Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Διαύγεια. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Διαύγεια. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Δευτέρα, 4 Ιανουαρίου 2021

Όχι στον υποβιβασμό των σχολείων δήμου Καρύστου, αλλά...


Διαβάζουμε την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που ακολουθεί προσπάθειες μέσα στα χρόνια για να μην υποβιβαστούν τα σχολεία της περιοχής . Ας δούμε όμως την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα μας λέει ότι πάρα πολλές οικογένειες έχουν φύγει λόγω της κρίσης από την περιοχή. Επίσης η πραγματικότητα μας λέει ότι σε όλη την χώρα εδώ και χρόνια έχουν γίνει τέτοιες αλλαγές όπως και το ότι η Περιφέρεια πια δεν χρηματοδοτεί πολλά δρομολόγια για τα σχολεία, μιας λόγω απόστασης, μιας λόγω λίγων μαθητών . Κάθε χρόνο τα ίδια και τα ίδια με την καθυστερημένη τακτοποίηση της μεταφοράς των μαθητών.

Καλές είναι οι αποφάσεις αν και έχει αποδειχθεί ότι είναι διακοσμητικές τόσο σε αυτό όσο  και σε άλλα   προβλήματα που δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. 

 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

 Της με αριθ. 22 από 30 Δεκεμβρίου 2020 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καρύστου AΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 151/2020 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η «Γνωμοδότηση σχετικά με μεταβολές σχολικών μονάδων για το σχολ. έτος 2021-2022»   

ο μ ό φ ω ν α Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Εγκρίνει το κατεπείγον της με τηλεδιάσκεψης συνεδρίασης. ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 151/2020

 ΘΕΜΑ: 2ο «Γνωμοδότηση σχετικά με μεταβολές σχολικών μονάδων για το σχολ. έτος 2021-2022». Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το με αρ. 8993/19-10-2020 έγγραφο της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ευβοίας με το οποίο ζητείται η γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου για τις παρακάτω μεταβολές που αφορούν σχολικές μονάδες στα όρια του Δήμου μας: 

Α) Υποβιβασμός του 12θέσιου 1ου Δημ. Σχολείου Καρύστου σε 10θέσιο. 

Β) Υποβιβασμός του 12θέσιου 2ου Δημ. Σχολείου Καρύστου σε 10θέσιο.

 Γ) Υποβιβασμός του 6θέσιου Δημ. Σχολείου Μαρμαρίου σε 5θέσιο. 

Δ) Κατάργηση του 1θέσιου Δημ. Σχολείου Καλλιανών. 

Ε) Κατάργηση του 1θέσιου Δημ. Σχολείου Στουππαίων. 

 Προτείνουμε να εκφραστεί αρνητική γνωμοδότηση για τις προτεινόμενες μεταβολές διότι στους ανωτέρω οικισμούς του Δήμου μας ζουν αρκετά νεαρά ζευγάρια τα οποία έχουν βρέφη που σε σύντομο χρονικό διάστημα θα έχουν ανάγκη από σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Επίσης η μετακίνηση των παιδιών μέχρι το πλησιέστερο σχολείο θα είναι δυσχερής λόγω των μεγάλων αποστάσεων και του κακού οδικού δικτύου. Ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημ. Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά . ……………………………………………………………………………………….. Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου και τις δ/ξεις του αρ. 65 του ν. 3852/2010, μετά από διαλογική συζήτηση, 

ο μ ό φ ω ν α Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Εκφράζουμε αρνητική γνώμη για τις προτεινόμενες, με το με αρ. 8993/19-10-2020 έγγραφο της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ευβοίας, μεταβολές που αφορούν σχολικές μονάδες στα όρια του Δήμου μας για τους λόγους που εκτέθηκαν στο σκεπτικό της παρούσας. Προτείνουμε να μην μειωθούν οι οργανικές θέσεις των Δημοτικών Σχολείων Καρύστου και Μαρμαρίου και τα Δημοτικά σχολεία Καλλιανών και Στουππαίων να παραμείνουν σε αναστολή.

 Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 151/2020

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Καλλικράτης στα σχολεία Ποια νηπιαγωγεία, δημοτικά και γυμνάσια συγχωνεύονται ή καταργούνται σε όλη τη χώρα

Μεγάλο σχέδιο συγχωνεύσεων, καταργήσεων σχολείων, αλλά και επανιδρύσεων σε περιπτώσεις που θα κριθεί απαραίτητο αλλάζει ριζικά τον «χάρτη» της Εκπαίδευσης από την επόμενη σχολική χρονιά. Μονοθέσια, διθέσια και τριθέσια σχολεία θα είναι τα πρώτα που θα κλείσουν, ενώ συγχωνεύσεις αναμένονται και σε λυκειακές τάξεις αλλά και σε σχολικές μονάδες που λειτουργούν στην ίδιο χώρο


<b>Καλλικράτης στα σχολεία </b>Ποια νηπιαγωγεία, δημοτικά και γυμνάσια συγχωνεύονται ή καταργούνται σε όλη τη χώρα | tovima.gr

Μεγάλο σχέδιο συγχωνεύσεων, καταργήσεων σχολείων, αλλά και επανιδρύσεων σε περιπτώσεις που θα κριθεί απαραίτητο αλλάζει ριζικά τον «χάρτη» της Εκπαίδευσης από την επόμενη σχολική χρονιά. Μονοθέσια, διθέσια και τριθέσια σχολεία θα είναι τα πρώτα που θα κλείσουν, ενώ συγχωνεύσεις αναμένονται και σε λυκειακές τάξεις αλλά και σε σχολικές μονάδες που λειτουργούν στην ίδιο χώρο. Το ποσοστό των σχολείων που θα βάλουν «λουκέτο» δεν είναι ξεκάθαρο, αλλά οι ομοσπονδίες των δασκάλων και των καθηγητών που αντιδρούν στο σχέδιο του υπουργείου Παιδείας το ανεβάζουν στο 30% των σχολείων που λειτουργούν πανελλαδικά. Βέβαια, από τη διαδικασία αυτή εξαιρούνται οι απομακρυσμένες, ορεινές και νησιωτικές περιοχές της χώρας.

Τα κριτήρια, όπως αναφέρει το υπουργείο Παιδείας, δεν είναι οικονομικά αλλά παιδαγωγικά. Οι περιπτώσεις μαθητών που φοιτούν σε σχολεία με περισσότερους… δασκάλους από μαθητές, είναι συχνές. Οπως έχουν διαπιστωθεί περιπτώσεις σχολείων που λειτουργούσαν σε διπλανά κτίρια με λιγότερους από 60 μαθητές το καθένα αλλά δύο διευθυντές και δυσανάλογα μεγάλο διοικητικό προσωπικό.

Ο «Καλλικράτης» στην Εκπαίδευση προκαλεί βέβαια αντιδράσεις τόσο στους τοπικούς «άρχοντες» όσο και στις εκπαιδευτικές ομοσπονδίες της χώρας (ΟΛΜΕ και ΔΟΕ) που ξεκινούν σειρά κινητοποιήσεων για το θέμα.

«Οι περιπτώσεις σχολείων που λειτουργούν μόνο και μόνο για να δικαιολογούνται θέσεις διευθυντών και ρουσφέτια τοπικών αρχόντων δεν είναι μία ή δύο»

έλεγε από την άλλη πλευρά στο «Βήμα» ανώτατο στέλεχος του υπουργείου Παιδείας.

Τι γίνεται όμως στις Περιφέρειες της χώρας; Τα στοιχεία που εξασφάλισε «Το Βήμα» δίνουν μια πρώτη εικόνα των σχολείων που πρόκειται να κλείσουν και των αιτημάτων που έχουν διατυπωθεί σε απόρρητα έγγραφα προς την ηγεσία του υπουργείου Παιδείας. ?

Περίπτωση πρώτη

Νηπιαγωγείο Πετραλώνων, Ν. Χαλκιδικής στη Θεσσαλονίκη

Μαθητές: 10 παιδάκια (3 νήπια και 7 προνήπια)

Προτείνεται συνένωση με το 1ο ή το 2ο Νηπιαγωγείο Τρίγλιας όπου λειτουργούν με δύο τμήματα το καθένα (τέσσερα τμήματα) με 16 νήπια και 14 προνήπια (δύο τμήματα) και 20 νήπια και 19 προνήπια (δύο τμήματα) αντίστοιχα. Στο 1ο Τρίγλιας λειτουργεί και ολοήμερο τμήμα με μία επιπλέον νηπιαγωγό. Οπως λένε στελέχη και εκπαιδευτικοί της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης της περιοχής, αν συγχωνευθούν τα σχολεία θα λειτουργήσει ολοήμερο νηπιαγωγείο με το νέο αναμορφωμένο πρόγραμμά του, κάτι που δεν μπορεί να γίνει σήμερα καθώς δεν συμπληρώνεται ο απαιτούμενος αριθμός φοίτησης νηπίων.

Περίπτωση δεύτερη

Περιφερειακή Διεύθυνση Ηπείρου

– Προτείνεται συγχώνευση του μονοθέσιου δημοτικού σχολείου Κόντσικας (5 μαθητές) με το 1ο τριθέσιο δημοτικό σχολείο Μαρμάρων (με 29 μαθητές) που απέχει περίπου 4 χιλιόμετρα.

– Συγχώνευση του μονοθέσιου δημοτικού σχολείου Πωγωνιανής (6 μαθητές) με το διθέσιο δημοτικό σχολείο Δελβινακίου (21 μαθητές) που απέχει περίπου 4 χιλιόμετρα.

– Συγχώνευση του μονοθέσιου δημοτικού σχολείου Βασιλικής (10 μαθητές) με το πενταθέσιο δημοτικό σχολείο Λογγάδων (51 μαθητές) που απέχει περίπου 4 χιλιόμετρα.

Περίπτωση τρίτη

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση του νομού Ιωαννίνων

– Προτείνεται συγχώνευση του Γυμνάσιου Λογγάδων (24 μαθητές) με το Γυμνάσιο Κουστελιού (108 μαθητές) που απέχει περίπου 8 χιλιόμετρα.

– Συγχώνευση του Γυμνασίου Παναγιάς (15 μαθητές) με το Γυμνάσιο Φιλιππιάδας (200 μαθητές) που απέχει περίπου 10 χιλιόμετρα.

Περίπτωση τέταρτη

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Νομού Αρτας

– Προτείνεται συγχώνευση του Γυμνασίου Αστροχωρίου (15 μαθητές) με το Γυμνάσιο Ανω Καλεντίνης (35 μαθητές) που απέχει περίπου 10 χιλιόμετρα.

Περίπτωση πέμπτη

Περιφερειακή Διεύθυνση Πελοποννήσου (Νομού Αργολίδας)

– Προτείνεται συγχώνευση δημοτικού σχολείου Μάνεση με 5 μαθητές με το εξαθέσιο σχολείο Αγ. Τριάδας που απέχει 3 χιλιόμετρα.

– Συγχώνευση του δημοτικού σχολείου Προσύμνης με 5 μαθητές με το τετραθέσιο σχολείο Ινάχου που απέχει 4 χιλιόμετρα.

– Συγχώνευση του Γυμνασίου Αγίου Δημητρίου με 20 μαθητές με το Γυμνάσιο Λυγουριού που απέχει 7 χιλιόμετρα.

Περίπτωση έκτη

Περιφερειακή Διεύθυνση Νομού Κορινθίας

– Προτείνεται η συγχώνευση του 6ου και 9ου Δημοτικού Σχολείου Κορίνθου που είναι συστεγαζόμενα με 90 μαθητές το καθένα.

– Συγχώνευση του διθέσιου δημοτικού σχολείου Αγγελοκάστρου με 20 μαθητές με το εξαθέσιο σχολείο Σοφικού από το οποίο απέχει 8 χιλιόμετρα.

– Συγχώνευση του Γυμνασίου Περαχώρας με 30 μαθητές με το Γυμνάσιο Λουτρακίου που απέχουν 10 χιλιόμετρα μεταξύ τους.

– Συγχώνευση του Γυμνασίου Παναριτίου με 13 μαθητές με το 2ο Γυμνάσιο Ξυλοκάστρου που απέχουν 20 χιλιόμετρα μεταξύ τους.

– Συγχώνευση του Επαγγελματικού Λυκείου Ξυλοκάστρου με 40 μαθητές με το Επαγγελματικό Λύκειο Κιάτου που απέχουν μεταξύ τους 15 χιλιόμετρα.

Περίπτωση έβδομη

Περιφερειακή Διεύθυνση Κρήτης (Χανιά)

 Στο μονοθέσιο δημοτικό σχολείο Σφηναρίου φοιτούν τέσσερις μαθητές. Προτείνεται να μεταφέρονται στο εξαθέσιο δημοτικό σχολείο Πλατάνου, όπου φοιτούν και άλλα παιδιά του χωριού.

– Στο μονοθέσιο δημοτικό σχολείο Καληδονίας φοιτούν τρεις μαθητές. Προτείνεται να μεταφέρονται στο δωδεκαθέσιο δημοτικό σχολείο Κολυμβαρίου, όπου φοιτούν και άλλα παιδιά του χωριού.

– Στο μονοθέσιο δημοτικό σχολείο Καλαθενών φοιτούν οκτώ μαθητές και προτείνεται να μεταφέρονται στο εξαθέσιο 2ο δημοτικό σχολείο Κισσάμου.

