Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Επιστολές- Άρθρα ΣΠΠΕΝΚ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Επιστολές- Άρθρα ΣΠΠΕΝΚ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Κυριακή, 17 Ιουνίου 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Νότιας Καρυστίας ( ΣΠΠΕΝΚ) πιστός στους καταστατικούς του σκοπούς συνεχίζει τον αγώνα του για την τήρηση της νομιμότητας στην άναρχη αδειοδότηση Αιολικών Σταθμών στη Νότια Εύβοια και ειδικά μέσα στην προστατευόμενη περιοχή όρους Όχη όπου είναι αδειοδοτημένοι 42 αιολικοί σταθμοί.


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΟ Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Νότιας Καρυστίας ( ΣΠΠΕΝΚ) πιστός στους καταστατικούς του σκοπούς συνεχίζει τον αγώνα του
για την τήρηση της νομιμότητας στην άναρχη αδειοδότηση Αιολικών Σταθμών στη Νότια Εύβοια και ειδικά μέσα στην προστατευόμενη
περιοχή όρους Όχη όπου είναι αδειοδοτημένοι  42 αιολικοί σταθμοί.
Έχουμε προβεί στη σύνταξη καταγγελίας η οποία έχει αποσταλεί προς το παρόν στον Δήμο Καρύστου και έχει κοινοποιηθεί σε Συλλόγους της Καρύστου.
Η καταγγελία αυτή απευθύνεται στην Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ( ΡΑΕ) και ζητά να τηρηθεί η νομιμότητα στον αριθμό των ανεμογεννητριών που έχουν πάρει
άδεια εγκατάστασης στον σημερινό Δήμο Καρύστου.
Επειδή διαδίδονται ανυπόστατες φήμες ότι στρεφόμαστε κατά μιας συγκεκριμένης εταιρίας η οποία" δεν χωράει στο Καβοντορο" δηλώνουμε ότι αυτό δεν ισχύει.
Ενδέχεται να πρέπει να μειωθούν οι ανεμογεννήτριες από πολλές εταιρίες που έχουν αδειοδοτηθεί στην Όχη και στη Δημοτική
Ενότητα Καφηρέα όπως και σε άλλες Δημοτικές Ενότητες του σημερινού Δήμου Καρύστου.
Εμείς παραθέτουμε απλώς τα συμπεράσματα επιστημονικής έρευνας στελεχών του Συλλόγου μας, καλούμε τον Δήμο Καρύστου να μας απαντήσει
επί της καταγγελίας που του έχουμε στείλει και αν συμφωνεί να την προσυπογράψει και ο Δήμος πρίν σταλεί στη ΡΑΕ.
Φυσικά δεν θα περιμένουμε και πολύ, αν σε εύλογο χρονικό διάστημα δεν απαντήσει ο Δήμος, εμείς και όσοι από τους Συλλόγους Καρύστου συμφωνούν,
θα προβούμε σε δικαστικές  ενέργειες ως ορίζει ο νόμος.
Παρακάτω παραθέτουμε απόσπασμα από την καταγγελία μας:


"ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:
Παρατηρείται μη τήρηση της νομιμότητας στην αδειοδότηση αιολικών σταθμών στην διπλά προστατευόμενη
περιοχή ΖΕΠ και ΕΖΔ του Δήμου Καρύστου με κάλυψη 259.24% της επιτρεπόμενης
φέρουσας ικανότητας της περιοχής, που θα θίξει ανεπανόρθωτα την ακεραιότητα της περιοχής Natura Δήμου Καρύστου .
Επίσης η Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του ΥΠΕΝ ,έχει αδειοδοτήσει αιολικούς σταθμούς που αντιστοιχούν σε 53.76 τυπικές ανεμογεννήτριες των 2 MW εκάστη
με συνολική ισχύ 107.52 MW κατά παράβαση του ΕΕΠΧΣ για τις ΑΠΕ.
Αιτούμαστε τα εξής παρακάτω:
Ζητούμε από την αρμόδια υπηρεσία ΡΑΕ ή ΔΙΠΑ του ΥΠΕΝ ή οποιαδήποτε άλλη υπεύθυνη υπηρεσία που κατέταξε λανθασμένα τους παρακάτω
αιολικούς σταθμούς  των θέσεων ..........................................
στον παλαιό ΟΤΑ Καρύστου ,να συντάξει εκ νέου τον πίνακα (1) με τις άδειες παραγωγής
και να τοποθετήσει τα παραπάνω αιολικά πάρκα εκεί που πραγματικά ανήκουν ,
δηλαδή στην παλαιά Κοινότητα Καφηρέα και σημερινή Δημοτική Ενότητα Καφηρέα Δήμου Καρύστου.
Να ενημερωθούν οι πίνακες της ΡΑΕ με τον αριθμό των τυπικών ανεμογεννητριών που αντιστοιχούν σε κάθε παλαιό
ΟΤΑ του σημερινού Δήμου Καρύστου όταν τα αιολικά πάρκα έχουν
αδειοδοτηθεί σε μεικτή θέση ( π.χ. παλαιός ΟΤΑ Καρύστου  και Καφηρέα ) .Διότι η ορθότητα της ταξινόμησης των αιολικών
σταθμών μεικτής θέσης, είναι αδύνατον να ερευνηθεί από τους έχοντες
έννομο συμφέρον αφού η ΡΑΕ δεν έχει δημοσιοποιήσει τα σχετικά στοιχεία.
Σε συνέχεια να υπολογιστεί εκ νέου η κάλυψη της επιτρεπόμενης φέρουσας ικανότητας της παλαιάς Κοινότητας Καφηρέα ,
με τα σωστά δεδομένα όπως και των υπολοίπων παλαιών ΟΤΑ του Δήμου Καρύστου.
Καλούμε το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος να τηρήσει τη νομιμότητα, να επανεξετάσει όλες τις Αποφάσεις Έγκρισης
Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) εταιριών αιολικών σταθμών με θέση
εγκατάστασης μέσα στον παλιό ΟΤΑ Καφηρέα  σημερινού Δήμου Καρύστου αλλά και στις άλλες Δημοτικές Ενότητες του
Δήμου Καρύστου με κριτήριο την αυστηρή τήρηση της μέγιστης επιτρεπόμενης
πυκνότητας ανεμογεννητριών σε συνάρτηση με την διατήρηση της ακεραιότητας της προστατευόμενης περιοχής
Καφηρέα GR 2420001 και GR 2420012 .
Ζητούμε επίσης από τη ΡΑΕ να ακυρώσει όλες τις άδειες παραγωγής αιολικών σταθμών που χορηγήθηκαν με μη σύννομη
υπέρβαση της μέγιστης επιτρεπόμενης πυκνότητας Α/Γ στη Δημοτική
Ενότητα Καφηρέα Δήμου Καρύστου ή σε όποιο άλλο Δημοτικό Διαμέρισμα του Δήμου Καρύστου προκύψει ανάλογη περίπτωση.
Μέχρι να ολοκληρωθούν οι ανωτέρω διαδικασίες ζητούμε προσωρινή διακοπή εργασιών εγκατάστασης
όλων των αιολικών σταθμών στις Δημοτικές Ενότητες Καρύστου, Καφηρέα και Μαρμαρίου .
Ως έχοντες έννομο συμφέρον
Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Νότιας Καρυστίας"

Πέμπτη, 14 Ιουνίου 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Θέμα: Εταιρία ENEL GREEN POWER HELLAS A.E.- Επιλεκτική πρόσκληση για συζήτηση σε φορείς Δήμου Καρύστου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: Εταιρία ENEL GREEN POWER HELLAS A.E.- Επιλεκτική πρόσκληση για συζήτηση σε φορείς Δήμου Καρύστου


Η εταιρία ENEL GREEN POWER HELLAS A.E που εδώ και μήνες κατεδαφίζει την Όχη ,ισοπεδώνοντας τις βουνοκορφές της, καταστρέφοντας βοσκοτόπια και μπαζώνοντας ρέματα για την κατασκευή αυτοκινητοδρόμων μέσα στην καρδιά της ιερής Οχης για να μεταφέρει τις ανεμογεννήτριες στις κορυφές της, προσπαθεί να εξασφαλίσει μια θέση στη κοινωνική και οικονομική ζωή της Νότιας Καρυστίας σαν Ιταλός Ευεργέτης και ακόμη θέση στις καρδιές μας ,ζητά δηλαδή όχι μόνο γην και ύδωρ αλλά και την ψυχή μας.

Τρίτη, 12 Ιουνίου 2018

Απέρριψε τις αντιρρήσεις προστασίας του Καστανόλογγου η Αποκεντρωμένη Διοίκηση - Σε άμεσο κίνδυνο αφανισμού πλέον και το δάσος!Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας και Στ. Ελλάδας (βλ. συνημ.)  απέρριψε τις αντιρρήσεις του ΣΠΠΕΝΚ κατά της διάνοιξης δρόμων και αντιπυρικών ζωνών στον Καστανόλογγο

προκείμενου να γίνει υποτιθέμενη αναδάσωση από την εταιρεία που γκρεμίζει την Οχη μέρα με την ημέρα.

