Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Επιστολές- Άρθρα ΣΠΠΕΝΚ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Επιστολές- Άρθρα ΣΠΠΕΝΚ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τρίτη, 12 Νοεμβρίου 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΠΠΕΝΚ λόγω της συμμετοχής του συλλόγου στην συνεδρίαση του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Ευβοίας.

 
ΔΕΛΤΊΟ ΤΎΠΟΥ

Σήμερα 11/11/2019 μέλη του ΔΣ του ΣΠΠΕΝΚ συμμετείχαν στην 12η συνεδρίαση του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Ευβοίας μετά από πρόσκληση, ώστε να ενημερωθούν για το αποτέλεσμα της συνάντησης μεταξύ του Φορέα και εκπροσώπων των εταιριών ΑΠΕ σχετικά με κακοτεχνίες και παραλείψεις στα τεχνικά έργα οδοποιίας πρόσβασης προς Αιολικούς Σταθμούς της Νότιας Καρυστίας.
Επίσης συζητήθηκε το ζήτημα των μελετών του Δήμου Καρύστου για "αποψιλώσεις" και παρεμβάσεις σε ρέματα που ανήκουν στην ορεινή Καρυστία.
Μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίστηκε από τον Φορέα ή ανάγκη γνωμοδότησής του πριν γίνει οποιαδήποτε παρέμβαση στα ρέματα της προστατευόμενης περιοχή του Δήμου.
Επίσης σύντομα θα έρθει κλιμάκιο του Φορέα για αυτοψία των έργων ΑΠΕ στην περιοχή στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, μαζί με εκπροσώπους του Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος Νότιας Καρυστίας.
Για τον ΣΠΠΕΝΚ
Βασιλική Βαρελά /Υπεύθυνη Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων

Κυριακή, 10 Νοεμβρίου 2019

Αναφορά του Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος Νότιας Καρυστίας (ΣΠΠΕΝΚ) για πρόληψη πλημμυρών από θεομηνίες στον Δήμο Καρύστου


