Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Διαύγεια. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Διαύγεια. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Κυριακή, 20 Οκτωβρίου 2019

Εγκρίθηκε η πρόταση έναρξης των διαδικασιών αδελφοποίησης μεταξύ του Δ.Καρύστου και το Δήμου Grand Belfort.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 172/2019 ΘΕΜΑ: ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο

 «Έγκριση έναρξης διαδικασιών αδελφοποίησης μεταξύ του Δήμου Καρύστου και του Δήμου Grand Belfort της Γαλλίας»
. Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 1ο ΕΚΤΑΚΤΟ θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου τις παρ. 1, 2 & 3 του αρ. 219 του ν. 3463/06 που ορίζουν τα εξής: «Άρθρο 219 Διεθνείς συνεργασίες
 1. Οι Δήμοι και οι Κοινότητες συνεργάζονται με πρωτοβάθμιους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης της αλλοδαπής, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους και υπό την επιφύλαξη των διεθνών υποχρεώσεων της Χώρας: α. Σε διεθνές επίπεδο, για την προαγωγή της διαπεριφερειακής και συνοριακής συνεργασίας και τη συμμετοχή τους σε δίκτυα πόλεων και ενώσεων. β. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για τη συμμετοχή τους σε δίκτυα, προγράμματα και πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης. [Αρχή Τροποποίησης]

Παρασκευή, 4 Οκτωβρίου 2019

Σημαντικά θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική Συνεδρίαση στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Καλυβίων την 6η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Κυριακή και ώρα 19:00 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Τροποποίηση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Καρύστου.
2. Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Καρύστου.
 3. Ορισμός υπολόγου διαχείρισης των τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου Καρύστου.
 4. Συγκρότηση Επιτροπής Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Καρύστου.
 5. Συγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Καρύστου.
 6. Ορισμός μελών Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.
7. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρύστου.
 8. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρύστου.
9. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ: «ΑΝΕΜΟΠΥΛΕΣ, Πολιτιστικός, Αθλητικός και Τουριστικός Οργανισμός Δήμου Καρύστου Ν.Π.Δ.Δ.».
 10. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ: «Οργανισμός Περιβάλλοντος, Παιδείας, Δημοτικών Παιδικών Σταθμών, Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Καρύστου «Ι., Θ. & Π. ΚΟΤΣΙΚΑΣ».
 11. Ορισμός μελών Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας.
12. Ορισμός Εκπροσώπου του Δήμου Καρύστου στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος CLLD/LEADER Νότιας Εύβοιας και Σκύρου.
 13. Ορισμός Εκπροσώπου του Δήμου Καρύστου στις Γενικές Συνελεύσεις της εταιρείας «Αναπτυξιακή Εύβοιας Α.Ε.».
14. Ορισμός εκπροσώπου στις Γενικές Συνελεύσεις του Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε..
 15. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Εργασίες αποκατάστασης δημοτικού και αγροτικού δικτύου Δήμου Καρύστου ν. Ευβοίας».\
 16. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Αντιπλημμυρικό έργο επέκτασης Καρύστου».
17. Έγκριση δαπάνης φιλοξενίας υπαλλήλων πληρωμάτων ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ.
18. Έγκριση δαπάνης ετήσιας συνδρομής για το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Καρύστου.
19. Έγκριση σύνδεσης τηλεφωνικής γραμμής και internet στο ιατρείο Κατσαρωνίου.
20. Εξέταση αίτησης Πάλλη Ιωάννη για κατά παρέκκλιση σύνδεση με το αποχετευτικό δίκτυο.
21. Εξέταση αίτησης Λαψάτη Ζωής και Λαψάτη Χρυσούλας περί παραχώρησης λωρίδας γης σε κοινή χρήση.
22. Έγκριση δημιουργίας Γωνιών Ανακύκλωσης αποβλήτων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για υπογραφή της σύμβασης.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
 ΒΟΣΣΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣΚυριακή, 22 Σεπτεμβρίου 2019

Σχέδια για την επόμενη μέρα στην Κάρυστο στο Τεχνικό Πρόγραμμα 2019


ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2019 Δ.Κ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ.

