Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Επιστολές- Άρθρα ΣΠΠΕΝΚ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Επιστολές- Άρθρα ΣΠΠΕΝΚ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τρίτη, 16 Μαρτίου 2021

Καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το νέο νομοσχέδιο σχετικά με τις περιοχές NATURA 2000

 Καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το νέο νομοσχέδιο σχετικά με τις περιοχές NATURA 2000

13 οργανώσεις ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εντείνει τις ενέργειες παρότρυνσης της Ελλάδας για αποτελεσματική προστασία της βιοποικιλότητας και εφαρμογή του ενωσιακού κεκτημένου για την προστασία των οικοτόπων και ειδών χλωρίδας και πανίδας, επισπεύδοντας τις διαδικασίες παράβασης της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ.

Με επιστολή τους προς τον Ευρωπαίο Επίτροπο Περιβάλλοντος, Ωκεανών και Αλιείας, Virginijus Sinkevicius, 13 περιβαλλοντικές οργανώσεις καταγγέλλουν σειρά από παραβιάσεις του δικαίου της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα από τον νόμο 4782/2021 που ψηφίστηκε από τη Βουλή την περασμένη εβδομάδα.

Στην επιστολή τους, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις καταγράφουν μια σειρά από παραβιάσεις του άρθρου 6 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ που αφορά την προστασία της βιοποικιλότητας και τη θέσπιση του ευρωπαϊκού δικτύου προστατευόμενων περιοχών Natura 2000. Επισημαίνουν μάλιστα ότι το άρθρο 218 του νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων έρχεται να συμπληρώσει μια ιδιαίτερα κακή εικόνα εφαρμογής των υποχρεώσεων της χώρας έναντι της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία της φύσης. Η πρόσφατη καταδίκη της Ελλάδας από το Δικαστήριο της ΕΕ για σοβαρότατη καθυστέρηση θέσπισης μέτρων προστασίας για τις περιοχές του Δικτύου NATURA 2000, το πρόσφατο αίτημα EU PILOT για σειρά από παραβιάσεις του άρθρου 6(3) της προαναφερθείσας οδηγίας και τώρα το απαράδεκτο άρθρο 218 του ν. 4782/2021 δείχνουν μια διαρκώς επιδεινούμενη κατάσταση εφαρμογής των εθνικών υποχρεώσεων προστασίας της βιοποικιλότητας.
 
Με το άρθρο 218 του ν. 4782/2021, σε συνδυασμό και με διατάξεις του ν. 4685/2020, γίνεται σαφής η θεσμική επιλογή της ελληνικής πολιτείας να αποσαθρώσει την προστασία που παρεχόταν έως σήμερα στις προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura 2000.

Οι οργανώσεις ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εντείνει τις ενέργειες παρότρυνσης της Ελλάδας για αποτελεσματική προστασία της βιοποικιλότητας και εφαρμογή του ενωσιακού κεκτημένου για την προστασία των οικοτόπων και ειδών χλωρίδας και πανίδας, επισπεύδοντας τις διαδικασίες παράβασης της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. Ζητούν επίσης από την Επιτροπή να αιτηθεί στο Δικαστήριο της ΕΕ τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων για αναστολή αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων σημαντικής επίπτωσης στις περιοχές NATURA 2000 της Ελλάδας, μέχρι να ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία θεσμοθέτησης μέτρων προστασίας που θα εγγυώνται την καλή κατάσταση διατήρησης οικοτόπων και ειδών και την ακεραιότητα των προστατευόμενων περιοχών.

Οι οργανώσεις τονίζουν πως οι εξελίξεις της τελευταίας χρονιάς έχουν φέρει με δραματικό τρόπο στην επιφάνεια την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την άρρηκτη διασύνδεσή του με την ανθρώπινη υγεία και ευημερία, όχι μόνο ως νομική υποχρέωση της χώρας, αλλά και ως ένα από τα σημαντικότερα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα.

Οι οργανώσεις που υπογράφουν την επιστολή προς τον Επίτροπο:

 • ΑΝΙΜΑ
 • Αρκτούρος
 • ΑΡΧΕΛΩΝ
 • Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου
 • Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού
 • Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης
 • Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία
 • Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών
 • Καλλιστώ
 • Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης
 • MEDASSET
 • Greenpeace
 • WWF Ελλάς

 

Κυριακή, 14 Μαρτίου 2021

Υποβάθμιση της αρχαιολογικής κληρονομιάς από την κατασκευή αιολικών βιομηχανικών εγκαταστάσεων στον δήμο Καρύστου

 

ochi.gr

ΔΡΑΚΟΣΠΙΤΟ ΟΧΗΣ

Τα τελευταία χρόνια στην Καρυστία η αδιάκοπη κατασκευή αιολικών βιομηχανικών εγκαταστάσεων με εκατοντάδες ανεμογεννήτριες σε απρόσιτες, παρθένες περιοχές, έχει οδηγήσει εκτός της τεράστιας περιβαλλοντικής και τουριστικής υποβάθμισης και στην ανεπαρκή προστασία της Αρχαιολογικής Κληρονομιάς.

Μια από τις κύριες αιτίες του προβλήματος είναι οι διαχρονικά υποβαθμισμένες, υποχρηματοδοτούμενες και υποστελεχωμένες αρμόδιες υπηρεσίες, ό,τι αυτό συνεπάγεται. Τα παραδείγματα βεβηλωμένων αρχαιολογικών θέσεων και μνημείων είναι πολλά και καλύπτουν σε έκταση όλο το Δήμο Καρύστου. Ας αναλογιστούμε μόνο, ότι σχεδόν 700 ανεμογεννήτριες βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε κάποιο από τα στάδια αδειοδότησης (άδεια παραγωγής, εγκατάστασης ή λειτουργίας).

Διαβάστε το σχετικό έγγραφο

 

Τρίτη, 2 Μαρτίου 2021

KOINH ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Περιβαλλοντικές οργανώσεις ζητούν απόσυρση απαράδεκτης διάταξης σε νομοσχέδιο Γεωργιάδη - Σκρέκα.


 

KOINH ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Περιβαλλοντικές οργανώσεις ζητούν απόσυρση απαράδεκτης διάταξης σε νομοσχέδιο Γεωργιάδη - Σκρέκα.

 Την απόσυρση του πρωτοφανούς άρθρου 219 του νομοσχεδίου “Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη και τις υποδομές”, ζητούν οι περιβαλλοντικές οργανώσεις 

ΑΝΙΜΑ, Αρκτούρος, ΑΡΧΕΛΩΝ, Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών, Καλλιστώ, Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Greenpeace, MΟm, και WWF Ελλάς. 

Το άρθρο 219 του νομοσχεδίου, με το οποίο προβλέπεται η θεσμοθέτηση με προεδρικό διάταγμα «υπο-περιοχών προστασίας στις περιπτώσεις ήπιων αναπτυξιακών έργων» εντός προστατευόμενων περιοχών, είναι αντίθετο με την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία για την προστασία των περιοχών του ευρωπαϊκού οικολογικού δικτύου Natura 2000 και πρέπει να αποσυρθεί.