Αναφορά του Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος Νότιας Καρυστίας (ΣΠΠΕΝΚ) για πρόληψη πλημμυρών από θεομηνίες στον Δήμο Καρύστου
Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Νότιας Καρυστίας (ΣΠΠΕΝΚ)
Δ/νση: Αμφίωνος 34, Θήβα
sppenk@googlemail.com, vikivarela@hotmail.com, apostolatoukate@freenet.de
Τηλ.: 6975626877
Προς :
Δήμο Καρύστου, info@dimoskarystou.gr
Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Καρύστου-Τμήμα Μελετών έργων και προμηθειών (υπόψιν κ. Παντέρη Νικολάου και Κωνσταντίνου Βαρελά), info@dimoskarystou.gr
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Περιφέρειας Στερεάς Ελλαδας,(υπόψιν κ. Κ. Θεοδώρου και κ. Α. Βαγγελάκου), theodorou.k@evia.pste.gov.gr, vaggelakos.a@evia.pste.gov.gr
Κάρυστος, 8-11-2019
ΘΕΜΑ:
1) Ελλείψεις σε ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦEΣ εργασιών για την "αποψίλωση ρεμάτων προς αποφυγή πλημμυρών και γενικά καταστροφών από θεομηνίες για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες" στις ΔΕ Στύρων, Καφηρέα και Μαρμαρίου Δήμου Καρύστου καθώς και παρεμβάσεις σε ρέματα περιοχής Natura 2000 Δήμου Καρύστου χωρίς τις απαραίτητες προϋποθέσεις. (βλ.σχετικες συνημμένες αποφάσεις και έγγραφα) 2) Αποκατάσταση επιχωμένων ρεμάτων και κατασκευή τεχνικών απορροής υδάτων σε νέες οδοποιίες στον Δήμο Καρύστου προς θέσεις ΑΣΠΗΕ από εταιρίες ΑΠΕ (βλ. συνημμένη καταγγελία ΣΠΠΕΝΚ προς Επιθεωρητές Περιβάλλοντος)
Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι,
Μετά από αίτηση στον Δήμο Καρύστου, λάβαμε τις Τεχνικές Προδιαγραφές για παρεμβασεις σε ρέματα των τριών Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Καρύστου ως αναφέρεται στο πρώτο θέμα της παρούσας αναφοράς.
Αυτές οι τεχνικές προδιαγραφές οι οποίες είναι πανομοιότυπες και για τις τρεις ΔΕ του Δήμου Καρύστου, παρουσιάζουν τις εξής σημαντικές ελλείψεις:
1) Δεν υπαρχει αναλυτικό τιμολόγιο των προς εκτέλεση εργασιών πάρα μόνο προϋπολογισμός.
Δηλαδή για την κάθε εργασία πλήρης περιγραφή των υλικών και των μηχανημάτων που θα χρειαστούν.
2) Προσδιοριζονται μέσα στο κείμενο μόνον ονομαστικά τα ρέματα στα οποία θα γίνουν παρεμβάσεις.
Δεν υπάρχει τοπογραφική αποτύπωση των σημείων που θα γίνουν τα αντιπλημμυρικά έργα ούτε τι είδους εργασίες θα γίνουν στην συγκεκριμένη θέση.
Προφανώς δεν υπήρξε επίσκεψη επί τόπου υπαλλήλων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου ώστε να προσδιορισθούν επακριβώς οι ανάγκες σε αντιπλημμυρικά έργα και ακόμη αν υπάρχουν τέτοιες ανάγκες.
Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε άσκοπες και ζημιογόνες παρεμβάσεις στα ρέματα με αποτέλεσμα:
α) Την καταστροφή της κοίτης των ρεμάτων με άσκοπες εκβαθύνσεις.
Το αποτέλεσμα θα είναι η αύξηση της ταχύτητας ροής των υδάτων και η συσσώρευση στο Δέλτα του ποταμού μεγάλου όγκου νερού με πλημμύρες σε αυτήν την περιοχή.
Όπως και την καταστροφή του υδάτινου οικοσύστηματος σε περίπτωση που το ρέμα είναι συνεχούς ροής.
β) Την καταστροφή της παρόχθιας βλάστησης με αποτέλεσμα την μεταφορά λάσπης στα πεδινά και στις παραλίες στο σημείο εκβολής του ρέματος.
Συμφωνούμε ότι η εξάπλωση της ήμερης καλαμιάς στα ξηρορέματα κυρίως πρέπει να περιορίζεται διότι σε περίπτωση θεομηνίας μπορεί να ξεριζωθει και να εμποδίσει ως φερτό υλικό πλέον την ελεύθερη ροή των υδάτων.
Όμως τα άλλα είδη παρόχθιας βλάστησης έχουν ευεργετικό ρόλο στην σταθερότητα των όχθεων του ποταμού και δεν πρέπει να αποψιλώνονται.
3) Δεν διαχωρίζονται μέσα στις μελέτες τα ρέματα και ποτάμια που ανήκουν στην προστατευόμενη περιοχή καταλόγου NATURA 2000 του Δήμου Καρύστου.
Συγκεκριμένα ο Δημοσάρης ποταμός, το ρέμα του Αγίου Δημητρίου και όλα σχεδόν τα ρέματα της ΔΕ Καφηρέα (ρέμα Ευαγγελισμού, ρέμα Κομίτου, ρέμα Αντιά, ρέμα Λενοσαιων, ρέμα Αμυγδαλιάς κλπ) ανήκουν στην προστατευόμενη περιοχή NATURA 2000.
Οποιαδήποτε εργασία παρεμβατική πέραν της απομάκρυνσης φερτών υλικών από αυτά, όπως διαμόρφωση πρανών η εκβάθυνση κοίτης η χωματουργικές εργασίες σε παρακείμενη σε αυτά περιοχή, επιβάλλεται βάσει του νόμου να γίνεται μετά από σύνταξη και έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
Επισημαίνουμε ότι είναι η πρώτη φορά που εγκρίνονται παρεμβάσεις τέτοιου τύπου στα άγρια ρέματα του Όρους Οχη και μάλιστα συνεχούς ροής υδάτων όλο το χρόνο, τα οποία ουδέποτε παρουσίασαν επικίνδυνα για κατοικίες ή ανθρώπινη ζωή φαινόμενα μετά από θεομηνίες.
Αυτό οφείλεται στο ότι οι καλλιέργειες στην ορεινή Καρυστία γίνονται σε ορεινές αναβαθμίδες μακρυά από τα ποτάμια όπως επίσης στο ότι και τα χωριά ειναι όλα χτισμένα σε ασφαλή απόσταση από αυτά.
