περισσότερα γιατί παρά ταύτα το έλλειμμα στις ΑΠΕ είναι ήδη 281,24 εκατ. ευρώ και υπολογίζεται ότι έχει εκτιναχθεί στα 434,85 εκατ. στο τέλος του 2017. Ο καταναλωτής αντί να φαντασιώνεται δωρεάν ρεύμα όταν γυρίζουν τα φτερά των αιολικών, βλέπει πλέον το ταξίμετρο που βρίσκεται από πίσω.
Οι επιχειρηματίες των αιολικών, για να καρπωθούν τα μέγιστα αιολικά δυναμικά, φυσικά και επιλέγουν τις βουνοκορφές της νότιας Βαλκανικής, αυτές που επιλέγει υποχρεωτικά και η ορνιθοπανίδα (πολλά προστατευόμενα είδη από την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία) ως διαδρόμους μετανάστευσης.
Εάν έχετε υπόψη σας, κ. Βουλαρίνε, κάποια μελέτη η οποία καταδεικνύει τη μείωση της χρήσης του λιγνίτη λόγω της αύξησης της παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος από ανεμογεννήτριες, παρακαλούμε δημοσιοποιήστε την και τεκμηριώστε το αφοριστικό άρθρο σας. Επίσης ενημερώστε μας για ποιο λόγο δεν χωροθετούνται αιολικά πάρκα σε υπάρχουσες βιομηχανικές ζώνες, καθώς και γιατί η κεντρική πολιτική δεν ευνοεί τη δημιουργία κοινοτικών και δημοτικών μικρών αιολικών πάρκων για τοπική ενεργειακή αυτονόμηση;
Εμείς από την πλευρά μας, μέσα από τους συλλόγους μας αλλά και την αυτόνομη δράση μας, διαπιστώνουμε ότι η κατασκευή βιομηχανικών αιολικών πάρκων εξυπηρετεί επώνυμα κερδοσκοπικά συμφέροντα (ναι, όλοι μας έχουμε ονοματεπώνυμο!), δεν μειώνει την  ενεργειακή εξάρτηση από το λιγνίτη και όσο για τα «ανταποδοτικά οφέλη» των επιχειρηματιών προς την τοπική κοινωνία, τα αντιλαμβανόμαστε ως καθρεφτάκια για τους ιθαγενείς! 
Τέλος, κ. Βουλαρίνε, τρεις σημειολογικές παρατηρήσεις:
Η λογική της «συλλογικής ευθύνης» που αναπτύσσετε, παραπέμπει ιστορικά σε απολυταρχικές προσεγγίσεις: εάν εμείς οι κάτοικοι της επαρχίας «δεν δικαιούμαστε να ομιλούμε» για τα αιολικά πάρκα εξαιτίας των χωματερών κλπ. στον τόπο μας, να συμπεράνουμε ότι και εσείς ως κάτοικος της πρωτεύουσας είστε υπεύθυνος για όλα τα κακώς κείμενα εκεί που ζείτε και άρα δεν δικαιούστε να ομιλείτε για κάποια από αυτά; 
Μιλώντας για τους Μανιάτες αναφέρετε ρατσιστικά «Μαυρίλα παντού και πάντα!», υπονοώντας ότι οι Μανιάτες είναι συλλήβδην σκοταδιστές ή/και φασίστες. Προφανώς συγχέετε τους «αδούλωτους Μανιάτες» με αυτούς και αυτές που αγαπούν τη Μάνη και αγωνίζονται ενάντια στα σχέδια όσων κερδοσκοπούν σε βάρος της φυσικής και πολιτισμικής περιουσίας του τόπου μας.
Αφού ειρωνεύεστε τα παιδιά (για «την ωριμότητα και τις γνώσεις τους»), συνεχίζετε με αγάπη στην τρίτη ηλικία και αναφέρεστε απαξιωτικά στους παππούδες μας «και -κυρίως- στα μυαλά τους». Πόσο βολικό είναι να φορτώνουμε όλα τα στραβά στην προηγούμενη γενιά! Όμως, πολλοί από εμάς είμαστε περήφανοι για τους παππούδες μας, για αυτά που έκαναν, για τον τρόπο που έζησαν και έκριναν τους κρατούντες.
Εν κατακλείδι, οι θέσεις του σωματείου μας για τον αγώνα ενάντια στα βιομηχανικά αιολικά πάρκα στη Μάνη, δημοσιοποιούνται εδώ και 5 χρόνια στα μέσα που διαθέτουμε.  Όλοι έχουν το δικαίωμα να συμφωνούν, να διαφωνούν, ή να στέκονται σκεπτικιστικά απέναντί τους, όμως όταν αυτές χαρακτηρίζονται «πρωτογονισμός», θεωρούμε ότι λοιδορούνται.