 Τοποθέτηση Προέδρου και Συμβούλων επί του θέματος: Οι Σύμβουλοι καταθέτουν διάφορες προτάσεις, απόψεις, υποδείξεις αναγκαίων έργων και διάφορα άλλα, όπου κατόπιν αυτών και μετά από διαλογική συζήτηση το σώμα, ολοκληρώνει πακέτο προτάσεων: «Πρόταση έργων ένταξης στο «ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2020» 
1. Συντήρηση δικτύων ομβρίων & αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις. (συνεχίζετε η υλοποίηση κατασκευής των δικτύων ομβρίων, σε μεγάλη κλίμακα).
 2. Κατασκευή Πλακοσκεπών αγωγών (βάσει της μελέτης ομβρίων υδάτων ΕΠΕΚ. Σ. Π.Κ. από ‘Κλειστό Γυμναστήριο’ έως παραλία ‘Ψιλή Άμμος’.
 3. Συνεχείς βελτίωση τεχνικών έργων στη θέση Γαλλίδα.
 4. Καθαρισμοί όλων των ρεμάτων και χανδάκων Δ.Ε. Καρύστου. 
5. Επισκευές Δημαρχείου Καρύστου.
 6. Συντήρηση αθλητικών χώρων.
 7. Συνεχείς ασφαλτοστρώσεις και πεζοδρομήσεις στην επέκταση Καρύστου. 
8. Συνεχείς ασφαλτοστρώσεις εντός παλαιού σχεδίου πόλης καθώς και πεζοδρομήσεις.
 9. Αποκατάσταση λακκουβών ασφαλτοστρωμένων οδών.
 10. Υπολειπόμενες διανοίξεις οδών επέκτασης σχεδίου πόλης Καρύστου. 
11.Τελικές τακτοποιήσεις χωματουργικών εργασιών στην περιμετρική οδό επεκ. σχεδίου Πόλης Καρύστου, έργα υποδομής, ασφαλτοστρώσεις, κυκλοφοριακή σήμανση. 
12. Διαπλάτυνση δρόμου & αποκατάσταση επικινδυνότητας περιοχής Κοντορρέματα. 
13. Κατασκευή έργων ομβρίων βάση μελέτης επέκτασης σχεδίου πόλεως Καρύστου.
 14. Συντηρήσεις αγροτικής οδοποιίας κάμπου Καρύστου – Τσιμεντοστρώσεις. 
15. Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων. 
16. Διαμόρφωση πλατείας Κ.Χ.131 (Κτηνιατρείο).
 17. Μελέτη ανάπλασης Πλατείας Αμαλίας και παράπλευρων οδών, συνέχιση της Ι. Κότσικα έως Δημοτικό κατάστημα και εν συνεχεία πίσω από το Δημοτικό Κατάστημα.
 18.Πεζοδρόμηση Παραλιακής οδού βάσει της μελέτης αναθεώρησης σχεδίου πόλης Καρύστου, καθώς και δυτικής παραλιακής. 
19.Μελέτη ανάπλασης παραλιακού μετώπου από Άγιο Ιωάννη έως Δυτική Περιμετρική. (Κ.Χ.229, Κοχύλι, Πλατανάκι, πάρκο Μπουρνιά, Μπούρτζι, Άγκυρα, πάρκο Αρχιπελάγους κλπ.). 
20. Συντήρηση ΒΙΟΚΑ Καρύστου (απόσμηση). 
21. Μελέτη αναβάθμισης ΒΙΟΚΑ Καρύστου.
 22. Αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης από πηγάδι Γκαγκόμοιρου ως δεξαμενή στο Ξάνεμο.
 23. Δημιουργία δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης στην επέκταση πόλης Καρύστου. 
24. Μελέτη αναρρύθμισης εσωτερικού δικτύου ύδρευσης επέκτασης Καρύστου.
 25. Αποκατάσταση λιθοδομών & οστεοφυλακίου νεκροταφείου Καρύστου. 
26. Αποκατάσταση λιθοδομών νεκροταφείου Αγίου Ιωάννη Καρύστου, συνέχιση εργασιών, συνεχή συντίρηση οστεοφυλακίου καθώς και κουφωμάτων (θυρών κλπ.) συνέχιση κοπής δένδρων.
 27. Μελέτη κατασκευής νέου κοιμητηρίου, Δημοτικής Ενότητας Καρύστου. 
28. Συντήρηση Νεκροταφείου Ι. Ν. Αγ. Παντελεήμονα – ‘Παλαιά Χώρα’. 
29. Συντήρηση παιδικών χαρών – Πιστοποίηση παιδικών χαρών. 
30. Αντικατάσταση παιδικής χαράς πλατείας Αγίου Νικολάου. (Παιχνίδια) 
31. Ανάπλαση παιδικής χαράς πλατείας Αγίου Νικολάου. 
32. Ανάπλαση Πάρκου – Άλσους Αγίου Νικολάου.
 33. Κατασκευή δημοσίων WC πόλης Καρύστου.
 34. Συντήρηση αύλειων χώρων Νηπιαγωγείων. 
35. Συντήρηση σχολικών κτιρίων.
 36. Επικαιροποίηση κυκλοφοριακής μελέτης πόλεως Καρύστου. (SOS)
 37. Μελέτη Περιφερειακής Σύνδεση (Επαρχιακής οδού με ανατολική Καρυστία, δια μέσου ΕΠΕΚ. Σ. Π. Καρύστου) των τριών τμημάτων: Α΄ τμήμα, Επαρχιακής οδού Καρύστου-Χαλκίδος, στην θέση ‘Κόκκινο Γεφύρι’ και σύνδεση με την Β’ Περιμετρική. Β΄ τμήμα, αποκατάσταση Β΄ περιμετρικής οδού, καθ΄ όλο το μήκος και πλάτος και ασφαλτόστρωση. Γ΄ τμήμα, Εν συνεχεία πέραν της Περιμετρικής οδού της ΕΠΕΚ. Σ. Π. Καρύστου διαμόρφωση παλαιάς οδού ανατολικά, έως την θέση ταβέρνα ‘Χάραμα’. (ΑΜΕΣΑ)
 38. Μελέτη καταδυτικού κέντρου κόλπου Καρύστου. 
39. Κατασκευή θαλάσσιας ράμπας πρόσβασης ΑΜΕΑ στην Δυτική Παραλία Καρύστου (σι-τρακ). 
40.Ανάπλαση Κ.Χ. 229 έμπροσθεν Κοιμητηρίου Αγ. Ιωάννη.
 41. Διαμόρφωση Κ.Χ όπισθεν θέσεως Κοχύλι και διαμόρφωση πεζόδρομου ως τον Κ.Χ. 228 42. Ανάπλαση Πάρκου Μπουρνιά. 
43.Ανάπλαση Πλατείας «ΠΑΡΚΟΥ ΕΛΑΙΩΝ» Ο.Τ. ΚΦ 148. 
44.Αναθεώρηση παλαιού σχεδίου πόλεως Καρύστου. 45.Εργασίες συντήρησης νεοκλασικού κτιρίου Δημοτικού καταστήματος, καθώς αυλείου χώρου, παλαιό πλακόστρωτο και εξωτερικών κιγκλιδωμάτων, πρόσθεση παραστάσεων και συντήρηση υπαρχόντων. 
46. Αγορά και Τοποθέτηση Δημοτικών Ποδηλάτων, με αυτόματο πωλητή.
 47. Μελέτη υπαίθριου εμπορείου, δραστηριοποίησης στάσιμου εμπορείου για την πώληση προϊόντων σε κοινόχρηστους χώρους εντός της πόλης Καρύστου και θεσμοθέτηση ‘’Λαϊκής Αγοράς’’ . 
48.Μελέτη και δημιουργία υποδομής, ‘‘ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ ΕΝΤΟΣ & ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ’’. 
49. Ονοματοθεσία οδών Επέκτασης Σχεδίου Πόλης Καρύστου.