Εξαιρούνται περιπτώσεις φερτών υλικών που μπορεί να φράξουν γέφυρες και να παρεμποδίσουν την ελεύθερη ροή των υδάτων τα οποία πρέπει να απομακρύνονται.
Τέτοιο φαινόμενο παρατηρήθηκε πριν από 4 χρόνια στον ποταμό Δημοσάρη με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί καταστροφή της παρόχθιας βλάστησης από την ορμή του νερού και ζημιά στην γέφυρα του επαρχιακού δρόμου.
Αναρωτιόμαστε μηπως αυτό συμβαίνει επειδή λόγω των αποψιλώσεων και εκσκαφών στις κορυφές της Οχης για την εγκατάσταση ΑΣΠΗΕ υπάρχει φόβος για ιδιαίτερα πλημμυρικά
φαινόμενα από εδώ και πέρα, αφού δεν υπαρχει πλέον η ευεργετική ορεινή βλάστηση που συγκρατούσε μεγάλες ποσότητες υδάτων;
ΣΎΜΦΩΝΑ ΛΟΙΠΟΝ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 6 ΠΑΡ. 3 ΚΑΙ 7 ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 93/43/ΕΟΚ, για την διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας και του άρθρου 5 παρ. 1 της οδηγίας 2001/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001 σχετικά με την εκτίμηση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων (όπως όλα αυτά ενσωματώθηκαν στην Εθνική Νομοθεσία για το περιβάλλον) πριν οποιαδήποτε παρεμβατική ενέργεια στις περιοχές Natura είναι απαραίτητη η εκπόνηση και έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
4) Δεν προβλέπεται η αποκατάσταση λανθασμένων τεχνικών έργων τα οποία δημιουργούν πλημμυρικά φαινόμενα όπως γέφυρα στην περιοχή Λιβάδι (ΔΕ Πλατανιστού) η οποία έχει ακατάλληλη διατομή με αποτέλεσμα πλημμύρες στα παρακείμενα χωράφια σύμφωνα με μαρτυρίες κστοίκων της περιοχής. (βλ.συνημμενη φωτογραφία)
Σύμφωνα με τα ανωτέρω προτείνουμε :
1) Συμπλήρωση των Τεχνικών Προδιαγραφών σύμφωνα με τους νόμους της τέχνης και της επιστήμης του Πολιτικού Μηχανικού και το νομικό πλαίσιο Προστασίας του Περιβάλλοντος.
Αυστηρή επιτήρηση των εργαζομένων στα αντιπλημμυρικά έργα ώστε να μην γίνονται άσκοπες και ζημιογόνες παρεμβάσεις για το ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον.
2) Εξαίρεση από αυτές τις μελέτες όλων των παρεμβάσεων σε ρέματα και ποταμούς που ανήκουν στην προστατευόμενη περιοχή Δήμου Καρύστου.
Καμμία παρέμβαση σε όχθη ή κοίτη αυτών των ποταμών χωρίς εκπόνηση και έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και πάλι μόνον εάν κρίνεται εντελώς απαραίτητο.
Μόνο απομάκρυνση των φερτών υλικών (κορμών δέντρων κλπ) που φράζουν γεφύρια και εμποδίζουν την κανονική ροή των υδάτων.
3) Επισκευή της γέφυρας του Δημοσάρη ποταμού επί της επαρχιακής οδού Μαρμάρι-Αμυγδαλιά που έπαθε σοβαρή βλάβη μετά την τελευταία πλημμύρα και διαμόρφωση της ευρύτερης περιοχής αυτής.
Κατασκευή τοιχείων ώστε να στηριχθεί το οδόστρωμα αμέσως μετά την γέφυρα.
Φυσικά μετά από την απαραίτητη ΜΠΕ.
Το ίδιο ισχύει και για όλες τις γέφυρες και τεχνικά του επαρχιακού δικτύου Μαρμάρι-Αμυγδαλια που έχουν βλάβες η ακατάλληλες διατομές.
Στήριξη πρανών που έχουν κατολισθήσει από θεομηνία όπως στο τμήμα μεταξύ χωριού Καλλιανού και Αγαθό. (βλ. φωτογραφία)
Επισκευή ή αντικατάσταση της γέφυρας στο Λιβάδι Δήμου Καρύστου.
Φυσικά για όλα τα ανωτέρω χρειάζεται η αναζήτηση επί πλέον χρηματοδότησης από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλαδας και η εκπόνηση των απαραίτητων μελετών αλλά μόνον έτσι θα υπάρξει πραγματική αντιπλημμυρική προστασία και προστασία του επαρχιακού οδικού δικτύου από θεομηνίες.
4) Καμμία παρέμβαση στον ποταμό Ρηγιά και στον υδροβιότοπο Δήμου Καρύστου (Κάμπος Καρύστου) η οποία να βλάπτει το ευαίσθητο οικοσύστημα της περιοχής.
5) Καμμία παρέμβαση στην κοίτη και στις όχθες των ρεμάτων και ποταμών κοντά στις πηγές αυτών.
6) Κατασκευή τεχνικών απορροής υδάτων σε ολους τους δρόμους που διανοίχτηκαν από τις εταιρίες ΑΠΕ.
Είναι καιρός πλέον να παρέμβει ο Δήμος Καρύστου και η Περιφέρεια Στερεάς Ελλαδας ώστε να πιεστούν οι εταιρίες και να ολοκληρώσουν τα απαραίτητα τεχνικά έργα αφού ακόμη και σήμερα λίγο πριν τον χειμώνα και παρά την παρέμβαση των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, υπάρχουν μπαζωμένα ρέματα στην 'Οχη.
Επίσης να διορθώσουν τις τυχόν κακοτεχνίες σε τεχνικά που έχουν ήδη κατασκευάσει.
Δηλώνουμε ότι είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή βοήθεια για τα ανωτέρω ζητήματα και ζητούμε την παύση όλων των εργασιών που περιγράφονται στις ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 101/2019, 102/2019 και 103/2019 του Δήμου Καρύστου πριν αυτές επανασυνταχθούν σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος.
Με την επιφύλαξη των νομίμων δικαιωμάτων μας.
Μετά τιμής,
Χ. Μπερέτη
Γ. Σχίζας
Θ. Μπινιάρης
Β. Βαρελά

