Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Διαύγεια. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Διαύγεια. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τρίτη, 4 Αυγούστου 2020

Πρόσκληση σε Δημοτικό Συμβούλιο κεκλεισμένων των θυρών στις 7 Αυγούστου. Πρώτο θέμα "1. Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση Περιβαλλοντικών Όρων αιολικού πάρκου της ΤΕΡΝΑ Α.Ε. στην Δ.Ε. Καφηρέα. "6ο " 6. Γνωμοδότηση σχετικά με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων υφιστάμενου Σ.Β.Κ.Τ. της εταιρείας «WIND HELLAS».

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ ΗΔήμος Καρύστου - Αρχική Σελίδα
 Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική Συνεδρίαση στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Καλυβίων την 7η Αυγούστου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 (Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών τηρουμένων όλων των προβλεπόμενων υγειονομικών μέτρων για την αποφυγή της διασποράς της επιδημίας του κορωνοϊού)
1. Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση Περιβαλλοντικών Όρων αιολικού πάρκου της ΤΕΡΝΑ Α.Ε. στην Δ.Ε. Καφηρέα.
2. Τροποποίηση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Καρύστου.
 3. Εξέταση ενστάσεων πολεοδομικής μελέτης αναθεώρησης επέκτασης σχεδίου πόλεως Μαρμαρίου. 4. Συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας του Δήμου Καρύστου.
 5. Ορισμός Συντονιστή και Συντονιστικής Επιτροπής του Δήμου Καρύστου για το Πρόγραμμα Υγιείς Πόλεις
. 6. Γνωμοδότηση σχετικά με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων υφιστάμενου Σ.Β.Κ.Τ. της εταιρείας «WIND HELLAS».
 7. Γνωμοδότηση σχετικά με τη κατασκευή του έργου υποβρύχιας τηλεπικοινωνιακής ζεύξης οπτικών ινών ΟΤΕ Εύβοια- Χίος.
 8. Εξέταση αίτησης Ξιαλίνα Κων/νου περί παραχώρησης χώρου για την στάθμευση ποδηλάτων και τοποθέτηση ομπρέλας.
9. Εξέταση αίτησης Κεφαλά Γεωργίου για την παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου.
 10. Εξέταση αιτήσεων για την απευθείας παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων σε όμορα καταστήματα στην παραλία Νέων Στύρων.
11. Εξέταση αίτηση Ψαρρή Χρήστου περί επέκτασης δικτύου ύδρευσης στον οικισμό Αλέξι.
12. Έγκριση λειτουργίας του Βιολογικού Καθαρισμού Καρύστου τα Σαββατοκύριακα κατά τους θερινούς μήνες.
13. Έγκριση τοποθέτησης πλωτών σημαντήρων σε εγκαταστάσεις που δεν θεωρούνται λουτρικές.
 14. Εξέταση αιτήσεων περί διαγραφής ποσών Τελών Ύδρευσης.
 15. Εξέταση αιτήσεων περί μεταφοράς Τελών Ύδρευσης στο όνομα του ενοικιαστή ή του νέου ιδιοκτήτη.
 16. Εξέταση αιτήσεων περί μείωσης τελών ύδρευσης σε άτομα ευπαθών ομάδων.
 17. Επιλογή νέου υδρονομέα της Τ.Κ. Καλυβίων.

Δευτέρα, 1 Ιουνίου 2020

«Έγκριση κυκλοφοριακής μελέτης της πόλεως της Καρύστου» ΔΙΑΥΓΕΙΑΑ Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ
 Της με αριθ. 7 από 12 Μαΐου 2020 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καρύστου AΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 40/2020

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η «Έγκριση κυκλοφοριακής μελέτης της πόλεως της Καρύστου»  ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 40/2020 ΘΕΜΑ: 1ο «Έγκριση κυκλοφοριακής μελέτης της πόλεως της Καρύστου». Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από τον Απρίλιο του 2008 μελέτη Βελτίωσης Κυκλοφορίας και Στάθμευσης στο Δήμο Καρύστου με τα συν/να σχέδια καθώς και την υπ΄αριθμ. 1/11-5-2020 απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης Θεμάτων Σχεδίων Πόλεως και Οικισμών (Ε.ΔΙ.ΘΕ.Σ.Π.Ο) του Δήμου Καρύστου η οποία έχει ως εξής:

«Η Επιτροπή, αφού μελέτησε τα στοιχεία που αναφέρονται στην κυκλοφοριακή μελέτη Καρύστου, κατόπιν συζήτησης καταλήγει στα εξής σχόλια: Συμφωνεί με το κείμενο της μελέτης με τις ακόλουθες επισημάνσεις:

1. Σε σχέση με την παραλιακή οδό Κριεζώτου, συναινούμε στον χαρακτηρισμό της ως πεζόδρομο, στο τμήμα της από την οδό Αιόλου και μέχρι την οδό Οδυσσέως και εισηγούμαστε πως η πεζοδρόμηση πρέπει να επεκταθεί μέχρι τη δυτική περιμετρική. Προφανώς ισχύουν τα συνήθη σχετικά με τις εξαιρέσεις οχημάτων (τροφοδοσίας, στάθμευσης παρόδιων, ασθενοφόρων, απορριμματοφόρων κ.α.),

 2. Να επικαιροποιηθεί το διάγραμμα της κυκλοφοριακής μελέτης με την εμφάνιση προσβάσεων διέλευσης οχημάτων στους χώρους λιμένων (1-λιμένας, 2-υπήνεμος μώλος, 3- προσήνεμος) -προτείνεται χώρος στάθμευσης στην παραλιακή μόνο στο πλάι του υπήνεμου μώλου,

3. Κατά μήκος της παραλιακής, στο τμήμα της από το νέο διαμορφωμένο πεζοδρόμιο και μέχρι το τέλος της προβλήτας (και της θάλασσας) προτείνεται να είναι ήπιας κυκλοφορίας τμήμα, ώστε να είναι δυνατή η διέλευση οχημάτων από και προς τον κύριο χώρο του λιμένος,

4. Σχετικά με τα TAXI συμφωνούμε στην προτεινόμενη πιάτσα τους επί της οδού Ελλήνων Αμερικής (παλαιά γραφεία ΟΤΕ) και τις προτεινόμενες θέσεις στάσης τους (Σαχτούρη, ΙΚΑ, Νοσοκομείο, Γυμνάσιο) με προϋπόθεση το μήκος της θέσης στάσης να μην υπερβαίνει τα 3 οχήματα,