Εγκρίνεται η πρόταση για τις βελτιωτικές παρεμβάσεις και την ανάδειξη του περιβάλλοντος χώρου του ρωμαϊκού μαυσωλείου Καρύστου, με τον όρο όλες οι εργασίες να εκτελεστούν υπό την άμεση επίβλεψη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ευβοίας.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΜΟΥΣΕΙΩΝ

Αποτέλεσμα εικόνας για ρωμαικο μαυσωλειο καρυστος φωτογραφια
και τον τίτλο «Μελέτη Ανάδειξης Ρωμαϊκού Μαυσωλείου
ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης και Καρύστου».
ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Εγκρίνεται η πρόταση για τις βελτιωτικές παρεμβάσεις και την ανάδειξη του περιβάλλοντος χώρου του ρωμαϊκού μαυσωλείου Καρύστου, με τον όρο όλες οι εργασίες να εκτελεστούν υπό την άμεση επίβλεψη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ευβοίας.
Η παρούσα απόφαση εκδίδεται από πλευράς διατάξεων της αρχαιολογικής νομοθεσίας και με την επιφύλαξη της εφαρμογής των ισχυουσών γενικών και ειδικών πολεοδομικών διατάξεων, δεν αντικαθιστά την οικοδομική άδεια ή οιαδήποτε άλλη απαιτείται από το Νόμο από οποιαδήποτε άλλη Αρχή ή Υπηρεσία και δεν αποτελεί καθ' οιονδήποτε τρόπο απονομή ή αναγνώριση διακαιωμάτων κυριότητας, νομής ή κατοχής.
Η Προϊσταμένη της Εφορείας
Αγγελική Γ. Σίμωσι  Δρ Αρχαιολόγος


Μαυσωλείο Καρύστου - Περίληψη

Το μνημείο κτίσθηκε και χρησιμοποιήθηκε ως τάφος επιφανούς Ρωμαίου αξιωματούχου (procurator), ο οποίος εικονίσθηκε στο μετάλλιο του αετώματος. ΄Ισως οι αρμοδιότητές του περιλάμβαναν την επίβλεψη των ρωμαϊκών λατομείων βορείως της Καρύστου. Οι αρχικές έρευνες (ανασκαφή στα 1908) είχαν χαρακτηρίσει το κτήριο ως ναό κάποιας θεότητας (Απόλλωνα, Αρτέμιδος ή Ηφαίστου).
Πρόκειται για ένα περίστυλο, σχεδόν τετράγωνο, ναόσχημο κτίσμα κατασκευασμένο από μάρμαρο (λευκό, πεντελικό και φαιόλευκο καρυστινό cipollino) εξαιρετικής ποιότητας. Οι εξωτερικές διαστάσεις του είναι 13,20μ Χ 12.30μ. Περιστοιχιζόταν από επτά Χ έξι ιωνικούς κίονες. Εδράζεται σε πεντάβαθμη κλίμακα, η οποία σώζεται μερικώς. Περιλαμβάνει σηκό, ο οποίος, όπως και όλο το μαυσωλείο έχει είσοδο στα Ν, με θέα προς το λιμάνι. Μια βαθμίδα περιτρέχει το σηκό. Πάνω σ΄αυτή θα είχαν τοποθετηθεί οι σαρκοφάγοι. Το αέτωμα του κτηρίου διεκοσμείτο με προτομή του νεκρού μαζί με άλογο, σε κυκλικό μετάλλιο (ιmago clipeata).
Το μνημείο χρονολογείται στην Αδριάνεια - Αντωνίνεια περίοδο (μέσα 2ου αιώνα μ.Χ.).

Τετάρτη, 18 Σεπτεμβρίου 2019

Oρισμός Αντιδημάρχων & εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων στο Δήμο Καρύστου

Απόφαση Δημάρχου για τον ορισμό Αντιδημάρχων & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων& Ορισμός εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Ο Δήμαρχος πέραν της συνολικής ευθύνης για τη λειτουργία του Δήμου θα εποπτεύει προσωπικά, το διοικητικό, το τεχνικό και το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Καρύστου καθώς και τις δράσεις και τις πολιτικές για την τουριστική προβολή και ανάπτυξη του Δήμου. 