Πέμπτη, 17 Οκτωβρίου 2019

ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΠΠΕΝΚ σε σχέση με την διαμαρτυρία της Τρίτης 15/10/2019
Όπως ποτέ δεν ερωτήθηκαν οι Πολίτες της Νότιας Καρυστίας για την εγκατάσταση και πλήρη ανάπτυξη της Αιολικής Βιομηχανίας της Πολυεθνικής Εταιρίας ENEL GREEN POWER HELLAS, έτσι χωρίς επίσημη ενημέρωση έλαβαν χώρα τα εγκαίνια των νέων Αιολικών σταθμών της εταιρίας στην βουνοκορφή Μύτικας του Όρους ΌΧΗ την Τρίτη 15/10/2019.
Ο Σύλλογος Προστασίας του Περιβάλλοντος Ν.Καρυστίας πληροφορήθηκε το γεγονός ελάχιστες μέρες πρίν και κάλεσε Φορείς και Πολίτες σε σύσκεψη σχετικά.
Δεδομένου ότι η εν λόγω εκδήλωση θα γινόταν εν κρυπτώ και αποκλείοντας την συμμετοχή των κατοίκων ( εξαιρούμενης μιας μικρής μειοψηφίας ημετέρων οι οποίοι διέθεταν ειδική πρόσκληση), θεωρήθηκε ανοικτή πρόκληση αδιαφορίας και απαξίωσης.
Αποφασίστηκε ομόφωνα οργανωμένη αντίσταση στην άφιξη του Κυβερνητικού κλιμακίου,εντεταλμένων Συνεργείων Τηλεόρασης όπως και στελεχών από την Αθήνα της εν λόγω Εταιρίας. Καθώς και δύναμης καταστολής (Μ.Α.Τ.)
Την Τρίτη πραγματοποιήθηκε η συγκέντρωση των Φορέων και Πολιτών της Καρύστου, στην είσοδο της πόλης με πανώ, συνθήματα και δικαιολογημένη οργή για τις πρακτικές της Κυβέρνησης και της ENEL με στόχο την Αναπτυξιακή πολιτική που επιβάλλουν.
Ο Πρωθυπουργός κος Κυριάκος Μητσοτάκης κατέφθασε με ελικόπτερο στην θέση των εγκαινίων αποφεύγοντας κάθε επαφή με τους κατοίκους.
Τα πούλμαν με τους "ημέτερους" αναγκάστηκαν να περάσουν περιφερειακά από δύσβατους δρόμους διακινδυνεύοντας, προκειμένου να αποφύγουν οποιαδήποτε επαφή με τους συγκεντρωμένους στη διαμαρτυρία.
Τα εγκαίνια έγιναν κατά τα άλλα ομαλά και δεξίωση δόθηκε στο βουνό, σε πρόχειρης κατασκευής εγκατάσταση που είχε στηθεί.
Το απόγευμα αναχώρησαν όλοι όσοι συμμετείχαν πανευτυχείς, με την εικόνα καταστροφής που απόλαυσαν μαζί με τις εγκατεστημένες ανεμογεννήτριες και μάλιστα ιδιαίτερα με αυτήν που έχει μπεί ακριβώς κάτω από την Ιερή κορυφή Γιούδα.
Οι Φορείς και οι πολίτες της Καρύστου ευχαριστούμε θερμά τους παράγοντες της Εταιρίας καθώς και την Ελληνική Κυβέρνηση για την αξέχαστη εμπειρία και υποσχόμαστε ότι θα κάνουμε τα πάντα προκειμένου να μην περάσουν και τόσο ευχάριστα στις μελλοντικές τους ενέργειες και προκλήσεις.
Μετά τιμής
Οι ελεύθεροι Πολίτες Αγωνιστές της Νότιας Καρυστίας.

Παρασκευή, 6 Σεπτεμβρίου 2019

ΣΠΠΕΝΚ: Η ζημιά των αιολικών και η ανάγκη δημόσιου διαλόγου


Κάθε φορά που επισκεπτόμαστε τον Καβοντόρο και την Όχη γινόμαστε θεατές και μάρτυρες της σταδιακής καταστροφής του φυσικού περιβάλλοντος από την εγκατάσταση ανεμογεννητριών. Το βίντεο της καταγραφής δεν είναι αρκετό για να αντιληφθεί κανείς το μέγεθος και την έκταση της ζημιάς. Οι κορυφογραμμές που ήταν το τελευταίο άβατο της άγριας φύσης έχουν ισοπεδωθεί από τους δρόμους πρόσβασης.  Το σπάνιο γεωλογικό τοπίο στο Στεφάνι (1.170μ.) έχει τιναχτεί στον αέρα με εκρηκτικά. Η ρεματιά του Κομήτου που ξεκινάει στις υπώρειες του Γιούδα (1.386 μ.) έχει μπαζωθεί σε ύψος πάνω από 10 μέτρα αντί να γίνει κάποιο γεφύρι. Από πού θα διαφύγουν τα νερά της βροχής και τι ζημιές θα προκύψουν με τόσους δρόμους που διανοίχτηκαν και τα απότομα πρανή που κόβουν τη συνέχεια του βουνού; Οι επεμβάσεις είναι σοβαρές και εγκυμονούν τον κίνδυνο ισχυρών διαβρώσεων, κατολισθήσεων και απώλειας πηγαίων υδάτων. Ποιος θα φέρει την ευθύνη για τις φυσικές καταστροφές που είναι επόμενο να συμβούν μετά από τέτοιες επεμβάσεις;
Ο κατάλογος των ενδεχόμενων καταστροφών μεγαλώνει καθώς οι εγκαταστάσεις ανεμογεννητριών συνεχίζεται. Η γραμμή υψηλής τάσης περνάει μέσα από δύσβατες  δασωμένες περιοχές κοντά στα χωριά του Καβοντόρου και προκαλεί το κίνδυνο πυρκαγιάς από σπινθήρες. Μνημεία του πολιτισμού έχουν καταληφθεί από τις υποδομές των ανεμογεννητριών όπως το εικονοστάσι της Αγίας Σοφίας που έγινε χώρος απόθεσης υλικών, το αρχαίο κτίσμα που βρέθηκε στο Καψούρι όπου δίπλα του στήθηκε πυλώνας υψηλής τάσης, το Δρακότειχος στα Πλακωτά όπου έχουν μπει δύο ανεμογεννήτριες σε απόσταση λίγων μέτρων…  Πώς οι αρμόδιες υπηρεσίες δείχνουν τόση ελαστικότητα μπροστά σε παραβάσεις που σε άλλες περιπτώσεις  καταδικάζουν με αυστηρότητα; Τα γεγονότα δείχνουν ότι στην περίπτωση της Οχης  όλα επιτρέπονται προκειμένου να προχωρήσει η επένδυση των αιολικών σταθμών.
Η ντόπια κοινωνία αν και υποψιάζεται ( ή  βλέπει) την καταστροφή, εξακολουθεί να παραμένει σε κατάσταση σιωπής. Πολλοί λογαριάζουν  μόνο τα μικρο-οφέλη και δεν μιλούν.  Όταν όμως αυτά τα οφέλη εξανεμιστούν τότε θα γίνει ξεκάθαρη η ζημιά, μόνο που θα είναι πολύ αργά.
Τώρα που έρχονται νέες εταιρείες και πρόκειται να μπουν περισσότερες ανεμογεννήτριες, είναι άμεση  η ανάγκη να γίνει δημόσιος διάλογος και να αντιμετωπιστεί η κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί. Η σιωπή και η αδράνεια που δείχνει η ντόπια κοινωνία είναι σε βάρος του τόπου και τον οδηγεί κατευθείαν σε αδιέξοδο.  Μόνο η τοπική  κοινωνία μπορεί να ασκήσει πίεση προς τα πάνω για να σταματήσει το κακό εδώ και μη παρέκει. Θα το κάνει;             
Δείτε το βίντεο:
Για τον ΣΠΠΕΝΚ
Χ. Μπερέτη – Πρόεδρος
Θ. Μπινιάρης – Γραμματέας