(Για όλες αυτές τις μεταφορές των μαθητών υπάρχει συνεννόηση με το ΚΤΕΛ Χανίων, το οποίο προτίθεται τις αναλάβει.)

Ηράκλειο

Προτείνονται οι καταργήσεις των σχολείων:

– Νηπιαγωγείο Λαρανίου που βρίσκεται σε αναστολή τα σχολικά έτη 2008 -2009, 2009-2010 και 2010-2011 λόγω έλλειψης μαθητών.

– Νηπιαγωγείο Τσαγκαρακίου που βρίσκεται σε αναστολή από το 2008 λόγω έλλειψης μαθητών.

Ακόμη, προτείνεται σε συνεργασία με τους νέους καλλικρατικούς δήμους η αναστολή της λειτουργίας λόγω έλλειψης μαθητικού δυναμικού των σχολείων:

– Μονοθέσιο δημοτικό σχολείο Πλώρας του 4ου Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου.

– Μονοθέσιο δημοτικό σχολείο Πρεβελιανών του 1ου Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου.

– Μονοθέσιο δημοτικό σχολείο Πυργού του 4ου Γραφείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου.

– Τριθέσιο δημοτικό σχολείο Κυπαρίσσου του 1ου Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου.

– Τρίτο πενταθέσιο δημοτικό σχολείο Ηρακλείου της Πρωτοβάθμιας Διεύθυνσης Ηρακλείου.

– Μονοθέσιο δημοτικό σχολείου Τουρλωτής.

– Μονοθέσιο δημοτικό σχολείο Λιμνών.

– Μονοθέσιο νηπιαγωγείο Καβουσίου.


Στόχοι που έχει θέσει το υπουργείο Παιδείας

– Ενας δάσκαλος ανά τάξη και εκπαιδευτικοί για κάθε μάθημα ειδικότητας στα δημοτικά.

– Ενταξη νέων μαθημάτων στο ωρολόγιο πρόγραμμα όλων των σχολείων (ξένη γλώσσα – πρώτη και δεύτερη, θεατρική αγωγή, εικαστικά, πληροφορική και φυσική αγωγή), κάτι που δεν είναι εύκολο σε ολογοθέσια σχολεία.

Θέµα: Έγκριση δαπάνης πολυετούς υποχρέωσης για την ”Ενεργειακή αναβάθµιση και αυτοµατοποίηση συστηµάτων ηλεκτροφωτισµού κοινόχρηστων χώρων στο ∆ήµο Καρύστου ” για τα έτη 2020 µέχρι 2030

 

Μια σημαντική απόφαση μας έρχεται στις πρώτες μέρες του νέου έτους για την ενεργειακή αναβάθμιση και την αυτοματοποίηση συστημάτων ηλεκτροφωτισμού κοινόχρηστων χώρων του δήμου μας. Γινόμαστε "πράσινοι" αργά αλλά ...κάλλιο αργά παρά ποτέ.ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 567 /2020 

 Θέµα: Έγκριση δαπάνης πολυετούς υποχρέωσης για την ”Ενεργειακή αναβάθµιση και αυτοµατοποίηση συστηµάτων ηλεκτροφωτισµού κοινόχρηστων χώρων στο ∆ήµο Καρύστου ” για τα έτη 2020 µέχρι 2030 

 Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις: α) των άρθρων 66, 67 και 68 του ν.4270/2014 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/τ.A’/28- 06-2014) όπως ισχύει, β) της περίπτ. ε' της παρ. 

1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α’/2010), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 203 του Ν.4555/2018 «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Πρόγραµµα Κλεισθένης Ι)» (ΦΕΚ 133/τ.Α’/19-07-2018) γ) του πδ 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ 145/τ.Α’/05-08-2016) δ) του άρθρου 163 του Ν.4472/2017 περί έγκρισης Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018 -2021 

2. Την εγκύκλιο Υπ. Οικ. 2/100018/0026/30.12.2016: «Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά µε την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες και παροχή οδηγιών» 

3. Την εγκύκλιο Υπ. Οικ. 2/47972/0026/15.06.2018: «Οδηγίες για την τήρηση του Μητρώου ∆εσµεύσεων»

 4. Την υπ’ αριθ. 4/2020 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί έγκρισης του Προϋπολογισµού και Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης ∆ήµου Καρύστου οικονοµικού έτους 2020 µε Α∆Α:62ΖΕΩΕΦ-ΖΦ6, η οποία επικυρώθηκε µε την υπ’ αριθ. Π.Ε. 263/19589/27-02-2020 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης µε Α∆Α:ΩΦΚΙΟΡ10-ΧΞΥ 

5. Την υπ’ αριθ. 163/29-12-2020 µελέτη του τµήµατος µελετών, έργων και προµηθειών για την υπηρεσία µε τίτλο: Ενεργειακή αναβάθµιση και αυτοµατοποίηση συστηµάτων ηλεκτροφωτισµού κοινόχρηστων χώρων στο ∆ήµο Καρύστου 6. Το υπ’ αριθ. 15324/30-12-2020 έγγραφο της Οικονοµικής Υπηρεσίας περί δέσµευσης και διάθεσης των απαιτούµενων πιστώσεων από τον προϋπολογισµό έτους 2020 µέχρι 2030 Αποφασίζουµε 

 Την έγκριση της δαπάνης και τη δέσµευση πίστωσης από ιδίους πόρους συνολικού ύψους 2.142.269,88 € για «Ενεργειακή αναβάθµιση και αυτοµατοποίηση συστηµάτων ηλεκτροφωτισµού κοινόχρηστων χώρων στο ∆ήµο Καρύστου» 

σε βάρος του Κ.Α.Ε:20.6117.05 το οποίο θα καλυφθεί από ίδιους πόρους και κατανέµεται στα έτη 2020 µέχρι 2030 ως εξής: ΕΤΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗ 2020 4.000,00 € 2021 320.740,48 € 2022 406.271,27 € 2023 406.271,27 € 2024 427.653,98 € 2025 213.826,99 € 2026 128.296,19 € 2027 85.530,80 € 2028 64.148,10 € 2029 42.765,40 € 2030 42.765,40 € ΣΥΝΟΛΟ 2.142.269,88 € Β.

 Με την έναρξη κάθε επόµενου οικονοµικού έτους που αφορά στην υλοποίηση της δαπάνης αυτής, πρέπει να εκδοθούν και να καταχωρηθούν αµέσως και κατ' απόλυτη προτεραιότητα, οι αποφάσεις ανάληψης της παρούσας πολυετούς υποχρέωσης, κατά το µέρος που αφορούν στην εναποµείνασα πίστωση για τη δαπάνη που θα πραγµατοποιηθεί εντός του έτους αυτού. Γ. Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στην οικεία Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας , προκειµένου να λαµβάνεται υπόψη κατά τον έλεγχο νοµιµότητας του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους που αφορά η σχετική δαπάνη. 

 Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΡΑΒΙΟΛΟΣ

Τρίτη, 17 Νοεμβρίου 2020

Νέα εποχή για το λιμάνι Νέων Στύρων. Μεταφορά του λιμένα και δημιουργία τουριστικού καταφυγίου.

 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της με αριθ. 16 από 6 Νοεμβρίου 2020 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καρύστου AΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 132/2020 ΘΕΜΑ: 2ο «Λήψη απόφασης σχετικά με την μεταφορά του λιμένος Νέων Στύρων».

 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την με αρ. 49/29-9-2020 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Νέων Στύρων με την οποία υποβάλλεται πρόταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την μεταφορά του επιβατικού – εμπορικού λιμένα Νέων Στύρων στην θέση που βρίσκεται το αλιευτικό καταφύγιο και η ταυτόχρονη δημιουργία τουριστικού καταφυγίου (μαρίνα) στον κεντρικό λιμένα Νέων Στύρων.

 Επίσης με την ανωτέρω απόφαση ζητείται η άμεση έναρξη των απαραίτητων μελετών για την υλοποίηση του έργου. Ακολούθως ο Πρόεδρος πρότεινε και εισηγήθηκε κατά τους χειμερινούς μήνες να γίνεται η πρόσδεση των ferry boats στο ήδη υπάρχον λιμάνι για την επιβίβαση και αποβίβαση επιβατών και οχημάτων. Ακολούθως ο Δήμαρχος συμφώνησε με την πρόταση του Συμβουλίου της Κοινότητας Νέων Στύρων και είπε πως έχει ζητήσει χρηματοδότηση από το Υπ. Εσωτερικών για την αποκατάσταση της καθίζησης του κρηπιδώματος του λιμένος Νέων Στύρων. Ακολούθως ο Δημ. Σύμβουλος κ. Αλούκος Αλέξανδρος δήλωσε τα εξής: «Είναι γνωστό ότι το παραλιακό μέτωπο της πόλης των Ν. ΣΤΥΡΩΝ, που εκτείνεται σε 3 χιλιόμετρα περίπου, βρίσκεται σε πρωτόγονη κατάσταση, όπως όλοι γνωρίζουμε, αλλά και όπως έχει ιδιαίτερα διατυπωθεί και από τον Οργανισμό Λιμένων Νήσου Ευβοίας (ΟΛΝΕ), που είναι ο καθ’ύλην αρμόδιος φορέας. Καταστάσεις και στασιμότητες που χρονίζουν, όχι μόνο δεν αναβαθμίζουν και δεν προωθούν το τουριστικό προϊόν των Ν. Στύρων, που λόγω της παρατεταμένης κρίσης και της πανδημίας είναι πολύ αναγκαίο για όλους τους κατοίκους , αλλά το υποβαθμίζουν, με αποτέλεσμα οι προοπτικές ανάπτυξης να είναι ανύπαρκτες . Τα μοναδικά 3 σημεία που χαρακτηρίζουν το παραλιακό μέτωπο των 3 χιλιομέτρων των Ν. Στύρων, και εξυπηρετούν(;) την από θαλάσσης επικοινωνία είναι :

 1. Ο βασικός λιμενοβραχίoνας με την πλατεία για τη λειτουργία της συγκοινωνίας με τα Ferry boats , είναι υποδομές τόσο μικρές και τόσο υποτυπώδεις και εντελώς πρόχειρες χωρίς ασφάλεια, που κατά τους θερινούς μήνες, όχι μόνο δεν εξυπηρετούν τους επιβάτες (350 χιλιάδες περίπου κατ’ έτος, από και πρός τα Ν. Στύρα) και τα οχήματα ( πάνω από 120 χιλιάδες περίπου κατ’ έτος) , αλλά δημιουργούν τεράστια προβλήματα σε όλη την πόλη των ΝΕΩΝ ΣΤΥΡΩΝ, με καθημερινά μεγάλα μποτιλιαρίσματα στον ένα και μοναδικό και εμπορικό δρόμο της πόλης (β’ παραλιακός), προκαλώντας την καθημερινή αγανάκτηση των κατοίκων. Η πόλη κόβεται στη μέση και είναι αδύνατη η επικοινωνία των κατοίκων, πολύ περισσότερο δε όταν πρόκειται για επείγον ιατρικό περιστατικό, με απρόβλεπτα αποτελέσματα. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η εικόνα αυτή είναι όχι μόνο απαράδεκτη αλλά τελικά επιζήμια για τον τόπο. (Στο σημείο αυτό επισημαίνουμε το ρόλο που έχει παίξει η κοινοπραξία των FERRY BOATS, συμβάλλοντας εδώ 2 και δεκαετίες ουσιαστικά στην οικονομική ανάπτυξη και τον τουρισμό, όχι μόνο των Ν. Στύρων , αλλά και του Δήμου Καρύστου γενικότερα, αλλά που με αυτές τις υποτυπώδεις υποδομές είναι εξαιρετικά δύσκολο να ανταποκριθεί τους καλοκαιρινούς μήνες στις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις).

 2. Το Αλιευτικό καταφύγιο των Ν. Στύρων . Εκεί προσδένουν μόνιμα μεγάλος αριθμός επαγγελματικών και ερασιτεχνικών αλιευτικών σκαφών. Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες επισκέπτονται την περιοχή πολλά τουριστικά σκάφη αναψυχής, χωρίς όμως να υπάρχει ένας οργανωμένος χώρος για την εξυπηρέτησή τους. Εντός του αλιευτικού καταφυγίου και εκτός αυτού, είναι αδύνατον να προσδέσουν και να απολαύσουν την καθαρή μας θάλασσα, αλλά και την πλούσια και εξαιρετική κουζίνα των Ν. Στύρων. Η εικόνα διερχόμενου τουριστικού σκάφους , να κάνει βόλτες αναζητώντας μάταια σημείο πρόσδεσης και τελικά να αναχωρεί, είναι καθημερινή και απαράδεκτη για τα Νέα Στύρα. Η εικόνα που παρουσιάζει σήμερα το αλιευτικό καταφύγιο, μετά από 25 χρόνια που έχει κατασκευαστεί και βρίσκεται στη ίδια και χειρότερη κατάσταση, είναι εικόνα επιεικώς απαράδεκτη. 

