Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Αιολικά στην Εύβοια. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Αιολικά στην Εύβοια. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Δευτέρα, 5 Μαρτίου 2018

Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Νότιας Καρυστίας (ΣΠΠΕΝΚ) Αίτηση για Περιβαλλοντική Πληροφόρηση.

Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Νότιας Καρυστίας (ΣΠΠΕΝΚ)

Αίολου 4, Κάρυστος 34001
Τηλ: 6975626877/ email: sppenk@googlemail.com
Κάρυστος 3/3/2018
Αίτηση για Περιβαλλοντική Πληροφόρηση

Θέμα: Αναφορά - αίτηση για την χορήγηση περιβαλλοντικών πληροφοριών[1] σχετικά με την υπ’ αριθ. οικ. 50319/19-10-2016 (ΑΔΑ: Ω26Α4653Π8-37Α) ΑΕΠΟ τροποποίησης της υπ’ αριθμ. οικ. 203611/21-09-2011 ΚΥΑ ΕΠΟ της ΕΥΠΕ του ΥΠΕΚΑ, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. οικ. 201744/13-09-2012, οικ. 170735/23-09-2013 και οικ. 170945/20-02-2014 Υ.Α. του έργου: «Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 181.7MW (79 Α/Γ) και των συνοδών σε αυτό έργων, των εταιρειών Αιολικά Πάρκα Παλιόπυργος Α.Ε. ισχύος 13.8ΜW, Κερασιάς Α.Ε. ισχύος 27.6MW, Μύτικα Α.Ε. ισχύος 29.9MW, Πλάτανος Α.Ε. ισχύος 13.8MW, Μηλιάς Α.Ε. ισχύος 18.4MW, Σπηλιάς Α.Ε. ισχύος 29.9MW, Ανατολής - Πρίνιας Α.Ε. ισχύος 16.1MW, Καθάρας Α.Ε. ισχύος 32.2MW στις θέσεις ‘’Παλιόπυργος, Κερασιά, Πλατανιστός, Πλάτανος, Μηλιά, Σπηλιά, Ανατολή, Καθάρα’’ αντίστοιχα, του Δήμου Καρύστου του Π.Ε. Ευβοίας και διασυνδετική Γραμμή Μεταφοράς 150KV των Αιολικών Πάρκων με το ΚΥΤ Παλλήνης διαμέσου των Δήμων Ραφήνας – Πικερμίου, Σπάτων – Αρτέμιδος, Παλλήνης και Παιανίας Π.Ε. Αττικής» ως προς την μείωση της ισχύος κατά 13.8MW στη θέση ‘Καθάρα’ με την κατάργηση έξι (6) Α/Γ μειώνοντας την συνολική ισχύ του έργου από 181.7MW σε 167.9MW (από 79 Α/Γ σε 73 Α/Γ) καθώς και λοιπών τροποποιήσεων»
Σχετ. : Νόμος 3422/12-12-2005 (ΦΕΚ 303Α) / ΚΥΑ ΗΠ 11764/653/2006 (ΦΕΚ 327Β)
Προς:
1. Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του ΥΠΕΝ
( Υπόψιν κ.Μαρώση) sec.dipa@prv.ypeka.gr
2. Δασαρχείο Αλιβερίου dasaliv@apdthest.gov.gr
3. Δ/ νση Δασών Νομού Ευβοίας ddasonevias@apdthest.gov.gr
4. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδος-
Δ/ νση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών
evaggelos.kolonas@apdthest.gov.gr
5. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος- Τμήμα
Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε.Εύβοιας
mentou.d@evia.pste.gov.gr
6. ΥΠΕΝ- Τμήμα Βιοποικιλότητας και Προστατευόμενων
Περιοχών ( Υπόψιν κ.Χ.Βερβέρη)ch.ververis@prv.ypeka.gr
Κοινοποίηση: Πίνακας αποδεκτών
Κύριοι
Έχοντας υπόψιν το νομικό πλαίσιο για την Περιβαλλοντική Πληροφόρηση και τις καταστατικές υποχρεώσεις του Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος Νότιας Καρυστίας (ΣΠΠΕΝΚ) τον οποίο εκπροσωπούμε, παρακαλούμε να μας χορηγήσετε τις παρακάτω περιβαλλοντικές πληροφορίες:
1) Έχει κατατεθεί στην αδειοδοτούσα αρχή Τεχνική Περιβαλλοντική Μελέτη ( ΤΕΠΕΜ) ( Ν. 4014/2011, άρθρο 7, παρ.2) όπως αναφέρεται στην σελίδα 170 της Μελέτης Περιβάλλοντος (Αύγουστος 2016 της μελετητικής εταιρίας ΟΙΚΟΜ ΕΠΕ) που αφορά τους χώρους απόθεσης πλεοναζόντων υλικών εκσκαφών έργου εγκατάστασης των αιολικών σταθμών (ΑΣΠΗΕ) όπως περιγράφονται στο θέμα της παρούσης αναφοράς, μέσα στην προστατευόμενη περιοχή Νatura 2000 ΖΕΠ GR 2420012 και ΕΖΔ GR 2420001 σημερινού Δήμου Καρύστου; Η Μελέτη Περιβάλλοντος που αφορά τους 8 ΑΣΠΗΕ όπως αναφέρονται στο θέμα του παρόντος εγγράφου, έχει λάβει Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων με την οικ. 50319/19-10-2016 (ΑΔΑ: Ω26Α4653Π8-37Α) απόφαση τού ΥΠΕΝ.
2) Εάν έχει κατατεθεί η σχετική ΤΕΠΕΜ, υπάρχει έως σήμερα Περιβαλλοντική Αδειοδότηση για τους κατάλληλους χώρους απόθεσης περίσσειας υλικών εκσκαφής από τις εργασίες του έργου εγκατάστασης αυτών των 8 αιολικών σταθμών;
3) Επιτρέπεται η χρήση εκρηκτικών υλών για την εκσκαφή βραχώδους εδάφους μέσα στην προστατευόμενη περιοχή όπου εκτελείται το εν λόγω έργο; Επισημαίνουμε ότι σε περίπτωση που επιτρέπεται από την αδειοδοτούσα αρχή η χρήση εκρηκτικών υλών , υπάρχει μεγάλος κίνδυνος μόλυνσης τού υδροφόρου ορίζοντα της ευρύτερης περιοχής και όχι μόνο για την περιορισμένη έκταση όπου γίνεται χρήση δυναμίτη. Υπάρχουν βεβαίως και άλλες πιθανές ανεξέλεγκτες επιπτώσεις ,όπως να χαθούν πηγές και επιφανειακά ύδατα πέρα από τις βέβαιες επιπτώσεις στην βιοποικιλότητας της περιοχής.
Η ερώτηση αυτή γίνεται για να αποσαφηνισθεί το σοβαρό αυτό ζήτημα επειδή μέσα στην ΑΕΠΟ 50319/19-10-2016 δεν αναφέρεται τίποτα ούτε υπέρ ούτε κατά της χρήσης εκρηκτικών για βραχώδη εκσκαφή.
4) Υπάρχει τοπογράφος μηχανικός, εξωτερικός συνεργάτης ή υπάλληλος του Δασαρχείου Αλιβερίου, ώστε να γίνεται επί τόπου έλεγχος αν τηρούνται στην πράξη οι εγκεκριμένες συντεταγμένες χωροθέτησης οδοποιίας και άλλων εργασιών του συγκεκριμένου έργου;
5) Ζητούμε επίσης να μας ενημερώσετε σε ποια τμήματα των Ζωνών Κατάληψης γίνονται έργα αυτή τη χρονική στιγμή και αν υπάρχει ημερολόγιο εργασιών να μας το χορηγήσετε.
Eπειδή οι εταιρείες που έχουν αδειοδοτηθεί με την ΑΕΠΟ 50319/19-10- 2016 έχουν ξεκινήσει εργασίες από τον Ιανουάριο του 2018, παρακαλούμε να μας απαντήσετε άμεσα προς αποφυγή πιθανής περιβαλλοντικής υποβάθμισης της προστατευόμενης περιοχής Δήμου Καρύστου.
Με εκτίμηση
Για το ΔΣ
Πίνακας κοινοποιήσεων:

Τρίτη, 30 Ιανουαρίου 2018

STOP στα αιολικά στην Σκύρο!