 5. Σχετικά με τις διαχωριστικές νησίδες στην οδό Ελλήνων Αμερικής, συμφωνούμε με την κατασκευή τους με πρόβλεψη επιπλέον επέκτασης αυτής προς την είσοδο της πόλης

, 6. Να προστεθούν στο κείμενο των συμπερασμάτων: Α) Να εμφανιστεί διαγράμμιση και να γίνει πρόβλεψη για θέση στάσης-στάθμευσης ιππήλατων οχημάτων κατά μήκος του νότιου τμήματος της Πλ. Αμαλίας και να τους δοθεί η δυνατότητα ελεύθερης κίνησης κατά μήκος της παραλιακής οδού σε όλο το μήκος της,
 Β) Ποδηλατόδρομος μπορεί να δημιουργηθεί καθ' όλο το μήκος της παραλιακής, ανεξαρτήτως χαρακτηρισμού πεζόδρομων και ήπιας κυκλοφορίας, 2

 7. Η όδευση των φορτηγών να γίνεται δια μέσω της οδού Οδυσσέως (και όχι μέσω της Ι. Κότσικα όπως γίνεται μέχρι σήμερα) και μέσω του τμήματος λιμένος-ήπιας κυκλοφορίας κάτω από την παραλιακή και να ολοκληρώνεται δια μέσω της δυτικής περιμετρικής. αποφασίζει ομόφωνα Με βάσει τα παραπάνω να γίνει επικαιροποίηση κειμένου και διαγράμματος μελέτης».

 Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την με αρ. 1/12-5-2020 απόφασής της εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο ως εξής: « Εισηγούμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο την επικαιροποίηση κειμένου και διαγράμματος της μελέτης Κυκλοφορίας και Στάθμευσης στο Δήμο Καρύστου, με τις ακόλουθες επισημάνσεις:

1.Σε σχέση με την παραλιακή οδό Κριεζώτου συναινούμε στο χαρακτηρισμό της ως πεζοδρόμου, στο τμήμα της από την οδό Αιόλου και μέχρι την οδό Οδυσσέως και εισηγούμαστε πως η πεζοδρόμηση πρέπει να επεκταθεί μέχρι την δυτική περιμετρική. Προφανώς ισχύουν τα συνήθη σχετικά με τις εξαιρέσεις οχημάτων (τροφοδοσίας, στάθμευσης παρόδιων, ασθενοφόρων, απορριμματοφόρων κα.)

 2.Να επικαιροποιηθεί το διάγραμμα της κυκλοφοριακής μελέτης με την εμφάνιση προσβάσεων διέλευσης οχημάτων στους χώρους λιμένων (1-λιμένας, 2-υπήνεμος μώλος, 3-προσήνεμος). Προτείνεται χώρος στάθμευσης στην παραλιακή μόνο στο πλάι του υπήνεμου μώλου.

3.Κατά μήκος της παραλιακής, στο τμήμα της από το νέο διαμορφωμένο πεζοδρόμιο και μέχρι το τέλος της προβλήτας (και της θάλασσας) προτείνεται να είναι ήπιας κυκλοφορίας τμήμα, ώστε να είναι δυνατή η διέλευση οχημάτων από και προς τον κύριο χώρο του λιμένος.

4.Σχετικά με τα ΤΑΧΙ συμφωνούμε στην προτεινόμενη πιάτσα τους επί της οδού Ελλήνων Αμερικής (παλαιά γραφεία ΟΤΕ) και τις προτεινόμενες θέσεις στάσης τους (Σαχτούρη, ΙΚΑ, Νοσοκομείο, Γυμνάσιο) με την προϋπόθεση ότι η έννοια των θέσεων στάσης να είναι η σύντομη στάθμευση του οχήματος για την παραλαβή πελατών-επιβατών με τον οδηγό εντός του οχήματος.

 5.Σχετικά με τις διαχωριστικές νησίδες στην οδό Ελλήνων Αμερικής, συμφωνούμε με την κατασκευή τους με πρόβλεψη επιπλέον επέκτασης αυτής προς την είσοδο της πόλης.

6.Να προστεθούν στο κείμενο των συμπερασμάτων τα εξής Α)Να εμφανισθεί διαγράμμιση και να γίνει πρόβλεψη για θέση στάσης-στάθμευσης ιππήλατων οχημάτων κατά μήκος του Νοτιοανατολικού τμήματος της Πλατείας Αμαλίας και να τους δοθεί η δυνατότητα ελεύθερης κίνησης κατά μήκος της παραλιακής οδού σε όλο το μήκος της. Β) Ποδηλατόδρομος μπορεί να δημιουργηθεί καθ΄όλο το μήκος της παραλιακής ανεξαρτήτως χαρακτηρισμού πεζοδρόμων και ήπιας κυκλοφορίας.

7.Η όδευση των φορτηγών να γίνεται δια μέσω της οδού Οδυσσέως (και όχι μέσω της Ι. Κότσικα όπως γίνεται μέχρι σήμερα) και μέσω του τμήματος λιμένος – ήπιας κυκλοφορίας κάτω από την παραλιακή και να ολοκληρώνεται δια μέσω της περιμετρικής.