Σάββατο, 9 Ιουνίου 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Θέμα: ΑΜΕΣΗ ΠΑΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΕ ΣΤΗ ΝΟΤΙΑ ΚΑΡΥΣΤΙΑ. Σήμερα είναι πολύ αργά- Αύριο θα έχουν όλα τελειώσει. Το νερό της Όχης λιγοστεύει δραματικά.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Θέμα: ΑΜΕΣΗ ΠΑΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΕ ΣΤΗ ΝΟΤΙΑ ΚΑΡΥΣΤΙΑ.
Σήμερα είναι πολύ αργά- Αύριο θα έχουν όλα τελειώσει.
Το νερό της Όχης λιγοστεύει δραματικά.
Το πρόβλημα με το νερό , η σκόνη από τις εκσκαφές και τους δυναμίτες που καλύπτει πλέον τα πάντα ,
η αναλγησία των εταιριών ΑΠΕ προς τους αγροτοκτηνοτροφους και μελισσοκόμους που βλέπουν
μέρα με τη μέρα να συρρικνώνεται ο ζωτικός τους χώρος πάνω στο βουνό που μέχρι τώρα τους
έδινε τα μέσα επιβίωσης για αυτούς και τα παιδιά τους, όλα αυτά έχουν φτάσει σε οριακό σημείο
αυτό το καλοκαίρι.
Και μέσα σε όλα αυτά έρχεται η πρόσφατη Δήλωση Δημάρχου Καρύστου κ. Λευτέρη Ραβιόλου
να επιδεινώσει τους φόβους μας ότι η λύση είναι αλλού και όχι στις ενέργειες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Επιγραμματικά απαντούμε στη συγκεκριμένη ανακοίνωση:
1)Η επιστολή του Δήμου στις 4-4-2018 που αναφέρει ο Δήμαρχος μέσα στο κείμενο του,
προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και τον  Υπουργό Περιβάλλοντος δεν έφερε κανένα αποτέλεσμα.
Επειδή σαν ΣΠΠΕΝΚ έχουμε αποστείλει προς ΥΠΕΝ και άλλους αρμόδιους αποδέκτες πολλές επιστολές
διαμαρτυρίας και άλλες τόσες καταγγελίες χωρίς καμμιά ουσιαστική ανταπόκριση , τον καλούμε να
παραιτηθεί από αυτόν τον χλιαρό τρόπο διαμαρτυρίας ως απόλυτα αναποτελεσματικό.
2)Ανταποκρινόμενος στις διαμαρτυρίες των κτηνοτρόφων για την σκόνη κάνει συστάσεις προς τις εταιρίες
να διαβρέχουν περισσότερο τους δρόμους υπό κατασκευή.
Συγκεκριμένα αναφέρει στη δήλωση του : " παρακαλώ οι εταιρείες να εξασφαλίσουν  καθημερινά 
 τις απαιτούμενες ποσότητες νερού για τη συχνή και σε ικανοποιητικό βαθμό κατάβρεξη των δρόμων,
με όποιο πρόσφορο τρόπο και ανεξαρτήτως κόστους"
Επίσης αναφέρει ότι θα λυθεί το πρόβλημα της λειψυδρίας που θα υπάρξει από εδώ και πέρα λόγω
των τεχνικών έργων στην περιοχή, με την κατασκευή  εργοστασίου αφαλάτωσης.
Διαφωνούμε ριζικά με το μεγαλόπνοο αλλά απολύτως ανεδαφικό σχέδιο της κατασκευής εργοστασίου
αφαλάτωσης για λόγους περιβαλλοντικής προστασίας και επίσης επειδή η Όχη έχει νερό.
Τα εργοστάσια αφαλάτωσης εγκαθίστανται σαν αναγκαστική λύση μόνο σε εντελώς άνυδρα νησιά.
Διαφωνούμε με την  σύσταση του προς τις εταιρίες να προμηθεύονται νερό ανεξαρτήτου κόστους
και προτείνουμε να βρίσκουν  το νερό που χρειάζονται εκτός Δήμου Καρύστου, λόγω της λειψυδρίας
που πλήττει την περιοχή.
Ενημερώνουμε επίσης τις εταιρίες, αφού δεν το κάνει ο Δήμαρχος ως όφειλε, ότι για οποιαδήποτε
υδροληψία εκτός η εντός Καρύστου είναι απαραίτητη η έκδοση άδειας όπως η Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ.αριθμ.146896/2014 ορίζει.
Στους παραβάτες των διατάξεων αυτής της ΚΥΑ  σύμφωνα με το άρθρο 13 επιβάλλονται χρηματικά πρόστιμα από 1.000 έως 10.000 ευρώ.
Το πρόστιμο  αφορά όλους τους συνυπεύθυνους για τις παράνομες υδροληψίες.
3) Υπενθυμίζουμε στον Δήμαρχο Καρύστου το ψήφισμα των 28 συλλόγων της Καρύστου που ζητά προσωρινή
 ΠΑΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ εγκατάστασης ΑΠΕ μέχρι να επανεξεταστούν οι όροι εγκατάστασης τους.
Του ζητούμε πάλι να υιοθετήσει αυτό το ψήφισμα σαν τη μοναδική λύση στην οριακή κατάσταση περιβαλλοντικής και
οικονομικής υποβάθμισης που βρίσκεται ο τόπος μας εξαιτίας των έργων ΑΠΕ.
Είμαστε σίγουροι ότι οι πολίτες του Δήμου Καρύστου τελικά θα υπερασπιστούν τα πάτρια εδάφη γιατί πόσο ακόμη να περιμένουν ;
Αν δεν σταθεί ο Δήμος στο ύψος των περιστάσεων τότε αυτό θα γίνει,  όπως μας έχει διδάξει και η ιστορία αυτού του τόπου.
Και ο ΣΠΠΕΝΚ πιστός στους καταστατικούς του σκοπούς θα είναι μαζί τους, για την Όχη, την αυτοδιάθεση, το δικαίωμα
στη ζωή και την ελευθερία τελικά.
Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ - ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΩΡΑ
Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Νότιας Καρυστίας ( ΣΠΠΕΝΚ)