Ορίζει τους παρακάτω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας του Δήμου Καρύστου, ως Αντιδημάρχους για ένα (1) έτος, μεταβιβάζοντας σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητες του, όπως παρακάτω: 

1. Ορίζει καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Τεχνικών Έργων και κατά τόπον αρμόδιο για τη Δ.Ε. Καφηρέα τον δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας Πολυχρονίου Πολυχρόνη και του μεταβιβάζει της παρακάτω αρμοδιότητες : 
 • α. Υπεύθυνος καθαριότητας, ανακύκλωσης, πρασίνου και Σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων. 
 • β. Υπεύθυνος συντήρησης και επισκευής Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και διαχείρισης υλικών, καυσίμων, ανταλλακτικών, μηχανολογικού εξοπλισμού και λοιπών οχημάτων και εργαλείων του Δήμου. 
 • γ. Υπεύθυνος Ηλεκτροφωτισμού. 
 • δ. Υπεύθυνος ελέγχου τμήματος προμηθειών. 
 • ε. Υπεύθυνος για την παρακολούθηση της καθημερινότητας (παιδικές χαρές, φωτισμός, πράσινο, καθαριότητα κλπ). 
 • στ. Υπεύθυνος για τη μέριμνα αδέσποτων ζώων. 
 • ζ. Αναπληρωτής Δημάρχου στο Συντονιστικό Τοπικό όργανο Πολιτικής Προστασίας. 
 • η. Υπεύθυνος για την παρακολούθηση της καθημερινότητας στη Δ.Ε Καρύστου και στη Δ.Ε Καφηρέα. 
 • θ. Υπεύθυνος Ύδρευσης, Άρδευσης και Αποχέτευσης. 
 • ι. Υπεύθυνος για το συντονισμό ενεργειών για την επίλυση του ιδιοκτησιακού ζητήματος. 
2. Ορίζει καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο εξυπηρέτησης Πολιτών, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Διαφάνειας και Παιδείας τη δημοτική σύμβουλο της πλειοψηφίας Χουντάση - Κανέλλου Μαρία και της μεταβιβάζει της παρακάτω αρμοδιότητες με εξουσιοδότηση υπογραφής: 
 • α. Την αρμοδιότητα του Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 
 • β. Τη λειτουργία του προγράμματος Διαύγεια. 
 • γ. Τη λειτουργία των ΚΕΠ και των διοικητικών υπηρεσιών. 
 • δ. Τη Διαφάνεια και την Ηλεκτρονική διακυβέρνηση. 
 • ε. Υπεύθυνη για τα θέματα πρωτογενούς Τομέα (Αγροτικής ανάπτυξης, κτηνοτροφίας, αλιείας). 
 • στ. Υπεύθυνη για την παρακολούθηση, τον συντονισμό και τον έλεγχο όλων των λειτουργιών, διαδικασιών και ενεργειών του γραφείου αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων, του τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Τουρισμού. 
 • ζ. Υπεύθυνη για τα θέματα που αφορούν όλες τις Κοινότητες του Δήμου Καρύστου σε συνεργασία με τους κατά τόπο αρμόδιους αιρετούς. 
3. Ορίζει καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Οικονομικών και Νομικών Θεμάτων και κατά τόπον αρμόδιο για την Δ.Ε. Μαρμαρίου το δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας Οικονόμου Γεώργιο και του μεταβιβάζει της παρακάτω αρμοδιότητες: 
 • α. Την αρμοδιότητα του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής. 
 • β. Την ευθύνη και εποπτεία των οικονομικών θεμάτων και την ευθύνη των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου. 
 • γ. Την εποπτεία των νομικών θεμάτων. 
 • δ. Τον συντονισμό των δράσεων για την τουριστική προβολή και ανάπτυξη του Δήμου. 
 • ε. Υπεύθυνο για την καλή λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών της Δημοτικής Ενότητας Μαρμαρίου καθώς και για τη συνεργασία με τους εκπροσώπους των Κοινοτήτων για την επίλυση των ζητημάτων που προκύπτουν. 
 • στ. Να παρακολουθεί και να συνεργάζεται με τους αρμόδιους για την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα Μαρμαρίου. 
 • ζ. Υπεύθυνος για θέματα ενέργειας. 
 • η. Να υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας Μαρμαρίου. 
 • θ. Εξουσιοδότηση για τέλεση πολιτικών γάμων και υπογραφή σχετικών εγγράφων.
4. Ορίζει κατά τόπον Αντιδήμαρχο της Δημοτικής Ενότητας Στυρέων το δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας Γκεμίση Ιωάννη και του μεταβιβάζει της παρακάτω αρμοδιότητες: 
 • α. Ευθύνη της καλής λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών της Δημοτικής Ενότητας Στυρέων. 
 • β. Να συνεργάζεται με τους Προέδρους και τους εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους. 
 • γ. Να παρακολουθεί την καθημερινότητα (παιδικές χαρές, φωτισμός, πράσινο, καθαριότητα κλπ). 
 • δ. Να υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας Στυρέων. 
 • ε. Να μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Στυρέων. 
 • στ. Να παρακολουθεί και συνεργάζεται με τους αρμόδιους για την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα Στυρέων. 
 • ζ. Εξουσιοδότηση για την τέλεση πολιτικών γάμων και υπογραφή σχετικών εγγράφων στη Δ.Ε Στυρέων. 

Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί η Αντιδήμαρχος κα. Χουντάση - Κανέλλου Μαρία , που αναπληρώνει το Δήμαρχο. 

Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση των αντιδημάρχων είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό τους, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων τους. 