Δευτέρα, 12 Αυγούστου 2019

Επίσκεψη στο Vivarte και πεζοπορία - 16/8 -Σύλλογος Προστασίας Καρυστίας Συνημμένα 2:06 μ.μ. (πριν από 58 λεπτά) Καθαρισμός της ΣχινοδαύλειαςΣύλλογος Προστασίας Καρυστίας


Καθαρισμός της Σχινοδαύλειας

Στις 11/8/2019 καθαρίσαμε την παραλία του Αγίου Δημητρίου (Σχινοδαύλεια) με τη συμμετοχή 8 ατόμων. Συγκεντρώσαμε 10 μεγάλες σακούλες και μικρο-πλαστικά σκουπίδια που συσσωρεύονται σε όλες τις παραλίες με αυξανόμενο ρυθμό.Επίσκεψη στο Vivarte και πεζοπορία

Την Παρασκευή 16/8/2019 επισκεπτόμαστε το θεματικό πάρκο Vivarte στο Γιαννίτσι. 
Το πρόγραμμα έχει ως εξής:

8.00πμ: Αναχώρηση από την πλατεία Καρύστου με ιδιωτικά αυτοκίνητα.
9.00-10.00πμ: Ξενάγηση στο θεματικό πάρκο από τον δημιουργό του.
10.00 - 10.30πμ: Περίπατος στο μονοπάτι των Νυμφών.
10.30πμ: Πεζοπορία στο δύσβατο μονοπάτι Δρογκάρι - Σάρα διάρκειας 2-3 ωρών.
 Απαραίτητα παπούτσια πεζοπορίας και νερό.

Οσοι δεν περπατήσουν, μπορούν να επισκεφτούν το εκκλησάκι της
 Ανάληψης ή να επιστρέψουν κατά βούληση. 

Πληροφορίες : 6976816762

Για τον ΣΠΠΕΝΚ

Χ. Μπερέτη - Πρόεδρος
Θ. Μπινιάρης - Γραμματέας  
Περιοχή συνημμένων

Σάββατο, 10 Αυγούστου 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο απερχόμενος Δήμαρχος Καρδίτσας ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ δημόσια γη και ύδωρ στα μεγάλα επιδοτούμενα ιδιωτικά συμφέροντα


Καρδίτσα 5 Αυγούστου 2019
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο απερχόμενος Δήμαρχος Καρδίτσας ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ  δημόσια γη και ύδωρ στα μεγάλα επιδοτούμενα ιδιωτικά συμφέροντα
Ο απερχόμενος και αποδοκιμασθείς για τις θέσεις του από το λαό της Καρδίτσας Δήμαρχος κ. Φώτης Αλεξάκος,
λίγες ημέρες πριν παραδώσει τη Δημαρχία, προχώρησε σήμερα Δευτέρα 5 Αυγούστου, στην πιο αποτρόπαια από ηθική
και θεσμική πλευρά, τελευταία πράξη της θητείας του με την «ευγενή» προστασία των ΜΑΤ και της αστυνομίας.
Πιο συγκεκριμένα, ο απερχόμενος Δήμαρχος Καρδίτσας ΠΑΡΕΔΩΣΕ 38 στρ. δασικής έκτασης σε ιδωτική εταιρεία με
δημοπρασία έναντι ευτελούς τιμήματος 30 χιλιάδων ευρώ (30 αργύρια), για την εγκατάσταση ανεμογεννητριών, παρά τις
αντιδράσεις εκατοντάδων καρδιτσιωτών και φίλων της προστασίας των Αγράφων.
Τους λόγους της επιμονής του για αυτήν την απόφαση τους γνωρίζει μόνο ο ίδιος. Όλοι εμείς οι υπόλοιποι απλά τους υποψιαζόμαστε!!!!
Για να περάσει με «δημοκρατικό» τρόπο την άποψή του, για την οποία αποδοκιμάστηκε στις πρόσφατες αυτοδιοικητικές εκλογές,
κάλεσε την αστυνομία και τα ΜΑΤ, μέσα στο χώρο του Δημαρχείου με πολιτικά και έξω με δεκάδες ματατζήδες με πλήρη
πολεμική εξάρτηση.C:\Users\χρηστης\Desktop\φωτο καρδιτσα\IMG_20190805_081911.jpg
Εκπρόσωποι του κινήματος, θεσμικοί παράγοντες (παλιοί και νεοεκλεγμένοι Δήμαρχοι και δημοτικοί σύμβουλοι)
παραβρέθηκαν στην αίθουσα που εξελίσσονταν η διαδικασία δημοπράτησης και αποδόμησαν και τις θέσεις και τις προθέσεις
του απερχόμενου Δημάρχου, υπερασπιζόμενοι την μη εγκατάσταση βιομηχανικών αιολικών συστοιχιών (ΒΑΠΕ) στα Αγραφα. 
Την ίδια ώρα έξω από το Δημαρχείο η αστυνομία και τα ΜΑΤ με χημικά και κροτίδες κρότου-λάμψης επιτέθηκαν αναίτια, βάναυσα και χωρίς να C:\Users\χρηστης\Desktop\φωτο καρδιτσα\IMG_20190805_101131.jpgπροκληθούν στους εκατοντάδες 
παρεβρισκόμενους διαδηλωτές  που διατράνωναν την θέση τους για ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΑΓΡΑΦΑ από ΒΑΠΕ.
Με αποτέλεσμα πολλοί να έχουν προβλήματα αναπνοής. 
Δυστυχώς αυτές οι ενέργειες είναι πρωτοφανείς για την πόλη της Καρδίτσας και φέρουν την υπογραφή και το όνομα
του απερχόμενου Δημάρχου Καρδίτσας, που είναι και ο ηθικός αυτουργός. Κατάφερε να συνδέσει το όνομά του με ένα
απεχθές τοπικό και εθνικό έγκλημα: ΝΑ ΠΑΡΑΔΩΣΕΙ  δημόσια ΓΗ και ΥΔΩΡ στα μεγάλα επιδοτούμενα ιδιωτικά συμφέροντα.
Το κρίμα στο λαιμό του!!!
Οι διαδηλωτές αποχώρησαν δηλώνοντας ότι θα συνεχίσουν τον αγώνα τους μέχρι να δικαιωθούν για
ΕΛΕΥΘΕΡΑ, ΑΠΑΤΗΤΑ, ΑΔΙΑΤΑΡΑΧΤΑ ΑΓΡΑΦΑ!!!! 
Σύλλογος Απεραντίων
Σύλλογος Βραγγιανιτών
ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ
για την Προστασία του Ευρυτανικού Περιβάλλοντος
Συντονιστικό Αθήνας
ΔΙΚΤΥΟ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΩΝ για την προστασία των ΑγράφωνΤρίτη, 6 Αυγούστου 2019