 8. Να προβλεφθεί κατάλληλα η σήμανση της επέκτασης Κριεζώτου (να μην είναι δυνατή η στάση-στάθμευση). Με βάση τα παραπάνω να γίνει η επικαιροποίηση κειμένου και διαγράμματος της μελέτης». Επίσης ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών το αρ. 82 του ν. 3463/2006 που ορίζει ότι: «Άρθρο 82 Ρύθμιση κυκλοφορίας
 1. Οι κανονιστικές αποφάσεις, που αφορούν τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, τον καθορισμό πεζοδρόμων, μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, τον προσδιορισμό και τη λειτουργία των χώρων στάθμευσης οχημάτων σε κοινόχρηστους χώρους, εκδίδονται, μετά προηγούμενη κατάρτιση σχετικών μελετών, οι οποίες έχουν εκπονηθεί ή εγκριθεί από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του οικείου Δήμου ή Κοινότητας ή από τις Τεχνικές Υπηρεσίες Δήμων και Κοινοτήτων των Περιφερειών.… 3 [Αρχή Τροποποίησης] «2. Οι αποφάσεις που αφορούν την κυκλοφορία λαμβάνονται από την επιτροπή ποιότητας ζωής του δήμου και υποβάλλονται για έγκριση και εκτελούνται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 52 του ν. 2696/1999 (Α' 57). 3. Οι παραβάτες των αποφάσεων της προηγούμενης παραγράφου τιμωρούνται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν. 2696/1999.» - ΑΝΤΙΚ. ΤΩΝ ΠΑΡ. 2 ΚΑΙ 3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 82 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 13 ΤΟΥ ΑΡΘ. 5 ΤΟΥ Ν. 4623/19, ΦΕΚ-134 Α/9-8-19 [Τέλος Τροποποίησης]»…. Ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημ. Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά . ……………………………………………………………………………………….. Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε, έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του ν. 2696/99 και το αρ. 82 του ν. 3463/2006 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μετά από διαλογική συζήτηση κατά την οποία :
 Ο Δήμαρχος δήλωσε : « Eντοπίζεται ιδιαίτερο κυκλοφοριακό πρόβλημα κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου, λόγω αύξησης του πληθυσμού. Η περιοχή ολοένα και αναβαθμίζεται τουριστικά καθώς και εκμεταλλευόμαστε στο μέγιστο την γειτνίασή μας με την Αττική , την πλεονεκτική θέση σε σχέση με το αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» καθώς και την προσπάθεια διασύνδεσης με τις Κυκλάδες. Λαμβάνοντας επίσης υπόψη στο μέλλον την επέκταση της Αττικής οδού και τη σιδηροδρομική σύνδεση με το λιμάνι της Ραφήνας, η Κάρυστος θα αποτελέσει μεγαλύτερο πόλο έλξης, έτσι θεωρείτε πλέον επιτακτική ανάγκη ο κυκλοφοριακός σχεδιασμός ώστε να αντιμετωπιστούν μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες ανάγκες της περιοχής μας.» Τέλος ο Δήμαρχος τόνισε πως : « Ο κυκλοφοριακός σχεδιασμός γίνεται με σκοπό την διευκόλυνση κατοίκων, επαγγελματιών και επισκεπτών ώστε να βελτιωθεί η καθημερινότητα αλλά και να αντιμετωπιστεί στο μέγιστο η εξυπηρέτηση των αναγκών της περιοχής μας»


 Ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης κ. Χατζηνικολής Ζαχαρίας δήλωσε: «Μετά από καθυστέρηση πολλών ετών θεωρούμε ότι έπρεπε να ξεκινήσει η διαδικασία έγκρισης της μελέτης , ώστε να δοθεί ένα τέλος σε αποσπασματικές κινήσεις . Σε πρώτη φάση και μετά από προτάσεις μας , ψηφίσαμε την επιστημονική μελέτη , ώστε να σταλεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, να γίνουν οι παρατηρήσεις , κατόπιν να αναρτηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα , ώστε να εκφέρουν τις απόψεις τους οι ενδιαφερόμενοι πολίτες και φορείς και τέλος να προβούμε στην τελική έγκριση».

 Η Δημ. Σύμβουλος κ. Τσαπέπα Μαρία δήλωσε πως δεν θα ψηφίσει την απόφαση γιατί η μελέτη είναι πολύ γενική χωρίς να καλύπτει τις ανάγκες των επιχειρηματιών της πόλης και επισήμανε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αμαξάδες των ιππήλατων οχημάτων στην παραλιακή οδό το καλοκαίρι.

 Ο Δημ. Σύμβουλος κ. Νόβας Δημ. πρότεινε να επεκταθεί η πλατεία Αμαλίας ανατολικά και δυτικά και να μονοδρομηθεί ως άνοδος η οδός Αιόλου.

 Ο Δημ. Σύμβουλος κ. Παρασκευάς δήλωσε: «Η συγκοινωνιακή μελέτη είναι αναγκαία εδώ και χρόνια για την πόλη της Καρύστου, ήδη είχε καθυστερήσει πολύ και αδικαιολόγητα! Συμφωνούμε με την πεζοδρόμηση και την μετατροπή σε οδούς ήπιας κυκλοφορίας αρκετών οδών του κέντρου της Καρύστου. Σε συνδυασμό με την ύπαρξη πλατειών, χώρων πρασίνου και παιδικών χαρών που είναι αναγκαία να δημιουργηθούν στην επέκταση του σχεδίου πόλης μπορούν να συμβάλουν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Θα πρέπει να διευκρινιστεί με σαφήνεια πως όταν γίνεται αναφορά για πεζόδρομο μιλάμε για όλο τον χρόνο και όλες τις ώρες. Βεβαίως με τις εξαιρέσεις που αναφέρει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής (διέλευση ασθενοφόρων κλπ) και με την πρόβλεψη για τις άμαξες όπως αναφέρεται. Όσο αφορά την παραλιακή οδό (Κριεζώτου) δε θα πρέπει να υπάρχει χώρος στάθμευσης στο λιμάνι, παρά μόνο αν δημιουργηθούν συγκεκριμένοι χώροι για οχήματα ΑΜΕΑ όπως προτείνει ο κ. Πρόεδρος.
 4 Όσο αφορά τα ΚΤΕΛ θεωρούμε ότι θα πρέπει να συνεχίσουν να σταθμεύουν στο τμήμα της Ελ. Αμερικής που βρίσκεται ανατολικά από το Δημαρχείο και όχι δυτικά, όπως φαίνεται στο χάρτη που επισυνάπτεται με την Τεχνική Έκθεση. Το τμήμα εκεί είναι φαρδύτερο και δε δημιουργεί προβλήματα. Ιδιαίτερα αν επισημανθεί και με ανάλογη διαγράμμιση στο οδόστρωμα. Για τα ΤΑΧΙ πιστεύουμε σωστά η πιάτσα μεταφέρεται νοτίως της εκκλησίας του Αγ. Νικολάου, επί της Ελ. Αμερικής. Δε συμφωνούμε να υπάρχει πιάτσα μόνιμης στάθμευσης επί της Σαχτούρη στο ύψος της πλατείας. Θα μπορεί να υπάρχει σημείο όπου να παραλαμβάνονται επιβάτες, στην κατεύθυνση που εισηγείται και η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Υπερψηφίζω τη συγκοινωνιακή μελέτη και τις εισηγήσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με τις επιμέρους παρατηρήσεις που επισημαίνω»,

