Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα E. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα E. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τετάρτη, 6 Ιουλίου 2016

1ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
    Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ  ΕΝΟΤΗΤΑΣ  ΕΥΒΟΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ : ΠΟΙΟΤ. & ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Λ. Χαϊνά 93- 341 00 Χαλκίδα                       
TELEFAX: 22210 36095
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:   Κωνσταντίνος  Τζελάς
ΤΗΛ 22213 53920
e_mail: tzelas.k@evia.pste.gov.gr

1ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

Α. ΣΤΟΧΟΙ

  Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Εύβοιας σε συνεργασία με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Μαγνησίας, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας στο Βαμβάκι» εκδίδουν το παρόν δελτίο για τους βαμβακοκαλλιεργητές ΠΕ Εύβοιας για τις απαραίτητες ενέργειες αποτελεσματικής φυτοπροστασίας στο πραγματικό καλλιεργητικό χρόνο ανάπτυξης των βαμβακοφύτων.
Αφορά τη χρονική περίοδο του φυτρώματος  μέχρι την εμφάνιση των πρώτων χτενιών και τη δημιουργία μέγιστης αυτοάμυνας της βαμβακοφυτείας για όλη τη καλλιεργητική περίοδο        
      Η τακτική    παρακολούθηση της καλλιέργειας από τους παραγωγούς και η εφαρμογή των καλλιεργητικών πρακτικών  στο σωστό χρόνο ,θα συμβάλλουν στην επίτευξη του παραπάνω στόχου   

