Αναρτήσεις

Συνεχίζονται οι επισκέψεις στα υπουργεία του δημάρχου Καρύστου.

Συνεχίζει τις συναντήσεις με υπουργούς ο δήμαρχος Καρύστου.