3. ΚΕΦΑΛΑ Μικρός Λιμενοβραχίονας. Αλλά δεν είναι μόνο ο κεντρικός λιμενοβραχίονας και το αλιευτικό καταφύγιο που αναφέρθηκε ανωτέρω. Είναι η επί πολλά χρόνια άθλια κατάσταση που επικρατεί στο μικρό αυτό λιμενοβραχίoνα , (περίπου 25 μέτρα ), ο οποίος είναι εντελώς κατεστραμμένος (έχει κοπεί στη μέση ) και καθιστά πολύ δύσκολη έως αδύνατη την πρόσδεση αλιευτικών και τουριστικών σκαφών στην περιοχή. Ο ΟΛΝΕ έχει πλήρη γνώση του θέματος χωρίς ωστόσο να έχει υπάρξει μέχρι στιγμής καμία ενέργεια. Το θέμα δεν παίρνει άλλη καθυστέρηση. Πρέπει άμεσα να προγραμματιστεί και να εκτελεστεί το έργο της αποκατάστασης. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν σ’αυτό το πολύ μεγάλο παραλιακό μέτωπο των Ν. Στύρων, να υπάρχει μιά τέτοια απαράδεκτη κατάσταση; Πώς μπορεί να βελτιωθεί το τουριστικό προϊόν ; και βεβαίως πώς μπορεί να αναπτυχθεί ; κάτι που με τις σημερινές οικονομικές συνθήκες καθίσταται αναγκαίο από πάσης πλευράς ; Ο προβληματισμός είναι καθημερινός με την απογοήτευση κυριαρχεί στις καθημερινές συζητήσεις, αλλά και η προσμονή των κατοίκων και των επιχειρηματιών να είναι μεγάλη, για μιά λύση που θα αλλάξει ριζικά την εικόνα . Το ερώτημα είναι υπάρχει λύση ; Πιστεύουμε πως υπάρχει ! Η λύση είναι η άμεση παρέμβαση όλων των φορέων (ΟΛΝΕ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, ΔΗΜΟΣ, ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ , ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ), με την ομόθυμη στήριξη των κατοίκων. Η κατεύθυνση των δράσεων που μπορούν να προταθούν σύμφωνα με την συντριπτική άποψη των φορέων και των κατοίκων, και την υπάρχουσα χωροταξική κατάσταση είναι :

 Δ1. Η μεταφορά του επιβατικού – εμπορικού λιμένα στη θέση του σημερινού Νέου Λιμανιού, με όλες τις αναγκαίες παρεμβάσεις και λιμενικές υποδομές, για την ασφαλή πρόσδεση των επιβατικών ferry boats, και την ασφαλή διακίνηση των επιβατών και οχημάτων, αξιοποιώντας την υπάρχουσα βοριοδυτική προβλήτα μήκους 90 μέτρων και συγχρόνως,

 Δ2. Η δημιουργία τουριστικού καταφυγίου (Μαρίνα), στη θέση του σημερινού λιμενοβραχίονα και πέριξ αυτού, με όλες τις απαραίτητες λιμενικές υποδομές, για την πρόσδεση τουριστικών σκαφών (ιστιοφόρων και μη) , με σύγχρονη αναβάθμιση και ανάπλαση όλης της κεντρικής παραλίας. (Επισημαίνουμε στο σημείο αυτό ότι οι μελετητές του τουριστικού καταφυγίου, θα πρέπει να προβλέψουν τη δυνατότητα πρόσδεσης, λόγω έκτακτων καιρικών συνθηκών, των επιβατικών ferry boats, κατά τους χειμερινούς μήνες). Έτσι με τη δημιουργία αυτών των παρεμβάσεων δημιουργούνται νέα αναπτυξιακά δεδομένα για τα Νέα Στύρα. Α. Με την μετακίνηση του επιβατικού λιμένα, ομαλοποιείται το μεγάλο κυκλοφοριακό ζήτημα στο β’ παραλιακό εμπορικό δρόμο, γίνεται ομαλά η μετακίνηση των κατοίκων και των 3 επισκεπτών (τουριστών) της πόλης και διευκολύνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό η μετακίνηση οχημάτων (σε πολλές περιπτώσεις ΒΑΡΕΩΝ), σε προορισμούς εκτός Ν. Στύρων. Β. Με την δημιουργία Τουριστικού καταφυγίου (Μαρίνα), στη σημερινή θέση του κεντρικού λιμενοβραχίονα, δημιουργούνται όλες οι προϋποθέσεις για την εύκολη πρόσδεση και παραμονή τουριστικών σκαφών, και επομένως η πρόσβαση στίς καθαρές παραλίες μας, και η απόλαυση της πλούσιας και εξαιρετικής κουζίνας των Ν. Στύρων. Αυτό σημαίνει την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων και των υποδομών αλλά και τη ραγδαία οικονομική ανάπτυξη της πόλης. Γ. Σε συνδυασμό με την μεγάλη τουριστική επένδυση (200.000.000 euro ) στην περιοχή της Καρύστου, προωθούμε και στα Ν. Στύρα τις αναγκαίες υποδομές, λιμενικές, (που αναφερθήκαμε), την επέκταση του σχεδίου πόλης, (που εξελίσσεται), και την αποχέτευση και το βιολογικό (που ήδη ανατέθηκαν σε εργολάβους), έτσι ώστε να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για την οικονομική συνέργεια όλων των περιοχών του Δήμου Καρύστου, και φυσικά την ουσιαστική οικονομική ανάπτυξη των Νέων Στύρων. Τέλος καλούμε τον ΟΛΝΕ , ως τον καθ’ ύλην αρμόδιο φορέα , να ξεκινήσει το σχεδιασμό και τις απαραίτητες μελέτες , για να μπει μπροστά αυτό το αναγκαίο από πάσης πλευράς έργο για τα Ν. Στύρα. Έτσι μπορούμε να ελπίζουμε , κυρίως τα παιδιά μας, ότι τούτος ο τόπος με τα τόσα πλεονεκτήματα, μπορεί να εξελιχθεί σε ένα μεγάλο τουριστικό πόλο έλξης Ελλήνων και Ξένων τουριστών , για την ανάπτυξη και την ευημερία όλων. Αλέξανδρος Αλούκος Δημ. Σύμβουλος Δήμου Καρύστου Πρ. Δήμαρχος Αλίμου Αττικής» Ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης κ. Χατζηνικολής Ζαχαρίας ακολούθως αφού συμφώνησε με την πρόταση ζήτησε να υπάρχει πρόβλεψη για την όσο το δυνατόν καλύτερη πρόσβαση των οχημάτων στον λιμένα. Ακολούθως ο Δημ. Σύμβουλος κ. Τζώρτζης Θεόδωρος τόνισε πως πρέπει να γίνουν άμεσες ενέργειες για την μεταφορά του λιμένος γιατί το πρόβλημα έφτασε στο απροχώρητο.  

Ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημ. Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά . ……………………………………………………………………………………….. Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του άρ. 65 του Ν. 3852/10, μετά από διαλογική συζήτηση, ο μ ό φ ω ν α

 Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Εγκρίνουμε την πρόταση του Τοπικού Συμβουλίου όπως εκτέθηκε στο σκεπτικό της παρούσας και αποφασίζουμε:

 1. Την μεταφορά του επιβατικού – εμπορικού λιμένα, στη θέση του σημερινού αλιευτικού καταφυγίου και συγχρόνως

 2. Την δημιουργία τουριστικού καταφυγίου στη σημερινή θέση του επιβατικού –εμπορικού λιμένα, με την πρόβλεψη προς τους μελετητές του έργου, να υπάρχει εκεί η δυνατότητα πρόσδεσης των επιβατικών ferry boats κατά τους χειμερινούς μήνες για την επιβίβαση και αποβίβαση επιβατών, και 

 3. Απευθυνόμαστε και ζητάμε από τον καθ’ ύλη αρμόδιο φορέα τον ΟΛΝΕ, αλλά και τους άλλους υπεύθυνους φορείς (Περιφέρεια, Υπουργεία Εσωτερικών και Ναυτιλίας κ.λ.π.), να ξεκινήσουν άμεσα τις απαραίτητες μελέτες, και τις δυνατές συνέργειες για την εκκίνηση των έργων. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 132/2020. 4 …………………………………………………………………………………… Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΒΟΣΣΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 

τ.σ. τ.υ. Ακριβές Αντίγραφο Κάρυστος αυθημερόν

 Ο Πρόεδρος ΒΟΣΣΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ

Πρόσκληση μέσω ΣΚΑΙΠ σε δημοτικό Συμβούλιο. «Ανάκληση της με αρ. 129/2020 Α.Δ.Σ. και καθορισμός των συντελεστών και των τιμών ζώνης του Τ.Α.Π. (χρήσης 2021) για τα ακίνητα που βρίσκονται στα όρια του Δήμου Καρύστου».

 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

 Σας καλούμε να προσέλθετε σε Συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη (μέσω skype) την 23η Νοεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεως στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 «Ανάκληση της με αρ. 129/2020 Α.Δ.Σ. και καθορισμός των συντελεστών και των τιμών ζώνης του Τ.Α.Π. (χρήσης 2021) για τα ακίνητα που βρίσκονται στα όρια του Δήμου Καρύστου». 

 Η ανάκληση της με αρ. 129/2020 Α.Δ.Σ. κρίνεται επιβεβλημένη ώστε να μην κατακερματιστούν οι αποφάσεις για το Τ.Α.Π. αλλά να ληφθεί μια συγκεντρωτική απόφαση που να αφορά το Τ.Α.Π. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με ενημέρωση για το θέμα μέσω e-mail και τηλεφώνου και η συζήτηση και ψηφοφορία θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης (μέσω skype) σύμφωνα με της διατάξεις του αρ. 67 παρ. 5 του ν. 3852/10 και του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΒΟΣΣΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ

Τετάρτη, 4 Νοεμβρίου 2020

Υπηρεσίες συμβούλου για άσκηση κοινωνικής πολιτικής.. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:

 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑΑΣΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ κ.λ.π. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ: (ολογράφως) (αριθμητικα) 8.184,00 (αριθμητικα) ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: (ολογράφως) οκτώ χιλιάδες εκατόν ογδόντα τέσσερα ευρώ 

CITY & REGION PLANNING IKE ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ Α.Φ.Μ.: 800607149 επτά χιλιάδες εξακόσια πενήντα έξι ευρώ 7.656,00 ΓΕΝΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ / Χρηματοδότηση Ενταλθέν ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ 8.184,00 ΣΑΤΑ ΠΟΕ 8.184,00 ΣΥΝΟΛΑ 8.184,00

 Κ.Α. Δαπανών Περιγραφή Ενταλθέν 15-6117.07 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κ ΠΟΛΙΤΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Π. ΣΑΤΑ 8.184,00 Κινήσεις: Προϋπ\σθέντα: 0,00 Διαμορφωθέντα: 24.800,01 Δεσμευθέντα: 0,00 Υπολ. αδιάθετο: 24.800,01 Ενταλθέντα:16.368,00 ΣΥΝΟΛΟ (ολογράφως) οκτώ χιλιάδες εκατόν ογδόντα τέσσερα ευρώ 8.184,00 Παραστατικά/ Μισθοδοτικές Αρ. Τιμ. Ημ/νία Εκδ. Συν. Ποσό 102 19/10/2020 8.184,00 Συνημμένα Α/Α Περιγραφή 1 Συμφωνητικό 2 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πράξη εκκαθάρισης Δαπάνης του ΚΑ 15-6117.07 3 4 Κατάσταση πληρωμής 5 Καθολικό Εξόδων 6 Έκθεση Ανάληψης Δαπάνης 195 Βεβαίωση Καλής Εκτέλεσης Διοικητ_Υπηρ του παραστατικού 102 7 8 Α.Α.Υ. 195 Α/Α Κράτηση Ποσό Εργαζομένου 1 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 8% 528,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ: 528,00 ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ: 7.656,00 Δυνάμει των παραπάνω ο Ταμίας του Δημ. ταμείου να πληρώσει επτά χιλιάδες εξακόσια πενήντα έξι ευρώ Κάρυστος, 

22/10/2020 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο ΕΚΔΟΤΗΣ ΕΝΤ/ΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Πληρωτέο € 7.656,00 Ο ΛΑΒΩΝ

Δαπάνη ανάδειξης δικτύου πεζοπορικών διαδρομών στα όρια Δήμου Καρύστου.

 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 417/2020 Θέμα:

 Απευθείας ανάθεση της δαπάνης ‘Ανάδειξη δικτύου πεζοπορικών διαδρομών στα όρια Δήμου Καρύστου’.


 ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 Α. Εγκρίνονται οι τεχνικές προδιαγραφές της δαπάνης με τίτλο ‘Ανάδειξη δικτύου πεζοπορικών διαδρομών στα όρια Δήμου Καρύστου’, προϋπολογισμού 24.800,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 

Β. Τη διενέργεια της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης με τίτλο ‘Ανάδειξη δικτύου πεζοπορικών διαδρομών στα όρια Δήμου Καρύστου’ προϋπολογισμού 24.800,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

. Γ. Αναθέτουμε, την δαπάνη, με τίτλο ‘Ανάδειξη δικτύου πεζοπορικών διαδρομών στα όρια Δήμου Καρύστου’, προϋπολογισμού 24.800,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ σύμφωνα με την αντίστοιχη προσφορά, στον ανάδοχο:

 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΙΝΑΛΟΥ - ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ.: «ΜΑΙΝΑΛΟΝ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.»

 Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος, ΑΦΜ: 800100989, ΔΟΥ: ΤΡΙΠΟΛΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΤΕΜΝΙΤΣΑ 0, ΤΚ 22024, ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ Βεβαιώνεται ότι η αξία κάθε είδους εργασίας δεν υπερβαίνει σε ετήσια βάση το ποσό της απευθείας ανάθεσης , σύμφωνα με το νόμο. Βεβαιώνεται ότι οι ανωτέρω είναι γραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο και δύνανται να αναλάβουν τις σχετικές υποχρεώσεις .