 Ειδικότερα: • Η διάταξη αυτή είναι αντίθετη με το άρθρο 6 παρ. 1 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ το οποίο απαιτεί τη λήψη μέτρων διατήρησης που ανταποκρίνονται στις οικολογικές απαιτήσεις των προστατευόμενων οικοτόπων και ειδών και στους στόχους διατήρησής τους. Ο καθορισμός των «υπο-περιοχών» και του «προστατευτικού» τους καθεστώτος με βάση την υλοποίηση αναπτυξιακών έργων, και όχι με οικολογικά κριτήρια, είναι σαφώς αντίθετος στην οδηγία. Με τη διαδικασία που εισάγει το άρθρο 219 του νομοσχεδίου, επενδυτικά σχέδια και συμφέροντα στην ουσία θα υπαγορεύουν και θα καθορίζουν το καθεστώς της «υποπεριοχής». 

• Η δημιουργία ενός κατ’ εξαίρεση ad hoc καθεστώτος για ορισμένες «υποπεριοχές» αγνοεί και έρχεται σε αντίθεση με την πρόσφατη καταδικαστική για τη χώρα μας απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ (υπόθεση C-849/2019), το οποίο έκρινε ότι η Ελλάδα θα πρέπει να θεσμοθετήσει άμεσα τα απαιτούμενα μέτρα διατήρησης για τις περιοχές του δικτύου Natura 2000 με συστηματικό τρόπο και σε συνάρτηση με τις οικολογικές απαιτήσεις οικοτόπων και ειδών. 

• Παρακάμπτει και ανατρέπει την προβλεπόμενη στο άρθρο 21 του ν. 1650/1986 διαδικασία για τη θεσμοθέτηση των προστατευόμενων περιοχών και τον καθορισμό χρήσεων γης και δραστηριοτήτων καθώς και τη διαδικασία του εν εξελίξει έργου για την εκπόνηση των ειδικών περιβαλλοντικών μελετών (ΕΠΜ) δημιουργώντας ένα de facto καθεστώς «υπο-περιοχών προστασίας» πέραν των προβλεπόμενων στο άρθρο 19 παρ. 4 του ν. 1650/1986 ζωνών. Μάλιστα, η πρόβλεψη ότι η ΕΠΜ που θα καταρτιστεί από τον επιχειρηματία που αναλαμβάνει την επένδυση και θα αφορά τη συγκεκριμένη υπο-περιοχή θα ληφθεί υποχρεωτικά υπόψη κατά τη διαδικασία κατάρτισης των ΕΠΜ οδηγεί σε αποσπασματική προσέγγιση και κατακερματισμό της περιοχής και δεν λαμβάνει υπόψη το σύνολο των προστατευτέων αντικειμένων και την ανάγκη για μια ολοκληρωμένη και συνεκτική προσέγγιση στη διαμόρφωση των απαιτούμενων μέτρων. Πρακτικά, η διάταξη αυτή προκρίνει την μελέτη του επενδυτή έναντι της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας.

 • Ενδέχεται να οδηγήσει σε παράκαμψη της διαδικασίας δέουσας εκτίμησης των επιπτώσεων των έργων στις περιοχές του δικτύου Natura 2000, θέμα για το οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αποστείλει αίτημα EU Pilot στην Ελλάδα εγείροντας κρίσιμα ερωτήματα σχετικά με τη συμμόρφωση της εθνικής νομοθεσίας με το άρθρο 6 παρ. 3 της οδηγίας για τους οικοτόπους

. • Επίσης, η πρόβλεψη της παραγράφου 3 έρχεται σε αντίθεση με την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία για την προστασία των περιοχών Natura, καθότι προκρίνει τον καθορισμό όρων προστασίας μέσω ειδικών πολεοδομικών σχεδίων, οι οποίοι ενσωματώνονται στα προεδρικά διατάγματα. Καταστρατηγείται με τον τρόπο αυτόν το ειδικό προστατευτικό καθεστώς των περιοχών. Κατόπιν της πρόσφατης καταδικαστικής για τη χώρα μας απόφασης του Δικαστηρίου της ΕΕ για μη συμμόρφωση με την οδηγία για τους οικοτόπους, κατέστη σαφές ότι δεν υπάρχει πλέον περιθώριο για ολιγωρία και καθυστερήσεις για τη λήψη των απαιτούμενων μέτρων σχετικά με την προστασία των περιοχών του δικτύου Natura. Ωστόσο, το άρθρο 219 του νομοσχεδίου καταδεικνύει ότι η χώρα μας δεν λαμβάνει σοβαρά υπόψη τόσο τις ενωσιακές της υποχρεώσεις της όσο και την άμεση και επείγουσα ανάγκη για την προστασία των σημαντικών και ευαίσθητων οικοτόπων και ειδών. 

Οι οργανώσεις καλούν τώρα τη Βουλή των Ελλήνων καθώς και τους δυο υπουργούς να προασπίσουν το μόνο πραγματικό δημόσιο συμφέρον: την υγεία ανθρώπων και πλανήτη, όπως αυτή διασφαλίζεται μόνο μέσα από τη συνεπή προφύλαξη των προστατευομένων περιοχών και του φυσικού περιβάλλοντος μαζί με αποτελεσματική αναχαίτιση της περιβαλλοντικής και κλιματικής κρίσης. Αυτές οι καταστροφικών συνεπειών διατάξεις πρέπει να απαλειφθούν, με στόχο η χώρα μας να προσηλωθεί στην ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις βιώσιμες επιλογές που διαθέτει, ώστε να διασφαλίσει το παρόν και το μέλλον, βάσει των αρχών της αειφορίας.

Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου 2021

ΕΚΚΛΗΣΗ ΣΠΠΕΝΚ προς συμμετέχοντα στην ΕΥΕΛΠΙΣ.

 ΈΚΚΛΗΣΗ

Παρακαλώ τον Δημότη Καρύστου που συμμετέχει στην Ενεργειακή Κοινότητα ΕΥΕΛΠΙΣ να πείσει και τους υπόλοιπους δύο της προσωρινής Διοικητικής Επιτροπής, να αποσύρουν την αίτηση για τα 3 αιολικά μεσα στην ζώνη Α της ΝATURA του βουνού Οχη, ώστε να μην ταλαιπωρήσει περαιτέρω με δικαστικές προσφυγές τον ΣΠΠΕΝΚ και ενδεχομένως και τον Τουριστικό Σύλλογο Καρύστου όπως και να μην υποβαθμιστεί .
παραπάνω η καρδιά της Οχης, δηλαδή η περιοχή γύρω από το Δρακόσπιτο και Καστανόλογγο.
Έχουν σταλεί στην ΡΑΕ από τον ΣΠΠΕΝΚ και τον Σύλλογο Τουριστικών Επιχειρήσεων Καρύστου αντιρρήσεις κατά της αίτησης αυτής της εταιρίας όπως και καταγγελία υπογεγραμμένη από 150 πολίτες και συλλόγους.
Είναι θέμα ηθικής τάξεως να γίνει αυτή η απόσυρση της αίτησης και θα το εκτιμούσαμε ιδιαίτερα.
Στην τελική, τα λάθη ανθρώπινα είναι αρκεί να διορθώνονται έγκαιρα.