Stop στα αιολικά στην Σκύρο για την προστασία της φύσης!
Με απόφαση του Σ. Φάμελου
ΑΥΓΗ
Την απαγόρευση χωροθέτησης αιολικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στις εκτός σχεδίου περιοχές της Σκύρου προβλέπει Υπουργική Απόφαση που καθορίζει «όρους και περιορισμούς για την προστασία, τη διατήρηση και τη διαχείριση της φύσης και του τοπίου σε χερσαία και υδάτινα τμήματα της νήσου Σκύρου, των γύρω νησίδων του Δήμου Σκύρου και της νήσου Πρασούδας του Δήμου Κύμης - Αλιβερίου της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας».
Η απόφαση υπογράφεται από τον αναπληρωτή υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σ. Φάμελλο και έχει ισχύ δύο ετών (ΦΕΚ Δ 2/23.1.2018). Με αυτήν οριοθετούνται δύο ζώνες προστασίας, η Α' Υψηλής Προστασίας και η Ζώνη Β' Προστασίας Οικοτόπων και Ειδών με 4 επιμέρους ζώνες (η Β1 περιλαμβάνει σημαντικούς βιότοπους, η Β2 υγροτόπους, η Β3 το πευκοδάσος της Σκύρου και η Β4 αφορά θαλάσσια περιοχή σημαντική για τα πουλιά).
Σε όλη την έκταση υψηλής προστασίας απαγορεύονται: Η εγκατάσταση και λειτουργία αιολικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η διάνοιξη οδικού δικτύου, η λατομική - εξορυκτική δραστηριότητα και η κατασκευή εναέριων γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
Η απαγόρευση χωροθέτησης αιολικών ισχύει και για τη Β Ζώνη. Και στις δύο ζώνες απαγορεύεται η αλιεία με συρόμενα εργαλεία (γρι - γρι, ανεμότρατες και πεζότρατες) στις περιοχές όπου απαντώνται λιβάδια ποσειδωνίας (posidonia beds) και η βόσκηση στο σύνολο των ακατοίκητων νησίδων που περιλαμβάνονται στις ζώνες προστασίας. Η επέκταση των υφιστάμενων οικισμών επιτρέπεται «κατά τις κείμενες σχετικές διατάξεις».
Σύμφωνα με τη χθεσινή ανακοίνωση του ΥΠΕΝ, το περιεχόμενο της απόφασης βασίστηκε «στα αποτελέσματα προγράμματος LIFE, που υλοποιήθηκε από τον Δήμο Σκύρου σε συνεργασία με την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού και το Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του οποίου εκπονήθηκε Σχέδιο Δράσης για τη Βιοποικιλότητα της Σκύρου (ΣΔΒ) που αφορά το νησί της Σκύρου και τις ακατοίκητες νησίδες γύρω από αυτό».
Στο προοίμιο της απόφασης επισημαίνεται ότι επιδιώκεται η προστασία των οικολογικών λειτουργιών της προστατευόμενης περιοχής, καθώς και η διαχείριση και διατήρηση οικοτόπων, ειδών και των ενδιαιτημάτων τους.
Λ.ΣΤ.

Πέμπτη, 4 Ιανουαρίου 2018

Αναγκαστική απαλλοτρίωση ιδιοκτησίας. Είναι οι Αιολικοί Σταθμοί Στρατηγικές Επενδύσεις;

notiosevoikos.blogspot.com

Αναγκαστική απαλλοτρίωση ιδιοκτησίας. Είναι οι Αιολικοί Σταθμοί Στρατηγικές Επενδύσεις;  Tι αναφέρει νόμος για τις αναγκαστικές απαλλοτριώσεις όταν μία επένδυση εταιρείας έχει χαρακτηρισθεί Στρατηγικής Σημασίας.... με  αποκλειστικά  δικά της κεφάλαια, και όχι επιδοτούμενα κεφάλαια...


Αγαπητοί μου συμπολίτες, ιδιοκτήτες γης Νότιας Καρυστίας. Επειδή τώρα τελευταία ακούγονται πολλά για fast track δηλ.γρήγορες, αναγκαστικές απαλλοτριώσεις, αποφάσισα να το ψάξω στο διαδίκτυο καθαρά από περιέργεια και για ενημέρωση όλων μας.

Βρήκα λοιπόν τα εξής:

1) Τον νόμο που περιγράφεται στο link: https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/11524 έτους 2010

2) Ανακάλυψα ότι ο νόμος αυτός δεν πρέπει να αφορά τις εταιρίες Αιολικών Σταθμών.

Και εξηγώ παρακάτω:

Γράφει σαφώς ο νόμος ότι αναγκαστικές απαλλοτριώσεις γίνονται όταν μία επένδυση έχει χαρακτηρισθεί Στρατηγικής Σημασίας. Δηλαδή μία επένδυση η οποία θα υλοποιηθεί από εταιρία με  αποκλειστικά  δικά της κεφάλαια.

Απο όσο γνωρίζουμε οι εταιρίες αιολικών σταθμών επιδοτούνται από το υστέρημα  του Ελληνικού Λαού ( ΕΤΜΕΑΡ κλπ) και από χρήματα της Ευρώπης, άρα δεν πληρούν αυτό το πρώτο βασικό κριτήριο.

Δεύτερο, πρέπει να εξασφαλίζουν τουλάχιστον 250 μονιμες θέσεις εργασιας, πράγμα που όπως γνωρίζουμε όλοι δεν ισχύει στην περίπτωση της " επένδυσης" σε αιολική ενέργεια.

Τρίτον καθε τρία χρόνια, πρέπει να επενδύουν αυτές οι εταιρίες 3 εκατομμύρια ευρώ σε καινοτόμες τεχνολογίες στα πλαίσια της επένδυσης τους, σε έργα προστασίας του περιβάλλοντος και άλλα πολλά.

Αν ειχαν τετοιες προθέσεις οι εταιρίες αιολικών σταθμών,νομίζω ότι η διαφημιστική τους εταιρία, η ΕΛΕΤΑΕΝ θα το είχε κάνει σημαία  και  θα το γνωρίζαμε εμεις όπως και ή υπόλοιπη Ελλάδα.
Άρα δεν πληρούν οι εταιρίες αιολικών σταθμών ούτε αυτό το κριτήριο για να χαρακτηρισθούν οι δραστηριότητες τους επενδύσεις Στρατηγικής Σημασίας.

Αν έχετε χρόνο διαβάστε στο παρακάτω link αναλυτικά αυτά που ανέφερα παραπάνω. https://onedrive.live.com/authkey=%21AAhYgXy2gGaPfog&cid=E218AD1EDC5F4EE7&id=E218AD1EDC5F4EE7%21502&parId=root&o=OneUp

Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούν οι εταιρίες αιολικών σταθμών να απαλλοτριώσουν αναγκαστικά ιδιοκτησίες ανθρώπων που εξασκούν το συνταγματικό τους δικαίωμα να αποφασίζουν μόνον οι ίδιοι για τη χρήση της πατρογονικής τους περιουσίας γιατί η αναγκαστική απαλλοτρίωση και μάλιστα με συνοπτικές διαδικασίες, εφαρμόζεται μόνο στην περίπτωση που η επένδυση είναι Στρατηγικής Σημασιας.

Και μιά που μιλάμε για το Σύνταγμα των Ελλήνων ( που ακόμη ισχύει .....από όσο γνωρίζω) διαβάστε τι γράφει το άρθρο 17:

'Αρθρο 17: (Προστασία της ιδιοκτησίας, απαλλοτρίωση)

1. H ιδιοκτησία τελεί υπό την προστασία του Kράτους, τα δικαιώματα όμως που απορρέουν από αυτή δεν μπορούν να ασκούνται σε βάρος του γενικού συμφέροντος.
**2. Kανένας δεν στερείται την ιδιοκτησία του, παρά μόνο για δημόσια ωφέλεια που έχει αποδειχθεί με τον προσήκοντα τρόπο, όταν και όπως ο νόμος ορίζει, και πάντοτε αφού προηγηθεί πλήρης αποζημίωση, που να ανταποκρίνεται στην αξία την οποία είχε το απαλλοτριούμενο κατά το χρόνο της συζήτησης στο δικαστήριο για τον προσωρινό προσδιορισμό της αποζημίωσης. Aν ζητηθεί απευθείας ο οριστικός προσδιορισμός της αποζημίωσης, λαμβάνεται υπόψη η αξία κατά το χρόνο της σχετικής συζήτησης στο δικαστήριο.