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΡΑΒΙΟΛΟΣ

Τετάρτη, 19 Αυγούστου 2020

«Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση Περιβαλλοντικών Όρων αιολικού πάρκου της ΤΕΡΝΑ Α.Ε. στην Δ.Ε. Καφηρέα»

 Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 
 Καταδικάζουμε την νομοθετική κατάργηση της γνωμοδότησης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με θέματα χωροθέτησης Αιολικών Πάρκων που άπτονται της ποιότητας ζωής των κατοίκων του Δήμου. Είμαστε ενάντια και δεν επιτρέπουμε την τοποθέτηση ούτε μίας επιπλέον νέας ανεμογεννήτριας στο όρια του Δήμου Καρύστου. 
 Επιφυλασσόμαστε των διεκδικήσεων από μέρους του Δήμου για όλα τα ζητήματα όπως έχουν εκφραστεί στις παλαιότερες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 92/2020. 

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 92/2020 ΘΕΜΑ:
 1ο «Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση Περιβαλλοντικών Όρων αιολικού πάρκου της ΤΕΡΝΑ Α.Ε. στην Δ.Ε. Καφηρέα». Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το με αρ. πρωτ. 147747/356/24-7-2020 έγγραφο της Επιτροπής Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με το οποίο αποστέλλεται προς δημοσίευση η τροποποίηση των Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 156 ΜW και των συνοδών σε αυτών έργων των εταιρειών ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΦΗΡΕΩΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ο.Ε. ισχύος 21MW, 21MW, 30MW, 30 MW, 12MW, & 27MW στις θέσεις «Βίος – Καλαμάκι – Μπάθριζα , Τσούκα – Μανδραγιάρα , Τσούκα --Σκούρα, Μηλιά, Ντούγκζα -Αντιάς, Μούριζα – Πέτρα μεγάλη- Βρανούλι» αντίστοιχα και των εταιρειών ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ & ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ο.Ε. ισχύος 15MW στη θέση «Αηδόνι» του Δήμου Καρύστου Νομού Ευβοίας καθώς και η διασυνδετική γραμμή μεταφοράς 150 KV των Αιολικών Πάρκων με το ΚΥΤ Παλλήνης ν. Αττικής».
 Ο επικεφαλής της μείζονος Αντιπολίτευσης με τα με αρ. 7967/28-7-2020 και 8195/3-8-2020 έγγραφά του ζήτησε την άμεση σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με το θέμα.
 Η δικηγόρος με έμμισθη εντολή του Δήμου Καρύστου κ. Λιόλιου Ελένη έκανε την εξής γνωμοδότηση σχετικά με το θέμα: « ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΛΙΟΛΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Κάρυστος, 5 Αυγούστου 2020 2 Θέμα: Γνωμοδότηση του Δήμου Καρύστου αναφορικά με την τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων αιολικού πάρκου της ΤΕΡΝΑ Α.Ε. στον Καφηρέα. Σχετικά: 1. Η υπ’ αριθ. πρωτ. 147747/356/24-7-2020 εντολή προς δημοσίευση ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Περιβαλλοντικών Όρων της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 2. Η υπ’ αριθ. πρωτ. 7967/28-7-2020 αίτηση οκτώ (8) δημοτικών συμβούλων του Δήμου Καρύστου. 3. Πίνακες 10.1 και 10.2 του Παραρτήματος Β της υπ’ αριθ. ΚΥΑ 1649/45/2014 (ΦΕΚ Β/45/2014). ----------------------------------- Με το υπ’ αριθ. 1 σχετικό εστάλη για δημοσίευση στον τύπο κείμενο τροποποίησης της υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 201433/27-8-2012 (ΑΔΑ: Β4ΙΖΟ-4Θ6) Υ.Α. περί έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου «Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 156 MW και των συνοδών σε αυτό έργων, των εταιριών ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ και ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΦΗΡΕΩΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ο.Ε. ισχύος 21 MW, 21 MW, 30 MW, 30 MW, 12 MW και 27 MW στις θέσεις «Βίος-Καλαμάκι-Μπάθριζα, Τσούκα-Μανδραγιάρα, Τσούκα-Σκούρα, Μηλιά, Ντούγκζα-Αντιάς, Μούριζα-Πέτρα Μεγάλη-Βρανούλι» αντίστοιχα και των εταιριών ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ & ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ο.Ε. ισχύος 15 MW στη θέση «Αηδόνι» του Δήμου Καρυστίας, Νομού Ευβοίας, καθώς και η διασυνδετική Γραμμή Μεταφοράς 150 KV των Αιολικών Πάρκων με το ΚΥΤ Παλλήνης Ν. Αττικής», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Υ.Α. με το αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/60036/1739/12-9-2018 (ΑΔΑ: 6ΞΜΣ4653Π8-ΠΔΚ). Με το υπ’ αριθ. 2 σχετικό, οκτώ (8) δημοτικοί σύμβουλοι ζήτησαν τη σύγκληση έκτακτου δημοτικού συμβουλίου με θέμα τη γνωμοδότηση για την έγκριση των άνω περιβαλλοντικών όρων. Το ζήτημα της γνωμοδότησης φορέων κατά τη διαδικασία ανανέωσης (ή παράτασης) χρονικής διάρκειας ισχύος της ΑΕΠΟ έργου ή δραστηριότητας, καθώς και εκσυγχρονισμού, επέκτασης, βελτίωσης ή τροποποίησης περιβαλλοντικά αδειοδοτημένων έργων (διαδικασία τροποποίησης ΑΕΠΟ) ρυθμίζεται στο ά. 3§6α της ΚΥΑ 1649/45/2014 (ΦΕΚ Β/45/2014). Στη διάταξη αυτή προβλέπεται ότι οι γνωμοδοτούντες φορείς εκ των αναφερομένων στους πίνακες του Παραρτήματος Β της ίδιας ΚΥΑ, καθορίζονται από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή, και περιορίζονται σε αυτούς που, λόγω της ειδικής τους αρμοδιότητας, σχετίζονται με τις ουσιαστικές διαφοροποιήσεις των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου ή της δραστηριότητας, είτε λόγω της ανανέωσης (ή παράτασης) ισχύος της ΑΕΠΟ του έργου ή της δραστηριότητας, είτε λόγω εκσυγχρονισμού, επέκτασης, βελτίωσης ή τροποποίησής του. Η άνω γνωμοδότηση δύναται να αφορά είτε τον Φάκελο Ανανέωσης ή Τροποποίησης ΑΕΠΟ, είτε τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την ανανέωση (ή παράταση) ισχύος της ΑΕΠΟ, ή τον εκσυγχρονισμό, επέκταση, βελτίωση ή τροποποίηση έργου ή δραστηριότητας, εφόσον έχει κριθεί απαραίτητη η υποβολή της. Σύμφωνα δε με το σχετικό 3, ήτοι πίνακες 10.

1: Φορείς γνωμοδότησης έργων και δραστηριοτήτων Υποκατηγορίας Α1 της Ομάδας 10 «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» και 10.2: Φορείς γνωμοδότησης έργων και δραστηριοτήτων Υποκατηγορίας Α2 της Ομάδας 10 «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας», οι ΟΤΑ Α’ βαθμού δεν περιλαμβάνονται στους φορείς γνωμοδότησης. Τέλος, σύμφωνα με το ά. 6§2 του ν. 4014/2011, όπως τροποποιήθηκε με το ά. 4§1 του ν. 4685/2020, μετά την υποβολή του Φακέλου Τροποποίησης ΑΕΠΟ, η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών αξιολογεί τον φάκελο και αποφαίνεται: αα) είτε ότι, λόγω των διαφοροποιήσεων, επέρχεται μη ουσιώδης μεταβολή των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία του έργου ή της δραστηριότητας, οπότε εκδίδεται απόφαση, χωρίς άλλες διαδικαστικές προϋποθέσεις. Η απόφαση αυτή είτε εγκρίνει την τροποποίηση άνευ ετέρου είτε δύναται να προβλέπει τυχόν πρόσθετους όρους, μόνο ως προς το τροποποιούμενο φυσικό αντικείμενο, ββ) είτε ότι λόγω των διαφοροποιήσεων επέρχεται ουσιώδης μεταβολή των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία του έργου ή της δραστηριότητας, οπότε απαιτείται η υποβολή νέας ΜΠΕ και εκκινεί η διαδικασία των άρθρων 3 ή 4, κατά περίπτωση. Στην περίπτωση αυτή, δεν ζητούνται εκ νέου γνωμοδοτήσεις από τους δημόσιους φορείς και τις υπηρεσίες που γνωμοδότησαν στο πλαίσιο της έκδοσης της ΑΕΠΟ, παρά μόνον εάν, η τροποποίηση τις αφορά κατά αρμοδιότητα.
3 Με βάση τα ανωτέρω, έχω την άποψη ότι ο Δήμος Καρύστου δεν γνωμοδοτεί εν προκειμένω για την τροποποίηση της ανωτέρω ΑΕΠΟ. Κάρυστος, 5 Αυγούστου 2020 Η γνωμοδοτούσα Δικηγόρος» Κατά την συζήτηση που ακολούθησε ο Δήμαρχος και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι τοποθετήθηκαν ως εξής:
 Ο Δήμαρχος εξέφρασε την έντονη διαμαρτυρία του για τη νομοθετική κατάργηση της γνωμοδότησης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με θέματα που άπτονται της ποιότητας ζωής των κατοίκων του Δήμου και ζήτησε να ληφθεί ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. με την οποία να ζητούμε την επαναφορά της γνωμοδότησης του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο Δήμαρχος επίσης τόνισε, ότι το Δ.Σ. έχει εκφράσει τις απόψεις του για την τοποθέτηση των ΑΠΕ και σε προηγούμενα συμβούλια με ομόφωνες αποφάσεις , γι'αυτό ζήτησε και η σημερινή απόφαση που θα ληφθεί να είναι ομόφωνη. Ο Πρόεδρος ζήτησε να γίνει συνάντηση αντιπροσωπείας του Δήμου με τους όμορους Δήμους, τους βουλευτές του νομού και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για να ενημερωθούν σχετικά με τα προβλήματα που δημιουργούνται στην περιοχή από την εγκατάσταση των Αιολικών Πάρκων. Ο επικεφαλής της μείζονος Αντιπολίτευσης κ. Χατζηνικολής Ζαχαρίας ζήτησε να ληφθεί απόφαση που να μην επιτρέπει την τοποθέτηση ούτε μίας επιπλέον νέας ανεμογεννήτριας στο όρια του Δήμου Καρύστου.
 Ο επικεφαλής της ελάσσονος αντιπολίτευσης κ. Παρασκευάς Δημήτριος δήλωσε: «Αρχική τοποθέτηση: Για εμάς το σημερινό θέμα δεν έχει τεχνικό χαρακτήρα, της θετικής ή αρνητικής γνωμοδότησης στην τροποποίηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) των 7 αιολικών της εταιρίας ΤΕΡΝΑ. Αποτελεί θέμα ουσίας για το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση με την άναρχη και εκτός ορίων εγκατάσταση αιολικών πάρκων στην περιοχή μας. Επιπλέον, όπως είναι γνωστό από δημοσιεύματα, από τον περασμένο Απρίλη η ΤΕΡΝΑ έχει εξαγοράσει και τις άδειες εγκατάστασης της εταιρίας RF Energy ανεβάζοντας την επιδιωκόμενη εγκατάστασή της σε 18 αιολικά πάρκα (ΑΣΠΗΕ) που μεταφράζονται σε περίπου 120 νέες ανεμογεννήτριες. Έτσι, στην πραγματικότητα μιλάμε για περίπου 120 ανεμογεννήτριες και όχι 51. Αυτές θα προστεθούν στις ήδη υπάρχουσες 67 της ENEL και τις παλαιότερες του ΡΟΚΑ στον Καβοντόρο. Η ουσία είναι πως ο δήμος μας ήδη σηκώνει ένα τεράστιο φορτίο, άνω των 700 α/γ, είναι πρώτος σε εγκατεστημένη ισχύ στη χώρα και για αυτό δεν αντέχει νέες εγκαταστάσεις. Πολύ περισσότερο που είναι πια αποδεδειγμένο πως η τεράστια ανάπτυξη των ΑΠΕ στο δήμο μας και συνολικά στη χώρα δεν έχει σε καμιά περίπτωση να κάνει με την παροχή φθηνού ρεύματος στο λαό και την προστασία του Περιβάλλοντος. Μοναδικός σκοπός αυτών των έργων είναι η κερδοφορία των επιχειρηματιών κολοσσών, ελληνικών και ξένων. Ακόμη, όσο αφορά και την ίδια τη ΜΠΕ της ΤΕΡΝΑ είναι χαρακτηριστικό πως:  Σημειώνει ότι οι οικισμοί του Καβοντόρου δεν έχουν σχέδιο πόλης. Πέρα από το γελοίο της υπόθεσης, μας προβληματίζει ότι δεν αντιμετωπίζει ως συγκροτημένους οικισμούς τα χωριά του Καβοντόρο. Άραγε θα τηρηθεί έστω η προβλεπόμενη απόσταση ανεμογεννητριών από κάθε σπίτι στα χωριά του Καβοντόρο;  Ενώ στην Αττική η όδευση της Γραμμής Υψηλής Τάσης γίνεται υπόγεια, εδώ θα είναι εναέρια. Αυτό καταρρίπτει το επιχείρημα των τεχνικών δυσκολιών και αναδεικνύει 4 την ουσία που είναι η μείωση του κόστους εγκατάστασης για την εταιρία που άλλωστε το αναφέρει καθαρά στη μελέτης της (σελ 95-97).  Χωρίς στοιχεία αναφέρει πως δεν υπάρχει σωρευτική επίδραση στην περιοχή από το σύνολο των αιολικών πάρκων, πράγμα που εμφανώς δεν ισχύει και δεν καταρρίπτεται και από την εν λόγω ΜΠΕ. Για τους παραπάνω λόγους θεωρούμε πως σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει όχι μόνο να δώσει αρνητική γνωμοδότηση για την τροποποίηση της ΜΠΕ της ΤΕΡΝΑ, αλλά να εκφράσει και την ξεκάθαρη άρνηση του στην εγκατάσταση αυτού του τεράστιου αιολικού πάρκου και κάθε άλλου νέου από εδώ και μπρος. Ανάλογη αρνητική απόφαση θα πρέπει να πάρει και η Περιφέρεια που είναι έκθετη από την ίδια τη μελέτη της ΤΕΡΝΑ όπου κάνει αναφορά στο υπό αξιολόγηση, αναθεώρηση και εξειδίκευση Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού & Αειφόρου Ανάπτυξης (ΠΠΧΣΑΑ) Στερεάς Ελλάδας το οποίοι αναφέρει πως: «Η σημασία των ΑΠΕ και του ενεργειακού δυναμικού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας αναδεικνύεται και προωθείται από το ΠΠΧΣΑΑ και από το ΕΠΧΣΑΑ για τις ΑΠΕ». Τέλος, θεωρούμε πως σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να εμποδίσει το Δημοτικό Συμβούλιο στη λήψη μιας τέτοιας απόφασης κανένας νόμος γιατί πρόκειται κατά βάση για πολιτική απόφαση και στάση του Δημοτικού Συμβουλίου. Επίσης, είναι γνωστό πια πως οι νόμοι θεσπίζονται και όταν χρειάζεται διορθώνονται κιόλας, ώστε να εξυπηρετούν ακριβώς τους επιχειρηματικούς ομίλους. Όταν κρίνεται πως μέσω της γνωμοδότησης θα προχωρήσει πιο εύκολα μια επένδυση τότε την επιδιώκουν, όταν όχι την μπλοκάρουν. Δευτερολογία: Είναι πολύ σημαντική την πρόθεση για αρνητική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου απέναντι στις εγκαταστάσεις νέων αιολικών πάρκων στο Δήμο Καρύστου. Θεωρούμε πως θα πρέπει να διατυπώνεται ξεκάθαρα ότι είμαστε ενάντια σε κάθε νέα εγκατάσταση αιολικών, ότι είμαστε ενάντια στην τροποποίηση της μελέτης της ΤΕΡΝΑ αλλά και στην αρχική της μελέτη. Παρόλα αυτά, όσο σημαντική και αν είναι μια τέτοια απόφαση, θεωρούμε πως δεν αρκεί για να μπλοκάρει τη δράση των επιχειρηματικών ομίλων της Ενέργειας στην περιοχή μας, απαιτείται και οργανωμένη μαζική διαμαρτυρία από τους κατοίκους του Δήμου μας. Το λέμε αυτό γιατί έχουμε υπόψη μας πως η ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας είναι στρατηγική επιλογή της ΕΕ, όλων των Ελληνικών Κυβερνήσεων, αλλά και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Τέλος, θα ήθελα να σχολιάσω πως πάει πολύ για κάποιους δημοτικούς συμβούλους να είναι σήμερα «λάβροι» ενάντια στον πρόσφατο Περιβαλλοντικτόνο νόμο της ΝΔ και πριν πέντε μήνες να μην ψηφίζει κανείς το καταδικαστικό ψήφισμα που είχαμε καταθέσει».