Πέμπτη, 7 Ιουνίου 2018

Εκτεταμένες υδροληψίες από πηγές της Όχης για τις ανάγκες κατασκευής αιολικών στάθμων.

Εκτεταμένες υδροληψιες από πηγές της Όχης για τις ανάγκες κατασκευής αιολικών στάθμων.

Αγαπητοί μου συμπολίτες
Τον τελευταίο καιρό παρατηρούνται εκτεταμένες υδροληψιες από πηγές του βουνού Όχη

της Νότιας Καρυστίας για τις ανάγκες κατασκευής έργων αιολικών σταθμών. 
Στις φωτογραφίες παρατηρούμε υδροληψια από ρέμα που πηγάζει απο τον Καστανόλογγο. 
Οι υδροφόρες γεμίζουν στο σημείο που βλέπετε στη φωτογραφία

(είναι στον δρόμο Αντιά-Αγ.Μάμας-Καστανόλογγος), και μάλιστα χωρίς πολύ κόπο,

αφού πρώτα με λάστιχα έχει γεμίσει η δεξαμενή που είναι τοποθετημένη στην άκρη του δρόμου.
Αυτό το ρέμα είναι από τα λίγα που δίνει ΑΚΟΜΑ νεράκι μέσα στη φοβερή ξηρασία που περνάμε.

Το νερό καταλήγει μεταφερομενο με βυτία μάλλον στο Αιολικό Πάρκο της Σπηλιάς και φτάνει

εκεί από τον νέο δρόμο Καστανόλογγος-Πετροκάναλο. 
Επίσης σε μια από τις δύο φωτογραφίες βλέπουμε πως ήταν αυτό το ρέμα πριν μπαζωθεί

από την κατασκευή του νέου δρόμου.
Από όσο γνωρίζουμε δεν υπάρχουν άδειες υδροληψιες από τις πηγές της Όχης. 
Θα θέλαμε να γνωρίζουμε ποια είναι η θέση του Δήμου Καρύστου πάνω στο θέμα. 
Έχει μεγάλη ευθύνη αν παρουσιαστεί λειψυδρία αυτό το καλοκαίρι στα χωριά της Όχης και στην Κάρυστο.
Πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνει ΠΑΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ των εταιριών αιολικών σταθμών για ολο το καλοκαίρι

για να γλιτώσουμε τη σκόνη που καλύπτει όλα τα χωριά της Όχης και τα πάλαι ποτέ δροσερά λειβαδια

της και για να μην πούμε το νερο- νεράκι μέσα στο άνυδρο καλοκαίρι που διανύουμε.
Βαρελα Βασιλική - μέλος ΣΠΠΕΝΚ
Τετάρτη, 30 Μαΐου 2018

Το τμήμα προσφυγών τής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας απέρριψε την προσφυγή του ΣΠΠΕΝΚ

Το τμήμα προσφυγών τής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας απέρριψε την προσφυγή του ΣΠΠΕΝΚ


 και έτσι η εταιρία ENEL δικαιώνεται και μπορεί να προχωρήσει στη " Δασοπροστασία" του Καστανόλογγου.
Η Περιφερεια Στερεάς Ελλάδας έδειξε για άλλη μια φορά με ποιους είναι και ποιους υποστηρίζει.