Γ. Ορίζει Εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους με τις εξής αρμοδιότητες: 
 • Βερούχη - Λεμονιά Μαρία Εντεταλμένη δημοτική σύμβουλος Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και ζητημάτων πολιτισμού. 
 • Γκιβίσης Ζαφείρης Εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος για την εύρυθμη λειτουργία Τεχνικής Υπηρεσίας σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Τεχνικών Έργων, υπεύθυνος ελέγχου μηχανημάτων έργων και υπεύθυνος εγκαταστάσεων τεχνικής υπηρεσίας και ζητημάτων Λατομείων. 
 • Διγαλέτος Κωνσταντίνος Εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος αθλητικών εγκαταστάσεων, πρασίνου και υπεύθυνος για την ενημέρωση του Δημάρχου σε θέματα της καθημερινότητας στην Δ.Ε. Καρύστου. 
 • Ζαφείρης Αθανάσιος Εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Τουρισμού - Πολιτισμού καθώς και για την παρακολούθηση της καθημερινότητας στην Δ.Ε Μαρμαρίου και τον συντονισμό ενεργειών για την επέκταση σχεδίου πόλεως Μαρμαρίου. 
 • Ζέμπης Ευάγγελος Εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος Διοικητικών υπηρεσιών, δημοτικών κτιρίων και σχολικών μονάδων. 
 • Κεφαλάς Ευάγγελος Εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος νεολαίας, αθλητισμού, προγραμματισμού κυκλοφοριακής μελέτης και σήμανσης. 
 • Κουνέλης Κωνσταντίνος Εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος αγροτικής οδοποιίας, παρακολούθησης της καθημερινότητας κοινοτήτων και οικισμών Δ.Ε. Μαρμαρίου και ζητημάτων αγροτικού τομέα και λατομείων. 
 • Ξυπόλητος Δημήτριος Εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος για την επίβλεψη έργων στην Δ.Ε. Μαρμαρίου, παρακολούθησης της καθημερινότητας κοινοτήτων και οικισμών και παρακολούθηση των ζητημάτων για τα καταστήματα εστίασης. 
 • Παναγιώτου Κωνσταντίνος Εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος Χωροταξίας, Πολεοδομίας, Τεχνικών Έργων και Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων και προγραμμάτων ΕΣΠΑ. 
 • Ρουκλιώτης Ιωάννης Εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος για ζητήματα αθλητισμού και παρακολούθησης καθημερινότητας στην Δ.Ε. Καρύστου. 
 • Τζώρτζης Θεόδωρος Εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος Τουρισμού και Πολιτισμού ειδικότερα στην Δ.Ε. Στυρέων και παρακολούθησης της καθημερινότητας στην Δ.Ε. Στυρέων και για τον συντονισμό ενεργειών για την επέκταση σχεδίου πόλεως Νέων Στύρων. 
 • Τούρλα Γεωργία Εντεταλμένη δημοτική σύμβουλος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης και εύρυθμης λειτουργίας σχολικών μονάδων. 
 • Τσαπέπα Μαρία Εντεταλμένη δημοτική σύμβουλος Πολιτισμού-Λαογραφίας, μέριμνας αδέσποτων ζώων συντροφιάς και ζητημάτων της Δ.Ε. Στυρέων. 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΡΑΒΙΟΛΟΣ

νοτιος ευβοικος

Πέμπτη, 12 Σεπτεμβρίου 2019

ΠΡΟΣ : ΦΟΡΕΙΣ , ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ

 Για τη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Καρύστου,
καλούνται φορείς, σύλλογοι, οργανώσεις του Δήμου Καρύστου να εκφράσουν εγγράφως τη βούληση συμμετοχής τους, προτείνοντας έναν τακτικό και έναν αναπληρωματικό εκπρόσωπό τους, καθώς και δημότες που επιθυμούν να συμμετέχουν στο θεσμό.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 78 του Ν.4555/2018, σε όλους τους δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο από πέντε χιλιάδες (5.000) κατοίκους συγκροτείται, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης.
 Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης είναι όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες και αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας, όπως: α) των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων β) των επιστημονικών συλλόγων και φορέων γ) των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών δ) των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα ε) των ενώσεων και συλλόγων γονέων στ) των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων ζ) των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών η) άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών θ) εκπρόσωποι των τοπικών συμβουλίων νέων και ι) δημότες.

  Οι αρμοδιότητες της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης είναι οι εξής: α) Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου. β) Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το δημοτικό συμβούλιο ή τον δήμαρχο. γ) Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών. δ) Μπορεί να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ.
. Η διατύπωση γνώμης από τη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης δεν αποκλείει την παράλληλη ηλεκτρονική διαβούλευση με τους πολίτες, μέσω διαδικτύου. Οι προτάσεις της ηλεκτρονικής διαβούλευσης συγκεντρώνονται και συστηματοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου και παρουσιάζονται από τον πρόεδρο της δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης κατά την αντίστοιχη συνεδρίασή της.
ε) Μπορεί να εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τη διεξαγωγή δημοτικού δημοψηφίσματος.
στ) Διατυπώνει απλή γνώμη επί του προσχεδίου του προϋπολογισμού, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 77 του ν. 4172/2013 (Α' 167). (παρ.2 άρθρο 76 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 78 του Ν.4555/18)
 Ο συνολικός αριθμός των μελών της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, πλην της περίπτωσης ι' και συμπεριλαμβανομένου του προέδρου, μπορεί να είναι από είκοσι πέντε (25) έως πενήντα (50) μέλη. Στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης συμμετέχουν και δημότες, σε αριθμό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του αριθμού των μελών εκπροσώπων φορέων των περιπτώσεων α' έως θ', οι οποίοι ορίζονται μετά από κλήρωση, μεταξύ των εγγεγραμμένων σε ειδικό κατάλογο που τηρείται στο δήμο και στον οποίο μπορεί να εγγράφεται κάθε δημότης που είναι εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους του δήμου. (παρ.1 άρθρο 76 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 78 του Ν.4555/18)
 Η διάρκεια της θητείας της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης ακολουθεί τη θητεία των Δημοτικών Αρχών (παρ.1 άρθρο 76 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 78 του Ν.4555/18). Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν εγγράφως αίτηση, μέχρι την 11η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή, στην γραμματεία του Δήμου Καρύστου, αρμόδιος υπάλληλος κ. Μπαϊρακτάρη Αντωνία (τηλ. 22243- 50001).
 Η συμμετοχή στην Επιτροπή είναι εθελοντική και άμισθη.΄