                                                          
Β. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

α. Οι σπορές στην Π.Ε. Εύβοιας από 20 Απριλίου εως 8 Μαιου χωρίς να έχουμε επανασπορές.
       β. Την εποχή αυτή τα βαμβακόφυτα βρίσκονται στο στάδιο  εμφάνισης των  πρώτων  χτενιών, με 10-15 πραγματικά φύλλα και ύψος περίπου τα 20 εκατοστά.
       γ. Γενικά διαπιστώνεται μεγάλη καθυστέρηση της  ανάπτυξης  των βαμβακοφυτών, λόγω των συχνών βροχοπτώσεων και των σχετικών χαμηλών θερμοκρασιών που επικράτησαν  τον τελευταίο μήνα .
δ. Παρατηρούνται χαμηλοί πληθυσμοί κυρίως θριπών και τετρανύχων.
ε. Στο δίκτυο φερομονικών παγίδων που έχει εγκαταστήσει η Υπηρεσία μας, οι συλλήψεις των ακμαίων του πράσινου κυμαίνονται χαμηλά επίπεδα. Επίσης κατά τις επιτόπιες δειγματοληψίες μας σε βλαστικά όργανα δεν διαπιστώθηκε η ύπαρξη προνυμφών (σκουληκιών).
Γ. ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
Συνιστάται:
α.  Κατεργασία του εδάφους με καλλιεργητή για καταστροφή των ζιζανίων και αερισμό του εδάφους για ανάπτυξη ισχυρού ριζικού συστήματος σε συνδυασμό με χημική καταπολέμηση με εγκεκριμένα εκλεκτικά ζιζανιοκτόνα (πολυετή ζιζάνια) ή χειρονακτική καταστροφή στην ζώνη σποράς.
β. Ισόρροπη λίπανση και άρδευση για αποφυγή υπερβολικής τρυφερής βλάστησης, που είναι σε βάρος των καρποφόρων οργάνων και καθιστούν τα φυτά ευπαθή στους επιβλαβείς οργανισμούς.
γ. Αποφυγή χημικής επέμβασης διότι την εποχή αυτή εγκαθίστανται και αναπαράγονται οι ωφέλιμοι  οργανισμοί, που είναι σύμμαχοι  στην καταστολή των  πληθυσμών  των επιβλαβών εντόμων  και είναι χρήσιμοι στις  επόμενες και πιο επικίνδυνες γενεές.
δ.Οι παραγωγοί να παρακολουθούν  τακτικά τις  βαμβακοφυτείες (κάθε 3-4 ημέρες)  προκειμένου να διαπιστώνουν τις πυκνότητες των επιβλαβών οργανισμών όταν οι πληθυσμοί  φθάνουν στα όρια της επέμβασης  όπως παρακάτω .
-Για το πράσινο σκουλήκι:
Μέχρι την πτώση των ανθέων και την έναρξη της καρπόδεσης, συνιστάται να προβαίνουν σε ψεκασμό μόνο όταν διαπιστώσουν πάνω από έξι (6) έως οκτώ (8) νεαρές προνύμφες (σκουλήκια μήκους μέχρι 1 εκ. ) σε εκατό (100) φυτά, επιλεγμένα τυχαία από όλη την έκταση της φυτείας, ή εναλλακτικά, πάνω από μία (1) νεαρή προνύμφη, σε φυτά επί της γραμμής και σε μήκος ενός (1) μέτρου. Ακόμη και στην περίπτωση αυτή δε συνιστάται η χρήση πυρεθροειδών και οργανοφωσφορούχων εντομοκτόνων.
-Για το ρόδινο σκουλήκι:
Στο στάδιο της ανθοφορίας, συνιστάται η διενέργεια ψεκασμού μόνο όταν διαπιστωθούν πάνω από είκοσι (20) προσβεβλημένα άνθη (ροζέτες), σε τυχαίο δείγμα εκατό (100) ανθέων, από πέντε (5) τουλάχιστον αντιπροσωπευτικά σημεία της φυτείας.
 Εφόσον αποφασισθεί χημική επέμβαση από τον παραγωγό, τότε  δεν συνιστάται η χρήση των πυρεθροειδών και οργανοσφωσφορούχων  και αυτή πρέπει να γίνεται με εντομοκτόνα που είναι φιλικά προς τα ωφέλιμα (Bacillus thuringiensis, Diflubenzuron, Spinosad, Emamectin benzoate και chlorantraniliprole).
Οι χημικές επεμβάσεις για να είναι αποτελεσματικές πρέπει να γίνονται όταν οι προνύμφες έχουν μήκος 1 εκατοστό και μετά τη δύση του ηλίου πού οι προνύμφες έχουν μεγαλύτερη κινητικότητα αλλά και για τη προστασία των μελισσοσμηνών
   Επιπλέον οι βαμβακοπαραγωγοί της παραλιακής ζώνης της Ιστιαίας να προβαίνουν  σε δειγματοληψίες για τον Λύγκο, προκειμένου να διαπιστωθούν οι πυκνότητες των πληθυσμών και να αξιολογηθούν σύμφωνα με τα όρια της οικονομικής ζημιάς.( 5 άτομα λύγκου κ.μ.ο. ανα 100 φυτά)
Σε κάθε περίπτωση οι βαμβακοπαραγωγοί είναι αποκλειστικά και μόνοι υπεύθυνοι για την τελική απόφαση επιλογής της συγκεκριμένης κάθε φορά φυτοπροστατευτικής επέμβασης στις συνθήκες της καλλιέργειας των, των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που θα επιλέξουν και του τρόπου και του χρόνου χρησιμοποίησης αυτών, καθώς και για τους λοιπούς χειρισμούς που συμβάλουν στις ποσοτικές και ποιοτικές αποδόσεις της καλλιέργειας. Για οποιοδήποτε πρόβλημα της καλλιέργειας οι βαμβακοπαραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Ποιοτικού και Φυτουγεϊονομικού Ελέγχου στο τηλέφωνο 2221353920 Κ.Τζελάς καθώς και στο Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Βόλου στο τηλέφωνο 2421066525.

O  Δ/ντής Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής
                                                                                       

Αντώνης  Πανούσης
Κτηνίατρος ΠΕ Β΄