Αν η συζήτηση για τον οριστικό προσδιορισμό της αποζημίωσης διεξαχθεί μετά την παρέλευση έτους από τη συζήτηση για τον προσωρινό προσδιορισμό, τότε για τον προσδιορισμό της αποζημίωσης λαμβάνεται υπόψη η αξία κατά το χρόνο της συζήτησης για τον οριστικό προσδιορισμό. Στην απόφαση κήρυξης πρέπει να δικαιολογείται ειδικά η δυνατότητα κάλυψης της δαπάνης αποζημίωσης. 
Η αποζημίωση, εφόσον συναινεί ο δικαιούχος, μπορεί να καταβάλλεται και σε είδος ιδίως με τη μορφή της παραχώρησης της κυριότητας άλλου ακινήτου ή της παραχώρησης δικαιωμάτων επί άλλου ακινήτου....

Αυτά βέβαια τα έγραψα με την κοινή λογική που διαθέτουμε όλοι σαν συμπέρασμα απο την έρευνα που εκανα, για περισσότερες πληροφορίες σχετικα με τα δικαιώματα σας πρέπει να προσφύγετε σε δικηγόρο.

Και να είστε σε εγρήγορση γιατί οι μέρες είναι πονηρές.

Βαρελα Βασιλικη
Μέλος ΣΠΠΕΝΚ

Παρασκευή, 1 Δεκεμβρίου 2017

Πανελλαδική Καταγγελία σεμιναρίου του ΥΠΕΝ για την αδειοδότηση αιολικών σταθμών μέσα σε περιοχές Natura


Ο ευρωβουλευτής Νότης Μαριας τον Σεπτέμβριο του 2017 κατέθεσε αναφορά στο Ευρωκοινοβούλιο για την άναρχη συσσώρευση αιολικών Σταθμών στην περιοχή της Νότιας Καρυστίας και κατήγγειλε την επικείμενη καταστροφή της βιοποικιλότητας και της παραδοσιακής οικονομίας της περιοχής από αυτή την πρακτικη όλων των κυβερνήσεων μέχρι σήμερα.

Τρίτη, 14 Νοεμβρίου 2017

Όχη vs El Hierro.

Και εκεί που το πρωί σκεφτόμουν το γιατί δεν ήρθαν οι νέοι πολιτικοί της περιοχής, η απάντηση τουλάχιστον για τον έναν, ήρθε από το φεις .
Όπως θα διαβάσετε πιο κάτω τα πολύ ενδιαφέροντα και μπορείτε να δείτε και το βίντεο. Πατείστε και τους υπότιτλους όπου θα δείτε τους κατοίκους να λένε ότι τελικά και παρά τις υποσχέσεις είναι πιο πολύ αέρας παρά ουσία, μιας και οι λογαριασμοί έχουν αυξηθεί λόγω κεντρικής πολιτικής και το εργοστάσιο με το diesel ακόμα να δουλεύει και τα τάνκερς να πηγαιοέρχονται, αλλά δεν μιλάει πια κανείς για αυτό.
Διάβασα και για την αυτονομία της Ικαρίας στο τέλος του 18, όπως και για την Τήλο που είναι ήδη μια βραβευμένη περίπτωση.
Όμως ,αυτό τι σημαίνει για εμάς που το μόνο που λέμε στην τελική είναι ότι έχει χαθεί το μέτρο και όσα όμορφα παραδείγματα και να πούμε , αυτή η αλήθεια δεν αλλάζει.
 Δείτε και τα δυο βίντεο και ειδικά στο δεύτερο που δείχνει ακριβώς το πως λειτουργούν και το πως εγκαταστάθηκαν οι υποδομές, δεν θα δείτε ούτε πυλώνες ούτε εναέρια δίκτυα.


Δευτέρα, 6 Νοεμβρίου 2017

Το δελτίο τύπου της ΕΛΕΤΑΕΝ πόρτα πόρτα !!

Δεν το πιστεύω αναγνώστες! Δεν το πιστεύω και όμως είναι αλήθεια!
Βρέθηκε άνθρωπος, που πλήρωσε ένα σκασμό λεφτά, να βγάλει άπειρες έγχρωμες φωτοτυπίες και επί πλέον να πληρώσει άνθρωπο , να τις μοιράσει παντού.


Μιλάμε για το δελτίο τύπου της ΕΛΕΤΑΕΝ, της επιστημονικής ένωσης αιολικής ενέργειας, όπως με σχεδιαγράμματα εξηγούν το πως μοιράστηκαν τα χρήματα που χρωστούσαν από το 2010 και εξοφλούν μέχρι το 2014. Θα έρθουμε και στο 2017, πρώτα ο Θεός!

Ακόμα και οι πέτρες ξέρουν ότι στον δήμο μας έπεσαν ενάμιση εκατομμύριο ευρώ, επομένως ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω το πως συνέλαβε στο μυαλό του αυτήν την κίνηση.

Μήπως λύθηκε με αυτά τα χρήματα το ιδιοκτησιακό της περιοχής μας? Μήπως τελικά για την πολιτεία η περιοχή μας όλη κοστίζει όσο η έκπτωση στο ρεύμα και πρέπει να πουν και ευχαριστώ?

Μήπως αναιρείται η ζημιά στο περιβάλλον,  η μήπως όλες οι μελέτες είναι σωστές και υπάρχει χωροθέτηση με πρόβλεψη για όλα τα πάρκα που σχεδιάζονται να αναπτυχθούν?

Mήπως οι συμπολίτες μας που δεν μπορούν να πληρώσουν τους υπέρ ακριβούς λογαριασμούς της ΔΕΗ, εξ αιτίας κυρίως όλων αυτών των χρεώσεων, ξαφνικά θα μπορούν να αντεπεξέλθουν επειδή μοιράστηκαν με κάποιο τρόπο αυτά τα χρήματα?

Μήπως για τον άγνωστο εντολοδόχο τελικά, τίποτα από όλα αυτά δεν έχει σημασία παρά του όλη η ζωή και η ιστορία της περιοχής μας, όλο το μέλλον της και όλες οι δυνατότητες της, εξαντλούνται στην έκπτωση του λογαριασμού .

Θα σας πω την αλήθεια αναγνώστες. Μου φάνηκε τόσο πολύ κουφό που πήρα την εταιρία τηλ και ρώτησα αν έχουν στείλει οι ίδιοι το δελτίο για να μοιραστεί.
Έπεσαν από τα σύννεφα οι άνθρωποι και δεν πίστευαν αυτό που συμβαίνει.
Ευγενέστατος ένας κύριος μου είπε ότι το έστειλαν στα μέσα. Αν και το google  δεν το έβγαλε, παρόλα αυτά ελπίζω να μου το στείλουν να το ανεβάσω αξιοπρεπέστατα και τσάμπα, βρε παιδιά!

Είναι απορίας άξιον πάντως το τι κάνει έναν άνθρωπο να μπει σε τόσα έξοδα για κάτι πρώτον, που το ξέρουμε όλοι, δεύτερον, δεν αναιρεί τίποτα από όσα καταμαρτυρούνται στα πάρκα, τρίτον , θα μπορούσε να διακινηθεί με πιο οικονομικούς τρόπους.
Τι να πει κανείς!! ΚΑΛΗ ΒΔΟΜΑΔΑ!
Η περιοχή μας, έχει το σπάνιο πλεονέκτημα που δεν είναι άλλο, από αυτό του καλύτερου αιολικού δυναμικού της χώρας. Παρόλο που έχει γίνει, αυτή η τεράστια παρέμβαση, δυστυχώς για εμάς, μέχρι σήμερα, η τοπική κοινωνία δεν μπόρεσε να το αξιοποιήσει, όσο έπρεπε προς όφελος της περιοχής, των κατοίκων, και των μικρών επιχειρήσεων. Και επειδή, οι αριθμοί δεν κάνουν λάθος, ..μάλλον εισπράττουμε, πολύ-πολύ λίγα, σε σχέση μ’ αυτά που τελικά δίνουμε!!! Εκτός του ότι, με την μεθόδευση των δασικών χαρτών, μας πήραν τη γη, τους επιδοτούμε και από πάνω, μέσω του τέλους ( ΕΤΜΕΑΡ ) στους λογαριασμούς της ΔΕΗ.