 Ο Δήμαρχος
 Ελευθέριος Ραβιόλος

Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2019

Απ΄ ευθείας ανάθεση υπηρεσίας αναλύσεων νερού - ΒΙΟΚΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 245/2019
 Θέμα: Απ΄ ευθείας ανάθεση υπηρεσίας αναλύσεων νερού - ΒΙΟΚΑ.
Αποτέλεσμα εικόνας για νερο βρυση φωτο
 ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Α. Εγκρίνουμε τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης με τίτλο ’Δαπάνες για αναλύσεις νερού - ΒΙΟΚΑ», προϋπολογισμού 13.751,60€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ . Β. Τη διενέργεια της απευθείας ανάθεσης με τίτλο ‘Δαπάνες για αναλύσεις νερού - ΒΙΟΚΑ», προϋπολογισμού 13.751,60€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Γ. Αναθέτουμε απευθείας την ανάλυση μικροβιολογική και χημική (δοκιμαστικές αναλύσεις) και ελεγκτική παρακολούθηση των υδάτων των δικτύων ύδρευσης της πόλης Καρύστου και των Τοπικών Διαμερισμάτων, όπως προβλέπονται με την ΚΥΑ 1057/2016 (ΦΕΚ 241/Β’/09-02-2016), σύμφωνα με την αντίστοιχη προσφορά αντί του ποσού των 13.751,60 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, στην εταιρεία :
Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών Α.Ε., εργαστηριακές αναλύσεις, με ΑΦΜ 095618319, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, Λεωφ. Βασ. Σοφίας 104 – 11527 Αθήνα, σύμφωνα με την προσφορά της. Βεβαιώνεται ότι η αξία κάθε είδους υπηρεσία δεν υπερβαίνει σε ετήσια βάση το ποσό της απ΄ ευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το νόμο . Βεβαιώνεται ότι ο πάρα πάνω ανάδοχος είναι γραμμένος με Α.Μ. 230169 στο Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών και δύναται να αναλάβει τις σχετικές υποχρεώσεις .
 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΡΑΒΙΟΛΟΣ

Τρίτη, 9 Ιουλίου 2019

ΤΟ ΝΕΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ!

Αποτέλεσμα εικόνας για καρυστος φωτο

Ι. ΤΑΚΤΙΚΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΟΥ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΥ “ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ ΜΑΖΙ” 

1.ΧΟΥΝΤΑΣΗ-ΚΑΝΕΛΛΟΥ (ΓΙΑΝΝΑΡΟΥ) ΜΑΡΙΑ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εννιακόσιους πενήντα τέσσερις (954) σταυρούς προτίµησης
 2.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε επτακόσιους εβδοµήντα πέντε (775) σταυρούς προτίµησης
 3.ΒΟΣΣΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑ∆ΗΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ έλαβε επτακόσιους εξήντα τέσσερις (764) σταυρούς προτίµησης
 4.ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε επτακόσιους πενήντα ένα (751) σταυρούς προτίµησης
 5.ΓΚΕΜΙΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ έλαβε επτακόσιους είκοσι οκτώ (728) σταυρούς προτίµησης
 6.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εξακόσιους πενήντα ένα (651) σταυρούς προτίµησης
7.ΒΕΡΟΥΧΗ-ΛΕΜΟΝΙΑ ΜΑΡΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε εξακόσιους πενήντα (650) σταυρούς προτίµησης
 8.∆ΙΓΑΛΕΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε εξακόσιους ένα (601) σταυρούς προτίµησης
9.ΚΟΥΝΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε πεντακόσιους εξήντα εννέα (569) σταυρούς προτίµησης
 10.ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε πεντακόσιους πενήντα έξι (556) σταυρούς 26 προτίµησης
11.ΖΕΜΠΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ έλαβε πεντακόσιους δέκα τέσσερις (514) σταυρούς προτίµησης
 12.ΚΕΦΑΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους εξήντα οκτώ (468) σταυρούς προτίµησης
 13.ΞΥΠΟΛΗΤΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε τετρακόσιους πενήντα δύο (452) σταυρούς προτίµησης
14.ΡΟΥΚΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους τρεις (403) σταυρούς προτίµησης
15.ΤΟΥΡΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε τριακόσιους ενενήντα τέσσερις (394) σταυρούς προτίµησης
16.ΓΚΙΒΙΣΗΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τριακόσιους ενενήντα δύο (392) σταυρούς προτίµησης
17.ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ (∆ΩΡΟΣ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τριακόσιους εβδοµήντα έξι (376) σταυρούς προτίµησης
18.ΤΣΑΠΕΠΑ ΜΑΡΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε τριακόσιους πενήντα τρεις (353) σταυρούς προτίµησης

ΙΙ. ΤΑΚΤΙΚΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΟΥ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΥ “Άλλη πορεία τώρα” 

1.ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ως επικεφαλής του συνδυασµού Β' έλαβε όλες τις ψήφους του συνδυασµού
2.ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εξακόσιους επτά (607) σταυρούς προτίµησης