 Ο Δημ. Σύμβουλος κ. Ζαφείρης Αθανάσιος δήλωσε: «Θα ήθελα να καταθέσω τις απόψεις μου ξεκάθαρα και με σαφήνεια, γι αυτό το σημαντικό για την περιοχή της νότιας Καρυστίας θέμα. Τελευταία γίνεται λόγος ολοένα και συχνότερα για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που παρουσιάζονται σαν το αντίδοτο στην κρίση του ακριβού πετρελαίου και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Ωστόσο κανείς δεν συζητάει ούτε λαμβάνει υπ όψιν του ότι οι ΑΠΕ στην περίπτωση της Νότας Εύβοιας έχουν αρνητικές επιπτώσεις όταν μπαίνουν υπέρμετρα κοντά σε οικισμούς κορυφογραμμές και φυσικές περιοχές. Τα αιολικά πάρκα και άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ανήκουν στην κατηγορία των βιομηχανικών έργων και απαιτούν για την ανάπτυξη τους μεγάλες εκτάσεις γης κατασκευή δικτύων μεταφοράς ,δρόμων πρόσβασης . 5 Κατά συνέπεια απαιτούνται σοβαρές επεμβάσεις στο περιβάλλον για την εγκατάσταση τους και οι περιοχές που δέχονται τέτοιες παρεμβάσεις μεταβάλλονται σε ένα είδος βιομηχανικής περιοχής. Τα τελευταία χρόνια οι υπηρεσίες του κράτους προωθούν σκανδαλωδώς την υπερσυγκέντρωση Α.Π. στην Νότια Εύβοια σε σημείο που την έχουν εξαιρέσει από την ανάπτυξη άλλων μορφών ενέργειας (φωτοβολταικά κλπ.) Η νότια Εύβοια μέχρι σήμερα έχει δεχτεί ένα πολύ μεγάλο όγκο ανάπτυξης αιολικών πάρκων ενώ δεν σταματούν να σχεδιάζονται ακόμα περισσότερα. Και εδώ μπορεί κάποιος να αναρωτηθεί . Ως που θα σταματήσει το νούμερο των ανεμογεννητριών στην περιοχής μας; Ποιος θα καθορίσει πότε θα θεωρηθεί κορεσμένη η περιοχή; Μήπως τα επιχειρηματικά συμφέρονται των εταιρειών που εμπλέκονται στην κατασκευή των αιολικών πάρκων; Ποιός είναι αυτός ο φορέας που θα μας πει μέχρι που και πόσες; Είχα ζητήσει επανειλημμένα από το Δ.Σ Να προχωρήσει ο Δήμος σε ένα χωροταξικό σχεδιασμό αποκλεισμού κάποιων ζωνών που έχουν να κάνουν με τα μνημεία της φύσης, αρχαιολογικούς χώρους κλπ. αλλά ποτέ δεν μπήκαμε στην ουσία της πρότασης φοβούμενοι μήπως δυσαρεστήσουμε τους κρατικούς ταγούς ή τους μελλοντικούς επενδυτές. Γιατί όμως ξαφνικά άνοιξαν οι ορέξεις για τοποθέτηση αιολικών πάρκων στο σύνολο σχεδόν του Νομού; Η απάντηση έχει ξεκάθαρο πολιτικό πρόσημο και είναι η ψήφιση του τελευταίου περιβαλλοντοκτόνου, νόμου αφού η πολιτεία νομίζει ότι έτσι θα αποκατασταθεί ή μεγάλη σημερινή εξάρτηση της Ελληνικής οικονομίας από τον τουρισμό, δημιουργώντας ένα άλλον πόλο επενδύσεων στην χώρα. Μόνο που ο σχεδιασμός αυτός υλοποιείτε κατά μεγάλο ποσοστό πάνω από τα κεφάλια μας, αφού μεταβάλουν κυριολεκτικά την περιοχή μας σε βιομηχανική περιοχή λόγω του μικρού κόστους για τις εταιρείας. Έτσι η Εύβοια και κυρίως η περιοχή της νότιας Καρυστίας καλείτε να γίνει η μπαταρία της Υπόλοιπης Ελλάδος. Η τελευταία πριν 3 μήνες ψήφιση του νόμου με τις 350 σελίδες πρόσθετες φωτογραφικές τροπολογίες! εν μέσω κορωνοϊού και πανδημίας καθορίζει την αναπτυξιακή μας φυσιογνωμία τις επόμενες δεκαετίες για μας χωρίς εμάς! Δένει τα χέρια στις τοπικές κοινωνίες να αντιδράσουν αντιμετωπίζοντας μας ως «ιθαγενείς». Τώρα βέβαια πόσο οικολογικές είναι οι ανεμογεννήτριες είναι ένα θέμα, καθώς ήδη στο εξωτερικό θεωρούνται ξεπερασμένες και στρέφονται σε άλλες πιο φιλικές ΑΠΕ. Στην Βρετανία π.χ. δεν αποδέχονται την εγκατάσταση αιολικών πάρκων σε περιοχές όπου το περιβαλλοντικό κόστος ξεπερνά το όφελος. Κυρίως γιατί απαιτούν δεκάδες τόνων τσιμέντου, αποψιλώνουν το δάσος και έχοντας περιορισμένη ζωή σύντομα θα χάσκουν σαν σκουριασμένα κουφάρια πάνω από τα κεφάλια μας για πολύ καιρό. Όμως το παράξενο και ταυτόχρονα αποκαρδιωτικό είναι ότι το ίδιο το κράτος που νομοθέτησε την χωρική πυκνότητα της τοποθέτησης ανεμογεννητριών στην περιοχή μας (Κάρυστος 4% και ο υπόλοιπος Δήμος Καρύστου στο 8%) είναι το ίδιο κράτος που δεν σέβεται τον εαυτόν του , αφού καταστρατηγεί τους νόμους που ψηφίζει, γράφοντας στα παλαιοτέρα των υποδημάτων του τους θεσμούς και κατοίκους αυτής της περιοχής. Όταν αυτά συμβαίνουν τι μπορούμε να κάνουμε εμείς εδώ που μαζευτήκαμε απόψε; Σε τι μπορεί να ωφελήσει η γνώμη ενός απλού συμβούλου της πλειοψηφίας ή της μειοψηφίας; Ή οποιαδήποτε απόφαση πάρουμε εμείς απόψε; Όταν γνωρίζουμε ότι θα πεταχτεί αύριο στο καλάθι των αχρήστων.
 6 Πρέπει να κατανοήσουμε ότι μας έχουν να παίζουμε τον κυματοθραύστη της λαϊκής οργής, να μαλώνουμε μεταξύ μας, να μοιραζόμαστε σε στρατόπεδα βορείων και νοτίων , να προπηλακιζόμαστε σε λαϊκές συνελεύσεις, όπου οι μεν να κατηγορούν τους δε για συμφέροντα, και τα τοιαύτα, και οι άλλοι να κάνουν ανενόχλητη την δουλεία τους με την βούλα του κράτους. Το νησί μας μέχρι σήμερα προσανατολίστηκε για την πάρα πέρα ανάπτυξη του μαζί με τις άλλες δραστηριότητες και στον τουρισμό. Αν κάποιοι θέλουν να την μετατρέψουν σε γη non grata είναι δικαίωμά τους. Όμως είναι δικαίωμα, αλλά και συνάμα υποχρέωση όλων μας, η προάσπιση της ιστορίας και της ποιότητας του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο ζούμε καθημερινά. Οι βουνοκορφές της ‘Οχης και όχι μόνο, είναι πολύτιμες (ιστορικά, οικονομικά, κοινωνικά, περιβαλλοντικά). Τον τελευταίο μήνα ο δήμος Καρύστου ανακοίνωσε μια αξιόλογη προσπάθεια για την ανάπτυξη των αγροτικών μονοπατιών αλλά και ειδικών μορφών τουρισμού όπως ο περιπατητικός και ο πολιτισμικός που σε πολλά σημεία του μπορεί να ακυρωθεί από την αλόγιστη και μεγάλης κλίμακας επεμβάσεων στα βουνά μας. Παρ’ όλο που έχουμε δρόμο πολύ μπροστά μας, φαίνεται η ανάπτυξη και το μέλλον του νησιού να προσανατολίζονται πως αυτές τις δραστηριότητες, οι οποίες είναι μη εποχικές και υψηλών εισοδημάτων εάν αναπτυχθούν με όραμα, μεράκι και σωστό συντονισμό θα αλλάξουν την μοίρα μας . Το περιβαλλοντικό και κοινωνικό κόστος. Οι ενεργειακές ανάγκες της Καρυστίας καλύπτονται μόλις με ένα πολύ μικρό αριθμό ανεμογεννητριών που θέλουν να τοποθετήσουν όλες οι λόγω εταιρείες στα βουνά μας. Για να καλύψουμε δε το ποσοστό μας επί του εθνικού στόχου θα αρκούσαν μόλις μερικές ανεμογεννήτριες. Ποιος λοιπόν ο λόγος λοιπόν να βιαστούμε να συμμετέχουμε ως νησί στην κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του λεκανοπεδίου και της Μυκόνου κλπ. καταστρέφοντας δια πάντως κάποιες περιοχές μας, όταν χωρίς καμία αμφιβολία το ενεργειακό πλάνο της χώρας είναι από ασαφές έως θολό? Τι πρέπει να γίνει από δω και πέρα; -Να επιμείνουμε στην φέρουσα ικανότητα ενός τόπου, δεν μπορεί σε ένα δήμο να παράγεται το μισό αιολικό δυναμικό της χώρας! Η Καρυστία έδωσε απλόχερα ότι είχε να δώσει μέχρι σήμερα, ας επιμερίσουν τον υπόλοιπο σχεδιασμό τους στα υπόλοιπα γεωγραφικά διαμερίσματα της Ελληνικής επικράτειας. -Να γίνει επιτροπή με τη συμμετοχή των δημάρχων όλων των δήμων που τους αφορά αλλά και ειδικών νομικών επιστημόνων. Απαιτείται ενότητα όλων, Ευβοέων και Σκυριανών. -Οι κυβερνητικοί βουλευτές, που ψήφισαν το τελευταίο νόμο πριν από 3 μήνες και τώρα η αντίδρασή τους ποικίλει από την έκπληξη, έως την αφωνία, να αναλάβουν πρωτοβουλίες προς την κεντρική διοίκηση. Για την περιφέρεια επίσης δεν αρκούν μόνο τα ψηφίσματα. Σε πρώτη φάση να ενημερώσει επίσημα τι γνωρίζει για τις άδειες, το χωροταξικό και τον ρόλο της ΡΑΕ».
 Ο Δημ. Σύμβουλος κ. Νόβας Δημήτριος ζήτησε να ληφθεί απόφαση ώστε να μην τοποθετηθεί ούτε μια νέα ανεμογεννήτρια διότι η περιοχή έχει κορεστεί και σε επόμενο Συμβούλιο να επικεντρωθούμε στις διεκδικήσεις του Δήμου. Επίσης δήλωσε πως παραβιάζεται ο υπάρχον χωροταξικός σχεδιασμός. Ο Δημ. Σύμβουλος κ. Ρουκλιώτης Ιωάννης ζήτησε να επιμείνουμε στις διεκδικήσεις εκ μέρους του Δήμου από τις εταιρείες Αιολικών Πάρκων.
7 Ο Δημ. Σύμβουλος κ. Ζέμπης Ευάγγελος ζήτησε να γίνει μια ημερίδα σχετικά με το θέμα και ζήτησε δυναμικές κινητοποιήσεις αφού με τα έγγραφα δεν γίνεται τίποτα.
 Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αμυγδαλιάς κ. Χουντάσης Παναγιώτης δήλωσε πως η τοπική κοινωνία είναι υπέρ της τοποθέτησης ανεμογεννητριών αφού προωθούν την δημιουργία θέσεων εργασίας και υπάρχουν αντισταθμιστικά οφέλη για τις τοπικές κοινότητες τα οποία πρέπει να διεκδικήσουμε.
Ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημ. Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά . ……………………………………………………………………………………….. Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έλαβε υπόψη του τις δ/ξεις του αρ. 65 του ν. 3852/10 , μετά από διαλογική συζήτηση, ο μ ό φ ω ν α
 Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 
 Καταδικάζουμε την νομοθετική κατάργηση της γνωμοδότησης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με θέματα χωροθέτησης Αιολικών Πάρκων που άπτονται της ποιότητας ζωής των κατοίκων του Δήμου. Είμαστε ενάντια και δεν επιτρέπουμε την τοποθέτηση ούτε μίας επιπλέον νέας ανεμογεννήτριας στο όρια του Δήμου Καρύστου. 
 Επιφυλασσόμαστε των διεκδικήσεων από μέρους του Δήμου για όλα τα ζητήματα όπως έχουν εκφραστεί στις παλαιότερες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 92/2020. …………………………………………………………………………………… Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΒΟΣΣΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ τ.σ. τ.υ.
 Ακριβές Αντίγραφο Κάρυστος αυθημερόν
 Ο Πρόεδρος