Διαβάζοντας τα στοιχειά, από τη ΔΕΔΗΕ για την επιστροφή του ανταποδοτικού οφέλους 1% στις περιοχές που έχουν εγκατασταθεί ΑΠΕ, αντιλαμβανόμαστε ότι, η ότι η κάθε ανεμογεννήτρια προσφέρει τεράστια κέρδη ετησίως στους ισολογισμούς των εταιρειών! Το θέμα είναι ότι σε εμάς προσφέρουν ψίχουλα σε σχέση με την υφαρπαγή του τοπικού μας πλούτου, που δεν είναι άλλος από τα βουνά, τα νερά, τον ήλιο, και τον αέρα μας!!!
Συγκεκριμένα, για την τριετία 2015,2016,2017 για το 1% ανταποδοτικό όφελος, θα επιστραφούν στους κατοίκους, 13.3 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή, 4.4333 εκατομμύρια ευρώ, ανά έτος, για την επιστροφή του 1% όπως προείπαμε. Αντιλαμβανόμαστε, ότι ο ετήσιος τζίρος των ΑΠΕ σε εμάς εδώ, στην Νότια Εύβοια, είναι κοντά στα 450 εκατομμύρια ευρώ/χρόνο! 450.000.000€, Τετρακόσια πενήντα εκατομμύρια ευρώ τζίρο, κοντά στο 1/2 ΜΙΣΟ ΔΙΣ ΕΥΡΩ, τζίρο στην Ελλάδα, κάνουν τεράστιες επιχειρήσεις, όπως, η ΕΤΕΚΑ, REVOIL, ΕΛΑΙΣ, ΓΕΡΜΑΝΟΣ, ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ, JUMBO!!!
Τέλος, όπως προκύπτει απ τα στοιχεία:
1) Τα Δάνεια έχουν δοθεί με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους, είναι γνωστό εξάλλου, ότι οι ΑΠΕ, παραμένουν το πιο δυνατό τραπεζικό προϊόν την τελευταία 20 ετία.
2) Τα συνολικά έξοδα των ΑΠΕ ετησίως, δεν ξεπερνούν το 22% του τζίρου τους.
 3) Σε πάνω από 20% ανέρχεται η ετήσια απόσβεση κεφαλαίου της επένδυσης.

4) Ο Δήμος εισπράττει και αυτός 1,7%, του παραπάνω τζίρου τον 450 εκατομμυρίων ευρώ,το χρόνο!!! Είναι πολλά τα λεφτά,..Άρη, και μας δίνουν ψίχουλα! Ενώ, θα έπρεπε να υπάρχει ειδικό καθεστώς για τον ενεργειακό Δήμο μας, και να έχουμε δωρεάν, η τουλάχιστον μειωμένο τιμολόγιο ρεύματος για τους κατοίκους και τις μικρές επιχειρήσεις, όλης της Νότιας Εύβοιας.

Τετάρτη, 1 Νοεμβρίου 2017

Πόσες ανεμογεννήτριες χωράνε στο Κάβο Ντόρο;Ο σημερινός Δήμος Καρύστου αποτελείται από τους πρωτογενείς ΟΤΑ, Δήμο Στυρεων, Δήμο Καρύστου,Δήμο Μαρμαρίου, Κοινότητα Καφηρεα όπως εμφανίζονται στο συνημμένο χάρτη.

Σύμφωνα λοιπόν με στοιχεία της ΡΑΕ, τα οποία εμφανίστηκαν στην ιστοσελίδα της πέρισυ και εξαφανίστηκαν μυστηριωδώς φέτος, υπάρχει υπέρβαση στην επιτρεπόμενη πυκνότητα ανεμογεννητριών(δηλ.επιτρεπόμενων ανεμογεννητριών ανά 1000 στρέμματα έκτασης) στον πρωτογενή ΟΤΑ Καφηρέα κατά περίπου
140%


Εάν λάβουμε υπόψιν δε ότι η μεγαλύτερη έκταση αυτού του πρωτογενούς ΟΤΑ Καφηρέα, είναι διπλά προστατευόμενη περιοχή από το Ευρωπαϊκό και Ελληνικό δίκαιο, δηλ.και ΖΕΠ ( Ζώνη Ειδικής Προστασίας) και ΕΖΔ( Ειδική Ζώνη Διατήρησης) βλέπουμε πόσο φροντίζουν οι κυβερνώντες και ειδικά η ΡΑΕ που χορηγεί τις άδειες παραγωγής στις εταιρίες αιολικών σταθμών, για την προστασία και ακεραιότητα των περιοχών NATURA της χώρας μας. 
Στην περιοχή του Καφηρέα τα μεταναστευτικά πουλιά κάνουν στάση για να συνεχίσουν το μακρινό ταξίδι τους . 
Την εποχή της μετανάστευσης, χιλιάδες είδη πτηνών πετούν στην περιοχή και ο κίνδυνος θανάτωσης τους από τους έλικες των ανεμογεννητριών θα είναι μεγάλος αν γίνουν όλα αυτά τα σχεδιαζόμενα αιολικά πάρκα. 
Επίσης λόγων των συνοδών έργων, διανοιξεων δρόμων, υποσταθμων και εναερίων δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, η περιοχή θα μετατραπεί σε βιομηχανικό τοπίο και θα εξαφανιστούν πλατανοδάση και σπάνια φυτά που ενδημούν στην περιοχή. 
Καλούμε την κυβέρνηση και το ΥΠΕΝ να τηρήσουν τη νομιμότητα. 
Είναι αδιανόητο να χαρακτηρίζεται μία διπλά προστατευόμενη περιοχή και περιοχή Αιολικής Προτεραιότητας. 
Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Νότιας Καρυστίας
(ΣΠΠΕΝΚ) 

Πέμπτη, 26 Οκτωβρίου 2017

Πρός τήν ΕΛΕΤΑΕΝ: Δεν είμαστε ζητιάνοι...

Πρός τήν ΕΛΕΤΑΕΝ: Δεν είμαστε ζητιάνοι...

Αγαπητοί μου συμπολίτες
Μόλις διάβασα το ενημερωτικό κείμενο της ΕΛΕΤΑΕΝ, αυτής της "επιστημονικής" Ένωσης, που εξυπηρετεί τα συμφέροντα των αιολικών εταιριών.
Από το 2010 παρακρατούνται λοιπόν τα χρήματα που δικαιούνται οι κάτοικοι επειδή στην περιοχή τους επιβαρύνεται το περιβάλλον από την εγκατάσταση αιολικών σταθμών.
Αναφέρει το κείμενο της ΕΛΕΤΑΕΝ ότι τώρα πλέον, θα αποδοθούν αυτά τα χρήματα στους συγκεκριμένους καταναλωτές.
Και μάλιστα για να εντυπωσιαστούν οι οικονομικά ασθενέστεροι αυτών των περιοχών, αναφέρουν π.χ. ότι οι κάτοικοι του χωριού Παραδεισίου στην Εύβοια θα λάβουν έκαστος 1800 ευρώ όχι στο χέρι βέβαια, αλλά σαν έκπτωση στο ηλεκτρικό ρεύμα.
Οι δε κάτοικοι Κομητου Καφηρέα από 3000 ευρώ περίπου.
Νομίζω οτι οι διαπλεκόμενοι (Εταιρίες- κυβερνηση- ΕΛΕΤΑΕΝ),θα μοιράσουν μερικά λεφτακια στους κατοίκους αυτών των περιοχών στην προσπάθεια να μαλακώσουν τις αντιδράσεις για την άναρχη εγκατάσταση αιολικών σταθμών.
Μετά τι θα γίνει; Θα περάσουν παλι 7 - 8 χρόνια μέχρι να ξαναδώσουν αυτή την εκπτωση ;
Αν κοπάσουν οι αντιδράσεις των κατοίκων κατά των αιολικών και τα εγκαταστήσουν παντού σε όλη την Ελλάδα , πιστεύει κανείς λογικός άνθρωπος ότι θα συνεχίσουν να δίνουν αυτά τα αντισταθμιστικά οφέλη;
Για ποιο λόγο να το κάνουν; Από ανθρωπισμό που δεν τους περισσεύει;
Είναι επίσης απαράδεκτο οι κάτοικοι των περιοχών με αιολικούς σταθμούς να πληρώνουν το ειδικό τέλος ΕΤΜΕΑΡ που αντιστοιχεί στο 12% του λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος.
Με την χρεωση ΕΤΜΕΑΡ, η Πολιτεία διαμέσου της ΡΑΕ έχει μεταφέρει στους καταναλωτές την κάλυψη της εγγυημένης τιμής που βάσει νόμου παρέχει στους παραγωγούς των ΑΠΕ.
Σύμφωνα με στοιχεία του Συμβουλίου ΡΑΕ της Ε.Ε., οι χρεώσεις για τις ΑΠΕ στην Ελλάδα εμφάνισαν τη μεγαλύτερη αύξηση μεταξύ των 28 χωρών της Ε.Ε., με ποσοστό 119%, την περίοδο 2008-2013!!
Και γενικά γιατί να επιδοτούν οι Έλληνες Πολίτες την παραγωγή ηλεκτρικού ρευματος από  ΑΠΕ;
Για να κερδίζουν προφανώς οι διάφοροι εμπλεκόμενοι Εταιρίες- Πολιτεία - ΕΤΜΕΑΡ.
Και τελειώνοντας νομίζω πως είναι μεγάλη πρόκληση και υπεροψία να κόβει η Πολιτεία το ρεύμα στο Δήμο Καρύστου,από φτωχούς μας συνανθρώπους ,όταν όλη η γύρω περιοχή είναι γεμάτη από αιολικούς σταθμούς που υποτίθεται παράγουν ρεύμα.Ή δεν παράγουν;
Για όσους από τους καταναλωτές έχουν πρόβλημα διακοπής ρεύματος, προτείνω να διαβάσετε στο σχετικό link  τροπους αντιμετώπισης του.
Βαρελά Βασιλική
Μέλος ΣΠΠΕΝΚ