 κ α τ ά π λ ε ι ο ψ η φ ί α (24 έναντι 1) Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Εγκρίνουμε την υποβαλλόμενη μελέτη Βελτίωσης Κυκλοφορίας και Στάθμευσης στο Δήμο Καρύστου με τις εξής παρατηρήσεις: 1.Σε σχέση με την παραλιακή οδό Κριεζώτου συναινούμε στο χαρακτηρισμό της ως πεζοδρόμου, στο τμήμα της από την οδό Αιόλου και μέχρι την οδό Οδυσσέως και εισηγούμαστε πως η πεζοδρόμηση πρέπει να επεκταθεί μέχρι την δυτική περιμετρική. Προφανώς ισχύουν τα συνήθη σχετικά με τις εξαιρέσεις οχημάτων (τροφοδοσίας, στάθμευσης παρόδιων, ασθενοφόρων, απορριμματοφόρων κα.) 2.Να επικαιροποιηθεί το διάγραμμα της κυκλοφοριακής μελέτης με την εμφάνιση προσβάσεων διέλευσης οχημάτων στους χώρους λιμένων (1-λιμένας, 2-υπήνεμος μώλος, 3- προσήνεμος). Προτείνεται χώρος στάθμευσης στην παραλιακή μόνο στο πλάι του υπήνεμου μώλου. 3.Κατά μήκος της παραλιακής, στο τμήμα της από το νέο διαμορφωμένο πεζοδρόμιο και μέχρι το τέλος της προβλήτας (και της θάλασσας) προτείνεται να είναι ήπιας κυκλοφορίας τμήμα, ώστε να είναι δυνατή η διέλευση οχημάτων από και προς τον κύριο χώρο του λιμένος. 4.Σχετικά με τα ΤΑΧΙ συμφωνούμε στην προτεινόμενη πιάτσα τους επί της οδού Ελλήνων Αμερικής και τις προτεινόμενες θέσεις στάσης τους (Σαχτούρη, ΙΚΑ, Νοσοκομείο, Γυμνάσιο) με την προϋπόθεση ότι η έννοια των θέσεων στάσης να είναι η σύντομη στάθμευση του οχήματος για την παραλαβή πελατών-επιβατών με τον οδηγό εντός του οχήματος. 5.Σχετικά με τις διαχωριστικές νησίδες στην οδό Ελλήνων Αμερικής, συμφωνούμε με την κατασκευή τους και επιπλέον επέκτασης αυτής προς την είσοδο της πόλης. 6.Να προστεθούν στο κείμενο των συμπερασμάτων τα εξής Α)Να εμφανισθεί διαγράμμιση και να γίνει πρόβλεψη για θέση στάσης-στάθμευσης ιππήλατων οχημάτων κατά μήκος του Νοτιοανατολικού τμήματος της Πλατείας Αμαλίας και να τους δοθεί η δυνατότητα ελεύθερης κίνησης κατά μήκος της παραλιακής οδού σε όλο το μήκος της. (εκτός περιπτώσεων έκτακτων αναγκών κατά τις οποίες τα παραπάνω θα καθορίζονται αναλόγως) Β) Ποδηλατόδρομος και διαδρομή περιπάτου μπορεί να δημιουργηθεί καθ’ όλο το μήκος της παραλιακής ανεξαρτήτως χαρακτηρισμού πεζοδρόμων και ήπιας κυκλοφορίας. 7.Η όδευση των φορτηγών να γίνεται δια μέσω της οδού Οδυσσέως (και όχι μέσω της Ι. Κότσικα όπως γίνεται μέχρι σήμερα) και μέσω του τμήματος λιμένος – ήπιας κυκλοφορίας κάτω από την παραλιακή και να ολοκληρώνεται δια μέσω της περιμετρικής. 8. Να προβλεφθεί κατάλληλα η σήμανση της επέκτασης Κριεζώτου (να μην είναι δυνατή η στάση-στάθμευση). 5 Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 40/2020. …………………………………………………………………………………… Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΒΟΣΣΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ τ.σ. τ.υ. Ακριβές Αντίγραφο Κάρυστος αυθημερόν Ο Πρόεδρος ΒΟΣΣΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ

Σάββατο, 7 Δεκεμβρίου 2019

Επιτροπές Δήμου Καρύστου. Μέλη.Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Καρύστου: 
Ορίζουμε ως Πρόεδρο και μέλη της επιτροπής τους κάτωθι (σύμφωνα με την παρ. 2 του
άρθρου 70 του Ν.3852/2010) για όλη την διάρκεια της Δημοτικής Περιόδου:
1. Τον Δήμαρχο ως Πρόεδρο
2. Τον κ. Ζαφείρη Αθανάσιο Δημοτικό Σύμβουλο (προταθείς από πλειοψηφία)
3. Τον κ. Τζώρτζη Θεόδωρο Δημοτικό Σύμβουλο (προταθείς από την πλειοψηφία)
4. Τον κ. Νόβα Δημήτριο Δημοτικό Σύμβουλο (προταθείς από την μειοψηφία)
5. Τον κ. Αλεξανδρή Παναγιώτη εκπρόσωπο τουριστικής επιχείρησης
6. Τον κ. Γκιβίση Γεώργιο εκπρόσωπο τουριστικής επιχείρησης
7. Τον κ. Γκότση Χρήστο εκπρόσωπο τουριστικής επιχείρησης
8. Τον κ. Δικέλα Κυριάκο εκπρόσωπο τουριστικής επιχείρησης
9. Τον κ. Λαγώνικο Νικόλαο εκπρόσωπο τουριστικής επιχείρησης
10. Την κ. Λέκα Ευαγγελία εκπρόσωπο τουριστικής επιχείρησης
11. Τον κ. Τέσση Εμμανουήλ εκπρόσωπο τουριστικής επιχείρησης
12. Τον κ. Μαμά Αθανάσιο εκπρόσωπο τουριστικής επιχείρησης
13. Την κ. Μπινιάρη Μαρία εκπρόσωπο τουριστικής επιχείρησης
14. Την κ. Νόβα Ιωάννα εκπρόσωπο τουριστικής επιχείρησης
15. Τον κ. Μήτρο Χαρίλη εκπρόσωπο τουριστικής επιχείρησης