Τώρα όλα " επαφίενται στον πατριωτισμό των Ελλήνων" όπως λέει και το Σύνταγμα .

Δηλαδή μας έχουν όλοι εγκαταλείψει αλλά ο Καρυστινος λαός πρέπει να προστατέψει τον Καστανόλογγο.
Καλή Δύναμη σε όλους

Βικη Βαρελά
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

 Ο καλός Πόντιος Πιλάτος κ.Μπακογιάννης, πάει για Δήμαρχος Αθηναίων.
Δεν μπορεί να έρθει σε ρίξη με το σύστημα που περιμένει να τον βγάλει Δήμαρχο και κάνει τον Πόντιο αλλά και Πιλάτο,  από τις πιλάτες που κάνει για σωματική και πνευματική εναρμόνιση.
Καμιά σχέση με τον περί ου Πόντιο Πιλάτο που έπλυνε με σαπούνι dove σε λεκανίτσα hi tech industrial desigh τα χέρια του για τον Ιησού.

Ο Πόντιος Πιλάτος ήταν ο πέμπτος επίτροπος της ρωμαϊκής επαρχίας της Ιουδαίας, υπηρετώντας υπό τον αυτοκράτορα Τιβέριο από το 26 έως το 36. 

Ο Μπακογιάννης και όλοι όσοι είναι αυτή την στιγμή σε ανάλογες θέσεις δεν είναι πα
ρά επίτροποι της Ευρωπαϊκής επαρχίας της Ελλάδας υπηρετώντας την Γερμανική αρχή από το 201---κάτι, μέχρι...όποτε...

Κατ΄ιδίαν, ακούμε το ποίημα, " Πρέπει να αγωνιστείτε, να αποφύγουμε την καταστροφή. Μόνο να ξεσηκωθεί ο κόσμος κλπ" . Δημοσίως δεν υπάρχει το θέμα παρά μόνο για τα αναγκαία γραφειοκρατικά χαρτιά.

Το είδαμε βέβαια  το έργο με σύμβουλο που θα δήλωνε την παραίτηση του αν δεν γινόντουσαν σωστές οι μελέτες, για να πάθει αμνησία, αμέσως μετά τις νουθεσίες των κ. κ. Πόντιων και Πιλάτων μαζί.

Αυτά λοιπόν, και όποιος έχει αυταπάτες ότι μπορεί να βρει την παραμικρή, έστω για τα μάτια στήριξη από το κράτος, σε όλες τις μορφές και όλες τις βαθμίδες, να τις ξεχάσει. Δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε δίκιο όμως, όπως για πολλά άλλα πράγματα που το κράτος σε βγάζει τρελό για να κάνει το δικό του..

Πέμπτη, 17 Μαΐου 2018

Δελτίο Τύπου ΕΟΣ Χαλκιδας και άλλων συλλόγων για τα αιολικά στην Ευβοια
Χαλκίδα,15/05/2018                   

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ - Εξωραϊστικός Περιβαλλοντικός Πολιτιστικός Σύλλογος Κανήθου - ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΥΜΗΣ - Περιβαλλοντικός Σύλλογος Ερέτριας "Αχινός" - Ιατρός Μπαραμπούτης Νικολάος - Σύλλογος Ενεργών Πολιτών Δήμου Ερέτριας "H ΜΕΔΟΥΣΑ" – ομάδα ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ ΣΤΑ ΑΓΝΩΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΜΗ

Τετάρτη, 16 Μαΐου 2018

Kαταγγελία κατοίκων της Καρύστου προς την Ευρωπαϊκη Επιτροπή. 1. Πυκνότητα ανεμογεννητριών ανά ΟΤΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ, 14 ΜΑΪΟΥ 2018


Oikonikipragmatikotita.blogspot.cmKαταγγελία κατοίκων της Καρύστου προς την Ευρωπαϊκη Επιτροπή
                                            

Προς: Ευρωπαϊκή Επιτροπή - 

Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος DG ENV

Avenue de Beaulieu  5,  1160  Brussels, BelgiumYπόψη:  1. κον. Φώτη Παπούλια

                  fotios.papoulias@ec.europa.eu

              2. κον. Γιάννη Κουνινιώτη                   yannis.kouniniotis@ec.europa.euΘέμα: Επείγουσα κατάσταση στην Προστατευόμενη Περιοχή της ΄Οχης   του Δήμου Καρύστου Ευβοίας - συσχέτιση με προηγούμενες καταγγελίες μας:

CHAP(2011)01324 και 23/9/2015Σχετ.:     1. Πυκνότητα ανεμογεννητριών ανά ΟΤΑ

2.  Φωτογραφίες                    https://photos.app.goo.gl/O6xqoRcJjiat98x03

3.  Απόσπασμα από εγκριθείσα Μελέτη Επιπτώσεων – Ειδική

Οικολογική Αξιολόγηση (ΕΟΑ, 2016)

4.  Υπολογισμός φέρουσας ικανότητας (Σ.Π.ΠΕ.Ν.Κ)Με την παρούσα διαμαρτυρόμαστε για την συνεχιζόμενη παραβίαση του

Κοινοτικού Δικαίου στην προστατευόμενη  περιοχή της Οχης (GR 2420001 και GR 2420012)  και ενημερώνουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί  μετά την απόφαση του ΣτΕ (47/2018) όσον αφορά το έργο εγκατάστασης 73 ανεμογεννητριών της εταιρείας ΕΝΕΛ. 
΄Οσον αφορά στο πρώτο σκέλος της επιστολής μας, τονίζουμε την πλημμέλεια σε επίπεδο Κοινοτικού Δικαίου της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΕΟΑ,

2016), με βάση την οποία τροποποιήθηκε η περιβαλλοντική αδειοδότηση του συγκεκριμένου έργου, με το οποίο έχει ασχοληθεί η Επιτροπή σας στην Προειδοποιητική Επιστολή του 2014.Όπως προκύπτει από την παράγραφο 6.3.6. του κεφαλαίου 6 της ΕΟΑ, οι μελετητές διαπιστώνουν για όλα σχεδόν τα προστατευόμενα είδη αρπακτικών της ΖΕΠ από χαμηλής έως μέτριας σημαντικότητας αρνητικές σωρευτικές επιπτώσεις. Αλλά, λέγουν, ότι «το δικό μας έργο δεν θα συνεισφέρει στις επιπτώσεις αυτές, εάν ληφθούν τα μέτρα που προτείνουμε παρακάτω».Το συμπέρασμα αυτό, ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι δεν εμφανίζεται ως προϊόν λογικού και επιστημονικού συλλογισμού, συνιστά παραβίαση των απαιτήσεων του άρθρου 6 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ.Όπως έχει νομολογηθεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο [απόφαση της 15ης Μαϊου 2014 στην υπόθεση C 521/12], «…….τυχόν προβλεπόμενα από σχέδιο μέτρα προστασίας, που αποσκοπούν στην αντιστάθμιση των συνεπειών αυτού επί περιοχής ΝATURA 2000, δεν μπορούν να λαμβάνονται υπόψη, κατά την προβλεπόμενη από το άρθρο 6 παρ. 3 εκτίμηση των επιπτώσεων του συγκεκριμένου σχεδίου…..».Με άλλα λόγια, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάνθηκε, ότι μέτρα προστασίας, όπως αυτά που λαμβάνει υπόψιν της η δεύτερη ΕΟΑ (2016) κατά την εκτίμηση των επιπτώσεων του επίμαχου έργου στο κεφάλαιο 6, τα οποία προτείνει στη συνέχεια στο κεφάλαιο 7,  «…..αποσκοπούν στην εκ των υστέρων αντιστάθμιση των συγκεκριμένων συνεπειών….» αυτού κι επομένως,  «….δεν είναι ικανά να διασφαλίσουν, ότι το σχέδιο δεν θα παραβλάψει την ακεραιότητα του συγκεκριμένου τόπου, κατά την έννοια του άρθρου 6 παρ. 3 της Οδηγίας για τους οικοτόπους».