Γύθειο, 1 Απριλίου 2017
Περιβαλλοντικός Πολιτιστικός Όμιλος Μάνης
  

Η χρηματοδοτούμενη από δωρεές "τοποθέτηση" του Φίλου της ΠάρουΤοποθέτηση των Φίλων της Πάρου σχετικά με την εγκατάσταση Α/Γ στην Πάρο

Οι λεγόμενοι Πράσινοι, ή Οικολόγοι,  είναι σαν την Λερναία Ύδρα, δύσκολα του ξεφορτώνεσαι. Οι Πράσινοι δεν είναι παρά ένα κατασκευασμένο κόμμα που χρηματοδοτήθηκε για να στρατολογήσει άνεργους και στελεχώθηκε με περιφερόμενους περίεργους που πάνε από ΜΚΟ σε ΜΚΟ (ή όπως ο "Φίλος της Πάρου" σε δική του ΜΚΟ, δέχεται και ...δωρεές, και στην Πάρο είμαι σίγουρος ότι ο ΣΔΟΕ ασχολείται με καφετέριες και όχι με οικολόγους που μάχονται κατά της διαφθοράς). Ο Φίλος της Πάρου ανακάλυψε την Πάρο το 1976 και, από τότε, λίγο οικολογεί, λίγο έχει άλλα, και πολύ υποψήφιος, καλά να είναι ο άνθρωπος μόνο που τώρα μου φαίνεται ολίγον πονηρός.

Η "Τοποθέτηση" του Φίλου της Πάρου (ο παραπάνω σύνδεσμος) είναι τυπικό "σάπιο" κείμενο.  Προσπαθεί να στρέψει τις διαμαρτυρίες κατά των αιολικών εκεί που του λένε οι ...δωρητές του, και καλού κακού αποπροσανατολίζει, όλο και θα πουλήσουμε και κανένα πανελάκι, καμιά μπαταριούλα, που δεν χρειάζεται κιόλας, οι δωρεές να είναι καλά, μάρκετινγκ κάνουμε και το λέμε κιόλας. Με δωρεές. Και ντοκυμαντέρ στο Κουβέϊτ. 

Πάμε στο κείμενο. Παραθέτω τις έντεχνες φουστιές:"χωρίς να έχουν γίνει εις βάθος μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων".  Φυσικά και έχει γίνει. Είναι η ΑΕΠΟ που θα προσβάλετε στο ΣτΕ τον Μάϊο, αν δεν πάρει αναβολή.  Εκεί δεν θα κριθεί η αρτιότητα σε θέματα ουσίας, αλλά ο τύπος. Πάσχει και στον τύπο, αλλά ΣτΕ είναι αυτό...

"χωρίς να υπάρχουν αντισταθμιστικά μέτρα, καθώς και μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος (χάραξη δρόμων, κτλ.)".  Η ΜΠΕ αναφέρει προστασίες και τα πάντα, και το θεσμικό πλαίσιο προβλέπει αντισταθμιστικά, θα σας πουν σε Δικαστήριο. Ο Φίλος της Πάρου τα ξέρει αυτά, αλλά σας τα λέει για να σας ρίξει στάχτη στα μάτια. Αντισταθμιστικά? Όλο και κάποιοι θα διασπαστούν...

"χωρίς να προϋπάρξουν περαιτέρω πληροφόρηση και δημόσιες διαβουλεύσεις". Το ΥΠΕΚΑ έχει κάνει ένα σωρό, οι μόνοι που συμμετέχουν είναι οι αιολικοί και τα παπαγαλάκια τους. Η διαβούλευση είναι σαν να πετάς ένα μεταχειρισμένο χαρτί στην λεκάνη της τουαλέτας. Ακόμα και οι γνωματεύσεις των Δήμων δεν έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα...