Συγκροτούμε το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Δήμου Καρύστου» ως εξής:
Πρόεδρος: η Δ.Σ. Κανέλλου – Χουντάση Μαρία με αναπληρώτρια την Δ.Σ. Τούρλα
Γεωργία
Αντιπρόεδρος : η Δ.Σ. Βουγιούκα Χαρούλα με αναπληρώτρια την Δ.Σ. Πολίτη Σωτηρία.
Μέλη :
 ο Δ. Σ. Τζώρτζης Θεόδωρος με αναπληρωτή τον Δ. Σ. Κεφαλά Ευάγγελο
 ο Δ. Σ. Οικονόμου Γεώργιος με αναπληρωτή τον Δ. Σ. Ζαφείρη Αθανάσιο
 Κοτζιάμπασης Μιλτιάδης με αναπληρώτρια την Πολυχρονίου Ευγενία
 Ορφανού Σοφία με αναπληρώτρια την Τζένη Μαρία
 Γκιαούρη Ελένη με αναπληρώτρια την Νόβα – Λύκου Μόσχα
 Λυκούδης Γεράσιμος με αναπληρώτρια την Μπιθικούκη Παγώνα
 Δρακόγιαννης Νικόλαος με αναπληρωτή τον Μήττα Δημήτριο
 Βουλή Κονδυλία με αναπληρώτρια την Παπαδόγιαννη Δήμητρα
 Μάμαλη Άννα με αναπληρώτρια την Πολίτη Βαρβάρα (μειοψηφία)
 Η Δ/ντρια του 1ου Δημ. Σχολείου Διακάκη Σπυριδούλα με αναπληρώτρια την Δ/ντρια
του Δημ. Σχολείου Νέων Στύρων Κρανιώτη Βασιλική.
 Ο Δ/ντής του 2ου Δημ. Σχολείου Ελευθερίου Παναγιώτης με αναπληρώτρια την Δ/ντρια
του Δημοτικού Σχολείου Μαρμαρίου Κατσή Τριάδα.
 Η Πρ/μένη του 1ου Νηπιαγωγείου Καρύστου Ζαρμπούτη Αρίστη με αναπληρώτρια την
Πρ/μένη του 2ου Νηπιαγωγείου Καρύστου Ρούντου Κυριακούλα.
 Ο εκπρόσωπος του συλλόγου γονέων του 1ου Δημοτικού Σχολείου (πολυπληθέστερου
σχολείου) με αναπληρωτή τον εκπρόσωπο του συλλόγου γονέων του 2ου Δημοτικού Σχολείου.

Συγκροτούμε το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρύστου» ως εξής:
Πρόεδρος: η Δ.Σ. Τούρλα Γεωργία με αναπληρώτρια την Δ.Σ. Κανέλλου – Χουντάση
Μαρία
Αντιπρόεδρος : η Δ.Σ. Πολίτη Σωτηρία με αναπληρώτρια την Δ.Σ. Γάσπαρη –
Παπαθανασίου Αλεξάνδρα.
Μέλη :
 Ζωγράφου Σεβαστή με αναπληρώτρια την Ορφανού Σοφία
 Σαραβάνος Γεώργιος με αναπληρωτή τον Σταμπέλο Δημήτριο
 Ρουκλιώτη Σοφία με αναπληρώτρια την Κόλλια Γεωργία
 Παρασκευάς Δημήτριος με αναπληρώτρια την Σταματίου Βίκυ
 Αρχόντη Σοφία με αναπληρώτρια την Σάκκα Ευαγγελία
 Κέκης Ιωάννης με αναπληρώτρια την Λουκά – Τούντα Σταυρούλα
 Κιούκη Βασιλική με αναπληρώτρια την Κορδώνη Θεοδώρα (μειοψηφία)
 Ο Δ/ντής του Επαγγελματικού Λυκείου Καρύστου Θεοδώρου Ιωάννης με αναπληρωτή τον
Δ/ντή του Γενικού Λυκείου Καρύστου, Πολυχρονίου Γεώργιο.
 Ο Δ/ντής του Γυμνασίου Καρύστου, Γιαννοθανάσης Αθανάσιος με αναπληρωτή τον Δ/ντή
του Γενικού Λυκείου Καρύστου, Πολυχρονίου Γεώργιο.
 Εκπρόσωπος του συλλόγου γονέων ορίζεται ο Πρόεδρος του συλλόγου γονέων του Γενικού
Λυκείου Καρύστου με αναπληρωτή τον Πρόεδρο του συλλόγου γονέων του Γυμνασίου
Καρύστου.
 Εκπρόσωπος των μαθητικών κοινοτήτων ορίζεται ο Πρόεδρος του 15/μελούς του Γενικού
Λυκείου Καρύστου με αναπληρωτή τον Πρόεδρο του 15/μελούς του ΕΠΑΛ.

Συγκροτούμε το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός, Αθλητικός και
Τουριστικός Οργανισμός Δήμου Καρύστου «ΑΝΕΜΟΠΥΛΕΣ»» ως εξής:
Πρόεδρος: ο Δ.Σ. Βόσσος Αλκιβιάδης με αναπληρώτρια τη Δ.Σ. Βερούχη – Λεμονιά
Μαρία.
Αντιπρόεδρος (μειοψηφία): ο Δ.Σ. Νόβας Δημήτριος με αναπληρωτή το Δ.Σ. Σάκκα
Θεόδωρο.
Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι Δημότες :
 Κόλλια Γεωργία με αναπληρώτρια την Ορφανού Σοφία
 Αρχόντη Σοφία με αναπληρώτρια την Δουμουλιάκα Μαρία
 Τηνιακού Βασιλική με αναπληρωτή τον Κέκη Ιωάννη
 Γκότσης Χρήστος με αναπληρώτρια τη Ρούπα Μαρία
 Ζωγράφου Σεβαστή με αναπληρώτρια την Πέτρου Αιμιλία
 Λυκούδης Γεράσιμος με αναπληρωτή τον Χατζησάββα Ελευθέριο
 Τσακνάκης Γεώργιος με αναπληρώτρια την Αποστόλου Ευγενία
 Παπαδογιάννη Δήμητρα με αναπληρώτρια την Βουλή Κονδυλία
 Πολίτη Βαρβάρα με αναπληρώτρια την Κορδώνη Θεοδώρα (μειοψηφία)
 Τόγια Βασιλική με αναπληρώτρια την Κιούκη Βασιλική (μειοψηφία)
 Χανούμη Ευαγγελία με αναπληρώτρια τον Μάμαλη Άννα (μειοψηφία)
 Τόγιας Γεώργιος με αναπληρωτή τον Σφυρίδη Ευάγγελο (μειοψηφία)
 Αθανασίου Ευαγγελία με αναπληρωτή τον Οικονόμου Γεώργιο (μειοψηφία)