Τρίτη, 23 Φεβρουαρίου 2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ ΚΑΡΎΣΤΟΥ 20/02/2021 ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΠΠΕΝΚ

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ ΚΑΡΎΣΤΟΥ 20/02/2021
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΠΠΕΝΚ
Στις 20 /2/2021 έγινε έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο στον Δήμο Καρύστου με θέμα την έγκριση από Διϋπουργικό Συμβούλιο ένταξης στην κατηγορία "Εργα Στρατηγικής Σημασίας" 4 αιολικών σταθμών εταιρίας ΕΛΛΑΚΤΩΡ στην Κεντρική και 4 στην Νότια Εύβοια με 65 ανεμογεννητριες στις παρακάτω θέσεις ΔΕ Στυρέων :
- 8 πάνω από τα Πορτολάφια
- 23 στο Νημποριό
- 3 στο εγκαταλελειμμένο χωριό Κελλιά
- 5 κοντά στο φαράγγι του Χάρακα
- 14 στα Μεσοχώρια
12 σχετικά κοντά στα Νέα Στύρα απέναντι από την Καβαλλιανή
Προς ενημέρωση των πολιτών, αυτό σημαίνει επιδότηση της επένδυσης από το τρέχον Αναπτυξιακό Πρόγραμμα, φορολογικές ελαφρύνσεις κλπ δηλαδή οι Έλληνες Πολίτες θα χρηματοδοτήσουν την περαιτέρω καταστροφή ενός ακόμη τμήματος του περιβάλλοντος της Νότιας Καρυστίας με ελάχιστη προσφορά ως γνωστόν πλέον στην ηλεκτροδοτηση της χώρας (όπως φάνηκε καθαρά στην τρέχουσα κακοκαιρία που τα αιολικά δεν έδωσαν ρεύμα αφού οι αέρηδες είχαν εξασθενήσει σε όλη την χώρα)
Στο Δημοτικό Συμβούλιο τοποθετηθηκαν αρνητικά όλοι οι σύμβουλοι για αυτήν την εξέλιξη η οποία έγινε με αντιδημοκρατική διαδικασία, αφού η Κυβέρνηση πήρε απόφαση κεκλεισμένων των θυρών χωρίς να ζητήσει την γνώμη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αλλά ούτε και έλαβε υπόψιν τα 500 αρνητικά σχόλια φορέων και πολιτων στην διαδικασία της Δημόσιας Διαβούλευσης για την
" επένδυση".
Μία γενική εντύπωση που αποκομίσαμε από αυτό το ΔΣ , ήταν ότι ο Δήμος Καρύστου επειδή ο καταιγισμός από αιτήσεις για αιολικούς σταθμούς στην περιοχή συνεχίζεται, έχει βρεθεί σε δύσκολη θέση διότι πλέον είναι εμφανες το καταστροφικό αποτέλεσμα της ολιγωρίας του και της έλλειψης έγκαιρης αντίδρασης στα σχέδια των εταιριών ΑΠΕ στην περιοχή.
Πιστεύουμε ότι μόνον με προσφυγή στο ΣτΕ μπορεί να υπάρξει ελπίδα για ακύρωση της συγκεκριμένης επένδυσης και ότι η διαμαρτυρία δια ζώσης σε υπουργεία και υπηρεσίες Επιτροπής από συμβούλους του Δήμου όπως προτάθηκε, δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα εκτός αν κινητοποιηθει ο κόσμος και αντιδράσει δυναμικά με μπλόκα στους δρόμους και λοιπές μαζικές αντιδράσεις.
Θεωρούμε ότι σε κάθε περίπτωση σε αυτήν την Επιτροπή Διαμαρτυρίας πρέπει να πάρουν μέρος τοπικοί Σύλλογοι που πλήττονται από τέτοιες δραστηριότητες όπως απαραίτητα και ο ΣΠΠΕΝΚ.
Σε άλλον πολιτισμό, στην Ευρώπη οι Περιβαλλοντικοί Σύλλογοι χαίρουν ιδιαίτερης εκτίμησης από την τοπική κοινωνία και την Αυτοδιοίκηση και κάνουν πολύ σοβαρή δουλειά.
Στην Καρυστία ο ΣΠΠΕΝΚ επιβιώνει χάρη στην εθελοντική εργασία, το φιλότιμο και την αγάπη για την Φύση των μελών του Συλλόγου.
Είμαστε περήφανοι για το έργο που επιτελούμε με τις λίγες δυνάμεις που διαθέτουμε και νομίζω ότι είναι καιρός η τοπική κοινωνία να συσπειρωθεί και να προστατέψει από κοινού με μας ότι έχει απομείνει από ανόθευτο φυσικό περιβάλλον στη Νότια Καρυστία.
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΠΠΕΝΚ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 20-2-21
Οι αιολικοί σταθμοί της εταιρείας Ελλάκτωρ πλήττουν τους Δήμους Διρφύων-Μεσσαπίων (και σε περιοχές Natura 2000), Ερέτριας, Κύμης-Αλιβερίου και Καρύστου. Στο Δήμο Καρύστου και συγκεκριμένα στη ΔΕ Στυραίων θα μπουν συνολικά 65 ανεμογεννητριες:
- 8 πάνω από τα Πορτολάφια
- 23 στο Νημποριό