Τρίτη, 4 Αυγούστου 2020

Πρόσκληση σε Δημοτικό Συμβούλιο κεκλεισμένων των θυρών στις 7 Αυγούστου. Πρώτο θέμα "1. Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση Περιβαλλοντικών Όρων αιολικού πάρκου της ΤΕΡΝΑ Α.Ε. στην Δ.Ε. Καφηρέα. "6ο " 6. Γνωμοδότηση σχετικά με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων υφιστάμενου Σ.Β.Κ.Τ. της εταιρείας «WIND HELLAS».

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ ΗΔήμος Καρύστου - Αρχική Σελίδα
 Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική Συνεδρίαση στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Καλυβίων την 7η Αυγούστου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 (Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών τηρουμένων όλων των προβλεπόμενων υγειονομικών μέτρων για την αποφυγή της διασποράς της επιδημίας του κορωνοϊού)
1. Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση Περιβαλλοντικών Όρων αιολικού πάρκου της ΤΕΡΝΑ Α.Ε. στην Δ.Ε. Καφηρέα.
2. Τροποποίηση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Καρύστου.
 3. Εξέταση ενστάσεων πολεοδομικής μελέτης αναθεώρησης επέκτασης σχεδίου πόλεως Μαρμαρίου. 4. Συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας του Δήμου Καρύστου.
 5. Ορισμός Συντονιστή και Συντονιστικής Επιτροπής του Δήμου Καρύστου για το Πρόγραμμα Υγιείς Πόλεις
. 6. Γνωμοδότηση σχετικά με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων υφιστάμενου Σ.Β.Κ.Τ. της εταιρείας «WIND HELLAS».
 7. Γνωμοδότηση σχετικά με τη κατασκευή του έργου υποβρύχιας τηλεπικοινωνιακής ζεύξης οπτικών ινών ΟΤΕ Εύβοια- Χίος.
 8. Εξέταση αίτησης Ξιαλίνα Κων/νου περί παραχώρησης χώρου για την στάθμευση ποδηλάτων και τοποθέτηση ομπρέλας.
9. Εξέταση αίτησης Κεφαλά Γεωργίου για την παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου.
 10. Εξέταση αιτήσεων για την απευθείας παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων σε όμορα καταστήματα στην παραλία Νέων Στύρων.
11. Εξέταση αίτηση Ψαρρή Χρήστου περί επέκτασης δικτύου ύδρευσης στον οικισμό Αλέξι.
12. Έγκριση λειτουργίας του Βιολογικού Καθαρισμού Καρύστου τα Σαββατοκύριακα κατά τους θερινούς μήνες.
13. Έγκριση τοποθέτησης πλωτών σημαντήρων σε εγκαταστάσεις που δεν θεωρούνται λουτρικές.
 14. Εξέταση αιτήσεων περί διαγραφής ποσών Τελών Ύδρευσης.
 15. Εξέταση αιτήσεων περί μεταφοράς Τελών Ύδρευσης στο όνομα του ενοικιαστή ή του νέου ιδιοκτήτη.
 16. Εξέταση αιτήσεων περί μείωσης τελών ύδρευσης σε άτομα ευπαθών ομάδων.
 17. Επιλογή νέου υδρονομέα της Τ.Κ. Καλυβίων.

Δευτέρα, 1 Ιουνίου 2020

«Έγκριση κυκλοφοριακής μελέτης της πόλεως της Καρύστου» ΔΙΑΥΓΕΙΑΑ Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ
 Της με αριθ. 7 από 12 Μαΐου 2020 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καρύστου AΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 40/2020

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η «Έγκριση κυκλοφοριακής μελέτης της πόλεως της Καρύστου»  ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 40/2020 ΘΕΜΑ: 1ο «Έγκριση κυκλοφοριακής μελέτης της πόλεως της Καρύστου». Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από τον Απρίλιο του 2008 μελέτη Βελτίωσης Κυκλοφορίας και Στάθμευσης στο Δήμο Καρύστου με τα συν/να σχέδια καθώς και την υπ΄αριθμ. 1/11-5-2020 απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης Θεμάτων Σχεδίων Πόλεως και Οικισμών (Ε.ΔΙ.ΘΕ.Σ.Π.Ο) του Δήμου Καρύστου η οποία έχει ως εξής:

«Η Επιτροπή, αφού μελέτησε τα στοιχεία που αναφέρονται στην κυκλοφοριακή μελέτη Καρύστου, κατόπιν συζήτησης καταλήγει στα εξής σχόλια: Συμφωνεί με το κείμενο της μελέτης με τις ακόλουθες επισημάνσεις:

1. Σε σχέση με την παραλιακή οδό Κριεζώτου, συναινούμε στον χαρακτηρισμό της ως πεζόδρομο, στο τμήμα της από την οδό Αιόλου και μέχρι την οδό Οδυσσέως και εισηγούμαστε πως η πεζοδρόμηση πρέπει να επεκταθεί μέχρι τη δυτική περιμετρική. Προφανώς ισχύουν τα συνήθη σχετικά με τις εξαιρέσεις οχημάτων (τροφοδοσίας, στάθμευσης παρόδιων, ασθενοφόρων, απορριμματοφόρων κ.α.),

 2. Να επικαιροποιηθεί το διάγραμμα της κυκλοφοριακής μελέτης με την εμφάνιση προσβάσεων διέλευσης οχημάτων στους χώρους λιμένων (1-λιμένας, 2-υπήνεμος μώλος, 3- προσήνεμος) -προτείνεται χώρος στάθμευσης στην παραλιακή μόνο στο πλάι του υπήνεμου μώλου,

3. Κατά μήκος της παραλιακής, στο τμήμα της από το νέο διαμορφωμένο πεζοδρόμιο και μέχρι το τέλος της προβλήτας (και της θάλασσας) προτείνεται να είναι ήπιας κυκλοφορίας τμήμα, ώστε να είναι δυνατή η διέλευση οχημάτων από και προς τον κύριο χώρο του λιμένος,

4. Σχετικά με τα TAXI συμφωνούμε στην προτεινόμενη πιάτσα τους επί της οδού Ελλήνων Αμερικής (παλαιά γραφεία ΟΤΕ) και τις προτεινόμενες θέσεις στάσης τους (Σαχτούρη, ΙΚΑ, Νοσοκομείο, Γυμνάσιο) με προϋπόθεση το μήκος της θέσης στάσης να μην υπερβαίνει τα 3 οχήματα,

 5. Σχετικά με τις διαχωριστικές νησίδες στην οδό Ελλήνων Αμερικής, συμφωνούμε με την κατασκευή τους με πρόβλεψη επιπλέον επέκτασης αυτής προς την είσοδο της πόλης

, 6. Να προστεθούν στο κείμενο των συμπερασμάτων: Α) Να εμφανιστεί διαγράμμιση και να γίνει πρόβλεψη για θέση στάσης-στάθμευσης ιππήλατων οχημάτων κατά μήκος του νότιου τμήματος της Πλ. Αμαλίας και να τους δοθεί η δυνατότητα ελεύθερης κίνησης κατά μήκος της παραλιακής οδού σε όλο το μήκος της,
 Β) Ποδηλατόδρομος μπορεί να δημιουργηθεί καθ' όλο το μήκος της παραλιακής, ανεξαρτήτως χαρακτηρισμού πεζόδρομων και ήπιας κυκλοφορίας, 2

 7. Η όδευση των φορτηγών να γίνεται δια μέσω της οδού Οδυσσέως (και όχι μέσω της Ι. Κότσικα όπως γίνεται μέχρι σήμερα) και μέσω του τμήματος λιμένος-ήπιας κυκλοφορίας κάτω από την παραλιακή και να ολοκληρώνεται δια μέσω της δυτικής περιμετρικής. αποφασίζει ομόφωνα Με βάσει τα παραπάνω να γίνει επικαιροποίηση κειμένου και διαγράμματος μελέτης».

 Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την με αρ. 1/12-5-2020 απόφασής της εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο ως εξής: « Εισηγούμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο την επικαιροποίηση κειμένου και διαγράμματος της μελέτης Κυκλοφορίας και Στάθμευσης στο Δήμο Καρύστου, με τις ακόλουθες επισημάνσεις:

1.Σε σχέση με την παραλιακή οδό Κριεζώτου συναινούμε στο χαρακτηρισμό της ως πεζοδρόμου, στο τμήμα της από την οδό Αιόλου και μέχρι την οδό Οδυσσέως και εισηγούμαστε πως η πεζοδρόμηση πρέπει να επεκταθεί μέχρι την δυτική περιμετρική. Προφανώς ισχύουν τα συνήθη σχετικά με τις εξαιρέσεις οχημάτων (τροφοδοσίας, στάθμευσης παρόδιων, ασθενοφόρων, απορριμματοφόρων κα.)

 2.Να επικαιροποιηθεί το διάγραμμα της κυκλοφοριακής μελέτης με την εμφάνιση προσβάσεων διέλευσης οχημάτων στους χώρους λιμένων (1-λιμένας, 2-υπήνεμος μώλος, 3-προσήνεμος). Προτείνεται χώρος στάθμευσης στην παραλιακή μόνο στο πλάι του υπήνεμου μώλου.

3.Κατά μήκος της παραλιακής, στο τμήμα της από το νέο διαμορφωμένο πεζοδρόμιο και μέχρι το τέλος της προβλήτας (και της θάλασσας) προτείνεται να είναι ήπιας κυκλοφορίας τμήμα, ώστε να είναι δυνατή η διέλευση οχημάτων από και προς τον κύριο χώρο του λιμένος.

4.Σχετικά με τα ΤΑΧΙ συμφωνούμε στην προτεινόμενη πιάτσα τους επί της οδού Ελλήνων Αμερικής (παλαιά γραφεία ΟΤΕ) και τις προτεινόμενες θέσεις στάσης τους (Σαχτούρη, ΙΚΑ, Νοσοκομείο, Γυμνάσιο) με την προϋπόθεση ότι η έννοια των θέσεων στάσης να είναι η σύντομη στάθμευση του οχήματος για την παραλαβή πελατών-επιβατών με τον οδηγό εντός του οχήματος.