Συγκροτούμε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ: «Οργανισμός
Περιβάλλοντος, Παιδείας, Δημοτικών Παιδικών Σταθμών, Κοινωνικής Προστασίας και
Αλληλεγγύης Δήμου Καρύστου «Ι., Θ. & Π. ΚΟΤΣΙΚΑΣ»:
Πρόεδρος: η Δ.Σ. Κανέλλου – Χουντάση Μαρία με αναπληρωτή το Δ.Σ. Ρουκλιώτη
Ιωάννη.
Αντιπρόεδρος (μειοψηφία): η Γάσπαρη – Παπαθανασίου Αλεξάνδρα με αναπληρώτρια τη
Δ.Σ. Χανούμη – Κίγκου Ευαγγελία.
Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:
 ο Δ.Σ. Ζέμπης Ευάγγελος με αναπληρωτή το Δ.Σ. Διγαλέτο Κωνσταντίνο.
 ο Δ.Σ. Κεφαλάς Ευάγγελος με αναπληρωτή το Δ.Σ. Γκιβίση Ζαφείρη.
 η Ορφανού Σοφία με αναπληρωτή τον Αλεξανδρή Ευάγγελο
 η Σταματίου Παρασκευή με αναπληρώτρια τον Γκιβίση Ευάγγελο
 η Κορδώνη Θεοδώρα με αναπληρώτρια την Μάμαλη Άννα (μειοψηφία)

Επιτροπή Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Καρύστου για όλη την διάρκεια της Δημοτικής Περιόδου ως ακολούθως:
Ορίζουμε
Τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας: Οικονόμου Γεώργιο με αναπληρωτή τον Δημ. Σύμβουλο Τζώρτζη Θεόδωρο.
Την Δημοτική Σύμβουλο της μείζονος μειοψηφίας: Γάσπαρη – Παπαθανασίου Αλεξάνδρα με αναπληρώτρια την Δημ. Σύμβουλο Βουγιούκα Χαρούλα.
Τον Δημοτικό Σύμβουλο της ελάσσονος μειοψηφίας: Παρασκευά Δημήτριο.
Τους Δημότες:
Α) Τσούλη Δημήτριο με αναπληρώτρια την Ορφανού Σοφία
Β) Τσαλιαγκό Νικόλαο με αναπληρώτρια την Κιούκη Μαρία
Επιπροσθέτως στην Επιτροπή Διαχείρισης θα συμμετέχει και θα προεδρεύει ο Δήμαρχος ή ο
οριζόμενος από αυτόν Αντιδήμαρχος ή Δημ. Σύμβουλος ή Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας που
θα οριστεί από τον Δήμαρχο. Ακόμη μέλος θα είναι ο προϊστάμενος του Τμήματος Κοινωνικής
Προστασίας του Δήμου ή Κοινωνικός Λειτουργός του Δήμου, που θα οριστεί από το Δήμαρχο.

Συγκροτούμε την Δημοτική Επιτροπή Παιδείας Καρύστου, ως ακολούθως :
Πρόεδρος της Δ.Ε.Π. ορίζεται η Δημοτική Σύμβουλος Τούρλα Γεωργία με αναπληρώτρια την Δημ.
Σύμβουλο κ. Κανέλλου – Χουντάση Μαρία.
Τακτικά Μέλη της επιτροπής ορίζονται :
Ελευθερίου Παναγιώτης του Ιωάννη, Δ/ντής 2ου Δημοτικού σχολείου Καρύστου, με αναπληρώτρια την
Διακάκη Σπυριδούλα Δ/ντρια 1ου Δημοτικού Σχολείου Καρύστου.
Ζάππας Ιωάννης Δ/ντης του Γυμνασίου Καρύστου & ΛΤ Στυρέων με αναπληρώτρια τη Θεοδώρου ΆνναΖωή Δ/ντρια του Γυμνασίου Καρύστου.
Μιχαλά Κατερίνα καθηγήτρια Αγγλικής Φιλολογίας στο Γυμνάσιο Καρύστου εκπρόσωπος συνδικαλιστικών
οργανώσεων εκπαιδευτικών (ΕΛΜΕ),με αναπληρώτρια την Παπαδοπούλου Δήμητρα καθηγήτρια Αγγλικής
Φιλολογίας στο ΓΕΛ Καρύστου.
Ο πρόεδρος συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του Λυκείου Καρύστου με αναπληρωτή τον πρόεδρο του
συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του Γυμνασίου Καρύστου.
Τον Σαραβάνο Γεώργιο, (εκπρόσωπος παραγωγικών τάξεων), με αναπληρώτρια τον κ. Σταμπέλο
Δημήτριο.
Την Κόλλια Γεωργία (εκπρόσωπος παραγωγικών τάξεων), με αναπληρωτή την κα Αρχόντη Σοφία

Κυριακή, 20 Οκτωβρίου 2019

Εγκρίθηκε η πρόταση έναρξης των διαδικασιών αδελφοποίησης μεταξύ του Δ.Καρύστου και το Δήμου Grand Belfort.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 172/2019 ΘΕΜΑ: ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο

 «Έγκριση έναρξης διαδικασιών αδελφοποίησης μεταξύ του Δήμου Καρύστου και του Δήμου Grand Belfort της Γαλλίας»
. Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 1ο ΕΚΤΑΚΤΟ θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου τις παρ. 1, 2 & 3 του αρ. 219 του ν. 3463/06 που ορίζουν τα εξής: «Άρθρο 219 Διεθνείς συνεργασίες
 1. Οι Δήμοι και οι Κοινότητες συνεργάζονται με πρωτοβάθμιους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης της αλλοδαπής, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους και υπό την επιφύλαξη των διεθνών υποχρεώσεων της Χώρας: α. Σε διεθνές επίπεδο, για την προαγωγή της διαπεριφερειακής και συνοριακής συνεργασίας και τη συμμετοχή τους σε δίκτυα πόλεων και ενώσεων. β. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για τη συμμετοχή τους σε δίκτυα, προγράμματα και πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης. [Αρχή Τροποποίησης]

