Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Διαύγεια. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Διαύγεια. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Σάββατο, 7 Δεκεμβρίου 2019

Επιτροπές Δήμου Καρύστου. Μέλη.Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Καρύστου: 
Ορίζουμε ως Πρόεδρο και μέλη της επιτροπής τους κάτωθι (σύμφωνα με την παρ. 2 του
άρθρου 70 του Ν.3852/2010) για όλη την διάρκεια της Δημοτικής Περιόδου:
1. Τον Δήμαρχο ως Πρόεδρο
2. Τον κ. Ζαφείρη Αθανάσιο Δημοτικό Σύμβουλο (προταθείς από πλειοψηφία)
3. Τον κ. Τζώρτζη Θεόδωρο Δημοτικό Σύμβουλο (προταθείς από την πλειοψηφία)
4. Τον κ. Νόβα Δημήτριο Δημοτικό Σύμβουλο (προταθείς από την μειοψηφία)
5. Τον κ. Αλεξανδρή Παναγιώτη εκπρόσωπο τουριστικής επιχείρησης
6. Τον κ. Γκιβίση Γεώργιο εκπρόσωπο τουριστικής επιχείρησης
7. Τον κ. Γκότση Χρήστο εκπρόσωπο τουριστικής επιχείρησης
8. Τον κ. Δικέλα Κυριάκο εκπρόσωπο τουριστικής επιχείρησης
9. Τον κ. Λαγώνικο Νικόλαο εκπρόσωπο τουριστικής επιχείρησης
10. Την κ. Λέκα Ευαγγελία εκπρόσωπο τουριστικής επιχείρησης
11. Τον κ. Τέσση Εμμανουήλ εκπρόσωπο τουριστικής επιχείρησης
12. Τον κ. Μαμά Αθανάσιο εκπρόσωπο τουριστικής επιχείρησης
13. Την κ. Μπινιάρη Μαρία εκπρόσωπο τουριστικής επιχείρησης
14. Την κ. Νόβα Ιωάννα εκπρόσωπο τουριστικής επιχείρησης
15. Τον κ. Μήτρο Χαρίλη εκπρόσωπο τουριστικής επιχείρησης

Συγκροτούμε το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Δήμου Καρύστου» ως εξής:
Πρόεδρος: η Δ.Σ. Κανέλλου – Χουντάση Μαρία με αναπληρώτρια την Δ.Σ. Τούρλα
Γεωργία
Αντιπρόεδρος : η Δ.Σ. Βουγιούκα Χαρούλα με αναπληρώτρια την Δ.Σ. Πολίτη Σωτηρία.
Μέλη :
 ο Δ. Σ. Τζώρτζης Θεόδωρος με αναπληρωτή τον Δ. Σ. Κεφαλά Ευάγγελο
 ο Δ. Σ. Οικονόμου Γεώργιος με αναπληρωτή τον Δ. Σ. Ζαφείρη Αθανάσιο
 Κοτζιάμπασης Μιλτιάδης με αναπληρώτρια την Πολυχρονίου Ευγενία
 Ορφανού Σοφία με αναπληρώτρια την Τζένη Μαρία
 Γκιαούρη Ελένη με αναπληρώτρια την Νόβα – Λύκου Μόσχα
 Λυκούδης Γεράσιμος με αναπληρώτρια την Μπιθικούκη Παγώνα
 Δρακόγιαννης Νικόλαος με αναπληρωτή τον Μήττα Δημήτριο
 Βουλή Κονδυλία με αναπληρώτρια την Παπαδόγιαννη Δήμητρα
 Μάμαλη Άννα με αναπληρώτρια την Πολίτη Βαρβάρα (μειοψηφία)
 Η Δ/ντρια του 1ου Δημ. Σχολείου Διακάκη Σπυριδούλα με αναπληρώτρια την Δ/ντρια
του Δημ. Σχολείου Νέων Στύρων Κρανιώτη Βασιλική.
 Ο Δ/ντής του 2ου Δημ. Σχολείου Ελευθερίου Παναγιώτης με αναπληρώτρια την Δ/ντρια
του Δημοτικού Σχολείου Μαρμαρίου Κατσή Τριάδα.
 Η Πρ/μένη του 1ου Νηπιαγωγείου Καρύστου Ζαρμπούτη Αρίστη με αναπληρώτρια την
Πρ/μένη του 2ου Νηπιαγωγείου Καρύστου Ρούντου Κυριακούλα.
 Ο εκπρόσωπος του συλλόγου γονέων του 1ου Δημοτικού Σχολείου (πολυπληθέστερου
σχολείου) με αναπληρωτή τον εκπρόσωπο του συλλόγου γονέων του 2ου Δημοτικού Σχολείου.