Πάντως, ανεξαρτήτως του τι γράφουν οι μελετητές και του τι (δεν) έκρινε το εθνικό Δικαστήριο, πιστεύουμε ότι θα συμφωνήσετε μαζί μας, ότι αυτά τούτα τα διδάγματα της κοινής πείρας φωνάζουν για την περίπτωση της Νότιας Εύβοιας, ότι 300 και πλέον ανεμογεννήτριες και Ζώνη Ειδικής Προστασίας της Ορνιθοπανίδας είναι πράγματα εξ ορισμού ασύμβατα. Δεν χρειάζονται ειδικοί ορνιθολόγοι για να το βεβαιώσουν! Σε κάθε περίπτωση ο σχεδιασμός εγκατάστασης εντός ΖΕΠ αιολικής ισχύος 400 και πλέον MW (!) δίχως καν τη λήψη αντισταθμιστικών μέτρων κατά το άρθρο 6 παρ. 4 της Οδηγίας, υποβιβάζει το κοινοτικό δίκαιο σε χάρτινο δίκαιο και υποτιμά τη νοημοσύνη των πολιτών.Τέλος, υπογραμμίζουμε το γεγονός, ότι το εθνικό Δικαστήριο παρέλειψε επιμελώς να απευθυνθεί στην Επιτροπή σας, όπως είχε υποχρέωση εκ της αρχής της αποτελεσματικότητας του Κοινοτικού Δικαίου, προκειμένου να πληροφορηθεί την εξέλιξη της διαδικασίας, που άρχισε με την Προειδοποιητική Επιστολή σας.΄Οσον αφορά στην κατάσταση της προστατευόμενης περιοχής μετά της απόφαση του εθνικού Δικαστηρίου, σας ενημερώνουμε ότι διανοίγονται συνεχώς δρόμοι πρόσβασης σε όλες τις κορυφογραμμές του όρους ΄Οχη σε υψόμετρο από 800μ ως 1000μ. Χρησιμοποιούνται εκρηκτικά καταστρέφοντας σπάνια γεωλογικά τοπία. Κατασκευάζονται πυλώνες και υποσταθμός υψηλής τάσης. Φορτηγά και μπουλντόζες έχουν καταλάβει όλη την περιοχή. Η πρόσβαση σε επισκέπτες ή ντόπιους κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους ελέγχεται και κατά περίπτωση απαγορεύεται.  Η προστατευόμενη περιοχή έχει πάρει την όψη ανοιχτού εργοταξίου (σχετ. φωτογραφίες). Η ίδια η πραγματικότητα διαψεύδει ολοφάνερα τους ισχυρισμούς των μελετών και την κρίση του ΣτΕ περί ανυπαρξίας επιπτώσεων. Η αλήθεια είναι ότι το βουνό γκρεμίζεται μέρα με την ημέρα και οι ντόπιοι κάτοικοι βιώνουν την καταστροφή του ζωτικού φυσικού τους περιβάλλοντος.Εκδηλώνουμε προς εσάς –  εντός της χώρας κανείς αρμόδιος δεν ακούει ή βλέπει την καταστροφή –  την απόλυτη βεβαιότητά μας ότι στο άμεσο μέλλον η προστατευόμενη περιοχή δεν θα διαθέτει αντικείμενο προστασίας. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας διαπιστώνεται ότι η κάλυψη  της μέγιστης επιτρεπόμενης φέρουσας ικανότητας της περιοχής σε  εγκατάσταση ανεμογεννητριών ανέρχεται σε   190% στην κοινότητα Καφηρέως και σε 106% στον ΟΤΑ Καρύστου (βλ. συνημ. αρχείο Πυκνότητα Ανεμογεννητριών ανά ΟΤΑ 23.4.2018). Σημειώνουμε ότι εντός της προστατευόμενης περιοχής άλλες δύο εταιρείες (ΤΕΡΝΑ και RF Energy) έχουν αδειοδοτηθεί για εγκατάσταση 52 και 75 ανεμογεννητριών αντίστοιχα. 


Σύμφωνα με υπολογισμούς του Σ.Π.ΠΕ.Ν.Κ (συνημμένα στοιχεία),  η κάλυψη της φέρουσας ικανότητας της περιοχής Καφηρέα υπερβαίνει τους υπολογισμούς της ΡΑΕ και ανέρχεται σε 259.24%  με ολοφάνερα ολέθρια αποτελέσματα για την ακεραιότητα της προστατευόμενης περιοχής και κατά παράβαση του Εθνικού Χωροταξικού Σχεδιασμού για τις ΑΠΕ. Σε κάθε περίπτωση, η υπερκάλυψη  της  φέρουσας ικανότητας είναι διαπιστωμένη επισήμως και θα οδηγήσει μοιραία την προστατευόμενη περιοχή της Όχης σε πλήρη αφανισμό.  