Παρασκευή, 4 Οκτωβρίου 2019

Σημαντικά θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική Συνεδρίαση στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Καλυβίων την 6η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Κυριακή και ώρα 19:00 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Τροποποίηση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Καρύστου.
2. Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Καρύστου.
 3. Ορισμός υπολόγου διαχείρισης των τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου Καρύστου.
 4. Συγκρότηση Επιτροπής Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Καρύστου.
 5. Συγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Καρύστου.
 6. Ορισμός μελών Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.
7. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρύστου.
 8. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρύστου.
9. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ: «ΑΝΕΜΟΠΥΛΕΣ, Πολιτιστικός, Αθλητικός και Τουριστικός Οργανισμός Δήμου Καρύστου Ν.Π.Δ.Δ.».
 10. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ: «Οργανισμός Περιβάλλοντος, Παιδείας, Δημοτικών Παιδικών Σταθμών, Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Καρύστου «Ι., Θ. & Π. ΚΟΤΣΙΚΑΣ».
 11. Ορισμός μελών Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας.
12. Ορισμός Εκπροσώπου του Δήμου Καρύστου στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος CLLD/LEADER Νότιας Εύβοιας και Σκύρου.
 13. Ορισμός Εκπροσώπου του Δήμου Καρύστου στις Γενικές Συνελεύσεις της εταιρείας «Αναπτυξιακή Εύβοιας Α.Ε.».
14. Ορισμός εκπροσώπου στις Γενικές Συνελεύσεις του Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε..
 15. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Εργασίες αποκατάστασης δημοτικού και αγροτικού δικτύου Δήμου Καρύστου ν. Ευβοίας».\
 16. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Αντιπλημμυρικό έργο επέκτασης Καρύστου».
17. Έγκριση δαπάνης φιλοξενίας υπαλλήλων πληρωμάτων ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ.
18. Έγκριση δαπάνης ετήσιας συνδρομής για το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Καρύστου.
19. Έγκριση σύνδεσης τηλεφωνικής γραμμής και internet στο ιατρείο Κατσαρωνίου.
20. Εξέταση αίτησης Πάλλη Ιωάννη για κατά παρέκκλιση σύνδεση με το αποχετευτικό δίκτυο.
21. Εξέταση αίτησης Λαψάτη Ζωής και Λαψάτη Χρυσούλας περί παραχώρησης λωρίδας γης σε κοινή χρήση.
22. Έγκριση δημιουργίας Γωνιών Ανακύκλωσης αποβλήτων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για υπογραφή της σύμβασης.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
 ΒΟΣΣΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣΚυριακή, 22 Σεπτεμβρίου 2019

Σχέδια για την επόμενη μέρα στην Κάρυστο στο Τεχνικό Πρόγραμμα 2019


ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2019 Δ.Κ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ.

 Τοποθέτηση Προέδρου και Συμβούλων επί του θέματος: Οι Σύμβουλοι καταθέτουν διάφορες προτάσεις, απόψεις, υποδείξεις αναγκαίων έργων και διάφορα άλλα, όπου κατόπιν αυτών και μετά από διαλογική συζήτηση το σώμα, ολοκληρώνει πακέτο προτάσεων: «Πρόταση έργων ένταξης στο «ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2020» 
1. Συντήρηση δικτύων ομβρίων & αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις. (συνεχίζετε η υλοποίηση κατασκευής των δικτύων ομβρίων, σε μεγάλη κλίμακα).
 2. Κατασκευή Πλακοσκεπών αγωγών (βάσει της μελέτης ομβρίων υδάτων ΕΠΕΚ. Σ. Π.Κ. από ‘Κλειστό Γυμναστήριο’ έως παραλία ‘Ψιλή Άμμος’.
 3. Συνεχείς βελτίωση τεχνικών έργων στη θέση Γαλλίδα.
 4. Καθαρισμοί όλων των ρεμάτων και χανδάκων Δ.Ε. Καρύστου. 
5. Επισκευές Δημαρχείου Καρύστου.
 6. Συντήρηση αθλητικών χώρων.
 7. Συνεχείς ασφαλτοστρώσεις και πεζοδρομήσεις στην επέκταση Καρύστου. 
8. Συνεχείς ασφαλτοστρώσεις εντός παλαιού σχεδίου πόλης καθώς και πεζοδρομήσεις.
 9. Αποκατάσταση λακκουβών ασφαλτοστρωμένων οδών.
 10. Υπολειπόμενες διανοίξεις οδών επέκτασης σχεδίου πόλης Καρύστου. 
11.Τελικές τακτοποιήσεις χωματουργικών εργασιών στην περιμετρική οδό επεκ. σχεδίου Πόλης Καρύστου, έργα υποδομής, ασφαλτοστρώσεις, κυκλοφοριακή σήμανση. 
12. Διαπλάτυνση δρόμου & αποκατάσταση επικινδυνότητας περιοχής Κοντορρέματα. 
13. Κατασκευή έργων ομβρίων βάση μελέτης επέκτασης σχεδίου πόλεως Καρύστου.
 14. Συντηρήσεις αγροτικής οδοποιίας κάμπου Καρύστου – Τσιμεντοστρώσεις. 
15. Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων. 
16. Διαμόρφωση πλατείας Κ.Χ.131 (Κτηνιατρείο).
 17. Μελέτη ανάπλασης Πλατείας Αμαλίας και παράπλευρων οδών, συνέχιση της Ι. Κότσικα έως Δημοτικό κατάστημα και εν συνεχεία πίσω από το Δημοτικό Κατάστημα.
 18.Πεζοδρόμηση Παραλιακής οδού βάσει της μελέτης αναθεώρησης σχεδίου πόλης Καρύστου, καθώς και δυτικής παραλιακής. 
19.Μελέτη ανάπλασης παραλιακού μετώπου από Άγιο Ιωάννη έως Δυτική Περιμετρική. (Κ.Χ.229, Κοχύλι, Πλατανάκι, πάρκο Μπουρνιά, Μπούρτζι, Άγκυρα, πάρκο Αρχιπελάγους κλπ.). 
20. Συντήρηση ΒΙΟΚΑ Καρύστου (απόσμηση). 
21. Μελέτη αναβάθμισης ΒΙΟΚΑ Καρύστου.
 22. Αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης από πηγάδι Γκαγκόμοιρου ως δεξαμενή στο Ξάνεμο.
 23. Δημιουργία δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης στην επέκταση πόλης Καρύστου. 
24. Μελέτη αναρρύθμισης εσωτερικού δικτύου ύδρευσης επέκτασης Καρύστου.
 25. Αποκατάσταση λιθοδομών & οστεοφυλακίου νεκροταφείου Καρύστου. 
26. Αποκατάσταση λιθοδομών νεκροταφείου Αγίου Ιωάννη Καρύστου, συνέχιση εργασιών, συνεχή συντίρηση οστεοφυλακίου καθώς και κουφωμάτων (θυρών κλπ.) συνέχιση κοπής δένδρων.
 27. Μελέτη κατασκευής νέου κοιμητηρίου, Δημοτικής Ενότητας Καρύστου. 
28. Συντήρηση Νεκροταφείου Ι. Ν. Αγ. Παντελεήμονα – ‘Παλαιά Χώρα’. 
29. Συντήρηση παιδικών χαρών – Πιστοποίηση παιδικών χαρών. 
30. Αντικατάσταση παιδικής χαράς πλατείας Αγίου Νικολάου. (Παιχνίδια) 
31. Ανάπλαση παιδικής χαράς πλατείας Αγίου Νικολάου. 
32. Ανάπλαση Πάρκου – Άλσους Αγίου Νικολάου.
 33. Κατασκευή δημοσίων WC πόλης Καρύστου.
 34. Συντήρηση αύλειων χώρων Νηπιαγωγείων. 
35. Συντήρηση σχολικών κτιρίων.
 36. Επικαιροποίηση κυκλοφοριακής μελέτης πόλεως Καρύστου. (SOS)
 37. Μελέτη Περιφερειακής Σύνδεση (Επαρχιακής οδού με ανατολική Καρυστία, δια μέσου ΕΠΕΚ. Σ. Π. Καρύστου) των τριών τμημάτων: Α΄ τμήμα, Επαρχιακής οδού Καρύστου-Χαλκίδος, στην θέση ‘Κόκκινο Γεφύρι’ και σύνδεση με την Β’ Περιμετρική. Β΄ τμήμα, αποκατάσταση Β΄ περιμετρικής οδού, καθ΄ όλο το μήκος και πλάτος και ασφαλτόστρωση. Γ΄ τμήμα, Εν συνεχεία πέραν της Περιμετρικής οδού της ΕΠΕΚ. Σ. Π. Καρύστου διαμόρφωση παλαιάς οδού ανατολικά, έως την θέση ταβέρνα ‘Χάραμα’. (ΑΜΕΣΑ)
 38. Μελέτη καταδυτικού κέντρου κόλπου Καρύστου. 
39. Κατασκευή θαλάσσιας ράμπας πρόσβασης ΑΜΕΑ στην Δυτική Παραλία Καρύστου (σι-τρακ). 
40.Ανάπλαση Κ.Χ. 229 έμπροσθεν Κοιμητηρίου Αγ. Ιωάννη.
 41. Διαμόρφωση Κ.Χ όπισθεν θέσεως Κοχύλι και διαμόρφωση πεζόδρομου ως τον Κ.Χ. 228 42. Ανάπλαση Πάρκου Μπουρνιά. 
43.Ανάπλαση Πλατείας «ΠΑΡΚΟΥ ΕΛΑΙΩΝ» Ο.Τ. ΚΦ 148. 
44.Αναθεώρηση παλαιού σχεδίου πόλεως Καρύστου. 45.Εργασίες συντήρησης νεοκλασικού κτιρίου Δημοτικού καταστήματος, καθώς αυλείου χώρου, παλαιό πλακόστρωτο και εξωτερικών κιγκλιδωμάτων, πρόσθεση παραστάσεων και συντήρηση υπαρχόντων. 
46. Αγορά και Τοποθέτηση Δημοτικών Ποδηλάτων, με αυτόματο πωλητή.
 47. Μελέτη υπαίθριου εμπορείου, δραστηριοποίησης στάσιμου εμπορείου για την πώληση προϊόντων σε κοινόχρηστους χώρους εντός της πόλης Καρύστου και θεσμοθέτηση ‘’Λαϊκής Αγοράς’’ . 
48.Μελέτη και δημιουργία υποδομής, ‘‘ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ ΕΝΤΟΣ & ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ’’. 
49. Ονοματοθεσία οδών Επέκτασης Σχεδίου Πόλης Καρύστου.