Συγκροτούμε το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρύστου» ως εξής:
Πρόεδρος: η Δ.Σ. Τούρλα Γεωργία με αναπληρώτρια την Δ.Σ. Κανέλλου – Χουντάση
Μαρία
Αντιπρόεδρος : η Δ.Σ. Πολίτη Σωτηρία με αναπληρώτρια την Δ.Σ. Γάσπαρη –
Παπαθανασίου Αλεξάνδρα.
Μέλη :
 Ζωγράφου Σεβαστή με αναπληρώτρια την Ορφανού Σοφία
 Σαραβάνος Γεώργιος με αναπληρωτή τον Σταμπέλο Δημήτριο
 Ρουκλιώτη Σοφία με αναπληρώτρια την Κόλλια Γεωργία
 Παρασκευάς Δημήτριος με αναπληρώτρια την Σταματίου Βίκυ
 Αρχόντη Σοφία με αναπληρώτρια την Σάκκα Ευαγγελία
 Κέκης Ιωάννης με αναπληρώτρια την Λουκά – Τούντα Σταυρούλα
 Κιούκη Βασιλική με αναπληρώτρια την Κορδώνη Θεοδώρα (μειοψηφία)
 Ο Δ/ντής του Επαγγελματικού Λυκείου Καρύστου Θεοδώρου Ιωάννης με αναπληρωτή τον
Δ/ντή του Γενικού Λυκείου Καρύστου, Πολυχρονίου Γεώργιο.
 Ο Δ/ντής του Γυμνασίου Καρύστου, Γιαννοθανάσης Αθανάσιος με αναπληρωτή τον Δ/ντή
του Γενικού Λυκείου Καρύστου, Πολυχρονίου Γεώργιο.
 Εκπρόσωπος του συλλόγου γονέων ορίζεται ο Πρόεδρος του συλλόγου γονέων του Γενικού
Λυκείου Καρύστου με αναπληρωτή τον Πρόεδρο του συλλόγου γονέων του Γυμνασίου
Καρύστου.
 Εκπρόσωπος των μαθητικών κοινοτήτων ορίζεται ο Πρόεδρος του 15/μελούς του Γενικού
Λυκείου Καρύστου με αναπληρωτή τον Πρόεδρο του 15/μελούς του ΕΠΑΛ.

Συγκροτούμε το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός, Αθλητικός και
Τουριστικός Οργανισμός Δήμου Καρύστου «ΑΝΕΜΟΠΥΛΕΣ»» ως εξής:
Πρόεδρος: ο Δ.Σ. Βόσσος Αλκιβιάδης με αναπληρώτρια τη Δ.Σ. Βερούχη – Λεμονιά
Μαρία.
Αντιπρόεδρος (μειοψηφία): ο Δ.Σ. Νόβας Δημήτριος με αναπληρωτή το Δ.Σ. Σάκκα
Θεόδωρο.
Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι Δημότες :
 Κόλλια Γεωργία με αναπληρώτρια την Ορφανού Σοφία
 Αρχόντη Σοφία με αναπληρώτρια την Δουμουλιάκα Μαρία
 Τηνιακού Βασιλική με αναπληρωτή τον Κέκη Ιωάννη
 Γκότσης Χρήστος με αναπληρώτρια τη Ρούπα Μαρία
 Ζωγράφου Σεβαστή με αναπληρώτρια την Πέτρου Αιμιλία
 Λυκούδης Γεράσιμος με αναπληρωτή τον Χατζησάββα Ελευθέριο
 Τσακνάκης Γεώργιος με αναπληρώτρια την Αποστόλου Ευγενία
 Παπαδογιάννη Δήμητρα με αναπληρώτρια την Βουλή Κονδυλία
 Πολίτη Βαρβάρα με αναπληρώτρια την Κορδώνη Θεοδώρα (μειοψηφία)
 Τόγια Βασιλική με αναπληρώτρια την Κιούκη Βασιλική (μειοψηφία)
 Χανούμη Ευαγγελία με αναπληρώτρια τον Μάμαλη Άννα (μειοψηφία)
 Τόγιας Γεώργιος με αναπληρωτή τον Σφυρίδη Ευάγγελο (μειοψηφία)
 Αθανασίου Ευαγγελία με αναπληρωτή τον Οικονόμου Γεώργιο (μειοψηφία)

Συγκροτούμε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ: «Οργανισμός
Περιβάλλοντος, Παιδείας, Δημοτικών Παιδικών Σταθμών, Κοινωνικής Προστασίας και
Αλληλεγγύης Δήμου Καρύστου «Ι., Θ. & Π. ΚΟΤΣΙΚΑΣ»:
Πρόεδρος: η Δ.Σ. Κανέλλου – Χουντάση Μαρία με αναπληρωτή το Δ.Σ. Ρουκλιώτη
Ιωάννη.
Αντιπρόεδρος (μειοψηφία): η Γάσπαρη – Παπαθανασίου Αλεξάνδρα με αναπληρώτρια τη
Δ.Σ. Χανούμη – Κίγκου Ευαγγελία.
Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:
 ο Δ.Σ. Ζέμπης Ευάγγελος με αναπληρωτή το Δ.Σ. Διγαλέτο Κωνσταντίνο.
 ο Δ.Σ. Κεφαλάς Ευάγγελος με αναπληρωτή το Δ.Σ. Γκιβίση Ζαφείρη.
 η Ορφανού Σοφία με αναπληρωτή τον Αλεξανδρή Ευάγγελο
 η Σταματίου Παρασκευή με αναπληρώτρια τον Γκιβίση Ευάγγελο
 η Κορδώνη Θεοδώρα με αναπληρώτρια την Μάμαλη Άννα (μειοψηφία)