"ευρύτερος σχεδιασμός για μία αειφόρο Πάρο"  Να την η πρώτη καραμπινάτη. Τι ξέρει ο πολύγλωσσος εστιάτορας που κάνει ιντερνετικό μάρκετινγκ? Θα σας φέρει τον Χρυσόγελο? Τα αλητάκια της WWF? Της Greenpiss?  Την ΔΑΦΝΗ?  Συλλογή από παπαγάλους που προωθούν επιδοτούμενες απάτες! Αειφορία? Να ξεκινήσει από το εστιατόριό του και να μας πει πώς πάνε οι πωλήσεις!  Μόνο ό,τι πιάνει και εκτρέφει ή καλλιεργεί ο ίδιος.  Αειφόρα πράγματα, σε ξυλόφουρνο.

"παραγωγή ενέργειας (από διάφορες κατάλληλες μορφές ΑΠΕ..." Να και η δεύτερη, Ποιες ΑΠΕ βρε φιλόσοφε? Η ΜΟΝΗ ΑΠΕ που φαίνεται παγκοσμίως και σε μεμονωμένες χώρες είναι τα μεγάλα υδροηλεκτρικά. Τα άλλα που προωθούν περιθωριακοί στην Σίφνο, και όχι μόνο, είναι αποδεδειγμένες αποτυχίες. Ψάξε το Ελ Ιέρο...  Αλλά κουβέντα να κάνουμε. Θα πουλήσουμε και κανένα πανελάκι σε κανένα σχολείο με λεφτά του Δήμου? Προμήθειες...

"ενεργειακή μετάβαση μπορεί να έχει μια κοινωνική διάσταση, αφού οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι συμβατές με επιχειρηματικά μοντέλα όπου οι πολίτες κατέχουν και συμμετέχουν από κοινού σε έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ή ενεργειακής απόδοσης". Εδώ κύριε Φίλε της Πάρου είναι τα λεφτάΠροτείνεις να βάλει ο κόσμος λεφτά. Προτείνεις απάτη χειρότερη από τις ΕΛΔΕ του 2000. Φεϊγ βολάν:  Ο κύριος Φίλος της Πάρου θέλει να βάλετε λεφτά και να δανειστεί και ο Δήμος λεφτά για να αγοράσετε μαϊμούδες που ενεργειακά είναι όσο χρήσιμες όσο το δυναμό στο ποδήλατό σας.  Απατεωνιές με λεφτά του κοσμάκη, για να εξάγουν οι Γερμανοί και οι Δανοί τα απούλητά τους. Ευθυμιόπουλος Νο 2. Μόνο που ο Ευθυμιόπουλος έφαγε γιούχα σε συγκέντρωση για την Άνδρο όταν είπε κάτι τέτοια, και τώρα βρήκε λαγό.

"...να εφοδιαστούν με μέσα ανεξάρτητης εμπειρογνωμοσύνης ώστε να αναπτύξουν το δικό τους όραμα και προτάσεις επί του θέματος και που θα ανταποκρίνονται στην κλίμακα και στις οικονομικές δραστηριότητες του νησιού..." Θα έρθει ο Ευθυμιόπουλος ο Κρομμύδας, και ισοδύναμα αποτυχημένοι Πράσινοι να πουλήσουν αρλούμπες. Και κανένας συνεταιριστής από την Δανία?

Θέλετε δημόσια συζήτηση? Κάν'τε μια ημερίδα, με τηλεοπτική κάλυψη (για να την θυμάστε). 2-3 ομιλητές από την πλευρά των πάσης φύσεως  ΑΠΕτεώνων, και 2-3 από την άλλη, να γελάσω και εγώ από κάτω. Θέμα:  "Έχουν ρόλο οι ΑΠΕ σε μεταστροφή σε αειφόρα ηλεκτροδότηση"?  Χαχαχαάαχα! Θα στείλω κανένα Γερμανό να σας τα πει πρώτο χέρι. Ωμά και χύμα.

Πάρτε γεύση του κυρίου Φίλου της Πάρου. Αυτά σας αναμασάει... Προπερσινά ξινά σταφύλια. Απλά τώρα είστε πιο κουρασμένοι και αποχαυνωμένοι και ελπίζουν να σας τουμπάρουν...


άλλα έργα και ημέραι του Τρεμόπουλου αν δηλαδή έχετε αμφιβολίες τι δουλειά κάνει...