Εγκρίνεται η πρόταση για τις βελτιωτικές παρεμβάσεις και την ανάδειξη του περιβάλλοντος χώρου του ρωμαϊκού μαυσωλείου Καρύστου, με τον όρο όλες οι εργασίες να εκτελεστούν υπό την άμεση επίβλεψη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ευβοίας.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΜΟΥΣΕΙΩΝ

Αποτέλεσμα εικόνας για ρωμαικο μαυσωλειο καρυστος φωτογραφια
και τον τίτλο «Μελέτη Ανάδειξης Ρωμαϊκού Μαυσωλείου
ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης και Καρύστου».
ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Εγκρίνεται η πρόταση για τις βελτιωτικές παρεμβάσεις και την ανάδειξη του περιβάλλοντος χώρου του ρωμαϊκού μαυσωλείου Καρύστου, με τον όρο όλες οι εργασίες να εκτελεστούν υπό την άμεση επίβλεψη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ευβοίας.
Η παρούσα απόφαση εκδίδεται από πλευράς διατάξεων της αρχαιολογικής νομοθεσίας και με την επιφύλαξη της εφαρμογής των ισχυουσών γενικών και ειδικών πολεοδομικών διατάξεων, δεν αντικαθιστά την οικοδομική άδεια ή οιαδήποτε άλλη απαιτείται από το Νόμο από οποιαδήποτε άλλη Αρχή ή Υπηρεσία και δεν αποτελεί καθ' οιονδήποτε τρόπο απονομή ή αναγνώριση διακαιωμάτων κυριότητας, νομής ή κατοχής.
Η Προϊσταμένη της Εφορείας
Αγγελική Γ. Σίμωσι  Δρ Αρχαιολόγος


Μαυσωλείο Καρύστου - Περίληψη

Το μνημείο κτίσθηκε και χρησιμοποιήθηκε ως τάφος επιφανούς Ρωμαίου αξιωματούχου (procurator), ο οποίος εικονίσθηκε στο μετάλλιο του αετώματος. ΄Ισως οι αρμοδιότητές του περιλάμβαναν την επίβλεψη των ρωμαϊκών λατομείων βορείως της Καρύστου. Οι αρχικές έρευνες (ανασκαφή στα 1908) είχαν χαρακτηρίσει το κτήριο ως ναό κάποιας θεότητας (Απόλλωνα, Αρτέμιδος ή Ηφαίστου).
Πρόκειται για ένα περίστυλο, σχεδόν τετράγωνο, ναόσχημο κτίσμα κατασκευασμένο από μάρμαρο (λευκό, πεντελικό και φαιόλευκο καρυστινό cipollino) εξαιρετικής ποιότητας. Οι εξωτερικές διαστάσεις του είναι 13,20μ Χ 12.30μ. Περιστοιχιζόταν από επτά Χ έξι ιωνικούς κίονες. Εδράζεται σε πεντάβαθμη κλίμακα, η οποία σώζεται μερικώς. Περιλαμβάνει σηκό, ο οποίος, όπως και όλο το μαυσωλείο έχει είσοδο στα Ν, με θέα προς το λιμάνι. Μια βαθμίδα περιτρέχει το σηκό. Πάνω σ΄αυτή θα είχαν τοποθετηθεί οι σαρκοφάγοι. Το αέτωμα του κτηρίου διεκοσμείτο με προτομή του νεκρού μαζί με άλογο, σε κυκλικό μετάλλιο (ιmago clipeata).
Το μνημείο χρονολογείται στην Αδριάνεια - Αντωνίνεια περίοδο (μέσα 2ου αιώνα μ.Χ.).