- 3 στο εγκαταλελειμμένο χωριό Κελλιά
- 5 κοντά στο φαράγγι του Χάρακα
- 14 στα Μεσοχώρια
- 12 σχετικά κοντά στα Νέα Στύρα απέναντι από την Καβαλλιανή
Οι ανεμογεννήτριες αυτές καταστρέφουν σημεία μεγάλου τουριστικού ενδιαφέροντος και σε κάποιες περιπτώσεις με πανέμορφη φύση όπως για παράδειγμα αυτές που θα μπουν κοντά στο φαράγγι του Χάρακα. Κάποιες απο αυτές τις ανεμογεννήτριες έχουν χωροθετηθεί ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ ΜΕΣΑ σε κηρυγμένους αρχαιολογικούς χώρους, όπως στην περίπτωση του Χάρακα και στα Πορτολάφια (Δρακόσπιτο Κουρθέα).
Θέτουμε λοιπόν τα εξής ερωτήματα:
1) Γιατί ο Δήμος Καρύστου δεν συμμετείχε στη Δημόσια Διαβούλευση για την εταιρειά Ελλάκτωρ στην οποία καταγράφηκαν σχεδόν 500 αρνητικά σχόλια; Ενώ υπήρξε συμμετοχή για παραδειγμα του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων. Ο ΣΠΠΕΝΚ βεβαίως και συμμετείχε σε αυτή τη Διαβούλεση. Ο Δήμος Καρύστου ήταν όμως απών. Θα μπορούσε να είχε στείλει ένα σχόλιο για να δείξει ότι διαφωνεί με το συγκεκριμένο έργο. Ισως αυτό να βοηθούσε στη φάση που βρισκόμαστε τώρα. Και γιατί σας αφησε έκπληκτους ότι η επένδυση θεωρείται πλέον στρατηγική; Ηταν αναμενόμενο. Εμείς το περιμέναμε.
2) Μιλησε ο Δήμαρχος για νομικές ενέργειες που έχει κάνει ο Δήμος. Ποιες νομικές ενέργειες έχουν γίνει μέχρι τώρα; Μπορεί να μας πει 2-3. Ποιά είναι η εξέλιξη για παράδειγμα της ενδικοφανούς προσφυγής που έκανε ο Δήμος το καλοκαίρι κατά της 'Αδειας Παραγωγής της εταιρείας Ελλάκτωρ; Δεν υπάρχει καμία ενημέρωση μέχρι τώρα, ούτε καν προς το Σύλλογο Νημποριού που πλήττεται άμεσα και έχει και αυτός προσφύγει κατά της ΡΑΕ. Ο ΣΠΠΕΝΚ έχει στείλει μαζί με τον Τουριστικό Σύλλογο στη ΡΑΕ αντιρρήσεις για την Ενεργειακή Κοινότητα Εύελπις μαζί με 140 υπογραφές και την επόμενη εβδομάδα θα κατατεθεί εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας και η ενδικοφανής προσφυγή για την άδεια παραγωγής της Ενεργειακής Κοινότητας Καρύστου. Δηλαδή χωρίς να θέλουμε να ευλογήσουμε τα γένια μας ο ΣΠΠΕΝΚ μόνος του έχει κάνει αρκετές νομικές ενέργειες μόνο μέσα σε ένα μήνα.
3) Με ποιό τρόπο σκέφτεται ο Δήμος Καρύστου να στραφεί κατά της εταιρείας Ελλάκτωρ; Θα πρέπει κανονικά να πάρει σήμερα απόφαση για να προσφύγει στο ΣτΕ, όπως θα έπρεπε να κάνει και για την ΤΕΡΝΑ. Τι άλλο να κάνει; Πρέπει να μπει μπροστά με την απόφαση 92/2020 "όχι αλλες Α/Γ στα όρια του Δήμου Καρύστου" και να κινηθεί νομικά.
4) Επίσης θέτουμε το ερώτημα εαν θα γίνουν άλλες δυναμικές αντιδράσεις όπως και θα έπρεπε ;. Κλείσιμο του δρόμου π.χ. από το αλιευτικό καταφύγιο μέχρι τα Πορτολάφια. Μιας και σε λίγο καιρό ενδεχομένως να περάσει από εκει κομμάτια ανεμογεννήτριών η ΤΕΡΝΑ από τις 120 που θα στήσει για να ισοπεδώσει τον Καβοντόρο και την υπόλοιπη Οχη. Δηλαδή άλλες φορές κλείνουμε (π.χ. Στύρα) και άλλες ανοίγουμε (για να περάσει η ΤΕΡΝΑ ή οι ανεμογεννήτριες που ισοπέδωσαν όλη την περιοχή πίσω από το κάστρο των Στύρων μέχρι το Αιγαίο;) Είχε γινει στο παρελθόν προσπάθεια να σταματήσει η διέλευση απο το συγκεκριμένο δρόμο και την σταμάτησαν κάποιοι γνωστοί της περιοχής των Στύρων που μας προέκυψαν τώρα αντιαιολικοί, ονοματα δεν λέμε.
5) Και τέλος γνωρίζει ο Δήμος για την σύσταση Ενεργειακής Κοινότητας και στα Στύρα και επίσης το ότι υπάρχει έντονο ενδιαφέρον ιδιοκτητών στην περιοχή που βρίσκεται ο κηρυγμένος αρχαιολογικός χώρος στο Αμινού για ακόμα περισσότερα αιολικά στις τελευταίες άδειες βουνοκορφές της ΔΕ Στυραίων, οι οποίες είναι και κατάφυτες (ακόμα τουλάχιστον, μιας και καθε τόσο εχει πυρκαγιές στην περιοχή αυτή). Δηλαδή δεν τελειώνουμε.