 5.Σχετικά με τις διαχωριστικές νησίδες στην οδό Ελλήνων Αμερικής, συμφωνούμε με την κατασκευή τους με πρόβλεψη επιπλέον επέκτασης αυτής προς την είσοδο της πόλης.

6.Να προστεθούν στο κείμενο των συμπερασμάτων τα εξής Α)Να εμφανισθεί διαγράμμιση και να γίνει πρόβλεψη για θέση στάσης-στάθμευσης ιππήλατων οχημάτων κατά μήκος του Νοτιοανατολικού τμήματος της Πλατείας Αμαλίας και να τους δοθεί η δυνατότητα ελεύθερης κίνησης κατά μήκος της παραλιακής οδού σε όλο το μήκος της. Β) Ποδηλατόδρομος μπορεί να δημιουργηθεί καθ΄όλο το μήκος της παραλιακής ανεξαρτήτως χαρακτηρισμού πεζοδρόμων και ήπιας κυκλοφορίας.

7.Η όδευση των φορτηγών να γίνεται δια μέσω της οδού Οδυσσέως (και όχι μέσω της Ι. Κότσικα όπως γίνεται μέχρι σήμερα) και μέσω του τμήματος λιμένος – ήπιας κυκλοφορίας κάτω από την παραλιακή και να ολοκληρώνεται δια μέσω της περιμετρικής.

 8. Να προβλεφθεί κατάλληλα η σήμανση της επέκτασης Κριεζώτου (να μην είναι δυνατή η στάση-στάθμευση). Με βάση τα παραπάνω να γίνει η επικαιροποίηση κειμένου και διαγράμματος της μελέτης». Επίσης ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών το αρ. 82 του ν. 3463/2006 που ορίζει ότι: «Άρθρο 82 Ρύθμιση κυκλοφορίας
 1. Οι κανονιστικές αποφάσεις, που αφορούν τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, τον καθορισμό πεζοδρόμων, μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, τον προσδιορισμό και τη λειτουργία των χώρων στάθμευσης οχημάτων σε κοινόχρηστους χώρους, εκδίδονται, μετά προηγούμενη κατάρτιση σχετικών μελετών, οι οποίες έχουν εκπονηθεί ή εγκριθεί από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του οικείου Δήμου ή Κοινότητας ή από τις Τεχνικές Υπηρεσίες Δήμων και Κοινοτήτων των Περιφερειών.… 3 [Αρχή Τροποποίησης] «2. Οι αποφάσεις που αφορούν την κυκλοφορία λαμβάνονται από την επιτροπή ποιότητας ζωής του δήμου και υποβάλλονται για έγκριση και εκτελούνται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 52 του ν. 2696/1999 (Α' 57). 3. Οι παραβάτες των αποφάσεων της προηγούμενης παραγράφου τιμωρούνται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν. 2696/1999.» - ΑΝΤΙΚ. ΤΩΝ ΠΑΡ. 2 ΚΑΙ 3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 82 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 13 ΤΟΥ ΑΡΘ. 5 ΤΟΥ Ν. 4623/19, ΦΕΚ-134 Α/9-8-19 [Τέλος Τροποποίησης]»…. Ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημ. Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά . ……………………………………………………………………………………….. Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε, έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του ν. 2696/99 και το αρ. 82 του ν. 3463/2006 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μετά από διαλογική συζήτηση κατά την οποία :
 Ο Δήμαρχος δήλωσε : « Eντοπίζεται ιδιαίτερο κυκλοφοριακό πρόβλημα κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου, λόγω αύξησης του πληθυσμού. Η περιοχή ολοένα και αναβαθμίζεται τουριστικά καθώς και εκμεταλλευόμαστε στο μέγιστο την γειτνίασή μας με την Αττική , την πλεονεκτική θέση σε σχέση με το αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» καθώς και την προσπάθεια διασύνδεσης με τις Κυκλάδες. Λαμβάνοντας επίσης υπόψη στο μέλλον την επέκταση της Αττικής οδού και τη σιδηροδρομική σύνδεση με το λιμάνι της Ραφήνας, η Κάρυστος θα αποτελέσει μεγαλύτερο πόλο έλξης, έτσι θεωρείτε πλέον επιτακτική ανάγκη ο κυκλοφοριακός σχεδιασμός ώστε να αντιμετωπιστούν μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες ανάγκες της περιοχής μας.» Τέλος ο Δήμαρχος τόνισε πως : « Ο κυκλοφοριακός σχεδιασμός γίνεται με σκοπό την διευκόλυνση κατοίκων, επαγγελματιών και επισκεπτών ώστε να βελτιωθεί η καθημερινότητα αλλά και να αντιμετωπιστεί στο μέγιστο η εξυπηρέτηση των αναγκών της περιοχής μας»


 Ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης κ. Χατζηνικολής Ζαχαρίας δήλωσε: «Μετά από καθυστέρηση πολλών ετών θεωρούμε ότι έπρεπε να ξεκινήσει η διαδικασία έγκρισης της μελέτης , ώστε να δοθεί ένα τέλος σε αποσπασματικές κινήσεις . Σε πρώτη φάση και μετά από προτάσεις μας , ψηφίσαμε την επιστημονική μελέτη , ώστε να σταλεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, να γίνουν οι παρατηρήσεις , κατόπιν να αναρτηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα , ώστε να εκφέρουν τις απόψεις τους οι ενδιαφερόμενοι πολίτες και φορείς και τέλος να προβούμε στην τελική έγκριση».

 Η Δημ. Σύμβουλος κ. Τσαπέπα Μαρία δήλωσε πως δεν θα ψηφίσει την απόφαση γιατί η μελέτη είναι πολύ γενική χωρίς να καλύπτει τις ανάγκες των επιχειρηματιών της πόλης και επισήμανε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αμαξάδες των ιππήλατων οχημάτων στην παραλιακή οδό το καλοκαίρι.

 Ο Δημ. Σύμβουλος κ. Νόβας Δημ. πρότεινε να επεκταθεί η πλατεία Αμαλίας ανατολικά και δυτικά και να μονοδρομηθεί ως άνοδος η οδός Αιόλου.

 Ο Δημ. Σύμβουλος κ. Παρασκευάς δήλωσε: «Η συγκοινωνιακή μελέτη είναι αναγκαία εδώ και χρόνια για την πόλη της Καρύστου, ήδη είχε καθυστερήσει πολύ και αδικαιολόγητα! Συμφωνούμε με την πεζοδρόμηση και την μετατροπή σε οδούς ήπιας κυκλοφορίας αρκετών οδών του κέντρου της Καρύστου. Σε συνδυασμό με την ύπαρξη πλατειών, χώρων πρασίνου και παιδικών χαρών που είναι αναγκαία να δημιουργηθούν στην επέκταση του σχεδίου πόλης μπορούν να συμβάλουν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Θα πρέπει να διευκρινιστεί με σαφήνεια πως όταν γίνεται αναφορά για πεζόδρομο μιλάμε για όλο τον χρόνο και όλες τις ώρες. Βεβαίως με τις εξαιρέσεις που αναφέρει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής (διέλευση ασθενοφόρων κλπ) και με την πρόβλεψη για τις άμαξες όπως αναφέρεται. Όσο αφορά την παραλιακή οδό (Κριεζώτου) δε θα πρέπει να υπάρχει χώρος στάθμευσης στο λιμάνι, παρά μόνο αν δημιουργηθούν συγκεκριμένοι χώροι για οχήματα ΑΜΕΑ όπως προτείνει ο κ. Πρόεδρος.
 4 Όσο αφορά τα ΚΤΕΛ θεωρούμε ότι θα πρέπει να συνεχίσουν να σταθμεύουν στο τμήμα της Ελ. Αμερικής που βρίσκεται ανατολικά από το Δημαρχείο και όχι δυτικά, όπως φαίνεται στο χάρτη που επισυνάπτεται με την Τεχνική Έκθεση. Το τμήμα εκεί είναι φαρδύτερο και δε δημιουργεί προβλήματα. Ιδιαίτερα αν επισημανθεί και με ανάλογη διαγράμμιση στο οδόστρωμα. Για τα ΤΑΧΙ πιστεύουμε σωστά η πιάτσα μεταφέρεται νοτίως της εκκλησίας του Αγ. Νικολάου, επί της Ελ. Αμερικής. Δε συμφωνούμε να υπάρχει πιάτσα μόνιμης στάθμευσης επί της Σαχτούρη στο ύψος της πλατείας. Θα μπορεί να υπάρχει σημείο όπου να παραλαμβάνονται επιβάτες, στην κατεύθυνση που εισηγείται και η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Υπερψηφίζω τη συγκοινωνιακή μελέτη και τις εισηγήσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με τις επιμέρους παρατηρήσεις που επισημαίνω»,

 κ α τ ά π λ ε ι ο ψ η φ ί α (24 έναντι 1) Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Εγκρίνουμε την υποβαλλόμενη μελέτη Βελτίωσης Κυκλοφορίας και Στάθμευσης στο Δήμο Καρύστου με τις εξής παρατηρήσεις: 1.Σε σχέση με την παραλιακή οδό Κριεζώτου συναινούμε στο χαρακτηρισμό της ως πεζοδρόμου, στο τμήμα της από την οδό Αιόλου και μέχρι την οδό Οδυσσέως και εισηγούμαστε πως η πεζοδρόμηση πρέπει να επεκταθεί μέχρι την δυτική περιμετρική. Προφανώς ισχύουν τα συνήθη σχετικά με τις εξαιρέσεις οχημάτων (τροφοδοσίας, στάθμευσης παρόδιων, ασθενοφόρων, απορριμματοφόρων κα.) 2.Να επικαιροποιηθεί το διάγραμμα της κυκλοφοριακής μελέτης με την εμφάνιση προσβάσεων διέλευσης οχημάτων στους χώρους λιμένων (1-λιμένας, 2-υπήνεμος μώλος, 3- προσήνεμος). Προτείνεται χώρος στάθμευσης στην παραλιακή μόνο στο πλάι του υπήνεμου μώλου. 3.Κατά μήκος της παραλιακής, στο τμήμα της από το νέο διαμορφωμένο πεζοδρόμιο και μέχρι το τέλος της προβλήτας (και της θάλασσας) προτείνεται να είναι ήπιας κυκλοφορίας τμήμα, ώστε να είναι δυνατή η διέλευση οχημάτων από και προς τον κύριο χώρο του λιμένος. 4.Σχετικά με τα ΤΑΧΙ συμφωνούμε στην προτεινόμενη πιάτσα τους επί της οδού Ελλήνων Αμερικής και τις προτεινόμενες θέσεις στάσης τους (Σαχτούρη, ΙΚΑ, Νοσοκομείο, Γυμνάσιο) με την προϋπόθεση ότι η έννοια των θέσεων στάσης να είναι η σύντομη στάθμευση του οχήματος για την παραλαβή πελατών-επιβατών με τον οδηγό εντός του οχήματος. 5.Σχετικά με τις διαχωριστικές νησίδες στην οδό Ελλήνων Αμερικής, συμφωνούμε με την κατασκευή τους και επιπλέον επέκτασης αυτής προς την είσοδο της πόλης. 6.Να προστεθούν στο κείμενο των συμπερασμάτων τα εξής Α)Να εμφανισθεί διαγράμμιση και να γίνει πρόβλεψη για θέση στάσης-στάθμευσης ιππήλατων οχημάτων κατά μήκος του Νοτιοανατολικού τμήματος της Πλατείας Αμαλίας και να τους δοθεί η δυνατότητα ελεύθερης κίνησης κατά μήκος της παραλιακής οδού σε όλο το μήκος της. (εκτός περιπτώσεων έκτακτων αναγκών κατά τις οποίες τα παραπάνω θα καθορίζονται αναλόγως) Β) Ποδηλατόδρομος και διαδρομή περιπάτου μπορεί να δημιουργηθεί καθ’ όλο το μήκος της παραλιακής ανεξαρτήτως χαρακτηρισμού πεζοδρόμων και ήπιας κυκλοφορίας. 7.Η όδευση των φορτηγών να γίνεται δια μέσω της οδού Οδυσσέως (και όχι μέσω της Ι. Κότσικα όπως γίνεται μέχρι σήμερα) και μέσω του τμήματος λιμένος – ήπιας κυκλοφορίας κάτω από την παραλιακή και να ολοκληρώνεται δια μέσω της περιμετρικής. 8. Να προβλεφθεί κατάλληλα η σήμανση της επέκτασης Κριεζώτου (να μην είναι δυνατή η στάση-στάθμευση). 5 Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 40/2020. …………………………………………………………………………………… Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΒΟΣΣΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ τ.σ. τ.υ. Ακριβές Αντίγραφο Κάρυστος αυθημερόν Ο Πρόεδρος ΒΟΣΣΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ

Σάββατο, 7 Δεκεμβρίου 2019

Επιτροπές Δήμου Καρύστου. Μέλη.Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Καρύστου: 
Ορίζουμε ως Πρόεδρο και μέλη της επιτροπής τους κάτωθι (σύμφωνα με την παρ. 2 του
άρθρου 70 του Ν.3852/2010) για όλη την διάρκεια της Δημοτικής Περιόδου:
1. Τον Δήμαρχο ως Πρόεδρο
2. Τον κ. Ζαφείρη Αθανάσιο Δημοτικό Σύμβουλο (προταθείς από πλειοψηφία)
3. Τον κ. Τζώρτζη Θεόδωρο Δημοτικό Σύμβουλο (προταθείς από την πλειοψηφία)
4. Τον κ. Νόβα Δημήτριο Δημοτικό Σύμβουλο (προταθείς από την μειοψηφία)
5. Τον κ. Αλεξανδρή Παναγιώτη εκπρόσωπο τουριστικής επιχείρησης
6. Τον κ. Γκιβίση Γεώργιο εκπρόσωπο τουριστικής επιχείρησης
7. Τον κ. Γκότση Χρήστο εκπρόσωπο τουριστικής επιχείρησης
8. Τον κ. Δικέλα Κυριάκο εκπρόσωπο τουριστικής επιχείρησης
9. Τον κ. Λαγώνικο Νικόλαο εκπρόσωπο τουριστικής επιχείρησης
10. Την κ. Λέκα Ευαγγελία εκπρόσωπο τουριστικής επιχείρησης
11. Τον κ. Τέσση Εμμανουήλ εκπρόσωπο τουριστικής επιχείρησης
12. Τον κ. Μαμά Αθανάσιο εκπρόσωπο τουριστικής επιχείρησης
13. Την κ. Μπινιάρη Μαρία εκπρόσωπο τουριστικής επιχείρησης
14. Την κ. Νόβα Ιωάννα εκπρόσωπο τουριστικής επιχείρησης
15. Τον κ. Μήτρο Χαρίλη εκπρόσωπο τουριστικής επιχείρησης

Συγκροτούμε το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Δήμου Καρύστου» ως εξής:
Πρόεδρος: η Δ.Σ. Κανέλλου – Χουντάση Μαρία με αναπληρώτρια την Δ.Σ. Τούρλα
Γεωργία
Αντιπρόεδρος : η Δ.Σ. Βουγιούκα Χαρούλα με αναπληρώτρια την Δ.Σ. Πολίτη Σωτηρία.
Μέλη :
 ο Δ. Σ. Τζώρτζης Θεόδωρος με αναπληρωτή τον Δ. Σ. Κεφαλά Ευάγγελο
 ο Δ. Σ. Οικονόμου Γεώργιος με αναπληρωτή τον Δ. Σ. Ζαφείρη Αθανάσιο
 Κοτζιάμπασης Μιλτιάδης με αναπληρώτρια την Πολυχρονίου Ευγενία
 Ορφανού Σοφία με αναπληρώτρια την Τζένη Μαρία
 Γκιαούρη Ελένη με αναπληρώτρια την Νόβα – Λύκου Μόσχα
 Λυκούδης Γεράσιμος με αναπληρώτρια την Μπιθικούκη Παγώνα
 Δρακόγιαννης Νικόλαος με αναπληρωτή τον Μήττα Δημήτριο
 Βουλή Κονδυλία με αναπληρώτρια την Παπαδόγιαννη Δήμητρα
 Μάμαλη Άννα με αναπληρώτρια την Πολίτη Βαρβάρα (μειοψηφία)
 Η Δ/ντρια του 1ου Δημ. Σχολείου Διακάκη Σπυριδούλα με αναπληρώτρια την Δ/ντρια
του Δημ. Σχολείου Νέων Στύρων Κρανιώτη Βασιλική.
 Ο Δ/ντής του 2ου Δημ. Σχολείου Ελευθερίου Παναγιώτης με αναπληρώτρια την Δ/ντρια
του Δημοτικού Σχολείου Μαρμαρίου Κατσή Τριάδα.
 Η Πρ/μένη του 1ου Νηπιαγωγείου Καρύστου Ζαρμπούτη Αρίστη με αναπληρώτρια την
Πρ/μένη του 2ου Νηπιαγωγείου Καρύστου Ρούντου Κυριακούλα.
 Ο εκπρόσωπος του συλλόγου γονέων του 1ου Δημοτικού Σχολείου (πολυπληθέστερου
σχολείου) με αναπληρωτή τον εκπρόσωπο του συλλόγου γονέων του 2ου Δημοτικού Σχολείου.

Συγκροτούμε το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρύστου» ως εξής:
Πρόεδρος: η Δ.Σ. Τούρλα Γεωργία με αναπληρώτρια την Δ.Σ. Κανέλλου – Χουντάση
Μαρία
Αντιπρόεδρος : η Δ.Σ. Πολίτη Σωτηρία με αναπληρώτρια την Δ.Σ. Γάσπαρη –
Παπαθανασίου Αλεξάνδρα.
Μέλη :
 Ζωγράφου Σεβαστή με αναπληρώτρια την Ορφανού Σοφία
 Σαραβάνος Γεώργιος με αναπληρωτή τον Σταμπέλο Δημήτριο
 Ρουκλιώτη Σοφία με αναπληρώτρια την Κόλλια Γεωργία
 Παρασκευάς Δημήτριος με αναπληρώτρια την Σταματίου Βίκυ
 Αρχόντη Σοφία με αναπληρώτρια την Σάκκα Ευαγγελία
 Κέκης Ιωάννης με αναπληρώτρια την Λουκά – Τούντα Σταυρούλα
 Κιούκη Βασιλική με αναπληρώτρια την Κορδώνη Θεοδώρα (μειοψηφία)
 Ο Δ/ντής του Επαγγελματικού Λυκείου Καρύστου Θεοδώρου Ιωάννης με αναπληρωτή τον
Δ/ντή του Γενικού Λυκείου Καρύστου, Πολυχρονίου Γεώργιο.
 Ο Δ/ντής του Γυμνασίου Καρύστου, Γιαννοθανάσης Αθανάσιος με αναπληρωτή τον Δ/ντή
του Γενικού Λυκείου Καρύστου, Πολυχρονίου Γεώργιο.
 Εκπρόσωπος του συλλόγου γονέων ορίζεται ο Πρόεδρος του συλλόγου γονέων του Γενικού
Λυκείου Καρύστου με αναπληρωτή τον Πρόεδρο του συλλόγου γονέων του Γυμνασίου
Καρύστου.
 Εκπρόσωπος των μαθητικών κοινοτήτων ορίζεται ο Πρόεδρος του 15/μελούς του Γενικού
Λυκείου Καρύστου με αναπληρωτή τον Πρόεδρο του 15/μελούς του ΕΠΑΛ.

Συγκροτούμε το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός, Αθλητικός και
Τουριστικός Οργανισμός Δήμου Καρύστου «ΑΝΕΜΟΠΥΛΕΣ»» ως εξής:
Πρόεδρος: ο Δ.Σ. Βόσσος Αλκιβιάδης με αναπληρώτρια τη Δ.Σ. Βερούχη – Λεμονιά
Μαρία.
Αντιπρόεδρος (μειοψηφία): ο Δ.Σ. Νόβας Δημήτριος με αναπληρωτή το Δ.Σ. Σάκκα
Θεόδωρο.
Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι Δημότες :
 Κόλλια Γεωργία με αναπληρώτρια την Ορφανού Σοφία
 Αρχόντη Σοφία με αναπληρώτρια την Δουμουλιάκα Μαρία
 Τηνιακού Βασιλική με αναπληρωτή τον Κέκη Ιωάννη
 Γκότσης Χρήστος με αναπληρώτρια τη Ρούπα Μαρία
 Ζωγράφου Σεβαστή με αναπληρώτρια την Πέτρου Αιμιλία
 Λυκούδης Γεράσιμος με αναπληρωτή τον Χατζησάββα Ελευθέριο
 Τσακνάκης Γεώργιος με αναπληρώτρια την Αποστόλου Ευγενία
 Παπαδογιάννη Δήμητρα με αναπληρώτρια την Βουλή Κονδυλία
 Πολίτη Βαρβάρα με αναπληρώτρια την Κορδώνη Θεοδώρα (μειοψηφία)
 Τόγια Βασιλική με αναπληρώτρια την Κιούκη Βασιλική (μειοψηφία)
 Χανούμη Ευαγγελία με αναπληρώτρια τον Μάμαλη Άννα (μειοψηφία)
 Τόγιας Γεώργιος με αναπληρωτή τον Σφυρίδη Ευάγγελο (μειοψηφία)
 Αθανασίου Ευαγγελία με αναπληρωτή τον Οικονόμου Γεώργιο (μειοψηφία)

Συγκροτούμε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ: «Οργανισμός
Περιβάλλοντος, Παιδείας, Δημοτικών Παιδικών Σταθμών, Κοινωνικής Προστασίας και
Αλληλεγγύης Δήμου Καρύστου «Ι., Θ. & Π. ΚΟΤΣΙΚΑΣ»:
Πρόεδρος: η Δ.Σ. Κανέλλου – Χουντάση Μαρία με αναπληρωτή το Δ.Σ. Ρουκλιώτη
Ιωάννη.
Αντιπρόεδρος (μειοψηφία): η Γάσπαρη – Παπαθανασίου Αλεξάνδρα με αναπληρώτρια τη
Δ.Σ. Χανούμη – Κίγκου Ευαγγελία.
Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:
 ο Δ.Σ. Ζέμπης Ευάγγελος με αναπληρωτή το Δ.Σ. Διγαλέτο Κωνσταντίνο.
 ο Δ.Σ. Κεφαλάς Ευάγγελος με αναπληρωτή το Δ.Σ. Γκιβίση Ζαφείρη.
 η Ορφανού Σοφία με αναπληρωτή τον Αλεξανδρή Ευάγγελο
 η Σταματίου Παρασκευή με αναπληρώτρια τον Γκιβίση Ευάγγελο
 η Κορδώνη Θεοδώρα με αναπληρώτρια την Μάμαλη Άννα (μειοψηφία)

Επιτροπή Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Καρύστου για όλη την διάρκεια της Δημοτικής Περιόδου ως ακολούθως:
Ορίζουμε
Τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας: Οικονόμου Γεώργιο με αναπληρωτή τον Δημ. Σύμβουλο Τζώρτζη Θεόδωρο.
Την Δημοτική Σύμβουλο της μείζονος μειοψηφίας: Γάσπαρη – Παπαθανασίου Αλεξάνδρα με αναπληρώτρια την Δημ. Σύμβουλο Βουγιούκα Χαρούλα.
Τον Δημοτικό Σύμβουλο της ελάσσονος μειοψηφίας: Παρασκευά Δημήτριο.
Τους Δημότες:
Α) Τσούλη Δημήτριο με αναπληρώτρια την Ορφανού Σοφία
Β) Τσαλιαγκό Νικόλαο με αναπληρώτρια την Κιούκη Μαρία
Επιπροσθέτως στην Επιτροπή Διαχείρισης θα συμμετέχει και θα προεδρεύει ο Δήμαρχος ή ο
οριζόμενος από αυτόν Αντιδήμαρχος ή Δημ. Σύμβουλος ή Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας που
θα οριστεί από τον Δήμαρχο. Ακόμη μέλος θα είναι ο προϊστάμενος του Τμήματος Κοινωνικής
Προστασίας του Δήμου ή Κοινωνικός Λειτουργός του Δήμου, που θα οριστεί από το Δήμαρχο.

Συγκροτούμε την Δημοτική Επιτροπή Παιδείας Καρύστου, ως ακολούθως :
Πρόεδρος της Δ.Ε.Π. ορίζεται η Δημοτική Σύμβουλος Τούρλα Γεωργία με αναπληρώτρια την Δημ.
Σύμβουλο κ. Κανέλλου – Χουντάση Μαρία.
Τακτικά Μέλη της επιτροπής ορίζονται :
Ελευθερίου Παναγιώτης του Ιωάννη, Δ/ντής 2ου Δημοτικού σχολείου Καρύστου, με αναπληρώτρια την
Διακάκη Σπυριδούλα Δ/ντρια 1ου Δημοτικού Σχολείου Καρύστου.
Ζάππας Ιωάννης Δ/ντης του Γυμνασίου Καρύστου & ΛΤ Στυρέων με αναπληρώτρια τη Θεοδώρου ΆνναΖωή Δ/ντρια του Γυμνασίου Καρύστου.
Μιχαλά Κατερίνα καθηγήτρια Αγγλικής Φιλολογίας στο Γυμνάσιο Καρύστου εκπρόσωπος συνδικαλιστικών
οργανώσεων εκπαιδευτικών (ΕΛΜΕ),με αναπληρώτρια την Παπαδοπούλου Δήμητρα καθηγήτρια Αγγλικής
Φιλολογίας στο ΓΕΛ Καρύστου.
Ο πρόεδρος συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του Λυκείου Καρύστου με αναπληρωτή τον πρόεδρο του
συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του Γυμνασίου Καρύστου.
Τον Σαραβάνο Γεώργιο, (εκπρόσωπος παραγωγικών τάξεων), με αναπληρώτρια τον κ. Σταμπέλο
Δημήτριο.
Την Κόλλια Γεωργία (εκπρόσωπος παραγωγικών τάξεων), με αναπληρωτή την κα Αρχόντη Σοφία

Μια σειρά που δεν πρέπει να χάσετε στο Netflix. " Black Earth Rising"

Ένα αστυνομικό-πολιτικό και κοινωνικό δράμα που μιλά για την γενοκτονία στην Ρουάντα, μόλις το 1994. Όταν δηλ εμείς εδώ δεν πιστεύαμε ποτέ ό...