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΔΕΗ και ΡΑΕ


Στο παρακάτω κείμενο παρουσιάζεται το σύνολο των αιτήσεων που έστειλα (και μπορείτε να στείλετε κι εσείς) προς τη ΔΕΗ, τη ΡΑΕ και το ΣΥΝΗΓΟΡΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, καταγγέλλοντας ένα πλήθος νομικών παραβάσεων εκ των οποίων αδικούνται οι οικιακοί κυρίως καταναλωτές, και ζητώντας αρχικά την εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς. Αν τα προβλήματα αυτά καταγγελθούν με αιτήσεις από πολλά άτομα, πιστεύω ότι θα επιλυθούν. Μην ξεχνάτε, τα αιτήματά σας να είναι γραπτά, να ζητάτε αριθμό πρωτοκόλλου και απάντηση.
ΑΙΤΗΣΗ
ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
Και ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ
ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ
Του ………………….. ΤΟΥ ………
Κατοίκου  ……………………….
Α.Δ.Τ. ……………. /Α.Τ ……….
Οδός ………………, Τ.Κ. ………..
Τηλ.  …………………………..
Με ΑΦΜ………………………..
Δ.Ο.Υ………………………..
ΑΡ. Παροχής: ……………………….
Ημερομηνία
ΠΡΟΣ
ΡΑΕ.
ΣΥΝΗΓΟΡΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΔΕΗ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΔΕΗ ΑΘΗΝΩΝ
 Θέματα:
Α. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (σελ. 2)
Β. ΑΙΤΗΣΗ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (σελ. 4)
Γ. ΑΙΤΗΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ «ΚΩΔΙΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ» ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΗ. (σελ. 9)
Δ. ΑΙΤΗΣΗ ΑΡΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΩΝ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ (σελ. 12)
Ε. ΑΙΤΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2009/72 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (σελ. 26)
ΣΤ. ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΜΟΝΟΠΩΛΕΙΑΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ (σελ. 29)
Ζ. ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (σελ. 34)
Η. ΑΙΤΗΣΗ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ (σελ. 36)
ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ
Στο κείμενο που ακολουθεί συγκεντρώνω το περιεχόμενο των αιτήσεων που έστειλα κατά διαστήματα στη ΔΕΗ, δίχως να λάβω ακόμη απάντηση. Οι αιτήσεις μου εστιάζονται στο γεγονός ότι η ΔΕΗ δεν τηρεί ούτε κατ’ επίφαση τον «Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες», ως προς το μέρος του που αφορά την προστασία των οικιακών πελατών της, και στο γεγονός ότι από κάποιες παραλείψεις της ΡΑΕ, αδικούνται οι οικιακοί καταναλωτές και κυρίως αυτοί των χαμηλών εισοδηματικών στρωμάτων. Δηλώνοντας έννομο συμφέρον, ζητώ την άρση αυτής της αδικίας, την τήρηση των νόμων και την προστασία μου.
Α. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
Σας παρακαλώ να κάνετε δεκτή την αίτησή μου (βάσει του νόμου 4001/2011 άρθρο 138, και του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε πελάτες (ΦΕΚ Β 832/9.4.2013), άρθρο 39 παρ. 7 και άρθρο 45 παρ. 1-4, για αναστολή της διακοπής ρεύματος από τη ΔΕΗ στην μόνιμή μου κατοικία, επί της οδού………………..
  διότι:
ΠΡΩΤΟΝ:
Με τον λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος της ΔΕΗ που εκδόθηκε στις 19/7/2013 και λήγει στις 13/8/2013, δέχθηκα ειδοποίηση διακοπής λόγω οφειλών από προηγούμενους λογαριασμούς.
ΔΕΥΤΕΡΟΝ:
Διότι, υπέβαλλα τεκμηριωμένες αντιρρήσεις εγγράφως προς τον προμηθευτή μου (ΔΕΗ) πριν τη λήξη της προθεσμίας εξόφλησης τόσο του παρόντος όσο και όλων των προηγούμενων ανεξόφλητων λογαριασμών, βάσει του Κώδικα προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας σε πελάτες, άρθρο 45 «Επίλυση Διαφορών» και ουδέποτε έλαβα απάντηση, (ούτε γραπτή ούτε προφορική) παρ’ όλο που η ΔΕΗ οφείλει (βάσει του ιδίου άρθρου του Κώδικα Προμήθειας) να απαντήσει τεκμηριωμένα εντός 10 εργάσιμων ημερών από τη λήψη των αντιρρήσεων του Πελάτη, να οριστικοποιήσει τα ποσά πληρωμών και να μου κοινοποιήσει Τελική Κατάσταση Πληρωμών και ιστορικό δεδομένων κατανάλωσης, θέτοντας νέα προθεσμία εξόφλησης.
Συγκεκριμένα, κατέθεσα 5 αιτήσεις:
Α) Προς ΔΕΗ Κατερίνης με αρ. πρωτ. 98/10.4.2013,
Β) Προς ΔΕΗ Αθηνών με e-mail στις 10.4.2013 ώρα 4:45 π.μ
Γ) Προς ΔΕΗ Κατερίνης με αρ. πρωτ. 148/5.6.2013,
Δ) Προς ΔΕΗ Αθηνών με e-mail στις 6.6.2013 ώρα 2:25 π.μ.
Ε) Προς ΔΕΗ Κατερίνης με αρ. πρωτ. 149/5.6.2013
ΣΤ) Προς ΔΕΗ Κατερίνης, η παρούσα αίτηση, με αρ. πρωτ. 202/8.8.2013
Καταθέτω συνοπτικά το περιεχόμενο των αιτήσεών μου:
1ης αίτησης: Δήλωση μη συναίνεσης στην πληρωμή του ποσού των 1400 ευρώ για οικιακή κατανάλωση τετραμήνου και αίτηση φιλικής ή εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς.  Στην αίτηση καταγγέλλεται η ανεπαρκής ενημέρωση των οικιακών πελατών σχετικά με τα δικαιώματα που αφορούν τη διατύπωση παραπόνων και την επίλυση διαφορών. Αυτό επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι δεν παρέχει έντυπα υποβολής αιτημάτων και παραπόνων, ούτε έντυπα αμφισβήτησης λογαριασμού κατανάλωσης, όπως οφείλει σύμφωνα με τον Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε πελάτες. Επίσης επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι δεν μου απαντά στα αιτήματα. Καταγγέλλεται επίσης το γεγονός ότι αδικούμαι δια της επιβολής φόρων με υπεραυξημένον συντελεστή, όπως οι ΥΚΩ, εξ’ αιτίας της χρήσης του ρεύματος και για θέρμανση. Γενικότερα ότι αδικούνται οι οικιακοί πελάτες των χαμηλών εισοδηματικών στρωμάτων που αναγκαστικά χρησιμοποιούν το ρεύμα και για θέρμανση, επιβαρυνόμενοι με δυσανάλογες προς την κατανάλωση και τη φοροδοτική τους ικανότητα ρυθμιζόμενες χρεώσεις. 