Επιτροπή Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Καρύστου για όλη την διάρκεια της Δημοτικής Περιόδου ως ακολούθως:
Ορίζουμε
Τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας: Οικονόμου Γεώργιο με αναπληρωτή τον Δημ. Σύμβουλο Τζώρτζη Θεόδωρο.
Την Δημοτική Σύμβουλο της μείζονος μειοψηφίας: Γάσπαρη – Παπαθανασίου Αλεξάνδρα με αναπληρώτρια την Δημ. Σύμβουλο Βουγιούκα Χαρούλα.
Τον Δημοτικό Σύμβουλο της ελάσσονος μειοψηφίας: Παρασκευά Δημήτριο.
Τους Δημότες:
Α) Τσούλη Δημήτριο με αναπληρώτρια την Ορφανού Σοφία
Β) Τσαλιαγκό Νικόλαο με αναπληρώτρια την Κιούκη Μαρία
Επιπροσθέτως στην Επιτροπή Διαχείρισης θα συμμετέχει και θα προεδρεύει ο Δήμαρχος ή ο
οριζόμενος από αυτόν Αντιδήμαρχος ή Δημ. Σύμβουλος ή Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας που
θα οριστεί από τον Δήμαρχο. Ακόμη μέλος θα είναι ο προϊστάμενος του Τμήματος Κοινωνικής
Προστασίας του Δήμου ή Κοινωνικός Λειτουργός του Δήμου, που θα οριστεί από το Δήμαρχο.

Συγκροτούμε την Δημοτική Επιτροπή Παιδείας Καρύστου, ως ακολούθως :
Πρόεδρος της Δ.Ε.Π. ορίζεται η Δημοτική Σύμβουλος Τούρλα Γεωργία με αναπληρώτρια την Δημ.
Σύμβουλο κ. Κανέλλου – Χουντάση Μαρία.
Τακτικά Μέλη της επιτροπής ορίζονται :
Ελευθερίου Παναγιώτης του Ιωάννη, Δ/ντής 2ου Δημοτικού σχολείου Καρύστου, με αναπληρώτρια την
Διακάκη Σπυριδούλα Δ/ντρια 1ου Δημοτικού Σχολείου Καρύστου.
Ζάππας Ιωάννης Δ/ντης του Γυμνασίου Καρύστου & ΛΤ Στυρέων με αναπληρώτρια τη Θεοδώρου ΆνναΖωή Δ/ντρια του Γυμνασίου Καρύστου.
Μιχαλά Κατερίνα καθηγήτρια Αγγλικής Φιλολογίας στο Γυμνάσιο Καρύστου εκπρόσωπος συνδικαλιστικών
οργανώσεων εκπαιδευτικών (ΕΛΜΕ),με αναπληρώτρια την Παπαδοπούλου Δήμητρα καθηγήτρια Αγγλικής
Φιλολογίας στο ΓΕΛ Καρύστου.
Ο πρόεδρος συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του Λυκείου Καρύστου με αναπληρωτή τον πρόεδρο του
συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του Γυμνασίου Καρύστου.
Τον Σαραβάνο Γεώργιο, (εκπρόσωπος παραγωγικών τάξεων), με αναπληρώτρια τον κ. Σταμπέλο
Δημήτριο.
Την Κόλλια Γεωργία (εκπρόσωπος παραγωγικών τάξεων), με αναπληρωτή την κα Αρχόντη Σοφία

Κυριακή, 20 Οκτωβρίου 2019

Εγκρίθηκε η πρόταση έναρξης των διαδικασιών αδελφοποίησης μεταξύ του Δ.Καρύστου και το Δήμου Grand Belfort.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 172/2019 ΘΕΜΑ: ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο

 «Έγκριση έναρξης διαδικασιών αδελφοποίησης μεταξύ του Δήμου Καρύστου και του Δήμου Grand Belfort της Γαλλίας»
. Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 1ο ΕΚΤΑΚΤΟ θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου τις παρ. 1, 2 & 3 του αρ. 219 του ν. 3463/06 που ορίζουν τα εξής: «Άρθρο 219 Διεθνείς συνεργασίες
 1. Οι Δήμοι και οι Κοινότητες συνεργάζονται με πρωτοβάθμιους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης της αλλοδαπής, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους και υπό την επιφύλαξη των διεθνών υποχρεώσεων της Χώρας: α. Σε διεθνές επίπεδο, για την προαγωγή της διαπεριφερειακής και συνοριακής συνεργασίας και τη συμμετοχή τους σε δίκτυα πόλεων και ενώσεων. β. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για τη συμμετοχή τους σε δίκτυα, προγράμματα και πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης. [Αρχή Τροποποίησης]