Παρασκευή, 19 Φεβρουαρίου 2021

ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ (ΣΠΠΕΝΚ) ΣΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΣΤΗ ΔΕ ΣΤΥΡΑΙΩΝ:

 ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ (ΣΠΠΕΝΚ) ΣΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΣΤΗ ΔΕ ΣΤΥΡΑΙΩΝ:


Ο Δήμος Καρύστου έχει υποστεί τα τελευταία χρόνια μια άνευ προηγουμένου υποβάθμιση. 'Ενας Δήμος κατεξοχήν τουριστικός και με μεγάλες δυνατότητες για την ανάπτυξη ήπιων δραστηριοτήτων (π.χ. αγροτοτουρισμού κ.α) έχει μετατραπεί σε μεγάλο τμήμα της έκτασής του σε μια καθαρά βιομηχανική ζώνη και σηκώνει το βαρύ φορτίο 411 εγκατεστημένων Α/Γ με 'Αδεια Λειτουργίας, 133 με 'Αδεια Εγκατάστασης και 95 με 'Αδεια Παραγωγής στις οποίες θα προστεθούν άλλες 65 των 3 MW της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ. Το βάρος αυτή τη φορά θα σηκώσει κατ' αποκλειστικότητα η Δημοτική Ενότητα Στυραίων με τις αιολικές βιομηχανικές εγκαταστάσεις να υψώνονται δίπλα στα πιο σημαντικά τουριστικά της αξιοθέατα, όπως για παράδειγμα σε Νημποριό, Κελλιά, Φαράγγι του Χάρακα, αλλά και δίπλα ακριβώς από τα Νέα Στύρα. 'Οπως και άλλες εταιρείες αιολικής ενέργειας στην παρουσίαση της προτεινόμενης επένδυσής σας παρουσιάζετε μια εικόνα που σε καμία περίπτωση δεν αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα. Αναφέρεστε στο ότι η περιοχή εγκατάστασης έχει δασικό χαρακτήρα και δεν μπορεί να έχει άλλου είδους ανάπτυξη στο μέλλον κάτι το οποίο δεν ισχύει. Αναφέρεστε σε 182 θέσεις εργασίας, ενώ στην καλύτερη περίπτωση δεν θα είναι πάνω από μια ανά σταθμό (φύλακας). Ταυτόχρονα άλλοι σημαντικοί κλάδοι της περιοχής, όπως κτηνοτροφία, μελισσοκομία κ.α. θα πληγούν άμεσα και ανεπανόρθωτα. 'Οπως και η περιοχή γύρω από την Ακρόπολη των Στύρων (Κάστρο 'Αρμενο), αλλά και άλλες πολλές στο Δήμο Καρύστου, έτσι και οι προτεινόμενες περιοχές εγκατάστασης θα υποβαθμιστούν εκτός από περιβαλλοντικής και από αρχαιολογικής άποψης. Θα υποβαθμιστεί επίσης η αξία της γης σε μια μεγάλη ακτίνα γύρω από τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις οι οποίες θα συνοδεύονται από έργα όπως πυλώνες ΥΤ, υποσταθμοί, καλώδια κλπ, αλλοιώνοντας για πάντα το περιβάλλον με αυτό που εσείς ονομάζετε "επένδυση". Ο Δήμος Καρύστου το 2013 με την απόφαση αριθ. 112/2013 απέρριψε το επιχειρηματικό σχέδιο της εταιρείας ΣΟΦΡΑΝΟ (ΑΔΑ:ΩΒΕΝ5ΩΕΦ-ΑΘΣ). Οι λόγοι που τεκμηρίωσαν την απόρριψη συνδέονται με το μοντέλο χωροθέτησης των αιολικών πάρκων της εταιρείας, τα οποία περιζώνουν και οχλούν τις οικιστικές συγκεντρώσεις των Ν.Στύρων και τους πέριξ οικισμούς με τρόπο που διακόπτει το χωρικό συνεχές, ενώ παράλληλα αγνοείται κατά κραυγαλέο και ανεπίτρεπτο τρόπο η ύπαρξη άλλων χρήσεων γης που αναπτύσσονται στην περιοχή διαχρονικά και είναι άρρηκτα συναρτημένες με την αναπτυξιακή προοπτική και κοινωνική οργάνωση του τόπου. Τέλος η εν λόγω χωροθέτηση παραβιάζει, κατά την απόφαση 112/2013, την απόσταση από οικισμούς. Επίσης με την απόφαση 92/2020 του Δήμου Καρύστου (ΑΔΑ: 6Δ2ΜΩΕΦ-9ΗΓ), η Δημοτική Αρχή εκφράζοντας την αγανάκτηση των κατοίκων του Δήμου για τη μετατροπή του σε βιομηχανική ζώνη αποφάσισε ότι δεν θα επιτρέψει την τοποθέτηση "ούτε μιας επιπλέον νέας ανεμογεννήτριας στα όρια του Δήμου Καρύστου".
Ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Νότιας Καρυστίας πιστός στους καταστατικούς του σκοπούς λέει ΟΧΙ σε κάθε παραπάνω ανεμογεννήτρια στον Δήμο Καρύστου, γιατί τότε μιλάμε πλέον για την ΤΕΛΙΚΗ ΛΥΣΗ, δηλαδή την απόλυτη καταστροφή της ακεραιότητας του φυσικού περιβάλλοντος με ότι σημαντικές και μη αναστρέψιμες συνέπειες θα έχει αυτό στους κατοίκους της περιοχής. Λέμε ΟΧΙ στις άχρηστες βιομηχανικές αιολικές εγκαταστάσεις στα απάτητα βουνά και νησιά-διαμάντια της πατρίδας μας και κατά συνέπεια γνωμοδοτούμε αρνητικά για την υλοποίηση του έργου.


Παρασκευή, 5 Φεβρουαρίου 2021

Κατατέθηκε η καταγγελία προς την Εύελπις


 

Προς: Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) Πειραιώς 132, Αθήνα 11854 Κάρυστος, 3/2/2021 Στις 29/1/2021 ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Νότιας Καρυστίας (ΣΠΠΕΝΚ) μαζί με τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Τουρισμού Καρύστου έστειλαν στην υπηρεσία σας και εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, αντιρρήσεις για τις αποφάσεις υπ. αριθμ. Γ011870 21/12/2020, Γ-011988 21/12/2020 και Γ-011994 21/12/2020.

 Και αυτό γιατί στις 15/1/2021 μέσω ανάρτησης στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ έλαβαν γνώση των ανωτέρω τριών αιτήσεων αξιολόγησης θέσεων αιολικών σταθμών με σκοπό την έκδοση βεβαίωσης Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με χρήση ΑΠΕ από την εταιρία ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΥΕΛΠΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, στην περιβαλλοντικά εξαιρετικά ευαίσθητη περιοχή του όρους Όχη Δήμου Καρύστου, που τυγχάνει προστατευόμενη περιοχή καταλόγου Natura 2000 και είναι λόγω πλούσιας και ευάλωτης ορνιθοπανίδας Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ). 

Οι κάτωθι προσυπογράφοντες συμφωνούμε με τις αντιρρήσεις των δύο συλλόγων και θεωρούμε ότι αυτές οι τρεις αιτήσεις πρέπει να απορριφθούν από την υπηρεσία σας για τους εξής παρακάτω λόγους:

 1) Και οι τρεις αυτοί ΑΣΠΗΕ της εν λόγω Ενεργειακής Κοινότητας, χωροθετούνται μέσα ή πολύ κοντά στην ζώνη Α (περιοχή αυστηρής προστασίας της Φύσης) της προστατευόμενης περιοχής Δήμου Καρύστου. Σύμφωνα με το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος που προτείνεται στην Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΕΠΜ) (Δημόπουλος 1998), η εξετασθείσα από την ΕΠΜ ευρύτερη προστατευόμενη περιοχή, χωρίζεται σε τρεις ζώνες (Α,Β,Γ), εκ των οποίων η ζώνη Α (Περιοχές Προστασίας της Φύσης) διακρίνεται στις εξής υποζώνες: Α1: Φαράγγι Δημοσάρη Α2: Περιοχή Κορφών Όχης A3: Περιοχή Καστανόλογγου Α4: Φαράγγι της Αρχάμπολης 

Ενημερωτικά αναφέρουμε ότι στην ΜΠΕ της εταιρίας ENEL GREEN POWER HELLAS A.E. οι μελετητές απέφυγαν να χωροθετήσουν ΑΣΠΗΕ μέσα στην ζώνη Α, όπως σαφώς επισημαίνεται και στην ΜΠΕ που συνέταξαν. Επιπροσθέτως όλες οι ανεμογεννήτριες των τριών ΑΣΠΗΕ της εταιρίας ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΥΕΛΠΙΣ Π.Ε. χωροθετούνται κοντά στο αρχέγονο Καστανόδασος της 'Οχης, πράγμα που θα θίξει περαιτέρω την επιβίωση της πλούσιας ορνιθοπανίδας του Δάσους καθώς και την αισθητική αξία αυτού του σπάνιου τοπίου. Επίσης η χωροθέτησή τους γίνεται σε απαγορευτικές κλίσεις για διάνοιξη οδοποιίας και θα χρειαστούν πολλά τεχνικά έργα εκσκαφών και επιχώσεων για την έδραση τους, κάτι που θα καταστρέψει αισθητικά και περιβαλλοντικά ακόμα περισσότερο την συγκεκριμένη περιοχή και θα επιφέρει πιθανή βλάβη στα ενδιαιτήματα και στην φωλέαση προστατευόμενων και άλλων πτηνών. Οι τρείς ΑΣΠΗΕ της εν λόγω εταιρείας οδηγούν σε περαιτέρω κατάτμηση οικοτόπων και εξαιτίας τους επιδεινώνεται η βλάβη της ακεραιότητας της προστατευόμενης περιοχής της 'Οχης. 