Ομάδα Πολιτών Μαρμαρίου. Είναι πολλά τα λεφτά,..Άρη, και μας δίνουν ψίχουλα!


Η περιοχή μας, έχει το σπάνιο πλεονέκτημα που δεν είναι άλλο, από αυτό του καλύτερου αιολικού δυναμικού της χώρας. Παρόλο που έχει γίνει, αυτή η τεράστια παρέμβαση, δυστυχώς για εμάς, μέχρι σήμερα, η τοπική κοινωνία δεν μπόρεσε να το αξιοποιήσει, όσο έπρεπε προς όφελος της περιοχής, των κατοίκων, και των μικρών επιχειρήσεων. Και επειδή, οι αριθμοί δεν κάνουν λάθος, ..μάλλον εισπράττουμε, πολύ-πολύ λίγα, σε σχέση μ’ αυτά που τελικά δίνουμε!!! Εκτός του ότι, με την μεθόδευση των δασικών χαρτών, μας πήραν τη γη, τους επιδοτούμε και από πάνω, μέσω του τέλους ( ΕΤΜΕΑΡ ) στους λογαριασμούς της ΔΕΗ.

Τετάρτη, 25 Οκτωβρίου 2017

Μαζί με τις διακοπές , ενημερωνόμαστε και για τα ποσοστό το τέλους του 1 της εκατό των ΑΠΕ και που πηγαίνει

 

Μεγάλη οικονομική συνεισφορά των αιολικών πάρκων στους οικιακούς καταναλωτές ρεύματος των περιοχών εγκατάστασης

Μεγάλη οικονομική συνεισφορά των αιολικών πάρκων στους οικιακούς καταναλωτές ρεύματος των περιοχών εγκατάστασης
Ομαλά εξελίσσεται η διανομή του λεγόμενου «τέλους 1%» στους οικιακούς καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας που διαμένουν σε περιοχές (τις πρώην κοινότητες) της Ελλάδας όπου λειτουργούν αιολικά πάρκα. Πρόκειται για ποσά που από τον Ιούνιο του 2010 παρακρατούνται από τις πληρωμές προς τα αιολικά πάρκα με σκοπό να μειώσουν το λογαριασμό ρεύματος των καταναλωτών. Αντίστοιχες παρακρατήσεις γίνονται από τα μικρά υδροηλεκτρικά (ΜΥΗ) και τους σταθμούς βιομάζας.
Το συνολικό ποσό ανέρχεται σε 31 εκατομμύρια ευρώ. Από αυτό, έχουν ήδη διανεμηθεί ή διανέμονται αυτή την περίοδο 17,7 εκατομμύρια ευρώ και αφορούν τη λειτουργία των έργων έως το τέλος του 2014. Σύντομα αναμένεται και η διανομή των υπολοίπων ποσών που έχουν παρακρατηθεί έως τον Ιούνιο 2017 (άλλα 13,3 εκατομμύρια ευρώ).
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα συμπεράσματα από την επεξεργασία των αναλυτικών στοιχείων που δημοσιεύει ο ΔΕΔΔΗΕ:
Από τους ΟΤΑ της χώρας, τα μεγαλύτερα ποσά έχουν εισπραχθεί συνολικά από τους καταναλωτές στους Δήμους:
 • Καρύστου Ευβοίας (1,5 εκατ. ευρώ),
 • Σητείας Κρήτης (1,1 εκατ. ευρώ) και
 • Αρριανών Ροδόπης (1,05 εκατ. ευρώ)

Παρασκευή, 13 Οκτωβρίου 2017

Όλα άρθρα από επίσημους φορείς και δράσεις για τα αιολικά στην Νότια Καρυστία.


 Καλό είναι η επανάληψη, καλό είναι και η ενημέρωση για το ποιος το που και το πότε.
Είναι καλό να αποτυπώνεται η αλήθεια των πραγμάτων γιατί η συκοφαντία και η υπεραπλούστευση των γεγονότων μοιάζει με κυνήγι μαγισσών.
Καλό είναι να έχουμε και στον νου μας να μην γίνουμε άθελα μας, ελπίζω, υποδαυλιστές μίσους και εμπάθειας .
Το ότι η πολιτική κατάσταση αλλάζει, η το ότι μερικοί αλλάζουν γνώμη η χάνουν την φωνή τους, η μετράνε τα πράγματα κάθε φορά με το πολιτικό τους συμφέρον ,δεν αλλάζει τις συλλογικές αποφάσεις και πολύ περισσότερο τις συλλογικές ευθύνες.

Άλλωστε δεν έχει γίνει ένα Δ.Σ που να αποφασίσει ομόφωνα ότι δεν ισχύουν όλα όσα γράφουν στις αποφάσεις τους. Επομένως , υπερασπιζόμαστε σθεναρά τις σκέψεις και τις ΕΠΙΣΗΜΕΣ αποφάσεις των εκπροσώπων της κοινωνίας μου αποφάσισαν εξ ονόματος της.

Ο Σύλλογος προστασίας Περιβάλλοντος, όπως βλέπετε απουσιάζει από τις δημοσιεύσεις που έχω αναρτήσει. Θα τα δείτε στο ochi.gr . O Σύλλογος ΤΙΜΑ το καταστατικό του και δρα σύμφωνα με τους όρους της ύπαρξης του.


http://www.sofiascomments.com/2017/02/blog-post_
81.htmlhttp://www.sofiascomments.com/2017/03/27-2014.html
http://www.sofiascomments.com/2017/03/8.html
Πρώην Νομάρχης Ευβοίας Μπουραντάς, Βουλευτής και Υπουργός Αποστόλου, Δημοτικό Συμβούλιο Μαρμαρίου
http://www.sofiascomments.com/2017/10/2011.html  Μούτσου Σοφία πρώην Δήμαρχος.
http://www.sofiascomments.com/2017/04/434-2011.html  Δημοτικό Συμβούλιο Καρύστου.
http://www.sofiascomments.com/2017/07/blog-post_64.html  Ζάχος Χατζηνικολής ,Περιφερειακός σύμβουλος http://www.sofiascomments.com/2017/07/blog-post_51.html
http://www.sofiascomments.com/2017/10/blog-post_4.html Σύνδεσμος τουρισμού Καρύστου
http://www.sofiascomments.com/2017/08/e.html   Επιστολή του Αγροτοκτηνοτροφικού συλλύγου.

http://www.sofiascomments.com/2014/12/blog-post_85.html Κούλα Βρανά ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΣ.
http://www.eviaportal.gr/content.asp?ID=47306 Ανακοίνωση του ΚΚΕ ΤΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
http://www.eviaportal.gr/content.asp?ID=48620  Εκδήλωση για τα αιολικά στην παραλία από το ΚΚΕ.
http://www.sofiascomments.com/2017/08/2.html Πρόταση σε ψήφισμα  της περιφέρειας για ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΈΧΡΙ ΤΗΝ ΛΎΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
http://www.sofiascomments.com/2017/05/blog-post_6.html Αίτημα στην Βουλή για αναστολή εργασιών κλπ, από τον βουλευτή κ.Ακριώτη του Σύριζα
http://www.sofiascomments.com/2017/09/blog-post_52.html Καταγγελία από τον Ευρωβουλευτή  Νότη Μαριά για τα αιολικά στην ΚΟΜΙΣΙΌΝ
Iσίδωρος Παπαλυμπέρης .όταν ήταν υποψήφιος δήμαρχος.


Οι εταιρείες εγκατάστασης ανεμογεννητριών δεν είναι φίλοι μας. Είναι επενδυτές που επιβάλλεται να επενδύουν με κανόνες και σεβασμό στους Δημότες και το περιβάλλον.


Πήγα κόντρα στο ρεύμα όταν αποφάσισα, το 2006, να ταχθώ ενάντια στην άναρχη εγκατάσταση των ανεμογεννητριών… 

Ήμουν στο βουνό στα Στύρα, τη Λάλα και το Μετόχι στην Κάρυστο για να σταματήσουμε τη γραμμή υψηλής,...................