Παρασκευή, 4 Οκτωβρίου 2019

Σημαντικά θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική Συνεδρίαση στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Καλυβίων την 6η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Κυριακή και ώρα 19:00 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Τροποποίηση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Καρύστου.
2. Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Καρύστου.
 3. Ορισμός υπολόγου διαχείρισης των τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου Καρύστου.
 4. Συγκρότηση Επιτροπής Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Καρύστου.
 5. Συγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Καρύστου.
 6. Ορισμός μελών Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.
7. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρύστου.
 8. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρύστου.
9. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ: «ΑΝΕΜΟΠΥΛΕΣ, Πολιτιστικός, Αθλητικός και Τουριστικός Οργανισμός Δήμου Καρύστου Ν.Π.Δ.Δ.».
 10. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ: «Οργανισμός Περιβάλλοντος, Παιδείας, Δημοτικών Παιδικών Σταθμών, Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Καρύστου «Ι., Θ. & Π. ΚΟΤΣΙΚΑΣ».
 11. Ορισμός μελών Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας.
12. Ορισμός Εκπροσώπου του Δήμου Καρύστου στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος CLLD/LEADER Νότιας Εύβοιας και Σκύρου.
 13. Ορισμός Εκπροσώπου του Δήμου Καρύστου στις Γενικές Συνελεύσεις της εταιρείας «Αναπτυξιακή Εύβοιας Α.Ε.».
14. Ορισμός εκπροσώπου στις Γενικές Συνελεύσεις του Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε..
 15. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Εργασίες αποκατάστασης δημοτικού και αγροτικού δικτύου Δήμου Καρύστου ν. Ευβοίας».\
 16. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Αντιπλημμυρικό έργο επέκτασης Καρύστου».
17. Έγκριση δαπάνης φιλοξενίας υπαλλήλων πληρωμάτων ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ.
18. Έγκριση δαπάνης ετήσιας συνδρομής για το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Καρύστου.
19. Έγκριση σύνδεσης τηλεφωνικής γραμμής και internet στο ιατρείο Κατσαρωνίου.
20. Εξέταση αίτησης Πάλλη Ιωάννη για κατά παρέκκλιση σύνδεση με το αποχετευτικό δίκτυο.
21. Εξέταση αίτησης Λαψάτη Ζωής και Λαψάτη Χρυσούλας περί παραχώρησης λωρίδας γης σε κοινή χρήση.
22. Έγκριση δημιουργίας Γωνιών Ανακύκλωσης αποβλήτων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για υπογραφή της σύμβασης.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
 ΒΟΣΣΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣΚυριακή, 22 Σεπτεμβρίου 2019

Σχέδια για την επόμενη μέρα στην Κάρυστο στο Τεχνικό Πρόγραμμα 2019


ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2019 Δ.Κ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ.