Υπάρχουν δύο (2) επιλογές:  1) Να έχουμε σχετικά φθηνό και απρόσκοπτο ρεύμα και 2) να ΜΗΝ έχουμε σχετικά φθηνό και απρόσκοπτο ρεύμα.  Τα περί καθαρού ή αειφόρου ρεύματος είναι ανοησία. ΔΕΝ υπάρχει καθαρό (ή βρώμικο) ρεύμα. Κάθε μορφή ηλεκτροπαραγωγής ρυπαίνει. Μερικές ρυπαίνουν κοντά μας, μερικές ρυπαίνουν μακριά μας.  Υπάρχουν σύγχρονες μονάδες με αντιρρυπαντική τεχνολογία, υπάρχουν παλαιές μονάδες χωρίς αντιρρυπαντική τεχνολογία. Οι σύγχρονες μονάδες απαιτούν νέα κεφάλαια (που είναι δυσεύρετα) αλλά έχουν το πρόσθετο όφελος να είναι "αποδοτικές". Καίνε λιγότερο καύσιμο για να παράγουν το ίδιο ρεύμα.  Οι ΑΠΕ παριστάνουν τις καθαρές, αλλά δεν μειώνουν χρήση καυσίμων και η κατασκευή τους είναι κάθε άλλο παρά ...καθαρή.

Κάθε εγκατάσταση λεγόμενων ΑΠΕ, είτε είναι των Κοπελούζου/ENEL είτε είναι των Οικολόγων-Πράσινων κάνει ζημιά στην δυνατότητα φθηνού και απρόσκοπτου ρεύματος, επειδή τρώει κεφάλαια που δεν παράγουν φθηνό και απρόσκοπτο ρεύμα.  Έχουμε δώσει στην Ελλάδα πάνω από €9 δις κεφάλαιο για 5.000 μεγαβάτ αιολικά και φωτοβολταϊκά τα οποία αποπληρώνουμε με περίπου €1,5 δις τον χρόνο. Για αυτά τα λεφτά δεν παίρνουμε καμμία αξιόπιστη ηλεκτροδότηση. Ο αέρας φυσάει κουτουρού και όχι κάθε μέρα, και ο ήλιος λάμπει λίγες ώρες την ημέρα και επίσης όχι κάθε μέρα. Με αυτά τα λεφτά θα μπορούσαμε να είχαμε σύγχρονες αντιρρυπαντικές μονάδες.  Αντ' αυτού πετάξαμε και πετάμε λεφτά.

Η διασύνδεση της Πάρου δεν είναι κακή ιδέα, απ' εναντίας. Η ηλεκτροδότηση από μεγάλες μονάδες βάσης είναι φθηνότερη από επιτόπια ηλεκτροδότηση, αλλά η διασύνδεση δεν συμφέρει πάντα. Ωστόσο, το κίνητρο της διασύνδεσης δεν είναι η απρόσκοπτη ηλεκτροδότηση, αλλά το φύτεμα αιολικών. Χωρίς διασύνδεση, δεν μπαίνουν αιολικά.  Η πρεμούρα δεν είναι να εξοικονομήσουμε πετρέλαιο, αλλά να εισάγουμε αιολικά. Και να υποκαταστήσουμε εισαγόμενο πετρέλαιο με εισαγόμενο αέριο. Ο λιγνίτης και το κάρβουνο δαιμονοποιούνται για να εισάγουμε αέριο. Τα αιολικά, αφού μπουν, θα είναι δικαιολογία για να καίμε αέριο -- αν το βρίσκουμε!  Η Γερμανία, η Πολωνία, η Αγγλία, οι ΗΠΑ, η Κίνα και οι περισσότερες χώρες στον κόσμο ηλεκτροδοτοτούνται από κάρβουνο και λιγνίτη. Μερικοί όπως η Γαλλία, από πυρηνικά. Πολύ λίγοι, όπως η Νορβηγία ή η Κόστα Ρίκα, με υδροηλεκτρικά. Κανείς δεν ηλεκτροδοτείται από ΑΠΕ. Κανείς. Ούτε η Γερμανία, ούτε η Δανία.