Πέμπτη, 12 Οκτωβρίου 2017

Οι ανεμογεννήτριες δεν είναι ανεμόμυλοι ! Άρθρο του 2011 από την πρώην Δήμαρχο Στυραίων Σοφία Μούτσου.
27 νοεμβρίου 2011

Κυριακή, 27 Νοεμβρίου 2011

Οι ανεμογεννήτριες δεν είναι ανεμόμυλοι !


Ως πρώην Δήμαρχος Στυρέων έχοντας διαχειριστεί για αρκετά χρόνια θέματα εγκατάστασης αιολικών πάρκων στον δήμο μου, που σημειωτέον διαθέτει ένα δυναμικό ισχύος 90 ΜW, και κρίνοντας τα θετικά και αρνητικά των επενδύσεων αυτών για την τοπική αυτοδιοίκηση αλλά την τοπική κοινωνία, θεωρώ χρέος μου να συμβάλλω στην γενικότερη ενημέρωση ενόψει των νέων μεγάλων αιολικών πάρκων που αδειοδοτούνται για την νότια Καρυστία γενικότερα.
Πιστεύω ακράδαντα –και το έχω επαναλάβει πολλές φορές – ότι το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό έγκλημα που έγινε ποτέ στην Καρυστία θα συντελεστεί με συνοπτικές διαδικασίες με την εγκατάσταση εκατοντάδων νέων ανεμογεννητριών στην Οχη.
Η περιοχή περιλαμβάνεται κατά ένα σημαντικό μέρος της στο δίκτυο περιοχών Ναtura2000 και χαρακτηρίζεται ως ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους, ενώ παράλληλα διαθέτει αρκετά είδη σπάνιας χλωρίδας και πανίδας που συνθέτουν την μοναδική φυσιογνωμία της, όπως αποτυπώνονται στο εξαιρετικό βιβλίο της κ. Βλάμη "Στα μονοπάτια της Οχης" που εκδόθηκε με φροντίδα της νομαρχίας Εύβοιας πριν λίγα χρόνια.
Αυτά τα στοιχεία ακριβώς είναι το μεγάλο ατού της νότιας Καρυστίας για να ανταγωνίζεται επάξια περιοχές με διαμορφωμένη οικολογική συνείδηση και υποδομές σε όλα τα διεθνή forums οικολογίας, εναλλακτικού αλλά και κλασσικού υψηλού τουρισμού. 
Σημαντικοί αρχαιολογικοί χώροι επίσης υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή Στύρων – Καρύστου και έχουν συγκεντρώσει το ενδιαφέρον μεγάλων πανεπιστημίων της Ευρώπης και της Αμερικής (Οξφόρδης, Μίτσιγκαν, Βοστώνης, Σορβόννης, ΑΠΘ, Δημοκριτείου, Αιγαίου) καθώς και ξένων αρχαιολογικών σχολών όπως παρουσιάστηκε στο διεθνές αρχαιολογικό συνέδριο των Στύρων (3-5 Ιουλίου 2009). Είναι λοιπόν τα περιβαλλοντικά και τα αρχαιολογικά στοιχεία της νότιας Καρυστίας που πρέπει να αναδειχθούν και να προστατευθούν πάση θυσία στην παρούσα φάση.
Η προστασία όμως του μοναδικού φυσικού τοπίου της νότιας Εύβοιας δεν μπορεί σε καμμιά περίπτωση να γίνει με την άναρχη «επέλαση» εκατοντάδων τεράστιων ανεμογεννητριών και των έργων που τις συνοδεύουν. Τα συνοδά έργα είναι δύο ειδών : χωματουργικά - θεμελιώσεις (εκσκαφές μεγάλων περιοχών του εδάφους, ανατινάξεις, διαμορφώσεις πρανών, κατασκευή και πάκτωση των βάσεων ανεμογεννητριών και γραμμών μεταφοράς του ρεύματος) και  έργα μεταφοράς του ρεύματος (πυλώνες υψηλής και υπερυψηλής τάσης, υποσταθμοί, εγκαταστάσεις ελέγχου και λειτουργίας των αιολικών πάρκων). Αυτή η απλή περιγραφή μας δίνει ανάγλυφη πλέον την εικόνα της δραματικής αλλαγής του τοπίου και του φυσικού χώρου της Οχης και των περιοχών της.
Το πώς αφέθηκε στη μοίρα της η νότια Καρυστία και γιατί δεν μπήκαν ασφαλιστικές δικλείδες προστασίας του περιβάλλοντος κατά την επεξεργασία και ψήφιση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου των ΑΠΕ το 2007-2008, δεν μπορεί να μας απασχολήσει τώρα. Είναι εξοργιστικό αλλά δεν έχει νόημα αυτή την ώρα. Οσοι ασχολούμαστε ενεργά την τελευταία δεκαετία με την τοπική αυτοδιοίκηση της νότιας Εύβοιας γνωρίζουμε πρόσωπα και πράγματα. Αλλωστε η ίδια η μελέτη του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου αναφέρει ότι η περιοχή είναι αραιοκατοικημένη και ο πληθυσμός της έχει στο μεγαλύτερο μέρος του στοιχειώδη εκπαίδευση.
Τώρα είναι η ώρα των μεγάλων αποφάσεων και κάθε άλλη συζήτηση μόνο θόρυβο προκαλεί που τελικά ίσως εξυπηρετεί όσους προσπαθούν να επωφεληθούν από τις εγγενείς αδυναμίες της νότιας Καρυστίας.Όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση σήμερα η τοπική κοινωνία έχει να εξετάσει τέσσερεις παραμέτρους του προβλήματος αυτού άρρηκτα δεμένες μεταξύ τους και να επιλέξει ποια θα είναι τα βήματά της :
 1. Την προστασία του περιβάλλοντος που συνδέεται άμεσα με την ποιότητα ζωής των κατοίκων και την ανάδειξη των τουριστικών πλεονεκτημάτων του τόπου
 2. Την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας και την μείωση της ανεργίας
 3. Την ικανοποίηση των ιδιοκτητών γης (περίπου 15% του πληθυσμού) που έχουν ήδη ενοικιάσει κτήματά τους σε διάφορες εταιρείες αιολικής ενέργειας
 4.  Τα οικονομικά οφέλη του δήμου Καρύστου από την είσπραξη του ειδικού τέλους ΑΠΕ (1,2%).

Τέτοια ζητήματα πρέπει να επιλύονται με την ευρύτερη δυνατή κοινωνική συμμετοχή και διάλογο. Στη συγκεκριμένη υπόθεση πιστεύω ότι η Επιτροπή Κοινωνικής Διαβούλευσης του Δήμου και τα Συμβούλια των Τοπικών Ενοτήτων πρέπει να διαμορφώσουν σαφή άποψη πέρα από «παραταξιακές» γραμμές και να κατατεθούν οι απόψεις των Περιβαλλοντικών, Πολιτιστικών και λοιπών Συλλόγων, των εμπλεκομένων υπηρεσιών π.χ. της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και να συζητηθεί η εμπειρία και οι καλές πρακτικές άλλων περιοχών στο θέμα αυτό. Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο να πάρει οριστική απόφαση. 
Οσο περισσότερο ανοίγει στην κοινωνία ένα τέτοιο θέμα οι πολίτες ενημερώνονται σωστά για τις θετικές και αρνητικές επιπτώσεις στη ζωή τους και στη ζωή των παιδιών τους και μπορούν να έχουν κατά το δυνατόν τεκμηριωμένη άποψη αλλά και οι επενδυτές γνωρίζουν ότι έχουν να κάνουν με πολίτες ενεργούς και ενημερωμένους που σημαίνει ότι δεν μπορούν να δρουν ανεξέλεγκτα.
Οσο συσκοτίζεται ένα τέτοιο ζήτημα ή μένει σαν επτασφράγιστο μυστικό μεταξύ των ολίγων τόσο πιο εύκολα περνάνε οι μεθοδεύσεις και οι γνωστές πρακτικές των μεγάλων (ειδικά) εταιρειών, δεδομένου ότι με την παροχή «ψιχίων» αποκομίζουν τεράστια οφέλη.
Αξίζει να σημειώσουμε ότι :