 Τοποθέτηση Προέδρου και Συμβούλων επί του θέματος: Οι Σύμβουλοι καταθέτουν διάφορες προτάσεις, απόψεις, υποδείξεις αναγκαίων έργων και διάφορα άλλα, όπου κατόπιν αυτών και μετά από διαλογική συζήτηση το σώμα, ολοκληρώνει πακέτο προτάσεων: «Πρόταση έργων ένταξης στο «ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2020» 
1. Συντήρηση δικτύων ομβρίων & αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις. (συνεχίζετε η υλοποίηση κατασκευής των δικτύων ομβρίων, σε μεγάλη κλίμακα).
 2. Κατασκευή Πλακοσκεπών αγωγών (βάσει της μελέτης ομβρίων υδάτων ΕΠΕΚ. Σ. Π.Κ. από ‘Κλειστό Γυμναστήριο’ έως παραλία ‘Ψιλή Άμμος’.
 3. Συνεχείς βελτίωση τεχνικών έργων στη θέση Γαλλίδα.
 4. Καθαρισμοί όλων των ρεμάτων και χανδάκων Δ.Ε. Καρύστου. 
5. Επισκευές Δημαρχείου Καρύστου.
 6. Συντήρηση αθλητικών χώρων.
 7. Συνεχείς ασφαλτοστρώσεις και πεζοδρομήσεις στην επέκταση Καρύστου. 
8. Συνεχείς ασφαλτοστρώσεις εντός παλαιού σχεδίου πόλης καθώς και πεζοδρομήσεις.
 9. Αποκατάσταση λακκουβών ασφαλτοστρωμένων οδών.
 10. Υπολειπόμενες διανοίξεις οδών επέκτασης σχεδίου πόλης Καρύστου. 
11.Τελικές τακτοποιήσεις χωματουργικών εργασιών στην περιμετρική οδό επεκ. σχεδίου Πόλης Καρύστου, έργα υποδομής, ασφαλτοστρώσεις, κυκλοφοριακή σήμανση. 
12. Διαπλάτυνση δρόμου & αποκατάσταση επικινδυνότητας περιοχής Κοντορρέματα. 
13. Κατασκευή έργων ομβρίων βάση μελέτης επέκτασης σχεδίου πόλεως Καρύστου.
 14. Συντηρήσεις αγροτικής οδοποιίας κάμπου Καρύστου – Τσιμεντοστρώσεις. 
15. Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων. 
16. Διαμόρφωση πλατείας Κ.Χ.131 (Κτηνιατρείο).
 17. Μελέτη ανάπλασης Πλατείας Αμαλίας και παράπλευρων οδών, συνέχιση της Ι. Κότσικα έως Δημοτικό κατάστημα και εν συνεχεία πίσω από το Δημοτικό Κατάστημα.
 18.Πεζοδρόμηση Παραλιακής οδού βάσει της μελέτης αναθεώρησης σχεδίου πόλης Καρύστου, καθώς και δυτικής παραλιακής. 
19.Μελέτη ανάπλασης παραλιακού μετώπου από Άγιο Ιωάννη έως Δυτική Περιμετρική. (Κ.Χ.229, Κοχύλι, Πλατανάκι, πάρκο Μπουρνιά, Μπούρτζι, Άγκυρα, πάρκο Αρχιπελάγους κλπ.). 
20. Συντήρηση ΒΙΟΚΑ Καρύστου (απόσμηση). 
21. Μελέτη αναβάθμισης ΒΙΟΚΑ Καρύστου.
 22. Αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης από πηγάδι Γκαγκόμοιρου ως δεξαμενή στο Ξάνεμο.
 23. Δημιουργία δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης στην επέκταση πόλης Καρύστου. 
24. Μελέτη αναρρύθμισης εσωτερικού δικτύου ύδρευσης επέκτασης Καρύστου.
 25. Αποκατάσταση λιθοδομών & οστεοφυλακίου νεκροταφείου Καρύστου. 
26. Αποκατάσταση λιθοδομών νεκροταφείου Αγίου Ιωάννη Καρύστου, συνέχιση εργασιών, συνεχή συντίρηση οστεοφυλακίου καθώς και κουφωμάτων (θυρών κλπ.) συνέχιση κοπής δένδρων.
 27. Μελέτη κατασκευής νέου κοιμητηρίου, Δημοτικής Ενότητας Καρύστου. 
28. Συντήρηση Νεκροταφείου Ι. Ν. Αγ. Παντελεήμονα – ‘Παλαιά Χώρα’. 
29. Συντήρηση παιδικών χαρών – Πιστοποίηση παιδικών χαρών. 
30. Αντικατάσταση παιδικής χαράς πλατείας Αγίου Νικολάου. (Παιχνίδια) 
31. Ανάπλαση παιδικής χαράς πλατείας Αγίου Νικολάου. 
32. Ανάπλαση Πάρκου – Άλσους Αγίου Νικολάου.
 33. Κατασκευή δημοσίων WC πόλης Καρύστου.
 34. Συντήρηση αύλειων χώρων Νηπιαγωγείων. 
35. Συντήρηση σχολικών κτιρίων.
 36. Επικαιροποίηση κυκλοφοριακής μελέτης πόλεως Καρύστου. (SOS)
 37. Μελέτη Περιφερειακής Σύνδεση (Επαρχιακής οδού με ανατολική Καρυστία, δια μέσου ΕΠΕΚ. Σ. Π. Καρύστου) των τριών τμημάτων: Α΄ τμήμα, Επαρχιακής οδού Καρύστου-Χαλκίδος, στην θέση ‘Κόκκινο Γεφύρι’ και σύνδεση με την Β’ Περιμετρική. Β΄ τμήμα, αποκατάσταση Β΄ περιμετρικής οδού, καθ΄ όλο το μήκος και πλάτος και ασφαλτόστρωση. Γ΄ τμήμα, Εν συνεχεία πέραν της Περιμετρικής οδού της ΕΠΕΚ. Σ. Π. Καρύστου διαμόρφωση παλαιάς οδού ανατολικά, έως την θέση ταβέρνα ‘Χάραμα’. (ΑΜΕΣΑ)
 38. Μελέτη καταδυτικού κέντρου κόλπου Καρύστου. 
39. Κατασκευή θαλάσσιας ράμπας πρόσβασης ΑΜΕΑ στην Δυτική Παραλία Καρύστου (σι-τρακ). 
40.Ανάπλαση Κ.Χ. 229 έμπροσθεν Κοιμητηρίου Αγ. Ιωάννη.
 41. Διαμόρφωση Κ.Χ όπισθεν θέσεως Κοχύλι και διαμόρφωση πεζόδρομου ως τον Κ.Χ. 228 42. Ανάπλαση Πάρκου Μπουρνιά. 
43.Ανάπλαση Πλατείας «ΠΑΡΚΟΥ ΕΛΑΙΩΝ» Ο.Τ. ΚΦ 148. 
44.Αναθεώρηση παλαιού σχεδίου πόλεως Καρύστου. 45.Εργασίες συντήρησης νεοκλασικού κτιρίου Δημοτικού καταστήματος, καθώς αυλείου χώρου, παλαιό πλακόστρωτο και εξωτερικών κιγκλιδωμάτων, πρόσθεση παραστάσεων και συντήρηση υπαρχόντων. 
46. Αγορά και Τοποθέτηση Δημοτικών Ποδηλάτων, με αυτόματο πωλητή.
 47. Μελέτη υπαίθριου εμπορείου, δραστηριοποίησης στάσιμου εμπορείου για την πώληση προϊόντων σε κοινόχρηστους χώρους εντός της πόλης Καρύστου και θεσμοθέτηση ‘’Λαϊκής Αγοράς’’ . 
48.Μελέτη και δημιουργία υποδομής, ‘‘ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ ΕΝΤΟΣ & ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ’’. 
49. Ονοματοθεσία οδών Επέκτασης Σχεδίου Πόλης Καρύστου.