2) Η περιοχή είναι μεγάλης αρχαιολογικής σημασίας, λόγω του μεγαλιθικού μνημείου με το όνομα "Δρακόσπιτο" που βρίσκεται στην υψηλότερη κορυφή της ΄Οχης στη θέση Προφήτης Ηλίας (1.400μ). Μία ανεμογεννήτρια του προς αξιολόγηση ΑΣΠΗΕ στη θέση "Γεφυράκι" χωροθετείται σε ευθεία απόσταση 570 μέτρων από το Δρακόσπιτο της Οχης και τα όρια της ζητούμενης ζώνης κατάληψης του ΑΣΠΗΕ θα απέχουν 430 μέτρα από το αρχαίο μνημείο που είναι ανακηρυγμένος Αρχαιολογικός Χώρος (ΦΕΚ 175/26-3-66 και ΦΕΚ 125/Β/11-2-72). Επιπροσθέτως όλη η περιοχή ενδέχεται να έχει μη ανασκαμμένους αρχαιολογικούς χώρους οι οποίοι πιθανόν να καταστραφούν από τις διανοίξεις οδών πρόσβασης προς τους υπό αξιολόγηση τρεις ΑΣΠΗΕ της εν λόγω Ενεργειακής Κοινότητας. 

3) Ο Δήμος Καρύστου είναι χαρακτηρισμένος ως τουριστικός Δήμος και έχει ήδη επιβαρυνθεί με πλείστες ανεμογεννήτριες και συγκεκριμένα, σύμφωνα με στοιχεία της υπηρεσίας σας (βλ. συνημ. έγγραφο), η φερουσα ικανότητα αν δεν έχει εξαντληθεί είναι σε οριακό επίπεδο. Ειδικά οι ΑΣΠΗΕ στη θέση "Νεράιδα" και "Γεφυράκι" πλήττουν σημεία μεγάλης τουριστικής αξίας όπως ο Καστανόλογγος, το Δρακόσπιτο κ.α. Και οι δύο ανεμογεννήτριες στη θέση "Νεράιδα" βρίσκονται σε μικρή απόσταση από το ορειβατικό καταφύγιο και η μια εξ αυτών σε λίγα μέτρα απόσταση από το πεζοπορικό μονοπάτι που οδηγεί στην κορυφή της Οχης, το οποίο είναι και από εναπομείναντα άθικτα της Καρυστίας.

 4) Ολες οι ανεμογεννήτριες των τριών προς αξιολόγηση ΑΣΠΗΕ της εταιρίας ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΥΕΛΠΙΣ Π.Ε. χωροθετούνται σε υψόμετρο πολύ πάνω από τα 600 μέτρα, με μέσο όρο περίπου τα 1000 μέτρα, κατά κραυγαλέα παράβαση του Χωροταξικού Πλαισίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλαδας που χαρακτηρίζει τις κορυφές της 'Οχης πάνω από 600 μέτρα ως ΑΜΙΓΗ ΦΥΣΗ. Συμπερασματικά και επειδή ο Δήμος Καρύστου έχει ήδη επιβαρυνθεί με 704 ανεμογεννήτριες σε όλα τα στάδια αδειοδότησης, ζητούμε να μην εγκρίνετε αυτές τις τρεις αιτήσεις αξιολόγησης της ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΕΛΠΙΣ Π.Ε. διότι θίγεται περαιτέρω η ακεραιότητα της προστατευόμενης περιοχής. Θίγεται επίσης ανεπανόρθωτα η πιο σημαντική τουριστική και αρχαιολογική περιοχή της Ορεινής Καρυστίας και τελικά η έκδοση τριών ακόμη βεβαιώσεων παραγωγής έρχεται σε αντίθεση με την πρόσφατη απόφαση του Δήμου Καρύστου (αποφ. αριθμ. 92/2020) που αναφέρει ρητώς "ότι δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση ούτε μιας επιπλέον νέας ανεμογεννήτριας στα όρια του Δήμου Καρύστου" (βλ. συνημ. έγγραφο). Για τους λόγους αυτούς ζητούμε την ακύρωση των υπ. αριθμ. Γ-011870 21/12/2020, Γ011988 21/12/2020 και Γ-011994 21/12/2020 αποφάσεων της υπηρεσίας σας. Μετά τιμής, οι προσυπογράφοντες:

 


Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Νότιας Καρυστίας (ΣΠΠΕΝΚ) Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Τουρισμού Καρύστου Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Καρυστίας Εξωραϊστικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Νημποριού Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Χαλκίδας (ΕΟΣ Χαλκίδας) Εταιρεία Περιβάλλοντος Κύμης Σύλλογος Δασοπροστασίας και Προστασίας Περιβάλλοντος Κύμης Βάσω Μελά, πρόεδρος Φυσιολατρικού Ορειβατικού Συλλόγου Στενής "Η Δίρφυς" Λουκία Παπαϊωάννου Θανάσης Παπαδόπουλος Σοφία Κόλλια Νεκτάριος Ελαιοτριβάρης Αννα Καρύκα Ισίδωρος Παπαλυμπέρης Ιωάννης Μαργαρώνης Δημήτρης Λαμπρινίδης Ντίνα Καρανάσιου Εύη Λαμπρινίδου Παρασκευή Λαμπρινίδου Βαγγέλης Σφυρίδης 'Ολγα Χαβατζόγλου Νατάσσα Μαντζαβά Σωτήρης Μαντζαβάς Γιώργος Δίδαχος Σπυρίδων Γεωργίου Δήμητρα Σακκά Ασημένια Καραγιάννη Ιωάννα Παπασταθοπούλου Γιώργος Θ. Αθανασιάδης Κωνσταντίνος Σούρτζης Κώστας Νικολόπουλος Αλεξάνδρα Μπούσουλα Δημήτρης Λουμίτης Δήμητρα Καλογήρου Διονύσης Καλογήρου-Λουμίτης Μελισσάνδρα Καλογήρου Λουμίτη Σπύρος Σιούλας Δημήτρης Σιούλας Παρασκευή Σιούλα Αναστασία Αθανασούλη Ανθή Γιαννοπούλου Κώστας Σιδέρης Αντώνης Χριστοφίδης Γεωργία Σιάγκα Κυριακή Σιάγκα Ελένη Σιάγκα Αντώνης Σπανομαρκίδης Γιώργος Καραμπουρνιώτης Λουκία Ζαχαρη Γιάννα Ζαφείρη Σωτήρης Λαπιέρης Ιωάννα Καλογεροπούλου Γιάννα Ανδρεάδη Βασιλική Τόγια Γεώργιος Κεραστάρης Στέλλα Παλαιολόγου Ευτυχία Μπόμπορη Νικόλαος Μπαραμπούτης Μαρία Ζερβού Βαγγέλης Μπαμπανιώτης Νίκος Κοντός Βάνα Ζάχου Ναταλία Νάτσου-Παπακωνσταντίνου Χριστίνα Τσιπιτώρη Δημήτρης Πετρόπουλος Παρασκευή Σπύρου Γιάννης Μπάλλας Μαρία Πορτελάνου Κωνσταντίνος Παυλάκος Αικατερίνη Στατηρα Αθανάσιος Ζαφείρης Μαρία Γερολυμπου Νικολάου Μιχάλης Αργυροκαστρίτης Δήμητρα Χουντάση Αναστάσιος Παπανικολάου Γιώργος Τζάνος Γεώργιος Μιχαήλ Γιάννης Σχίζας Κούλα Βρανά Παρασκευή Κολοβάδη Μαρία Λεμονιά Ασημακοπούλου Πήτερ Τσαλαπάτης Αφροδίτη Ροκοπάνου Χρυσούλα Λεύκου Αντωνία Βούλγαρη Νικόλας Γερόλυμπος Νικολέττα Λιακοσταύρου Σταμάτης Κυριακός Τριαντάφυλλος Μπαλάφας Γαρυφαλιά Σάκα Δημήτρης Μπαλάφας Κωνσταντίνα Σπυροπούλου Θοδωρής Μπούσουλας Θεοδώρα Κρίσπη Δημήτρης Παρασκευάς Μπία Τσάφου Τζέιμς Μπράουν Φωτεινή Τσεργά Γαλάτεια-Μαρία Κολικοπούλου Χρυσούλα Κακαράτζα Σοφία Τσούμα Κωνσταντίνος Ξιαλίνας Χρήστος Κακαβάς Δήμητρα Σπανομαρκίδη Νίκος Σπανομαρκίδης Φωτεινή Σπανομαρκίδη Σοφία Κακαράτζα Γιώργος Βροντορινάκης Ιωάννης Βροντορινάκης Αντωνία Βροντορινάκη Ελένη Βροντορινάκη Ροδόπη Σφυρίδη Θεανώ Σερελη-Ψαρέα Γιώργος Οικονομόπουλος Δημήτρης Γερόλυμπος Μαρία Δ. Λιώνη Ιωάννης Ι. Μπιτσικος Μαρία Β. Μπιτσικου Κωνσταντίνα Τσίπα Ιωάννης Τσίπας Παναγιώτης Τσίπας Παναγιώτης Μπάστας Εμμανουήλ Μπάστας Σοφία Παυλάκη Καρολαϊν-Μαργκαρετ Γκιλγκριστ Κωνσταντίνος Κουνέλης Μαρία Φωτεινού Δημήτριος Καραγιάννης Σωτηρία Πλατανίτη Βασιλική Βαρελά Αικατερίνη Αποστολάτου Μαρία Μπάνου Δημήτριος Γεραβέλης Κυριακή Γεραβέλη Γιώργος Γεραβέλης Ηλίας Καράντζαλος Μαίρη Καράντζαλου Αλκηστις Ζαιροπούλου Χρήστος Βαισμένος