 1. Η δραματική αλλαγή του φυσικού περιβάλλοντος θα επιδράσει αρνητικά στον τουρισμό που είναι ένας από τους σημαντικότερους πόρους της τοπικής οικονομίας. Ηδη ομάδες επισκεπτών εναλλακτικού και ειδικού τουρισμού έχουν αρνητική γνώμη για την εγκατάσταση νέων μεγάλων αιολικών πάρκων στην περιοχή της Οχης.
 2. Τα μεγάλα αιολικά πάρκα δεν ανοίγουν αντίστοιχα μεγάλο αριθμό νέων θέσεων εργασίας οπότε η όλη αναστάτωση του χώρου δεν αποφέρει ούτε αυτό το κέρδος στην τοπική κοινωνία.
 3. Ο μέσος όρος λειτουργίας των αιολικών πάρκων είναι 20 χρόνια και κανένας νόμος δεν υποχρεώνει τις εταιρείες να απομακρύνουν τις ανεμογεννήτριες και τις εγκαταστάσεις τους μετά την παύση λειτουργίας. Συνεπώς θα παραμένουν στη θέση τους σαν σκέλεθρα στον αέρα μέχρι να πέσουν. Παράλληλα πρέπει να σημειωθεί ότι η θεμελίωσή τους στο έδαφος απαιτεί βάση περίπου 300-400 κυβικών μπετόν μέσα και πάνω στο έδαφος που θα παραμείνουν για πάντα εκεί. Οι ανεμογεννήτριες δεν είναι ανεμόμυλοι.
 4. Τα οικονομικά οφέλη του Δήμου από το ειδικό τέλος Α.Π.Ε. ( μόλις 1,2% από 3% που ήταν) δεν μπορούν να διατεθούν βάσει του νόμου για μείωση των δημοτικών τελών ή άλλες ελαφρύνσεις ή κοινωνικές παροχές προς τους δημότες αλλά μόνο για τεχνικά έργα στις Τοπικές Ενότητες που φιλοξενούν τα αιολικά πάρκα. Παράλληλα το υπόλοιπο 1,7% δεν αποδίδεται στους πολίτες για μείωση των λογαριασμών ρεύματος, όπως παραπλανητικά αναφέρεται στον νόμο, αλλά χάνεται τελικά κάπου ανάμεσα στη ΔΕΣΜΗΕ και την ΔΕΗ, χωρίς ποτέ να φτάσει στον καταναλωτή.
 5. Οι γραμμές μεταφοράς υψηλής και υπερυψηλής τάσης ρεύματος είναι γνωστό ότι έχουν δυσμενείς επιδράσεις στην υγεία των κατοίκων.
Οσον αφορά τους ιδιοκτήτες γης  που ενοικιάζουν τα κτήματά τους σε εταιρείες ανεμογεννητριών, όταν δεν διαθέτουν τίτλους ιδιοκτησίας με αναγνώριση κινδυνεύουν να χάσουν την δυνατότητα είπραξης ενοικίου αφού ο περίφημος νόμος Μπιρμπίλη του 2010 για την επιτάχυνση των Α.Π.Ε. με συνοπτικές διαδικασίες επιτρέπει στον επενδυτή να πάρει άδεια «επί δασικής γης» και υποχρεώνει τον ιδιοκτήτη να καταφεύγει στα δικαστήρια προκειμένου να βρει το δίκιο του ενώ το αιολικό πάρκο θα έχει ήδη κατασκευαστεί στη γη του. Σήμερα μάλιστα με τις διαδικασίες fast track για την ενίσχυση της εθνικής οικονομίας θα υποστηρίζονται οι επενδυτές έναντι των ιδιοκτητών γης.
Πρέπει να επισημανθεί ότι, ακόμα και όταν υπάρχουν αναγνωρισμένοι τίτλοι ιδιοκτησίας, η αξία της γης δεν διασφαλίζεται διότι ισχύει ο νόμος 3377/2005 (άρθρο 19 παρ. 2) που αντικατέστησε άρθρα του δασικού νόμου 998/79 όπου αναφέρεται ότι : « Εγκρίσεις επέμβασης σε δασικές εκτάσεις ή δάση….ή παραχωρήσεις δασικών εκτάσεων κατά το άρθρο 13 του νόμου 1734/1987..που έχουν εκδοθεί από το ελληνικό δημόσιο υπέρ ηλεκτροπαραγωγών από Αναννεώσιμες Πηγές Ενέργειας παραμένουν έγκυρες και ισχυρές και μετά την τυχόν δικαστική ή διοικητική αναγνώριση τρίτου προσώπου ως ιδιοκτήτη των εκτάσεων αυτών. Στην περίπτωση αυτή ο αναγνωριζόμενος ιδιοκτήτης υπεισέρχεται αυτομάτως στη θέση του Δημοσίου ως προς τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα αυτού για το αντάλαγμα χρήσης ή το τίμημα παραχώρησης» . Συνεπώς η τιμή της γης θα είναι εξαιρετικά χαμηλή δηλαδή η αντικειμενική αξία που ορίζει το δημόσιο.
Η οριστική λύση κάθε προβλήματος που συνδέεται με το ιδιοκτησιακό και προκύπτει με θέματα ΑΠΕ (και λατομείων κλπ) στον τόπο μας είναι η ένταξη της νότιας Εύβοιας στις εξαιρέσεις του άρθρου 62 του νόμου 998/79 όπως έγινε για την Κρήτη, τα Κύθηρα, τα Επτάνησα, τις Κυκλάδες, δηλαδή όλες τις περιοχές που προσαρτήθηκαν στο ελληνικό κράτος με Πρωτόκολλα ή Συνθήκες και όπου δικαιωματικά ανήκει και η Εύβοια.
Τα παραπάνω είχα επισημάνει, όπως θυμούνται ασφαλώς αρκετοί σημερινοί δημοτικοί σύμβουλοι κατά τις κινητοποιήσεις για το ιδιοκτησιακό και τις Α.Π.Ε. στην Επιτροπή Αγώνα και περιλαμβάνονται στην επιστολή μου (Δήμος Στυρέων Α.Π. 2566/18-5-10) προς τους άλλους δύο δημάρχους της νότιας Καρυστίας και την τότε Συντονιστική Επιτροπή.
Η νότια Εύβοια διαθέτει ισχυρό αιολικό δυναμικό που την κάνει ελκυστική για επενδύσεις αυτού του είδους. Μια ψύχραιμη και ρεαλιστική αντιμετώπιση της σημερινής κατάστασης, όπως έχει διαμορφωθεί πλέον, προϋποθέτει ευρεία κοινωνική διαβούλευση του θέματος. Εφόσον η τοπική κοινωνία τελικά αποδεχτεί νέα αιολικά πάρκα στην περιοχή πρέπει στη συνέχεια να γίνει ένας σοβαρός  χωροταξικός σχεδιασμός για την εγκατάσταση αυστηρά περιορισμένων πάρκων που μπορούν να χωροθετηθούν σε περιοχές με την λιγότερη περιβαλλοντική και αισθητική όχληση και με αυστηρά καθορισμένους όρους.
Χρειάζεται όμως εκ μέρους όλων ισχυρή βούληση και απόλυτη πεποίθηση στον στόχο της ουσιαστικής ανάδειξης της νότιας Καρυστίας.

Σοφία Μούτσου
τ. Δήμαρχος Στυρέων2 σχόλια:

 1. Μαλιστα,συμφωνω σε ολα κ.Μουτσου ,αλλα για πειτε ποιοι εβαλαν τις υπογραφες για να εγκατασταθουν οι ανεμογεννητριες?
  Απάντηση
 2. Οι ανεμογεννήτριες μπαίνουν με άδεια της ΡΑΕ, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και του Νομαρχιακού Συμβουλίου. Ο Δήμος έχει δυνατότητα μόνο να εκφέρει γνώμη. Ολες οι ανεμογεννήτριες στον πρώην Δήμο Στυρέων έχουν εγκατασταθεί προ της δημαρχίας μου. Καμμιά νέα δεν μπήκε από 2007-2010 γιατί απορρίψαμε όλες τις αιτήσεις όπως διαβάζετε στο άρθρο. Για τα προηγούμενα είναι αρμόδιοι άλλοι να μιλήσουν. Ελπίζω να απάντησα στο σχόλιο.
  Απάντηση

Μ.Καραγάτση .Το Μπουρίνι.

Το μπουρίνι (απόσπασμα) Τ Ο ΜΠΟΥΡΙΝΙ  πρωτοδημοσιεύτηκε στα 1935 και περιέχεται στη συλλογή διηγημάτων  Το μεγάλο Συναξάρι . Η υπόθ...

Αρχειοθήκη

Google+ Badge