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας και ενόψει της αρχής της αποτελεσματικότητας του κοινοτικού Δικαίου παρακαλούμε να προβείτε  στις δέουσες ενέργειες ελέγχου της νομιμότητας προτού η κατάσταση καταστεί ανεξέλεγκτη και μοιραία για την προστατευόμενη περιοχή της Οχης.                                  Με τιμή για τον Σ.Π.ΠΕ.Ν.Κ

 Χρυσούλα Μπερέτη - Πρόεδρος
Θανάσης Μπινιάρης - Γραμματέας
Παρασκευή, 4 Μαΐου 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ του ΣΠΠΕΝΚ για τα γεγονότα στο λιμάνι Καρύστου της 3 - 5 - 2018


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ για τα γεγονότα στο λιμάνι Καρύστου της 3 - 5 - 2018 
Την Πέμπτη 3 Μαΐου του 2018 συγκεντρωμένοι Καρυστινοί πολίτες και εκπρόσωποι των επαγγελματικών φορέων Καρύστου  Αγροτοκτηνοτρόφοι, Σύνδεσμος Τουριστικών Επιχειρήσεων, Εμπορικός Σύλλογος, Μελισσοκομικός Σύλλογος, Σύλλογος για την Προστασία Περιβάλλοντος Νότιας Καρυστίας κ.α., σταμάτησαν πλοίο που είχε σκοπό να εκφορτώσει ανεμογεννήτριες  στο λιμάνι της Καρύστου. 
Οι συγκεντρωμένοι πολίτες μετά από κάλεσμα της Επιτροπής Αγώνα Φορέων Καρύστου, περίμεναν από τις 4.30 πρωινή ώρα στην περιοχή της πλατφόρμας του λιμανιού το πλοίο με το όνομα Ειρήνη Κ. 
Οι παρόντες λιμενικοί αστυνομικοί δεν κατάφεραν να εμποδίσουν το συγκεντρωμένο πλήθος (πλέον των 200 ατόμων) που σχηματίζοντας αδιαπέραστο μέτωπο εμπόδισε το πλοίο να προσαράξει και αναγκάστηκε να περιμένει αρόδο αρκετές ώρες μέχρι να αποφασίσει ότι θα ήταν σκόπιμο να επιστρέψει στο Λαύριο μέχρι νεωτέρας. 
Οι συγκεντρωμένοι πολίτες αποφάσισαν να περιφρουρούν το λιμάνι σε σταθερή βάση και σε συγκεκριμένες βάρδιες προς αποφυγή εκπλήξεων (μέχρι και την Δευτέρα), οπότε και θα επιστρέψει το πλοίο με τις ανεμογεννήτριες ελπίζοντας ότι θα μπορέσει να απαλλαγεί από το  φορτίο του. 
Αυτό όμως δεν θα επιτρέψουμε να γίνει γιατί όλο και περισσότεροι Καρυστινοί πολίτες εκφράζουν πλέον έμπρακτα τη δυσαρέσκεια τους από την συσσώρευση τεράστιου αριθμού αιολικών σταθμών στην περιοχή τους, κατά παράβαση όλων των στοιχειωδών κανόνων χωροθέτησης με γνώμονα της προστασία της φύσης, του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και της παραδοσιακής οικονομίας της Νότιας Καρυστίας. 
Οι νέοι δρόμοι που ήδη κατασκευάζονται μέσα στην αμιγή φύση της προστατευόμενης περιοχής Natura του Δήμου Καρύστου, τα πολλά νέα χιλιόμετρα καλωδίων υψηλής τάσης που θα διασχίσουν με  θεόρατους πυλώνες το βουνό Όχη από άκρη σε άκρη, οι υποσταθμοί, τα βοηθητικά κτίρια και τέλος οι 250 ανεμογεννήτριες ύψους 100 μέτρων που θα στηθούν πάνω σε κάθε λόφο και κορυφογραμμή, θα μετατρέψουν το  εξαιρετικής καλλονής τοπίο του βουνού σε βιομηχανική ζώνη αιολικής ενέργειας με μη αναστρέψιμες επιπτώσεις (......τις επιπτώσεις στο βουνό), αλλά και στην υγεία των κατοίκων της Νότιας Καρυστίας, τον τουρισμό, την κτηνοτροφία και τη μελισσοκομία.  
(Αύριο στις 4 Μαΐου ημέρα Παρασκευή, έρχεται άλλο πλοίο με εξαρτήματα ανεμογεννητριών μάλλον της ίδιας εταιρίας Αχλαδόκαμπος Α.Ε.)
Θα είμαστε όλοι εκεί. Κρατάμε γερά. Κρατάμε δυνατά συμμετέχοντας ενεργά για την σωτηρία του φυσικού κεφαλαίου της Νότιας Καρυστίας, για την αξιοπρέπεια, την αυτοδιάθεση, την ελευθερία....τη ΖΩΗ!!!

ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ. 

Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Νότιας Καρυστίας ( ΣΠΠΕΝΚ)