3.ΒΟΥΓΙΟΥΚΑ ΧΑΡΟΥΛΑ του ΠΑΝΑΓΗ έλαβε τριακόσιους ενενήντα έξι (396) σταυρούς προτίµησης
4.ΠΟΛΙΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε τριακόσιους σαράντα έξι (346) σταυρούς προτίµησης
5.ΓΑΣΠΑΡΗ-ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ (ΑΝΤΑ) του ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ έλαβε τριακόσιους σαράντα πέντε (345) σταυρούς προτίµησης
 6.ΣΑΚΚΑΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε διακόσιους πενήντα τέσσερις (254) σταυρούς προτίµησης
7.ΝΟΒΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε διακόσιους πενήντα τέσσερις (254) σταυρούς προτίµησης
8.ΧΑΝΟΥΜΗ-ΚΙΓΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΘΩΜΑ έλαβε διακόσιους δέκα επτά (217) σταυρούς προτίµησης

 ΙΙΙ.ΤΑΚΤΙΚΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΟΥ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΥ: “ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΡΥΣΤΟΥ” 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ως επικεφαλής του συνδυασµού Α' έλαβε όλες τις ….

.φύλλο της υπ' αριθµόν 34 / 2019 απόφασης του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας (Εκουσία ∆ικαιοδοσία) 27 ψήφους του συνδυασµού ∆ΙΑΤΑΣΣΕΙ να εκτεθεί η παρούσα στο κατάστηµα του Πρωτοδικείου ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ από αύριο και επί τρεις (3) συνεχείς ηµέρες για τυχόν άσκηση έφεσης κατ' αυτής.
 ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε στη Χαλκίδα στις 27 Ιουνίου 2019

. Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ στο ακροατήριό του στη Χαλκίδα στις 2 Ιουλίου 2019, ηµέρα Τρίτη και ώρα 09.00 σε έκτακτη δηµόσια συνεδρίαση.
 Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Κυριακή, 7 Ιουλίου 2019

"Το Δημοτικό Συμβούλιο Καρύστου ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ τη διέλευση φορτηγών και βαρέων οχημάτων από την πόλη της Καρύστου" Πρόταση της Βρανά.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ
 Της με αριθ. 7 από 21 Ιουνίου 2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καρύστου AΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 123/2019 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η «Λήψη απόφασης για την απαγόρευση διέλευσης φορτηγών και βαρέων οχημάτων από την πόλη της Καρύστου» Στα Καλύβια και στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Καλυβίων (σύμφωνα με την με αρ. 274/2011 Α.Δ.Σ.), σήμερα την 21η του μηνός Ιουνίου του έτους 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική Δημόσια Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Καρύστου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 6880/13-6-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010. Η συνεδρίαση έληξε στις 22:30 μ.μ.
 . ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 123/2019 ΘΕΜΑ: ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο «Λήψη απόφασης για την απαγόρευση διέλευσης φορτηγών και βαρέων οχημάτων από την πόλη της Καρύστου». Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 1ο


 ΕΚΤΑΚΤΟ θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στην Δημ. Σύμβουλο κ. Βρανά Κυριακούλα η οποία έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το εξής ψήφισμα:

 «Ήδη βρισκόμαστε στα τέλη Ιούνη δηλαδή μέσα στην θερινή και τουριστική για την περιοχή μας περίοδο, που σημαίνει πως η κίνηση τόσο οχημάτων όσο και πεζών στην πόλη της Καρύστου όπως και στην υπόλοιπη περιοχή αυξάνεται συνεχώς. Η διέλευση βαρέων οχημάτων (φορτηγά που μεταφέρουν δομικά υλικά, ανυψωτικά μηχανήματα, μπετονιέρες κλπ) κυρίως για τα έργα εγκατάστασης αιολικών πάρκων δε μπορεί να συμβιβαστεί με την αύξηση της κίνησης στην Κάρυστο. Σε πολλές περιπτώσεις δημιουργεί μποτιλιάρισμα, αυξάνει τους κινδύνους ατυχήματος και έχει ήδη δημιουργήσει ζημιές σε πρόσφατα ασφαλτοστρωμένους δρόμους.

 Για τους παραπάνω λόγους το Δημοτικό Συμβούλιο Καρύστου ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ τη διέλευση φορτηγών και βαρέων οχημάτων από την πόλη της Καρύστου. Συγκεκριμένα:

 1) Για την παράκαμψη της πόλης της Καρύστου να χρησιμοποιείται ο περιφερειακός της Καρύστου (βενζινάδικο Σαράντη με Νεκροταφείο Καρύστου) με όριο ταχύτητας τα 30χλμ/ώρα. 2) Να τοποθετηθεί άμεσα σήμανση που να επισημαίνει την απαγόρευση και να υποδεικνύει στους οδηγούς φορτηγών και βαρέων οχημάτων την παραπάνω διαδρομή. 2