Ο καθαρισμός παραλιών συνεχίζεται - Σύλλογος Προστασίας ΚαρυστίαςΣτις 4/9/2019 καθαρίσαμε την παραλία του Καλλιανού με τη συμμετοχή 13 ατόμων, μέλη και φίλοι του Συλλόγου. Συγκεντρώσαμε 17 μεγάλες σακούλες σκουπιδιών, κυρίως πλαστικά που βρίσκονταν παντού στην άμμο. Η υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Καρύστου μας έδωσε τις σακούλες και θα φροντίσει για την αποκομιδή των σκουπιδιών.

Την επόμενη Κυριακή 11/8/2019 θα καθαρίσουμε την παραλία του Αγίου Δημητρίου και την εκβολή του ρέματος που βρίθει από σκουπίδια. Ζητούμε τη συμμετοχή περισσότερων ατόμων για να γίνει πιο εύκολα και καλύτερα η δουλειά. Συνάντηση στην παραλία του Αγίου Δημητρίου στις 10.00πμ.

Πάρτε μαζί σας γάντια και κατάλληλα παπούτσια. Πληροφορίες: 6976816762

Για τον ΣΠΠΕΝΚ

Χ. Μπερέτη - Πρόεδρος
Θ. Μπινιάρης - Γραμματέας

Κυριακή, 28 Ιουλίου 2019

Kαθαρισμός ακτής Καλλιανού - Κυριακή 4/8

Αποτέλεσμα εικόνας για παραλία καλλιανού

Σύλλογος Προστασίας Καρυστίας

1:02 μ.μ. (πριν από 4 ώρες)

                                   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο ΣΠΠΕΝΚ οργανώνει τον εθελοντικό καθαρισμό της παραλίας Καλλιανού την Κυριακή 4/8/2019 και ώρα 10.00 π.μ. Για τον καθαρισμό έχουμε ζητήσει την βοήθεια του Δήμου Καρύστου σε υλικά (π.χ σακούλες) και ένα όχημα.

Οσοι θέλουν να συμμετάσχουν μπορούν να επικοινωνήσουν στο τηλ.
6976816762

Για το ΔΣ

Χ. Μπερέτη - Πρόεδρος
Θ. Μπινιάρης - Γραμματέας

Το νέο ΔΣ του ΣΠΠΕΝΚ.Η Γενική Συνέλευση (21/7/2019) του ΣΠΠΕΝΚ εξέλεξε νέο ΔΣ με την παρακάτω σύνθεση: 

Χρυσούλα Μπερέτη – Πρόεδρος
Γιάννης Σχίζας – Aντιπρόεδρος
Θανάσης Μπινιάρης – Γραμματέας
Γιώργος Τσολάκης - Ταμίας
Βασιλική Βαρελά – Δημόσιες Σχέσεις
Δήμητρα Σπανομαρκίδη – μέλος
Κατερίνα Αποστολάτου – μέλος
Στρατούλα Γιαννοπούλου – μέλος
James Brown – μέλος   

Το νέο ΔΣ στη συνεδρίαση που είχε για τη συγκρότησή του (28/7/2019) έλαβε την απόφαση να συνεχίσει  την παρακολούθηση, ενημέρωση και καταγγελία της καταστροφής του φυσικού περιβάλλοντος που προκαλεί η υπερσυγκέντρωση ανεμογεννητριών στη Νότια Καρυστία. 