Εγκρίνεται η πρόταση για τις βελτιωτικές παρεμβάσεις και την ανάδειξη του περιβάλλοντος χώρου του ρωμαϊκού μαυσωλείου Καρύστου, με τον όρο όλες οι εργασίες να εκτελεστούν υπό την άμεση επίβλεψη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ευβοίας.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΜΟΥΣΕΙΩΝ

Αποτέλεσμα εικόνας για ρωμαικο μαυσωλειο καρυστος φωτογραφια
και τον τίτλο «Μελέτη Ανάδειξης Ρωμαϊκού Μαυσωλείου
ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης και Καρύστου».
ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Εγκρίνεται η πρόταση για τις βελτιωτικές παρεμβάσεις και την ανάδειξη του περιβάλλοντος χώρου του ρωμαϊκού μαυσωλείου Καρύστου, με τον όρο όλες οι εργασίες να εκτελεστούν υπό την άμεση επίβλεψη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ευβοίας.
Η παρούσα απόφαση εκδίδεται από πλευράς διατάξεων της αρχαιολογικής νομοθεσίας και με την επιφύλαξη της εφαρμογής των ισχυουσών γενικών και ειδικών πολεοδομικών διατάξεων, δεν αντικαθιστά την οικοδομική άδεια ή οιαδήποτε άλλη απαιτείται από το Νόμο από οποιαδήποτε άλλη Αρχή ή Υπηρεσία και δεν αποτελεί καθ' οιονδήποτε τρόπο απονομή ή αναγνώριση διακαιωμάτων κυριότητας, νομής ή κατοχής.
Η Προϊσταμένη της Εφορείας
Αγγελική Γ. Σίμωσι  Δρ Αρχαιολόγος


Μαυσωλείο Καρύστου - Περίληψη

Το μνημείο κτίσθηκε και χρησιμοποιήθηκε ως τάφος επιφανούς Ρωμαίου αξιωματούχου (procurator), ο οποίος εικονίσθηκε στο μετάλλιο του αετώματος. ΄Ισως οι αρμοδιότητές του περιλάμβαναν την επίβλεψη των ρωμαϊκών λατομείων βορείως της Καρύστου. Οι αρχικές έρευνες (ανασκαφή στα 1908) είχαν χαρακτηρίσει το κτήριο ως ναό κάποιας θεότητας (Απόλλωνα, Αρτέμιδος ή Ηφαίστου).
Πρόκειται για ένα περίστυλο, σχεδόν τετράγωνο, ναόσχημο κτίσμα κατασκευασμένο από μάρμαρο (λευκό, πεντελικό και φαιόλευκο καρυστινό cipollino) εξαιρετικής ποιότητας. Οι εξωτερικές διαστάσεις του είναι 13,20μ Χ 12.30μ. Περιστοιχιζόταν από επτά Χ έξι ιωνικούς κίονες. Εδράζεται σε πεντάβαθμη κλίμακα, η οποία σώζεται μερικώς. Περιλαμβάνει σηκό, ο οποίος, όπως και όλο το μαυσωλείο έχει είσοδο στα Ν, με θέα προς το λιμάνι. Μια βαθμίδα περιτρέχει το σηκό. Πάνω σ΄αυτή θα είχαν τοποθετηθεί οι σαρκοφάγοι. Το αέτωμα του κτηρίου διεκοσμείτο με προτομή του νεκρού μαζί με άλογο, σε κυκλικό μετάλλιο (ιmago clipeata).
Το μνημείο χρονολογείται στην Αδριάνεια - Αντωνίνεια περίοδο (μέσα 2ου αιώνα μ.Χ.).