 3) Για την απαραίτητη διέλευση φορτηγών (πχ εφοδιασμός καταστημάτων, οικοδομικές εργασίες εντός της Καρύστου κλπ) να χορηγείται ειδική άδεια από τις υπηρεσίες του Δήμου Καρύστου, μετά από αίτηση των ενδιαφερόμενων, για συγκεκριμένες μέρες και ώρες διέλευσης ή για χρονικό διάστημα που να μην υπερβαίνει τη μία βδομάδα. Η απόφαση αυτή να μπει σε εφαρμογή το συντομότερο δυνατό και οπωσδήποτε ως τις 15 Ιούλη. Για την απόφαση αυτή να ενημερωθούν άμεσα ο Εμπορικός Σύλλογος Καρύστου, ο Τουριστικός Σύνδεσμος Καρύστου, ο Σύνδεσμος Λατόμων, το αστυνομικό τμήμα Καρύστου, οι εταιρίες που εγκαθιστούν αιολικά πάρκα στην περιοχή μας και κάθε άλλη αρμόδια υπηρεσία ή εμπλεκόμενος φορέας. Η Δημοτική Σύμβουλος Καρύστου Κούλα Βρανά» Ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημ. Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά . ……………………………………………………………………………………….. Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση της κ. Βρανά , έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του αρ. 65 του ν. 3852/10, μετά από διαλογική συζήτηση κατά την οποία ο Δήμαρχος ανέφερε ότι έχουν γίνει συστάσεις στις εταιρείες προς την κατεύθυνση αυτή και πρότεινε να εκφραστούν οι διαμαρτυρίες και να ζητηθεί από τις εταιρείες ανεμογεννητριών που δραστηριοποιούνται στην περιοχή να ολοκληρώσουν άμεσα την ασφαλτόστρωση του περιφερειακού δρόμου της Καρύστου προκειμένου να μην δημιουργείται πρόβλημα με την σκόνη από την διέλευση των φορτηγών, ο μ ό φ ω ν α
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ότι συμφωνεί με την πρόταση της Κυρίας Βρανά και να ζητηθεί από τις εταιρείες ανεμογεννητριών να ολοκληρώσουν άμεσα την ασφαλτόστρωση του περιφερειακού δρόμου της Καρύστου προκειμένου να μην δημιουργείται πρόβλημα με την σκόνη από την διέλευση των φορτηγών. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 123/2019. …………………………………………………………………………………… Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΒΟΣΣΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥΡΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΓΚΙΒΙΣΗΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ Ι . ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΙΒΙΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΛΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΟΣ ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ ΒΡΑΝΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ Ακριβές Αντίγραφο Κάρυστος αυθημερόν Ο Πρόεδρος ΒΟΣΣΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η «Έγκριση λήψης επενδυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την εκτέλεση του έργου: «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στο Δ. Καρύστου – Έργα διαμόρφωσης χώρου Μονάδας Κομποστοποίησης Δ. Καρύστου – Έργα διαμόρφωσης χώρου ΣΜΑ»

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ
 Της με αριθ. 8 από 3 Ιουλίου 2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καρύστου AΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 151/2019

 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η «Έγκριση λήψης επενδυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την εκτέλεση του έργου: «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στο Δ. Καρύστου – Έργα διαμόρφωσης χώρου Μονάδας Κομποστοποίησης Δ. Καρύστου – Έργα διαμόρφωσης χώρου ΣΜΑ»

 Στην Κάρυστο και στο Δημοτικό Κατάστημα , σήμερα την 3η του μηνός Ιουλίου του έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ. συνήλθε σε ΕΚΤΑΚΤΗ Δημόσια Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Καρύστου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 7674/3-7-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του ν. 3852/2010 περί κατεπείγουσας συνεδρίασης, με αναγραφή στην πρόσκληση των λόγων του κατεπείγοντος.

Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2019

Πρόσκληση σε Δημοτικό Συμβούλιο στις 21 Ιουνίου στις 8 ,μ,μ,

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
 Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική Συνεδρίαση στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Καλυβίων την 21η Ιουνίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Τροποποίηση Προϋπολογισμού του Δήμου Καρύστου.
 2. Έγκριση Έκθεσης Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την υλοποίηση του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Α’ τριμήνου 2019 του Δήμου Καρύστου.
3. Αποδοχή χρηματοδότησης για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας έτους 2019 και κατανομή του ποσού.
 4. Έγκριση μερικής πεζοδρόμησης της οδού Ι. Κότσικα για τους θερινούς μήνες.
 5. Εξέταση αίτησης του Οικοδομικού Συνεταιρισμού «ΙΚΑΡΟΣ» περί επέκτασης δικτύου ηλεκτροδότησης.
 6. Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου περί απαγόρευσης της βοσκής στο δημόσιο δάσος ΤΡΕΠΕΣ της ΔΕ Στυρέων.
 7. Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου περί απαγόρευσης της βοσκής στο ιδιωτικό δάσος ΞΕΦΤΕΡΙ της ΔΕ Μαρμαρίου.
 8. Εξέταση αιτήσεων περί μεταφοράς Τελών στο όνομα του ενοικιαστή ή του νέου ιδιοκτήτη.
 9. Εξέταση αίτησης Τσεκούρα Κων/νου περί τοποθέτησης ράμπα πρόσβασης ΑΜΕΑ έμπροσθεν του φυσικοθεραπευτηρίου του.
10. Εξέταση αίτησης Ζορμπά Παγώνας περί τοποθέτησης ράμπα πρόσβασης και θέση στάθμευσης ΑΜΕΑ έμπροσθεν του καταστήματός της.
11. Εξέταση αιτήσεων Έξη Ιωάννη και Κολόμπαρη Αρίστης περί κατά παρέκκλισης σύνδεσης στο αποχετευτικό δίκτυο.
12. Έγκριση επέκτασης δικτύου Δημοτικού Φωτισμού στην περιοχή Κάμπος Καρύστου.
13. Έγκριση επέκτασης δικτύου Δημοτικού Φωτισμού στην περιοχή Νικάσι Καρύστου.
14. Έγκριση παραλλαγής - μετατόπισης δικτύου Δημοτικού Φωτισμού στην περιοχή Καλύβια και Αλαμανέικα Καρύστου.
15. Έγκριση παραλλαγής - μετατόπισης δικτύου Δημοτικού Φωτισμού στην περιοχή της Καρύστου. 16. Έγκριση παραλλαγής - μετατόπισης δικτύου Δημοτικού Φωτισμού στην περιοχή των Νέων Στύρων.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΒΟΣΣΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