Για το ΔΣ

Χ. Μπερέτη - Πρόεδρος
Θ. Μπινιάρης - Γραμματέας

Σάββατο, 13 Ιουλίου 2019

Αναβάλλεται για την επόμενη εβδομάδα η Γενική Συνέλευση του ΣΠΠΕΝΚ
Ενημερώνουμε τα μέλη του ΣΠΠΕΝΚ ότι η Γενική Συνέλευση δεν θα γίνει στις 14/7, αλλά αναβάλλεται μία εβδομάδα αργότερα δηλαδή, στις 21/7/2019, ημέρα Κυριακή και ώρα 10.30 π.μ στο ξενοδοχείο Καρύστιον.

Θέματα:


Πεπραγμένα 2018 - 2019.
Οικονομικός απολογισμός.
Συζήτηση και προτάσεις μελών.
Εκλογή νέου ΔΣ.

Για το ΔΣ
Η Πρόεδρος - Χ, Μπερέτη
Ο Γραμματέας - Θ. Μπινιάρης

Σύνταξη notiosevoikos.blogspot.com

Κυριακή, 7 Ιουλίου 2019

Δελτίου Τύπου για την πυρκαγιά στα σκουπίδια. Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος ΚαρυστίαςΣύλλογος Προστασίας Καρυστίας

1:35 μ.μ. (πριν από 4 ώρες)

                        Δελτίο Τύπου 

Ως πότε θα καίγονται τα σκουπίδια στο Δημο Καρύστου;

Η πυρκαγιά που ξέσπασε (6/7/2019) για πολλοστή φορά στο χώρο αποθεσης σκουπιδιών
 στον Κάμπο Καρύστου όχι μόνο ντροπιάζει τον τόπο αλλά και εγκυμονεί τεράστιο κίνδυνο 
για τη δημόσια υγεία. 

Το φαινόμενο επαναλαμβάνεται εδώ και χρόνια χωρίς να δίνεται λύση από τον καθ´ ύλιν αρμόδιο, 
το Δήμο Καρύστου. Φυσικά δικαιολογίες υπάρχουν  περί χρηματοδοτήσεων και σχεδιασμούς της
 Περιφέρειας που δεν προχωρούν, ωστόσο είναι γεγονός ότι ο Δήμος μας ουδέποτε ενδιαφέρθηκε 
να προωθήσει τη σύγχρονη διαχείριση των σκουπιδιών. Η ανακύκλωση βρίσκεται ακόμη στην εποχή 
των μπλε κάδων, η κομποστοποίηση αποτελεί άγνωστη λέξη, η μείωση και η επαναχρησιμοποίηση 
των σκουπιδιών  δεν υπάρχουν  στο μυαλό κανενός και καθένας μπορεί να πετάξει στους κάδους ό,τι
 και όσο του καπνίσει... Ο Δήμος θα τα μαζέψει και θα τα πάει για θάψιμο στη χωματερή που επισήμως
 έχει καταργηθεί εδώ και πολλά χρόνια, αλλά πρακτικά ζει και βασιλεύει.  Κι έτσι φτάνουμε στην 
απαράδεκτη κατάσταση τα σκουπίδια να αυταναφλέγονται εκλύοντας στη ατμόσφαιρα επίκινδυνους
 ρύπους.

Είναι καιρός η κατάσταση με τα σκουπίδια να αλλάξει. Ο Δήμος έχει υποχρέωση  να σκεφτεί σοβαρά 
πώς  θα εξαλείψει το πρόβλημα της ανάφλεξης των σκουπιδιών, πράμα αδύνατο χωρίς να εφαρμόσει 
 σύγχρονες μεθόδους διαχείρισης  και τον περιορισμό της ανεξέλεγκτης ρίψης σκουπιδιών στους κάδους. 

Οι πολίτες που ανησυχούν περιμένουν να ακούσουν.

Για τον ΣΠΠΕΝΚ

Η Πρόεδρος - Χ. Μπερέτη
Ο Γραμματέας - Θ. Μπινιάρης


(Από τον Αλέξανδρο Αλούκο, Δημ. Σύμβουλο Καρύστου και πρ. Δήμαρχο Αλίμου Αττικής)

ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΤΟΙΜΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ (ΣΜΑ) ΤΗΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ, ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥΣ  ΧΥΤΑ  ΧΑΛΚΙΔΑΣ  ΚΑΙ ΘΗΒΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ως εκπρόσωπος του Δήμου Καρύστου στον Φορέα Διαχείρησης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) Στερεάς Ελλάδος, που έχει έδρα τη Θήβα, θέλω να ενημερώσω ότι καταβλήθηκαν πάρα πολλές προσπάθειες , ώστε να φτάσουμε σ’αυτό το επιθυμητό αποτέλεσμα.
Όπως και άλλοτε έχω δηλώσει, προσπαθήσαμε από την πρώτη στιγμή στο Δήμο Καρύστου να δημιουργήσουμε τις απαραίτητες συνθήκες και υποδομές, ώστε η διαχείρηση των απορριμάτων και των ανακυκλώσιμων υλικών, να μπεί σε συνθήκες καλύτερης και αποδοτικότερης λειτουργίας.
Είμαστε λοιπόν στην ευχάριστη θέση να  ανακοινώσουμε ότι κλείνει επιτέλους ο ΧΑΔΑ Καρύστου,  ψηφίζοντας προγραμματική συμφωνία με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος, τον ΦΟΔΣΑ Στερεάς Ελλάδος και φυσικά το Δήμο Καρύστου, για την μεταφορά με CONTAINER των απορριμάτων, από το σταθμό μεταφόρτωσης (ΣΜΑ) Καρύστου, στους οργανωμένους ΧΥΤΑ Χαλκίδας και Θήβας, και των ανακυκλώσιμων υλικών στο κέντρο διαλογής  (ΚΔΑΥ) Σχηματαρίου.
Η προγραμματική Σύμβαση βασίστηκε :
– στην απόφαση του Περιφεριακού Συμβουλίου και του Περιφεριάρχη κ.Κώστα Μπακογιάνη, ύστερα από αίτημα του Δημάρχου κ. Λευτέρη Ραβιόλου, να χρηματοδοτήσει το έργο με 100.000 Euro,
– στην απόφαση του ΦοΔΣΑ να μην χρεώνει, για ένα έτος, το Δήμο Καρύστου,  με το τέλος ταφής των απορριμάτων, που πληρώνουν όλοι οι Δήμοι της Περιφέρειας
– στην απόφαση της Ελληνικής Εταιρίας Ανακύκλωσης Αξιοποίησης (ΕΕΑΑ), να   τοποθετήσει CONTAINER στο σταθμό μεταφόρτωσης (ΣΜΑ) Καρύστου, ώστε να συγκεντρώνονται εκεί τα ανακυκλώσιμα , και να μεταφέρονται με δαπάνη της ΕΕΑΑ, στο κέντρο διαλλογής στο Σχηματάρι.
Ειδικά για τα ανακυκλώσιμα υλικά συσκευασίας, όπως γίνεται αντιληπτό, δεν θα μετακινείται το όχημα συλλογής προς το Σχηματάρι ( 250 χιλιόμετρα περίπου τη φορά), όπως γίνεται σήμερα , αλλά θα κινείται εντός του Δήμου και θα μεταφέρει τα ανακυκλώσιμα υλικά στο Container  του ΣΜΑ Καρύστου, με προφανή τα αποτελέσματα.
Το συνολικό έργο της μεταφοράς  θα γίνεται με τη μεταφορική εταιρία του κ.  ΠΑΝΤΕΛΗ της Καρύστου , ύστερα από σχετική ανοιχτή δημοπρασία που διενήργησε ο ΦοΔΣΑ, και μέχρις ότου ολοκληρωθεί η προμήθεια του σχετικού εξοπλισμού από το Δήμο Καρύστου, που είναι σε εξέλιξη.
Ο Δήμος Καρύστου,  και ο Δήμαρχος κ. Ραβιόλος, εκφράζουμε την ικανοποίησή μας προς όλους τους  προαναφερθέντες φορείς , οι οποίοι συνέβαλλαν πολύ ουσιαστικά προς το σκοπό αυτό, δεδομένης της οικονομικής κατάστασης που βιώνουμε, αλλά και των εξαιρετικά μεγάλων αποστάσεων της Καρύστου από την Χαλκίδα η την Θήβα και το Σχηματάρι.
Στο νέο αυτό πλαίσιο και στην επανεκίνηση σε νέες βάσεις της ανακύκλωσης των συσκευασιών, θα  αντικαταστήσουμε τους φθαρμένους μπλέ κάδους, και θα  επεκτείνουμε το δίκτυο συλλογής με νέους κάδους, αλλά και θα συμπληρώσουμε το δίκτυο με κώδωνες συλλογής αποβλήτων γυαλιού.
Ήδη η ΕΕΑΑ , η οποία  με όλους τους τρόπους είναι αρωγός της προσπάθειας του δήμου Καρύστου, για την ανακύκλωση των συσκευασιών και την προστασία του περιβάλλοντος, ανταποκρίθηκε θετικά στο σχετικό μου αίτημα, και ήδη παραλαμβάνουμε 1000 σακούλες για τα ανακυκλώσιμα υλικά , τις οποίες θα μοιράσουμε στα νοικοκυριά του Δήμου.
Ακολουθούν οι νέοι κάδοι και οι κώδωνες.
Με τις κατευθυντήριες γραμμές που ανεπτύχθησαν,  ο Δήμος μας με όλους τους υπευθύνους και τους εργαζόμενους στην υπηρεσία περιβάλλοντος, θα προσπαθήσει να έχει το καλύτερο αποτέλεσμα,  στην  διαχείριση των απορριμάτων και της Ανακύκλωσης, την προστασία του περιβάλλοντος και ως εκ τούτου την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών.
Σήμερα λοιπόν, ο υπάρχων ΧΑΔΑ στον Κάμπο Καρύστου, που όπως όλοι γνωρίζουμε δημιουργεί εστία μολύνσεων από διοξίνες,  και ειδικά για τους καλοκαιρινούς μήνες, που ζούμε καθημερινά το μεγάλο  κίνδυνο των πυρκαγιών από αυταναφλέξεις ,   ΚΛΕΙΝΕΙ ΟΡΙΣΤΙΚΑ.
Katerina Apostolatou Ας έχουμε το νου μας για την πορεία του έργου. Λεφτά πάντως υπάρχουν και είναι αρκετά: Το Δημοτικό Συμβούλιο (3-7-2019)
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι
Αποδέχεται όλους τους όρους που έθεσε το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, στην 3687/6-6-2019 συνεδρία
σή του, στην οποία εγκρίθηκε η χορήγηση επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου στο Δήμο μας συνολικού ποσού € 896.825,98, ενταγμένου στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», για την εκτέλεση του έργου: «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στο Δ. Καρύστου – Έργα διαμόρφωσης χώρου Μονάδας Κομποστοποίησης Δ. Καρύστου – Έργα διαμόρφωσης χώρου ΣΜΑ», ως εξής:
Α] κατά 75% από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, ποσό € 672.619,48 ,
Β] κατά 25% από πόρους του Τ.Π. & Δανείων, ποσό € 224.206,50. 
https://diavgeia.gov.gr/.../6%CE%A3%CE%A44%CE%A9%CE%95%CE...