Τρίτη, 2 Φεβρουαρίου 2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ (ΣΠΠΕΝΚ)

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ (ΣΠΠΕΝΚ)
Στην χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (31/1/2021) έγινε παρέμβαση από τον ΣΠΠΕΝΚ στο 3ο και 4ο Θέμα.


Το 3ο θέμα αφορούσε την άδεια παραγωγής της εταιρείας RESPLAN ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ με διάσπαρτες ανεμογεννήτριες στις ΔΕ Μαρμαρίου και Καρύστου, κάποιες δε από αυτές σε απόσταση 500 μέτρων από κατοικίες και τουριστικά καταλύματα. Συνταχθήκαμε σαφώς μαζί με τους 66 κατοίκους του χωριού Λάλα που προσέφυγαν ενδικοφανώς κατά της απόφασης της ΡΑΕ και συμφωνήσαμε με την Αντιπολίτευση που ζήτησε να προσφύγει και ο Δήμος Καρύστου κατά αυτής της απόφασης. Ενημερώσαμε επισης το ΔΣ για τον συνολικό αριθμό των ανεμογεννητριών σε διάφορα στάδια αδειοδότησης που αφορούν τον Δήμο Καρύστου και για τις αντιρρήσεις που καταθέσαμε μαζί με τον Σύλλογο Τουριστικών Επιχειρήσεων Καρύστου κατά της αίτησης αξιολόγησης εταιρείας ΕΥΕΛΠΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ που θέλει να εγκαταστήσει ανεμογεννήτριες δίπλα στον Καστανόλογγο και σε απόσταση αναπνοής από το Δρακόσπιτο της 'Οχης. 


Στην συνέχεια ο εκπρόσωπος του Συλλόγου μας ρώτησε πιεστικά τον Δήμαρχο αν έχει σκοπό να στραφεί κατά της εταιρείας ΤΕΡΝΑ που έχει 120 αδειοδοτημένες ανεμογεννήτριες στον Καφηρέα και θα ξεκινήσει άμεσα το έργο. Αν δηλαδή η 92/2020 απόφαση του ΔΣ του Δήμου που δήλωνε καθαρά ότι είναι ενάντια σε οποιαδήποτε νέα εγκατασταση αιολικού σταθμού στον Δήμο, περιλαμβάνει και την εταιρεία ΤΕΡΝΑ (όπως λογικά πρέπει να συμβαίνει). Δυστυχώς δεν καταφέραμε να, αποσπάσουμε σαφή και ξεκάθαρη απάντηση. Επίσης θέσαμε στον Δήμαρχο το ερώτημα γιατί δεν είχε συμμετοχή ο Δήμος στη Διαβούλευση για το έργο της εταιρείας ΣΟΦΡΑΝΟ (ΕΛΛΑΚΤΩΡ) στην Κεντρική Εύβοια και στη ΔΕ Στυραίων (Νημποριό, Κελλιά, Χάρακας κ.α) και γιατί, βάση της απόφασης 92/2020, ο Δήμος δεν κινείται νομικά ενάντια σε όλες τις νέες αιτήσεις προς αξιολόγηση για αιολικούς σταθμούς εντός των ορίων του Δήμου. Και εδώ δεν δόθηκε ξεκάθαρη απάντηση. Την έντονη αντίδραση του εκπροσώπου του ΣΠΠΕΝΚ προκάλεσε και η εξίσωση εκ μέρους του Δημάρχου των δωρεών των Ευεργετών της Καρυστού καθώς και των Ελλήνων Αμερικής με τις δωρεές εταιρειών ΑΠΕ (π.χ. ΕΡΕΝ κ.α) που είναι υπεύθυνες για την ισοπέδωση και υποβάθμιση της Καρυστίας.


Το 4ο Θέμα που αφορούσε αίτηση της εταιρείας "ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΚΟΠΛΑΝ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Μ.ΕΠΕ." για αύξηση της φέρουσας ικανότητας της ΔΕ Καρύστου κατά 60% (!) δεν συζητήθηκε στο Συμβούλιο διότι η εταιρεία απέσυρε τελικά το αίτημα της. Ο ΣΠΠΕΝΚ θα στείλει επιστολή διαμαρτυρίας στην  εταιρεία ΕΝΕΡΚΟΠΛΑΝ.