Τα περί δήθεν ενεργειακής αυτάρκειας με δήθεν καθαρή και αειφόρο ενέργεια είναι αρλούμπες. Ποτέ και πουθενά, κανένας συνδυασμός ΑΠΕ (πλην μεγάλων υδροηλεκτρικών) δεν έδωσε οποιαδήποτε αυτάρκεια, ούτε μείωσε κατανάλωση καυσίμων. Όπου, σε μερικά πειραματικά νησάκια, με χίλια κόλπα μπήκαν πολλές ΑΠΕ η εξοικονόμηση ήταν από μηδενική έως οριακή και κόστισε ο κούκος αηδόνι.  Εάν κάποιος χαρίσει στην Πάρο πολλά φωτοβολταϊκά και περισσότερες πανάκριβες μπαταρίες και  εάν οι Παριανοί μάθουν να μην έχουν πάντα όσο ρεύμα  θέλουν, μέχρι να χαλάσουν οι μπαταρίες και τα φωτοβολταϊκά (ναι, χαλάνε με τον καιρό), μπορεί η Πάρος να παραστήσει την ...προσωρινά αειφόρα.  Αλλά κανείς δεν χαρίζει, όλοι πουλάνε (και οι Οικολόγοι-Πράσινοι δεν είναι παρά πονηροί πλασιέ τους).

Οι ΑΠΕ (πλην μεγάλων Υ/Η) είναι ένα κακόγουστο και ακριβό θέατρο που παίζεται μόνο για τις επιδοτήσεις. Οι λεγόμενες λαϊκές ή συνεταιριστικές ΑΠΕ είναι ακόμα πιο χυδαίο θέατρο. Οι επιδοτήσεις που παίρνουν οι μεγάλοι επιτήδειοι φυσικά δεν θα υπάρχουν για τους πολλού μικρούς (θυμηθείτε τις επενδύσεις στο Χρηματιστήριο του 2000), αλλά το χυδαίο είναι ότι οι μικροί θα χάσουν τα λεφτά τους και οι Δήμοι θα βρεθούν με χρέη που δεν θα μπορούν να εξυπηρετήσουν, έχοντας δανειστεί για μαϊμουδιές.

Η χώρα μας είναι δυστυχώς σε πολλά αδιέξοδα, το πιο εμφανές είναι το οικονομικό. Σάς αφήνω με ένα πράγμα να θυμάστε:   Το σημερινό οικονομικό αδιέξοδο θα γίνει χειρότερο με περισσότερες ΑΠΕ.  Οι ΑΠΕ λειτουργούν σαν ένας μη ανταποδοτικός φόρος.  Θα μάς κάνουν ακόμα φτωχότερους, χωρίς να παίρνουμε ο,τιδήποτε χρήσιμο σε αντάλλαγμα. Όχι, δεν ηλεκτροδοτούν, ούτε εξοικονομούν μετρήσιμα καύσιμα.  Αλλά μας αναγκάζουν να καίμε ακριβότερα καύσιμα και να πληρώνουμε ακριβότερα το ρεύμα -- που οι ίδιες δεν εξασφαλίζουν.

Πριν το 1800, είμαστε αειφόροι. Δεν είχαμε ρεύμα και η όποια ενέργεια χαλούσαμε ήταν τα ξύλα και τα κλαδιά που καίγαμε. Δεν χρειάζεται να πληρώνουμε για ΑΠΕ για να ξαναγυρίσουμε σε τέτοιες αειφορίες -- εκτός πια και εάν θα έχουμε γυρίσει στο 1800 αλλά θα πρέπει να φορτίζουμε λαπτοπ και σμαρτφόουν...

Και, μην ξεχνάτε... Ο κάθε Σκάϊ και η κάθε δημοσιογραφική ιστοσελίδα, πληρώνονται για να λένε ή να μην λένε αυτά που θέλει αυτός που πληρώνει.  Υπάρχει πίεση για την αιολική άδεια στις Κυκλάδες. Εκκρεμούν κάτι προσφυγές στο ΣτΕ, το ΣτΕ υποτίθεται κοιτάει τυπικά και διαδικαστικά, οι άδειες εγκατάστασης απαιτούν ...γη, και ο Έλληνας "επενδυτής" ( εθνικός μας μεσάζων)  έχει ήδη πουλήσει την αιολική άδεια που δεν έχει βγάλει.  Συν, είναι ...εισαγωγέας ρεύματος και εισαγωγέας αερίου.  Οι ΑΠΕ σημαίνουν εισαγωγές ρεύματος και εισαγωγές αερίου. Καταλαβαίνεται τι πίεση έχει πέσει και θα πέσει ακόμα.