Τετάρτη, 18 Σεπτεμβρίου 2019

Oρισμός Αντιδημάρχων & εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων στο Δήμο Καρύστου

Απόφαση Δημάρχου για τον ορισμό Αντιδημάρχων & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων& Ορισμός εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Ο Δήμαρχος πέραν της συνολικής ευθύνης για τη λειτουργία του Δήμου θα εποπτεύει προσωπικά, το διοικητικό, το τεχνικό και το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Καρύστου καθώς και τις δράσεις και τις πολιτικές για την τουριστική προβολή και ανάπτυξη του Δήμου. 

Ορίζει τους παρακάτω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας του Δήμου Καρύστου, ως Αντιδημάρχους για ένα (1) έτος, μεταβιβάζοντας σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητες του, όπως παρακάτω: 

1. Ορίζει καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Τεχνικών Έργων και κατά τόπον αρμόδιο για τη Δ.Ε. Καφηρέα τον δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας Πολυχρονίου Πολυχρόνη και του μεταβιβάζει της παρακάτω αρμοδιότητες : 
 • α. Υπεύθυνος καθαριότητας, ανακύκλωσης, πρασίνου και Σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων. 
 • β. Υπεύθυνος συντήρησης και επισκευής Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και διαχείρισης υλικών, καυσίμων, ανταλλακτικών, μηχανολογικού εξοπλισμού και λοιπών οχημάτων και εργαλείων του Δήμου. 
 • γ. Υπεύθυνος Ηλεκτροφωτισμού. 
 • δ. Υπεύθυνος ελέγχου τμήματος προμηθειών. 
 • ε. Υπεύθυνος για την παρακολούθηση της καθημερινότητας (παιδικές χαρές, φωτισμός, πράσινο, καθαριότητα κλπ). 
 • στ. Υπεύθυνος για τη μέριμνα αδέσποτων ζώων. 
 • ζ. Αναπληρωτής Δημάρχου στο Συντονιστικό Τοπικό όργανο Πολιτικής Προστασίας. 
 • η. Υπεύθυνος για την παρακολούθηση της καθημερινότητας στη Δ.Ε Καρύστου και στη Δ.Ε Καφηρέα. 
 • θ. Υπεύθυνος Ύδρευσης, Άρδευσης και Αποχέτευσης. 
 • ι. Υπεύθυνος για το συντονισμό ενεργειών για την επίλυση του ιδιοκτησιακού ζητήματος. 
2. Ορίζει καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο εξυπηρέτησης Πολιτών, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Διαφάνειας και Παιδείας τη δημοτική σύμβουλο της πλειοψηφίας Χουντάση - Κανέλλου Μαρία και της μεταβιβάζει της παρακάτω αρμοδιότητες με εξουσιοδότηση υπογραφής: 
 • α. Την αρμοδιότητα του Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 
 • β. Τη λειτουργία του προγράμματος Διαύγεια. 
 • γ. Τη λειτουργία των ΚΕΠ και των διοικητικών υπηρεσιών. 
 • δ. Τη Διαφάνεια και την Ηλεκτρονική διακυβέρνηση. 
 • ε. Υπεύθυνη για τα θέματα πρωτογενούς Τομέα (Αγροτικής ανάπτυξης, κτηνοτροφίας, αλιείας). 
 • στ. Υπεύθυνη για την παρακολούθηση, τον συντονισμό και τον έλεγχο όλων των λειτουργιών, διαδικασιών και ενεργειών του γραφείου αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων, του τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Τουρισμού. 
 • ζ. Υπεύθυνη για τα θέματα που αφορούν όλες τις Κοινότητες του Δήμου Καρύστου σε συνεργασία με τους κατά τόπο αρμόδιους αιρετούς. 
3. Ορίζει καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Οικονομικών και Νομικών Θεμάτων και κατά τόπον αρμόδιο για την Δ.Ε. Μαρμαρίου το δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας Οικονόμου Γεώργιο και του μεταβιβάζει της παρακάτω αρμοδιότητες: 
 • α. Την αρμοδιότητα του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής. 
 • β. Την ευθύνη και εποπτεία των οικονομικών θεμάτων και την ευθύνη των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου. 
 • γ. Την εποπτεία των νομικών θεμάτων. 
 • δ. Τον συντονισμό των δράσεων για την τουριστική προβολή και ανάπτυξη του Δήμου. 
 • ε. Υπεύθυνο για την καλή λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών της Δημοτικής Ενότητας Μαρμαρίου καθώς και για τη συνεργασία με τους εκπροσώπους των Κοινοτήτων για την επίλυση των ζητημάτων που προκύπτουν. 
 • στ. Να παρακολουθεί και να συνεργάζεται με τους αρμόδιους για την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα Μαρμαρίου. 
 • ζ. Υπεύθυνος για θέματα ενέργειας. 
 • η. Να υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας Μαρμαρίου. 
 • θ. Εξουσιοδότηση για τέλεση πολιτικών γάμων και υπογραφή σχετικών εγγράφων.
4. Ορίζει κατά τόπον Αντιδήμαρχο της Δημοτικής Ενότητας Στυρέων το δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας Γκεμίση Ιωάννη και του μεταβιβάζει της παρακάτω αρμοδιότητες: 
 • α. Ευθύνη της καλής λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών της Δημοτικής Ενότητας Στυρέων. 
 • β. Να συνεργάζεται με τους Προέδρους και τους εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους. 
 • γ. Να παρακολουθεί την καθημερινότητα (παιδικές χαρές, φωτισμός, πράσινο, καθαριότητα κλπ). 
 • δ. Να υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας Στυρέων. 
 • ε. Να μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Στυρέων. 
 • στ. Να παρακολουθεί και συνεργάζεται με τους αρμόδιους για την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα Στυρέων. 
 • ζ. Εξουσιοδότηση για την τέλεση πολιτικών γάμων και υπογραφή σχετικών εγγράφων στη Δ.Ε Στυρέων. 

Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί η Αντιδήμαρχος κα. Χουντάση - Κανέλλου Μαρία , που αναπληρώνει το Δήμαρχο. 

Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση των αντιδημάρχων είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό τους, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων τους. 

Γ. Ορίζει Εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους με τις εξής αρμοδιότητες: 
 • Βερούχη - Λεμονιά Μαρία Εντεταλμένη δημοτική σύμβουλος Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και ζητημάτων πολιτισμού. 
 • Γκιβίσης Ζαφείρης Εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος για την εύρυθμη λειτουργία Τεχνικής Υπηρεσίας σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Τεχνικών Έργων, υπεύθυνος ελέγχου μηχανημάτων έργων και υπεύθυνος εγκαταστάσεων τεχνικής υπηρεσίας και ζητημάτων Λατομείων. 
 • Διγαλέτος Κωνσταντίνος Εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος αθλητικών εγκαταστάσεων, πρασίνου και υπεύθυνος για την ενημέρωση του Δημάρχου σε θέματα της καθημερινότητας στην Δ.Ε. Καρύστου. 
 • Ζαφείρης Αθανάσιος Εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Τουρισμού - Πολιτισμού καθώς και για την παρακολούθηση της καθημερινότητας στην Δ.Ε Μαρμαρίου και τον συντονισμό ενεργειών για την επέκταση σχεδίου πόλεως Μαρμαρίου. 
 • Ζέμπης Ευάγγελος Εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος Διοικητικών υπηρεσιών, δημοτικών κτιρίων και σχολικών μονάδων. 
 • Κεφαλάς Ευάγγελος Εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος νεολαίας, αθλητισμού, προγραμματισμού κυκλοφοριακής μελέτης και σήμανσης. 
 • Κουνέλης Κωνσταντίνος Εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος αγροτικής οδοποιίας, παρακολούθησης της καθημερινότητας κοινοτήτων και οικισμών Δ.Ε. Μαρμαρίου και ζητημάτων αγροτικού τομέα και λατομείων. 
 • Ξυπόλητος Δημήτριος Εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος για την επίβλεψη έργων στην Δ.Ε. Μαρμαρίου, παρακολούθησης της καθημερινότητας κοινοτήτων και οικισμών και παρακολούθηση των ζητημάτων για τα καταστήματα εστίασης. 
 • Παναγιώτου Κωνσταντίνος Εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος Χωροταξίας, Πολεοδομίας, Τεχνικών Έργων και Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων και προγραμμάτων ΕΣΠΑ. 
 • Ρουκλιώτης Ιωάννης Εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος για ζητήματα αθλητισμού και παρακολούθησης καθημερινότητας στην Δ.Ε. Καρύστου. 
 • Τζώρτζης Θεόδωρος Εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος Τουρισμού και Πολιτισμού ειδικότερα στην Δ.Ε. Στυρέων και παρακολούθησης της καθημερινότητας στην Δ.Ε. Στυρέων και για τον συντονισμό ενεργειών για την επέκταση σχεδίου πόλεως Νέων Στύρων. 
 • Τούρλα Γεωργία Εντεταλμένη δημοτική σύμβουλος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης και εύρυθμης λειτουργίας σχολικών μονάδων. 
 • Τσαπέπα Μαρία Εντεταλμένη δημοτική σύμβουλος Πολιτισμού-Λαογραφίας, μέριμνας αδέσποτων ζώων συντροφιάς και ζητημάτων της Δ.Ε. Στυρέων. 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΡΑΒΙΟΛΟΣ

νοτιος ευβοικος