Η παρέμβαση του ΣΠΠΕΝΚ για το 4ο Θέμα που ακυρώθηκε:


Σχετικά με το 4ο Θέμα της συνεδρίασης του ΔΣ του Δήμου Καρύστου στις 31/1/2021 που αφορά την "Εξέταση αιτήματος για την επέκταση χωροταξικού φέρουσας ικανότητας ειδικού σκοπού (Αιολικά και Φωτοβολταϊκά) της εταιρείας ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΚΟΠΛΑΝ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Μ.ΕΠΕ." ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Νότιας Καρυστίας σχολιάζει τα εξής :

 

Σύμφωνα με την πρόσφατη ομόφωνη απόφαση 92/2020 του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμος είναι αρνητικός στην εγκατάσταση ακόμη και μιας παραπάνω ανεμογεννήτριας στα όρια του. Κανονικά θα έπρεπε ο Δήμαρχος υπεύθυνος για την υλοποίηση των αποφάσεων του ΔΣ, να έχει ήδη στραφεί κατά των νέων αιολικών σταθμών (των ΤΕΡΝΑ, ΤΖΑΣΠΕΡ, ΕΥΕΛΠΙΣ, RESPLAN κλπ) οι οποιοι εγκαθίστανται τον παρόντα χρόνο η πρόκειται να  εγκατασταθούν σύντομα στην περιοχή μας.

Δυστυχώς ο Δήμος δεν έχει προβεί σε καμμιά σχετική νομική ενέργεια ούτε καν διαμαρτυρία. Πάει πολύ όμως να ψηφίσει και για υπέρβαση της φέρουσας ικανότητας της ΔΕ Καρύστου  ώστε να εγκατασταθούν νέοι αιολικοί σταθμοί που δεν χωρούν! Εάν συμβεί κάτι τέτοιο ανοίγει ο ασκός του Αιόλου για την πλήρη τουριστική και περιβαλλοντική υποβάθμιση της Δημοτικής Ενότητας Καρύστου διότι όπως ακούγεται η εν λόγω εταιρία έχει βάλει στόχο να εγκαταστήσει ανεμογεννήτριες ακόμη και σε πολύ χαμηλό υψόμετρο κοντά στις παραλίες και την ζώνη αιγιαλού της ΔΕ Καρύστου όπως στο ύψωμα Λιβαδάκι. 

 

Σε αυτό το σημείο θέλουμε να εκφράσουμε την αγανάκτηση μας για την αδιαφορία και αναλγησία μιας ιδιωτικής εταιρίας απέναντι στην ιστορία, το φυσικό περιβάλλον και τις προοπτικές βιώσιμης ανάπτυξης ενός πανέμορφου τόπου, ενεργώντας με παρωπίδες και εστιασμένη μόνον  στο εταιρικό της κέρδος από τα έσοδα λειτουργίας αιολικών σταθμών. Σε κάθε περίπτωση οι τυχόν υποσχέσεις για αντισταθμιστικά οφέλη, πέραν του γεγονότος ότι μπορεί να μείνουν μόνον υποσχέσεις, δεν μπορούν σε καμία περίπτωση  να αντισταθμίσουν την καταστροφή του παρόντος  και μέλλοντος της περιοχής από την υλοποίηση μιας τέτοιας επιχειρηματικής δραστηριότητας που καταστρέφει υπάρχουσες τουριστικές επιχειρήσεις, ακυρώνει μελλοντικές επενδύσεις στον τουρισμό, υποβαθμίζει πλήρως την ομορφιά του τοπίου, και θίγει την αξιοπρέπεια και οικιακή γαλήνη κατοίκων και επισκεπτών του Δήμου Καρύστου.

 

Δηλώνουμε  ότι ο Σύλλογος μας πιστός στους καταστατικούς του σκοπούς, θα αγωνιστεί σε κάθε περίπτωση και με όλα τα νόμιμα μέσα για να μην προχωρήσει  περαιτέρω η υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος της Νότιας Καρυστίας και η ολοκληρωτική  βλάβη της ακεραιότητας της περιοχής Natura 2000 του Δήμου μας. 

 

Θεωρούμε ότι η ΔΕ Καρύστου πρέπει να παραμείνει ως έχει χαρακτηριστεί, δηλαδή Τουριστική Ζώνη και καλούμε τον Δήμο να φροντίσει με κάθε μέσον για την ήπια ανάπτυξη του τουρισμού με σεβασμό στα εξαιρετικά σπάνια και ανόθευτα φυσικά χαρακτηριστικά των περιοχών που σχεδιάζεται η εγκατάσταση. Σε αυτόν τον αγώνα γνωρίζουμε ότι έχουμε συμμάχους τους πληττόμενους συλλόγους από την άναρχη και ατέρμονη  εξάπλωση των αιολικών σταθμών στην Νότια Καρυστια, δηλαδή τον Τουριστικό και Αγροτοκτηνοτροφικο Σύλλογο όπως και Ενεργούς Πολίτες του Δήμου μας. 

 

Θα επιθυμούσαμε όμως να έχουμε και τον Δήμο τουλάχιστον αρωγό σε αυτήν την συλλογική προσπάθεια, αφού έχει αποδείξει μέχρι τώρα ότι δεν επιθυμεί να είναι πρωτεργάτης ως οφείλει σύμφωνα με τον θεσμικό του ρόλο και παρά τις συνεχείς επικαιροποιήσεις αποφάσεων κατά της άναρχης εγκατάστασης αιολικών σταθμών στην Νότια Καρυστια και της πρόσφατης απόφασης 92/2020.

 

Τελειώνοντας δηλώνουμε πάλι την πλήρη  αντίθεση μας  στην πρόταση της  εταιρίας  ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΚΟΠΛΑΝ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Μ.ΕΠΕ και ζητούμε από τους Δημοτικούς Συμβούλους να την καταψηφίσουν.

 

Μετά Τιμής 

Το ΔΣ του ΣΠΠΕΝΚ Κυριακή, 24 Ιανουαρίου 2021

ΜΑΖΕΥΟΥΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΕΤΑΡΤΗ 27/1! ΟΧΙ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΤΗΣ ΟΧΗΣ ΚΑΙ ΔΙΠΛΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΣΤΑΝΟΛΟΓΓΟ!

 ΜΑΖΕΥΟΥΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΕΤΑΡΤΗ 27/1! ΟΧΙ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΤΗΣ ΟΧΗΣ ΚΑΙ ΔΙΠΛΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΣΤΑΝΟΛΟΓΓΟ!

Αντιρρήσεις κατά των αιτήσεων αξιολόγησης για έκδοση βεβαίωσης άδειας παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος από ΑΣΠΗΕ στον Δήμο Καρύστου, ΔΕ Καρύστου εταιρείας "ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΥΕΛΠΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ"
Παρακαλώ στείλτε μας μήνυμα στο inbox του ΑΜΑΚ ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΣΠΠΕΝΚ sppenk@googlemail.com (με λίστα ή μεμονωμένες υπογραφές) και την πρόταση "συμφωνώ με την κατάθεση αντιρρήσεων προς τη ΡΑΕ κατά των αιτήσεων αξιολόγησης για έκδοση άδειας παραγωγής της εταιρείας Ευελπις".
Ευχαριστούμε!